Byla 2-394/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininkės Danutės Milašienės (pranešėja), kolegijos teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens likviduojamos A. L. personalinės firmos ,,Kolekcija“ administratoriaus UAB ,,Audata“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutarties, kuria pareiškėjas akcinė bendrovė bankas ,,Hansabankas“ įtrauktas į likviduojamos A. L. personalinės firmos ,,Kolekcija“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą trečios eilės kreditoriumi su 92 428,76 Lt reikalavimu,

Nustatė

2Pareiškėjas AB bankas ,,Hansabankas“ prašė įtraukti pareiškėją į likviduojamos A. L. PF ,,Kolekcija“ kreditorių sąrašą su 92 428,76 Lt kreditoriniu reikalavimu. Nurodė, kad pareiškėjas nežinojo apie bankroto bylos A. L. PF „Kolekcija“ iškėlimą, nes jam apie tai nebuvo pranešta įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjas apie bankroto bylos A. L. PF „Kolekcija“ iškėlimą sužinojo tik 2005 m. rugsėjo 24 d., iš bankroto administratoriaus faksu gavęs teismo nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo. A. L. PF „Kolekcija“ administratorius žinojo, kad AB bankas „Hansabankas“ yra įmonės kreditorius, nes kreipėsi į antstolį dėl vykdomojo rašto persiuntimo teismui. A. L. PF „Kolekcija“ administratorius prašė pareiškėjo prašymo netenkinti. Nurodė, kad apie bankroto bylos A. L. PF „Kolekcija“ iškėlimą buvo paskelbta viešai informaciniuose pranešimuose ir pareiškėjas tai galėjo sužinoti. Teismo 2005 rugsėjo 26 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusi ir likviduojama dėl bankroto, todėl įmonės bankroto administratorius neturi teisės svarstyti naujų kreditorių įtraukimo į kreditorių sąrašą klausimo. Antstolių kontoroms apie bankroto bylos A. L. PF „Kolekcija“ iškėlimą administratorius pranešė 2005 m. rugsėjo mėnesį, kai sužinojo apie įmonės banko sąskaitų areštą. Bankroto byla iškelta A. L. PĮ „Kolekcija“, o antstolės N. Šiugždaitės teismui pateiktas 1996 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos ūkinio teismo vykdomasis raštas dėl 92 428,76 Lt išieškojimo yra iš A. L. PĮ „Kolekcionierius“, nenurodant įmonės kodo. Pareiškėjas nepateikė duomenų, kad A. L. PF „Kolekcija“ yra A. L. PĮ „Kolekcionierius“ teisių perėmėja, todėl pareiškėjo prašymas įtraukti į kreditorių sąrašą yra nepagrįstas.

3Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gegužės 25 d. nutartimi įtraukė AB banką „Hansabankas“ į likviduojamos A. L. PF „Kolekcija“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą trečios eilės kreditoriumi su 92 428,76 Lt reikalavimu. Nutartyje nurodė, kad VĮ „Registrų centras“ duomenimis juridinių asmenų registre buvo ir yra įregistruota tik viena A. L. personali firma - „Kolekcija“. Daugiau įmonių, kurių savininku buvo ir yra A. L., a. k. 35604130328, o taip pat personali įmonė „Kolekcionierius“, juridinių asmenų registre neįregistruotos. A. L. PF „Kolekcija“ savininkas A. L. pripažino, kad turėjo vienintelę personalinę įmonę, kuri ir paėmė iš AB banko „Hansabankas“ paskolą ir jos negrąžino. Teismas konstatavo, kad AB bankas „Hansabankas“ yra likviduojamos A. L. PF „Kolekcija“, kuriai Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gegužės 2 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą, kreditorius. Nurodė, jog terminas pateikti reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui nėra naikinamasis. Teismas gali ir vėliau pateiktus ar patikslintus reikalavimus priimti iki nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 str., CPK 127 str.). Teismas nurodė, kad įmonės bankroto administratorius UAB „Audata“ buvo įpareigotas pranešti antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto, tačiau įpareigojimo laiku neįvykdė. Teismas pažymėjo, kad esant teismo sprendimo pagrindu išduotam vykdomajam raštui ir jo pagrindu antstoliui vykdant išieškojimą, kreditorius neprivalo nei įmonės administratoriui, nei įmonės bylą nagrinėjančiam teismui teikti prašymo įtraukti jį į bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, nes toks kreditorius ir jo reikalavimas turi būti įtraukti į bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įmonės bankroto bylą nagrinėjančiam teismui antstolio perduoto vykdomojo rašto pagrindu (ĮBĮ 18 str. 1 d.).

