Byla 2-659/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios žemės ūkio bendrovės „Pajiešmeniai“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 1 d. nutarties pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Kesko Agro Lietuva“ prašymą dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą ir finansinio reikalavimo patvirtinimo, priimtos civilinėje žemės ūkio bendrovės „Pajiešmeniai“ bankroto byloje Nr. B2-53-280/2008, ir

Nustatė

2Panevėžio apygardos teismas 2007 m. sausio 11 d. nutartimi iškėlė ŽŪB „Pajiešmeniai“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Notisa“ ir nustatė kreditoriams 30 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos finansiniams reikalavimams pareikšti.

3Kreditorius UAB „Kesko Agro Lietuva“ pateikė teismui prašymą papildomai įtraukti į tenkintinų reikalavimų sąrašą 116 463,43 Lt sumą (4 t., b. l. 11), kuriame nurodė, jog Panevėžio apygardos teismas 2007 m. kovo 27 d. nutartimi patvirtino UAB „Kesko Agro Lietuva“ kreditorinį 224 425,08 Lt dydžio reikalavimą, tačiau atlikus bendrovės metinį auditą buvo nustatyta, kad atsakovas nėra padengęs ankstesnių skolų, neįtrauktų į patvirtintą kreditorinį reikalavimą. Nurodė, jog šią aplinkybę pagrindžia 2006 m. lapkričio 6 d. susitarimas, sudarytas tarp ginčo šalių prie 2005 m. rugpjūčio 17 d. finansinės (lizingo) nuomos sutarties, kuriame nustatyta, kad ŽŪB „Pajiešmeniai“ skolinga už nusipirktą javų kombainą ( - ) UAB „Kesko Argo Lietuva“ ne 519 200 Lt, o 470 463,43 Lt sumą. Be to, nurodė, kad 2006 m. lapkričio 6 d. lizingo objekto grąžinimo aktas patvirtina, jog atsakovas grąžino ginčo kombainą, kuris buvo įvertintas 354 000 Lt, todėl atsakovo skola yra 116 463,43 Lt.

4Atsakovas nesutiko su pateiktu prašymu, todėl prašė jį atmesti (4 t., b. l. 17-18). Nurodė, kad reikalavimas sumokėti skirtumą tarp grąžinto lizingo objekto ir jo pradinės kainos yra neteisėtas, nes grąžinus minėtą objektą galima reikalauti tik skirtumo tarp skolos ir sumos, kurią lizingo davėjas gavo pardavęs lizingo objektą. Teigė, kad minėto objekto kaina buvo nustatyta lizingo sutartyje bei pirkimo-pardavimo sutartyje, o atsakovą atstovaujanti buhalterė S. A. , neturėjo teisės tartis dėl lizingo objekto kainos, atsiskaitymų sąlygų, todėl naujai nustatyta kaina yra neteisėta. Be to, ieškovas praleido terminą minėtam prašymui pareikšti.

5Panevėžio apygardos teismas 2008 m. liepos 1 d. nutartimi patenkino iš dalies ginčo šalių prašymus ir papildė kreditoriaus finansinį reikalavimą 27 578,31 Lt suma. Teismas nurodė, kad kreditorius 2004 m. lapkričio 17 d. pardavė ginčo kombainą už 519 200 Lt UAB „Žabynė“, kuri už minėtą kombainą sumokėjo 80 000 Lt, o 2004 m. gruodžio 21 d. pirkimo-pardavimo sutartimi už 500 000 Lt perleido kombainą UAB „VB lizingas“, kuris 2004 m. gruodžio 16 d. lizingo sutarties pagrindu jį perleido ŽŪB „Pajiešmeniai“ už 553 010,08 Lt. UAB „Žabynė“ 2005 m. rugpjūčio 17 d. išrašė debetinę PVM sąskaitą faktūrą IND Nr. 0263729, kuria neva grąžino jau 2004 m. parduotą ginčo kombainą UAB „Kesko Agro Lietuva“, kuri tą pačią dieną sudarė pirkimo-pardavimo ir lizingo sutartis su ŽŪB „Pajiešmeniai“ (finansuotojas K-Rahoitus Oy filialu „K-Finance“). ŽŪB „Pajiešmeniai“ pagal minėtą lizingo sutartį finansuotojui sumokėjo tik 10 000 Lt; kreditorius ir finansuotojas 2006 m. rugpjūčio 3 d. pranešė atsakovui, kad nutraukia lizingo sutartį nuo 2006 m. rugpjūčio 10 d., o 2006 m. lapkričio 6 d. kreditorius ir atsakovas, atstovaujamas buhalterės S. A. , surašė lizingo objekto grąžinimo aktą, kuriame kombainas įvertintas 354 000 Lt (4 t., b. l. 16). Be to, tą pačią dieną (2006 m. lapkričio 6 d.) buvo surašytas susitarimas prie vadinamos finansinės nuomos sutarties dėl lizingo objekto perdavimo, įvertinimo, atsiskaitymo, reikalavimo teisių, kuriame nustatyta ŽŪB „Pajiešmeniai“ 470 463,43 Lt skola. Teismas pažymėjo, kad sutartis su kreditoriumi UAB „Kesko Agro Lietuva“ bei UAB „VB lizingas“ dėl ginčo kombaino ŽŪB „Pajiešmeniai“ vardu sudarė jos vadovas V. M. , siekdamas išvengti, kad kreditorius neišreikalautų skolos iš UAB „Žabynė“, kadangi šioje bendrovėje V. M. turėjo finansinių interesų. Teismas konstatavo, kad atsakovui iškėlus bankroto bylą, UAB „VB lizingas“ 2007 m. vasario 20 d. nutraukė 2004 m. gruodžio 16 d. lizingo sutartį ir pareikalavo grąžinti ginčo kombainą, kurį atsakovas 2006 m. lapkričio 6 d. buvo grąžinęs kreditoriui UAB „Kesko Agro Lietuva“, todėl 2008 m. balandžio 2 d. UAB „VB lizingas“ pardavė kombainą, kurį nuo 2007-11-06 neteisėtai valdė UAB „Kesko Agro Lietuva“, nenustatytą dieną jį pardavusi nenustatytam trečiajam asmeniui.

6Teismo nuomone, 2005 m. rugpjūčio 17 d. pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta tik dėl akių, kadangi ŽŪB ,,Pajiešmeniai“ žinojo, kad ginčo kombainas nuosavybės teise priklauso UAB ,,VB lizingas“, o tą pačią dieną buvo sudaryta priešinga minėtai sutartis, t. y. lizingo (finansinės nuomos) sutartis. Teismas šią 2005-08-17 sutartį įvertino kaip apsimestinį sandorį, konstatavęs, kad nurodytu sandoriu buvo perkelta ŽŪB „Žabynė“ skola kreditoriui UAB ,,Kesko Agro Lietuva“, pagal 2004 m. lapkričio 17 d. ginčo kombaino pirkimo-pardavimo sutartį ŽŪB ,,Pajiešmeniai“. Šią aplinkybę pagrindė tuo, kad „UAB „Žabynė“ ir ŽŪB „Pajiešmeniai“ dirbo ir valdė tie patys asmenys – S. A. , V. M. , D. V. , R. Š. , tai įrodo ir bankroto bylose patvirtinti kreditoriniai reikalavimai. Be to, pradinė įmoka pagal 2005 m. rugpjūčio 17 d. ,,lizingo sutartį“ buvo numatyta 80 000 Lt, t. y. suma, kurią UAB „Žabynė“ buvo sumokėjusi kreditoriui, pagal 2004-11-17 ginčo kombaino ,,pirkimo-pardavimo sutartį“. Teismas BŽŪB „Pajiešmeniai“ skolos dydį nustatė 75 200 Lt (519 200 Lt – 80 000 Lt – 10 000 Lt – 354 000 Lt). Teismas netenkino reikalavimo dėl 2006 m. lapkričio 6 d. susitarime prie 2005 m. rugpjūčio 17 d. finansinės (lizingo) nuomos sutarties nustatytos skolos, kadangi sprendė, kad lizingo sutartis kaip tokia nebuvo sudaryta. Todėl visi susitarimai, susiję su ja, pripažintini negaliojančiais.

7Pirmosios instancijos teismas patenkino atsakovo prašymą, susijusį su ieškovo patvirtinto kreditorinio reikalavimo mažinimu dėl nepagrįstai priskaičiuotų delspinigių, ir nagrinėjamoje bankroto byloje anksčiau patvirtintų 47 621,69 Lt delspinigių suma sumažino galutinį finansinį kreditoriaus reikalavimą.

8Atskiruoju skundu atsakovas BŽŪB „Pajiešmeniai“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 1 d. nutarties dalį, kuria papildytas kreditorinis reikalavimas 75 200 Lt suma. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

91. Teismas turėjo pripažinti 2005 m. rugpjūčio 17 d. pirkimo-pardavimo ir lizingo (finansinės nuomos) sutartis niekinėmis, kadangi jos prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK 1.5 str., 1.81 str.). Tačiau nepagrįsta teismo išvada, kad 2005 m. rugpjūčio 17 d. lizingo sutartis yra apsimestinis reikalavimo perkėlimo sandoris.

102. Pripažinus, kad tarp ginčo šalių buvo sudaryta skolos perleidimo sutartis, atsakovo skolos dydis turėtų būti apskaičiuotas atsižvelgiant į sąskaitą IDN NR. 0263729, kurioje grąžinto ginčo kombaino vertė nustatyta 440 000 Lt.

113. Teismas, manydamas, kad 2005-08-17 lizingo sutartimi pridengtas kitas sandoris – reikalavimo perkėlimo sandoris, turėjo laikyti, kad ŽŪB ,,Pjiešmeniai“ yra perėmusi visas ŽŪB ,,Žabynė“ teises ir pareigas, kylančias iš ŽŪB ,,Žabynė“ ir UAB ,,Kesko Agro Lietuva“ sudarytos 2004-11-17 pirkimo – pardavimo sutarties.

124. Teismas nepagrįstai pripažino galiojančiu 2006-11-06 susitarimą, teigdamas, kad ŽŪB ,,Pajiešmeniai“ pareiga atsiskaityti su UAB ,,Kesko Agro Lietuva“ kilo iš skolininko ŽŪB ,,Žabynė“ teisių ir pareigų perėmimo.

135. Byloje nėra duomenų apie kainą, už kurią kreditorius pardavė ginčo kombainą tretiesiems asmenims, o UAB ,,Kesko Agro Lietuva“ paskaičiuota 354 000 Lt kombaino vertė nėra pagrįsta. Ji turėtų būti nustatoma pagal debetinę sąskaitą IND Nr. 0263729 (4 t., b. l. 77), t. y. 440 000 Lt.

146. Kreditorius buvo praleidęs terminą pareikšti patikslintą kreditorinį reikalavimą.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą VSDFV Pasvalio skyrius prašo tenkinti BŽŪB „Pajiešmeniai“ atskirąjį skundą, motyvuodamas tuo, kad:

161. Teismas pagrįstai nustatė, jog 2005-08-17 kombaino pirkimo - pardavimo sutartis laikytina tariamu reikalavimo perkėlimo sandoriu.

172. Kadangi kreditorius elgėsi nesąžiningai, nes nepateikė teismui duomenų apie gautus pinigus už parduotą tretiesiems asmenims ginčo kombainą, praleido terminą pateikti prašymą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Kesko Agro Lietuva“ prašo atmesti atskirąjį skundą ir apygardos teismo nutartį palikti nepakeistą, motyvuodamas tuo, kad:

191.Teismas ex officio niekiniu sandorį gali pripažinti tik tuomet, kai yra akivaizdus, nekeliantis jokių abejonių negaliojimo pagrindas ir jokių papildomų įrodymų nereikia rinkti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-663/2005). Teismas nepagrįstai pripažino 2005-08-17 lizingo sutartį apsimestiniu, o 2005-08-17 pirkimo – pardavimo sutartį tariamu sandoriu. 2004 m. lapkričio 17 d. sutartis, sudaryta UAB ,,Kesko Agro Lietuva“ ir ŽŪB ,,Žabynė“, vertintina kaip nutraukta, o ŽŪB ,,Pajiešmeniai“, sudarydama 2005-08-17 lizingo sutartį ir 2005-08-17 pirkimo – pardavimo sutartį, suklaidino UAB „Kesko Agro Lietuva“.

202. ŽŪB ,,Pajiešmeniai“ finansiniai įsipareigojimai UAB ,,Kesko Agro Lietuva“, nutraukus 2005 m. rugpjūčio 17 d. sutartį, sudarė 154 200 Lt (519 200 Lt – 354 000 Lt – 10 000 Lt). Be to, nutraukiant 2005 m. rugpjūčio 17 d. sutartį UAB ,,Kesko Agro Lietuva“ įskaitė sumokėtą 80 000 Lt. Todėl BŽŪB ,,Pajiešmeniai“ liko skolinga 75 200 Lt.

213. Įstatymo ar teismo nustatyti terminai gali būti atnaujinami (CPK 78 str.). UAB ,,Kesko Agro Lietuva“ pateikė teismui pareiškimą, pagrįstą įrodymais, nurodydamas, jog terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti praleistas dėl svarbių priežasčių. Teismas, išsprendęs šio kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą, pripažino, kad yra pagrindas atnaujinti šį terminą.

22Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d., 338 str.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

24Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtosios dalies 5 punkte nustatytas terminas kreditorių reikalavimams pareikšti nėra naikinamasis, teismas gali ir vėliau pateiktus prašymus dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo ar patikslinimo priimti ir išnagrinėti iki nutarties nutraukti bankroto bylą ar sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį ir CPK 78 straipsnį. Lietuvos apeliacinis teismas ne vienoje civilinėje byloje yra nurodęs, kad kreditorių reikalavimai gali būti priimami ir po priėmimo nutarties pripažinti įmonę likviduojama dėl bankroto (Lietuvos apeliacinio teismo 2002 m. vasario 18 d. nutartis c. b. Nr. 2A-96/2002, 2005 m. liepos 14 d. nutartis c. b. Nr. 2-350/2005, 2006 m. vasario 23 d. nutartis c. b. Nr. 2-111/2006, 2006 m. liepos 20 d. nutartis c. b. Nr. 2-394/2006, 2006 m. gruodžio 7 d. nutartis c. b. Nr. 2-655/2006). Todėl kreditorius UAB ,,Kesko Agro Lietuva” turėjo teisę motyvuotai pareikšti papildomą finansinį reikalavimą iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą ar sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo, o apelianto argumentai dėl papildomo reikalavimo termino praleidimo, dėl ko šio reikalavimo pagrįstumas negalėjo būti sprendžiamas nagrinėjamoje byloje, nėra pagrįsti (ĮBĮ 26 str. 1 d. ir CPK 78 str.).

25Sandoriai, tarp jų sutartys, yra fizinių ir juridinių asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 str.). Sutarties sudarymui būtina dviejų ar daugiau šalių (subjektų) tarpusavyje suderinta laisva valia, išreikšta tam tikram bendram rezultatui pasiekti, o jos esminis požymis yra šalių ketinimas sukurti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.154-6.156 str.). Sandorio (sutarties) rūšį lemia ne jo pavadinimas, bet turinys, šalių vidinė valia, kuri neretai paaiškėja ištyrus faktines bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. vasario 26 d. nutartis, priimta c. b. Nr. 3K-7-438/2002).

26Pagal CK 1.86 straipsnio pirmąją dalį tariamu sandoriu laikytinas sandoris, sudarytas tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių).

27Apsimestiniu sandoriu laikomas sandoris, sudarytas siekiant pridengti kitą sandorį (CK 1.87 str. 1 d.). Apsimestinio sandorio atveju nėra esminio sandorio elemento – šalių (ar vienos šalies) valios, nes jame išreikštoji valia neatitinka šalių tikrųjų ketinimų. Konstatavus, kad sandoris yra apsimestinis, taikomos taisyklės to sandorio, kurį šalys iš tikrųjų turėjo galvoje (jeigu tas sandoris neprieštarauja įstatymui) (CK 1.87 str.).

28Pagal CPK 178 straipsnį bylos šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis.

29Kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įstatyme yra įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas, pagal kurį bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas, vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle (tikimybių pusiausvyros principu), kuria remdamasis apie tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas gali konstatuoti tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl jų egzistavimo, todėl dėl tam tikrų aplinkybių buvimo ar nebuvimo nėra reikalaujama teismo įsitikinimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių (faktų) buvimą tada, kai byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tos aplinkybės (faktai) buvo, negu kad jų nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis, priimta c. b. Nr. 3K-3-260/2001; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. kovo 20 d. nutartis, priimta c. b. Nr. 3K-3-462/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta c. b. Nr. 3K-3-516/2004).

30Pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs bylos įrodymus, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes bei tinkamai pritaikė proceso ir materialinės teisės normas. Apygardos teismas, spręsdamas dėl kreditoriaus UAB ,,Kesko agro Lietuva“ finansinio reikalavimo pagrįstumo, turėjo pagrindo įvertinti kreditoriaus finansinį reikalavimą pagrindžiančius įrodymus, tarp jų teismo nutartyje nurodytas sutartis. Teismas padarė iš esmės teisingas išvadas dėl to, kad UAB ,,Kesko Agro Lietuva“, 2005 m. rugpjūčio 17 d. sudarydama su ŽŪB ,,Žabynė“ pirkimo - pardavimo sutartį neturėjo šio kombaino nuosavybės teise, nes 2004-11-17 ŽŪB ,,Žabynė“ buvo pardavusi ginčo kombainą UAB ,,VB Lizingas“, o šis 2004-12-16 lizingo sutartimi (4 t., b. l. 107-112 l.) jį perdavė valdyti ŽŪB ,,Pajiešmeniai“. Pastaroji sutartis nutraukta 2007-02-27 (4 t., b. l. 113), o po jos nutraukimo UAB ,,VB lizingas“ nuosavybės teise priklausantis kombainas parduotas UAB ,,Kesko agro Lietuva“ tik 2008-04-02 pirkimo – pardavimo sutartimi (4 t., b. l. 155-157). Todėl teismas turėjo pagrindo teigti, kad nurodyta UAB ,,Kesko Agro Lietuva“ ir ŽŪB ,,Žabynė“ 2005-08-17 surašyta pirkimo-pardavimo sutartis (4 t., b. l. 2, 78-82) buvo sudaryta tik dėl akių, o 2005-08-17 UAB ,,Kesko Agro Lietuva“ ir ŽŪB ,,Pajiešmeniai“ lizingo (finansinės nuomos) sutartis (4 t., b. l. 24-36) – apsimestinė, kuria šalys nesiekė sukurti sutartyje nurodytų teisinių pasekmių (CK 1.86 str., CK 1.87 str.). Pažymėtina, kad apeliantas BŽŪB ,,Pajiešmeniai“, nagrinėjamoje byloje nepareiškė tinkamo reikalavimo, ginčydamas minėtas sutartis, o bylos įrodymais nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad pastarosios sutartys teismo pripažintinos niekinėmis ex officio, dėl jų prieštaravimo viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK 1.5 str., 1.81 str.).

31Teismas, aiškindamas tikruosius šalių, dalyvavusių minėtų sutarčių sudaryme, ketinimus, tinkamai taikė CK 6.193 straipsnio taisykles, tarp jų pirmosios dalies nuostatą, pagal kurią aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. CK 6.193 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad, aiškinant sutartį, turi būti atsižvelgiama į šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius, todėl teismas tinkamai įvertinęs, susiklosčiusius tarp šalių teisinius santykius, turėjo pagrindą nustatyti, kad UAB ,,Kesko Agro Lietuva“, ŽŪB ,,Žabynė“ ir ŽŪB ,,Pajiešmeniai“ iš tikrųjų nesiekė 2005-08-17 pirkimo-pardavimo sutartimi ir 2005-08-17 lizingo (finansinės nuomos) sutartimi numatytų pasekmių.

32Apygardos teismas, remdamasis bylos duomenimis, tarp jų liudytojo R. J. Š. , dirbusio ŽŪB ,,Žabynė“ direktoriumi ir ŽŪB ,,Pajiešmeniai“ agronomu, parodymais, turėjo pagrindo teigti, jog 2005 m. rugpjūčio 17 d. pirkimo-pardavimo ir lizingo (finansinės nuomos) sutartis ŽŪB „Pajiešmeniai“ vardu pasirašęs jos vadovas V. M. turėjo ŽŪB ,,Žabynė“ finansinių interesų (buvo ŽŪB ,,Žabynė“ bendrasavininkiu) ir šiomis sutartimis siekė, kad kreditorius UAB ,,Kesko Agro Lietuva“ neišreikalautų skolos iš UAB „Žabynė“ (4 t., b. l. 177-187; CK 1.93 str., CPK 197 str. 2 d., 185 str. 6 d. 1, 4 p.). Todėl nagrinėjamuoju atveju teismas, konstatavęs, jog 2005 m. rugpjūčio 17 d. pirkimo-pardavimo sutartis yra tariama, o 2005 m. rugpjūčio 17 d. lizingo (finansinės nuomos) sutartis – apsimestinė, pagrįstai vertino ir nustatė faktinę atsiskaitymo už ginčo kombainą su kreditoriumi UAB ,,Kesko Agro Lietuva“ padėtį, neatsižvelgdamas į tai, kas atliko mokėjimus : ŽŪB ,,Pajiešmeniai“ ar ŽŪB ,,Žabynė“. Todėl apygardos teismas turėjo pagrindo sumažinti BŽŪB ,,Pajiešmeniai“ įsipareigojimą kreditoriui UAB ,,Kesko agro Lietuva“ 90 000 Lt (80 000 + 10000) suma, be to, kreditoriui grąžinto kombaino verte.

33Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi 2006-11-06 lizingo objekto grąžinimo akte nustatyta kombaino verte – 354 000 Lt (4 t., b. l. 16). Nustatyta, kad 2004-11-17 UAB ,,Kesko agro Lietuva“ pardavė kombainą ŽŪB ,,Žabynė“ už 519 200 Lt; ŽŪB ,,Žabynė“ 2005-08-17 debetinėje sąskaitoje prie tariamos 2005-08-17 pirkimo pardavimo sutarties ir 2005-08-17 apsimestinėje lizingo sutartyje kombaino vertė nurodoma 440 000 Lt, o kombaino grąžinimo 2006-11-06 akte šis kombainas buvo įvertintas tik 354 000 Lt. Tačiau apeliacinės instancijos teismui pateiktos 2007-07-09 Technikos pirkimo - pardavimo sutarties (5 t., b. l. 7 - 13), kuria UAB ,,Kesko Agro Lietuva“ ginčo kombainą perleido UAB ,,Litsoft“, duomenimis, ginčo kombaino kaina buvo 371 700 Lt. Teisėjų kolegijos nuomone, turint omenyje ginčo kombaino nusidėvėjimą ir nuvertėjimą bei jo kainą, nustatytą 2007-07-09 pirkimo – pardavimo sutartimi, yra pagrindo, nustatant ginčo kombaino vertę, vadovautis 2007-07-09 pirkimo – pardavimo sutartyje nurodyta kaina (CK 1.5 str., CPK 3 str. 1 d.). Todėl šia verte - 371 700 Lt, o ne nurodytąja 2006-11-06 lizingo objekto grąžinimo akte (354 000 Lt), mažintinas BŽŪB ,,Pajiešmeniai“ įsiskolinimas už kombainą UAB ,,Kesko Agro Lietuva“, kuris sudaro 57 500 Lt (519 200 Lt – 80 000 Lt – 10 000 Lt - 371 700 Lt ? 57 500 Lt). Dėl to sumažintinas papildomas UAB ,,Kesko Agro Lietuva“ finansinis reikalavimas iki nurodytos 57 500 Lt sumos, t. y. 17 700 Lt (75 200 – 57 500).

34Dėl kreditoriaus UAB ,,Kesko Agro Lietuva“ bendro finansinio reikalavimo (patvirtintas apygardos teismo įsiteisėjusia 2008 m. gegužės 15 d. nutartimi (100 677 Lt); 5 t., b. l. 15-17), pažymėtina, kad skundžiama apygardos teismo 2008 m. liepos 1 d. nutartimi jis sumažintas 47 621,69 Lt delspinigių suma, t. y. iki 53 055,31 Lt (100 677 - 47 621,69), dėl ko byloje nėra ginčo. Atsižvelgiant į tai bei į nustatytą papildomą finansinį atsakovo įsipareigojimą, susijusį su skola dėl ginčo kombaino (57 500 Lt), sumažintinas iki 110 555,31 Lt (53 055,31 + 57 500; arba 128 255,31 – 17 700) skundžiama nutartimi patvirtintas galutinis UAB ,,Kesko Agro Lietuva“ finansinis reikalavimas, kuris, lyginant jį su patvirtintuoju Panevėžio apygardos teismo 2008 m. gegužės 15 d. nutartimi, padidėja ne skundžiamoje nutartyje nurodyta suma – 27 578,31 Lt, o 9 878,31 Lt (110 555,31 – 100 677; arba 57 500 – 47 621,69).

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

36Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 1 d. nutartį.

37Sumažinti teismo patvirtintą papildomą UAB ,,Kesko Agro Lietuva“ finansinį reikalavimą iki 9 878,31 Lt, o galutinį tenkintiną UAB ,,Kesko Agro Lietuva“ finansinį reikalavimą ŽŪB ,,Pajiešmeniai“ bankroto byloje iki 110 555,31 Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Panevėžio apygardos teismas 2007 m. sausio 11 d. nutartimi iškėlė ŽŪB... 3. Kreditorius UAB „Kesko Agro Lietuva“ pateikė teismui prašymą papildomai... 4. Atsakovas nesutiko su pateiktu prašymu, todėl prašė jį atmesti (4 t., b.... 5. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. liepos 1 d. nutartimi patenkino iš... 6. Teismo nuomone, 2005 m. rugpjūčio 17 d. pirkimo-pardavimo sutartis buvo... 7. Pirmosios instancijos teismas patenkino atsakovo prašymą, susijusį su... 8. Atskiruoju skundu atsakovas BŽŪB „Pajiešmeniai“ prašo panaikinti... 9. 1. Teismas turėjo pripažinti 2005 m. rugpjūčio 17 d. pirkimo-pardavimo ir... 10. 2. Pripažinus, kad tarp ginčo šalių buvo sudaryta skolos perleidimo... 11. 3. Teismas, manydamas, kad 2005-08-17 lizingo sutartimi pridengtas kitas... 12. 4. Teismas nepagrįstai pripažino galiojančiu 2006-11-06 susitarimą,... 13. 5. Byloje nėra duomenų apie kainą, už kurią kreditorius pardavė ginčo... 14. 6. Kreditorius buvo praleidęs terminą pareikšti patikslintą kreditorinį... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą VSDFV Pasvalio skyrius prašo tenkinti... 16. 1. Teismas pagrįstai nustatė, jog 2005-08-17 kombaino pirkimo - pardavimo... 17. 2. Kadangi kreditorius elgėsi nesąžiningai, nes nepateikė teismui duomenų... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Kesko Agro Lietuva“ prašo atmesti... 19. 1.Teismas ex officio niekiniu sandorį gali pripažinti tik tuomet, kai yra... 20. 2. ŽŪB ,,Pajiešmeniai“ finansiniai įsipareigojimai UAB ,,Kesko Agro... 21. 3. Įstatymo ar teismo nustatyti terminai gali būti atnaujinami (CPK 78 str.).... 22. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 24. Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį kreditorių reikalavimus tvirtina teismas.... 25. Sandoriai, tarp jų sutartys, yra fizinių ir juridinių asmenų veiksmai,... 26. Pagal CK 1.86 straipsnio pirmąją dalį tariamu sandoriu laikytinas sandoris,... 27. Apsimestiniu sandoriu laikomas sandoris, sudarytas siekiant pridengti kitą... 28. Pagal CPK 178 straipsnį bylos šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 29. Kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įstatyme yra įtvirtintas... 30. Pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs bylos įrodymus, teisingai... 31. Teismas, aiškindamas tikruosius šalių, dalyvavusių minėtų sutarčių... 32. Apygardos teismas, remdamasis bylos duomenimis, tarp jų liudytojo R. J. Š. ,... 33. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas... 34. Dėl kreditoriaus UAB ,,Kesko Agro Lietuva“ bendro finansinio reikalavimo... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 1 d. nutartį.... 37. Sumažinti teismo patvirtintą papildomą UAB ,,Kesko Agro Lietuva“...