4Likviduojamos A. L. PF „Kolekcija“ administratorius UAB „Audata“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, AB banko „Hansabankas“ prašymą įtraukti į likviduojamos A. L. PF „Kolekcija“ kreditorių sąrašą trečios eilės kreditoriumi su 92 428,76 Lt atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

 1. teismas netinkamai išaiškino materialinės teisės normas, todėl jas pažeidė, nes ĮBĮ 10 straipsnio devintojoje dalyje numatyta, kada teismas turi teisę priimti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti, pažeidus šio straipsnio ketvirtosios dalies 5 punkte nustatytus terminus, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, pripažinimo, paduoti po ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtosios dalies 5 punkte nustatyto termino, priimami tik iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba likviduoti įmonę dėl bankroto priėmimo dienos. Terminas, iki kurio kreditoriai gali prašyti įtraukti į bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą, yra naikinamasis, todėl, suėjus šiam terminui, kreditoriai neturi teisės reikšti finansinių reikalavimų. Teismas neteisingai padarė priešingą išvadą;
 2. teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog įmonės administratorius įstatymų nustatyta tvarka nepranešė kreditoriui AB bankui „Hansabankas“ apie bankroto bylos iškėlimą skolininko įmonei. Teismas neteisingai interpretavo ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtosios dalies 3 punktą, kuriame nurodoma, jog, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teismo nurodymu administratorius privalo raštu pranešti apie iškeltą bankroto bylą tik tuo atveju, kai nutartis iškelti bankroto bylą priimta rašytinio proceso tvarka. Kadangi nutartis iškelti A. L. PĮ „Kolekcija“ bankroto bylą buvo priimta nagrinėjant bylą žodinio proceso tvarka, o kreditoriams buvo paskirtas maksimalus 45 dienų terminas finansiniams reikalavimams pareikšti, nei teismas, nei administratorius informuoti kreditorių neprivalėjo. Informacija apie bankroto bylos A. L. PĮ „Kolekcija“ iškėlimą buvo viešai skelbiama laikraščio „Valstybės žinos“ priede „Informaciniai pranešimai“, todėl teismui 45 dienų termino praleidimo priežasčių nebuvo pagrindo pripažinti svarbiomis;
 3. nepagrįstas teismo nutarties argumentas, jog, vykdant išieškojimą, esant išduotam vykdomajam dokumentui, kreditoriaus prašymas įtraukti jį į bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą nereikalingas;
 4. teismas nepagrįstai preziumuoja administratoriaus kaltę dėl teismo įpareigojimo neįvykdymo laiku, nes administratorius antstolių kontorai pranešė iš karto, kai tik jis sužinojo apie vykdomosios bylos antstolių kontoroje buvimą;
 5. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gegužės 2 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą A. L. PF „Kolekcija“, įm. k. 2018762, o antstolė N. Šiugždaitė teismui pateikė Lietuvos Respublikos ūkinio teismo 1996 m. gegužės 30 d. vykdomąjį raštą Nr.4/1712/1996-05-30 dėl 92 428, 76 Lt išieškojimo iš A. L. PĮ „Kolekcionierius“, nenurodydama įmonės kodo, todėl tiek antstolės pateiktas vykdomasis raštas, tiek teismo nutartis įtraukti į likviduojamos A. L. PF „Kolekcija“ kreditorių sąrašą AB banką „Hansabankas“ yra nepagrįsti. Teismas išėjo už pareiškimo ribų nutartyje nurodydamas, kad A. L. PF „Kolekcija“ ir A. L. PĮ „Kolekcionierius“ yra ta pati įmonė. Nurodo, kad teismas privalėjo pasiūlyti pareiškėjui AB bankui „Hansabankas“ pateikti teismui duomenis apie tai, kad A. L. PF „Kolekcija“ yra A. L. PĮ „Kolekcionierius“ teisių perėmėja. Pareiškėjas AB bankas „Hansabankas“ turėjo teisę kreiptis į teismą su pareiškimu kitoje civilinėje byloje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kadangi pareiškėjas to nepadarė, jo pareiškimas dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą turėjo būti atmestas.

5Kreditorius AB bankas ,,Hansabankas“ atsiliepime į atskirąjį skundą teismo prašo atskirąjį skundą atmesti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

  1. nepagrįstas apelianto argumentas dėl ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtosios dalies 5 punkto taikymo. Tam, kad kreditorius galėtų tinkamai realizuoti savo subjektines teises ir įvykdytų savo pareigą per teismo nustatytą laikotarpį pareikšti reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos, jam turi būti pranešta apie bankroto bylos iškėlimą;
  2. A. L. PF ,,Kolekcija“ administratorius laiku antstoliams nepranešė apie bankroto bylos iškėlimą, todėl AB bankas ,,Hansabankas“ laiku nesužinojo apie bankroto bylos iškėlimą ir laiku nepateikė kreditorinių reikalavimų (ĮBĮ 10 str. 4 d. 4 p.);
  3. administratorius privalo pateikti teismui ne tik tuos kreditorinius reikalavimus, kurie yra pareikšti kreditorių, bet ir kitus, kuriuos jis sužinojo iš įmonės finansinių apskaitos ar kitų dokumentų (ĮBĮ 11 str. 3 d. 9 p.);
  4. ĮBĮ 18 str. 1 d. nustatyta, kad kreditoriaus reikalavimai įmonei, kurių nepatenkino antstolių kontora, yra tenkinami ĮBĮ nustatyta tvarka;
  5. nepagrįstas apelianto argumentas, kad įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditoriams apie bankroto bylos iškėlimą turi būti pranešama tik tokiu atveju, kai bankroto byla iškeliama rašytinio proceso tvarka. ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 p. nurodyta, kad, įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, teismas arba administratorius privalo per 10 dienų apie tai pranešti kreditoriams;
  6. administratorius neatliko veiksmų, nustatytų ĮBĮ 10 straipsnio 7 punkte, neišsiaiškino ir neperėmė viso areštuoti bankrutuojančios A. L. PF ,,Kolekcija“ turto, todėl laiku nesužinojo apie AB bankas ,,Hansabankas“ pretenzijas, laiku apie juos nepranešė teismui ir AB bankui ,,Hansabankas“;
  7. teismas, nagrinėdamas bylą, apklausė A. L., gavo atsakymą iš Juridinių asmenų registro ir padarė teisingą išvadą, kad AB banko ,,Hansabankas“ skolininkė yra A. L. PF ,,Kolekcija“.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7ĮBĮ 26 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą iki įmonės pabaigos, todėl nepagrįstas apelianto argumentas, jog kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, pripažinimo priimami iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba likviduoti įmonę dėl bankroto priėmimo dienos.

8Nepagrįstas apelianto argumentas, jog įmonės administratorius neturėjo pranešti kreditoriams apie bankroto bylos iškėlimą A. L. PF ,,Kolekcija“, kadangi teismo nutartis iškelti bankroto bylą buvo priimta žodinio proceso tvarka. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtosios dalies 3 punktą per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos turi būti pranešta kreditoriams nepriklausomai nuo to, ar nutartis buvo priimta žodinio, ar rašytinio proceso tvarka.

9Po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo vykdomosios bylos perduodamos bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Šiose bylose pareikšti reikalavimai į kreditorių sąrašą įtraukiami be papildomo pareiškimo (LAT teisėjų senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 11 p.). Todėl atmestinas apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismas padarė neteisingą išvadą dėl kreditoriaus AB banko ,,Hansabankas“ prašymo jį įtraukti į bankrutuojančios A. L. įmonės ,,Kolekcija“ kreditorių sąrašą neprivalomumo.

10Pirmosios instancijos teismas, tvirtindamas AB banko ,,Hansabankas“ kreditorinį reikalavimą, apklausė A. L. PF ,,Kolekcija“ savininką A. L., kuris patvirtino, jog turėjo vienintelę personalinę įmonę, kuri paėmė paskolą iš AB banko ,,Hansabankas“ ir jos negrąžino (t. 2; b. l. 40-44). VĮ ,,Registrų centras“ 2006 m. balandžio 4 d. raštu Nr. (11.6/2133)s-2641 teismą informavo, jog Juridinių asmenų registre yra įregistruota tik viena L. personali firma ,,Kolekcija“. daugiau įmonių, kurių savininku yra A. L., o taip pat personali įmonė ,,Kolekcionierius“ juridinių asmenų registre neįregistruotos (t. 2; b. l. 36). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog AB bankas ,,Hansabankas“ yra likviduojamos A. L. PF ,,Kolekcija“, kuriai Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gegužės 2 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą, kreditorius.

11Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis paliktina nepakeista.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsniu 1 punktu,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai