Byla e2-556-902/2016
Dėl nuostolių atlyginimo pagal ieškovo UAB „Verslo“ ieškinį atsakovui UAB „Glaskek LT“, tretiesiems asmenims UAB „Metiga“ , UAB ,,Rūdupis“, DNSB ,,Žiemiai“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Kirsnytė, sekretoriaujant Elvinai Škarnulienei, dalyvaujant ieškovo atstovams A. Š., advokatei J. S., atsakovo atstovei A. K., atsakovo ir trečiojo asmens UAB ,,Metiga“ atstovui advokatui A. K., DNSB ,,Žiemiai“ atstovui S. T., nedalyvaujant UAB ,,Rūdupis“ atstovui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl nuostolių atlyginimo pagal ieškovo UAB „Verslo“ ieškinį atsakovui UAB „Glaskek LT“, tretiesiems asmenims UAB „Metiga“ , UAB ,,Rūdupis“, DNSB ,,Žiemiai“, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Verslo“ pateikė teismui ieškinį ir prašo priteisti iš atsakovo UAB „Glaskek LT“ 19 006,34 Eur nuostolių, 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad 2013-12-09 UAB „Glaskek Lt“ pateikė ieškovui UAB „Verslo“ komercinį pasiūlymą Nr. 12/09 dėl metalinių šiltų durų pagaminimo, pristatymo ir sumontavimo UAB „Verslo“ objekte, ( - ). 2013-12-31 UAB „Glaskek Lt“ pateikė ieškovui UAB „Verslo“ PVM sąskaitą-faktūrą serija GLT Nr. 25071,20 Lt (7261,12 Eur) sumai, kurią UAB „Verslo“ atstovas direktorius L. F. pasirašė, nurodydamas, kad duris ir darbus priėmė, tačiau vėliau paaiškėjo, kad durys yra nekokybiškos, durų montavimo darbai atlikti netinkamai. UAB „Glaskek Lt“ nepateikė ieškovui durų kokybės bei atitikties standartams sertifikatų, nors pateikdami PVM sąskaitą - faktūrą UAB „Verslo“ žadėjo juos perduoti nedelsiant. Kadangi genrangovas išreiškė pretenzijas dėl durų kokybės ieškovui, šis ne kartą apie nustatytus defektus informavo atsakovą ir reikalavo defektus ištaisyti, tačiau to padaryta nebuvo. UAB “Rūdupis” dėl durų defektų atsisakinėjo priimti statybos darbus. 2014-08-06 UAB „Rūdupis“ ir UAB „Verslo“ sudarė papildomą susitarimą prie 2013-05-13 statybos rangos sutarties, kuriuo susitarė, kad UAB „Verslo“ įsipareigoja sumokėti genrangovui 0,02 % dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną už laikotarpį nuo 2014-01-03 iki 2014-08-22, t.y. 59666,41 Lt (17280,59 Eur). Tačiau UAB „Glaskek“ atliktų darbų trūkumų neištaisė, todėl UAB „Verslo“, siekdamas išvengti dar didesnių nuostolių, kreipėsi į UAB „EDS projektai“ dėl atsakovo atliktų darbų trūkumų šalinimo. UAB „Verslo“ dėl UAB „Glaskek Lt“ atliktų darbų trūkumų šalinimo patyrė 4 958,68 Lt (1436,13 Eur) nuostolių, su PVM 6000 Lt (1737,72 Eur). Paaiškėjus, kad atsakovo pagamintos durys bei atlikti statybos darbai yra nekokybiški, ieškovas kreipėsi elektroniniu paštu į atsakovą, prašydamas ištaisyti defektus. UAB „Glaskek Lt" jokių atliktų darbų trūkumų šalinimo darbų neatliko, todėl UAB „Verslo“ kreipėsi į ekspertus dėl trūkumų įvertinimo. 2014-10-21 ekspertas A. Z. (kvalifikacijos atestato Nr. 15355) apžiūrėjo UAB „Glaskek“ pagamintas ir sumontuotas duris ir nustatė, kad gyvenamajame name, esančiame ( - ), sumontuotos keturios išorinės įėjimo durys, kurių pagaminimo kokybė netenkina STR 2.05.20:2006 „ Langai ir išorinės įėjimo durys“ 9 ir 12 punktų reikalavimų, yra pagamintos nekokybiškai. UAB „Glaskek Lt“ pagamintos durys neturi ir reikiamų šilumos laidumo savybių, tai patvirtina 2014-04-04 atlikta termovizija. Kad atsakovas pažeidė kokybės reikalavimus, patvirtina ir 2014-11-11 gyvenamajame name, esančiame ( - ), sumontuotų lauko durų pagaminimo kokybės įvertinimo aktas Nr. 14-11/07. Mano, kad atsakovas ieškovui turi atlyginti patirtus nuostolius.

4Teismo posėdyje ieškovo atstovai ieškinį palaikė jame ir apeliaciniame skunde nurodytais motyvais, prašė ieškinį patenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Papildomai nurodė, kad atsakovas pateikė metalines duris į objektą ( - ), tačiau bendrijos pirmininkas informavo ieškovą apie pastebėtus durų defektus. Apie tai ieškovas informavo atsakovą ne vieną kartą, tarp šalių vyko susirašinėjimas, derybos, prašė pateikti durų atitikties deklaracijas, ištaisyti trūkumus, tačiau atsakovas nepateikė įrodymų, kad durys yra tinkamos, trūkumų neištaisė. Ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo tada, kai ieškovas suvokė, jog jo teisės yra pažeistos, t.y. nuo 2014-08-06. 2014-08-06 buvo surašytas papildomas susitarimas dėl nuostolių kompensavimo, pagal kurį ieškovas sumokėjo UAB “Rūdupis” 59 666,41 Lt. Prašo šią sumą priteisti iš atsakovo.

6Ieškovo atstovas A. Š. papildomai paaiškino, jog durys buvo netinkamai įdėtos, buvo kreivos, neužsidarinėjo geometriškai, žiemos sezono metu durys peršaldavo, skyrėsi kniedžių, rankenų spalva, durys buvo be langelių, nors projekte langeliai buvo numatyti, paskui, atšilus orams, langelius įdėjo, tačiau neužhermetino. Durų šiltinimo medžiaga buvo nekokybiškai įdėta, buvo dideli tarpai, vata sudėta iš atraižų (atliekų), trūkumai buvo šalinti, tačiau pilnai nepašalinti. Pažeidimai buvo nuo pat durų įstatymo.

7Atsakovo ir trečiojo asmens UAB ,,Metiga“ atstovai su ieškiniu nesutiko atsiliepime nurodytais motyvais, prašė jį atmesti, taikyti ieškinio senatį.

8Atsiliepime nurodė, kad ieškovas atsakovo civilinę atsakomybę iš jo ir trečiojo asmens UAB “Rūdupis” 2013-05-13 sudarytos Statybos rangos sutarties, tačiau šios sutarties šalimi atsakovas UAB “Glaskek LT” nėra ir šios sutarties nei sąlygų, nei sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdyti negalėjo. UAB “Verslo” prisiėmė paminėta sutartimi ir jos priedais įsipareigojimus prieš UAB “Rūdupis” ir negali atsakovui, kaip ne sutarties šaliai, perkelti iš paminėtos sutarties kilusias pasekmes. Ieškovas pagal 2013-05-13 sutartį, sudarytą su UAB “Rūdupis” įsipareigojo atlikti statybos darbų už 1 756 602,12 Lt, statybos (renovacijos) darbai turėjo būti atlikti iki 2013-11-29 dienos (sutarties 6.1 punktas), šis darbų atlikimo terminas sutartyje numatytas kaip esminė šios sutarties sąlyga. Ieškovas į atsakovą dėl durų pirkimo ir montavimo kreipėsi faktiškai baigiantis sutarties įvykdymo terminui 2013-11-28. Pateiktoje sąmatoje –specifikacijoje buvo nurodyta, jog perkamų durų varža 1,4 W (m2 * K). 2013-12- 02 atsakymu informavo ieškovą kad negalės įvykdyti užsakymo, kadangi neturi sertifikato Nr. SPSC 8895, šilumos varža yra 1,8 W (m2 * K), o reikalinga 1,4 W. Ieškovas neprieštaravo dėl durų pardavimo su nurodyta šilumine varža 1,8 W(m2 * K), atsiuntė jiems elektroniniu paštu 2013-12-04 raštą su patvirtinimu “Leidžiam”. Sutarę dėl specifikacijos 2013-12-09 nusiuntė ieškovui komercinį pasiūlymą Nr. 12/09, po to užsakė duris UAB “Metiga”. Durų gamintojas jiems pardavė ir pateikė kartu su durimis Eksploatacinių savybių deklaraciją Nr.151, kurioje buvo nurodyta, kad durų šilumos koeficientas yra 1,5 W, tai yra geresnis negu jų pasiūlytas ieškovu 1,8 W, nes esant mažesniam skaičiui, yra geresnės termoizoliacinės savybės. Ieškovas kelia pretenzijas dėl to, kad durys nesandariai priglunda, kad yra nesandarios gumos ir dėl šiluminės varžos, dėl kitų durų parametrų pretenzijų niekada nereiškė ir su pateiktų durų charakteristikomis sutiko. Ieškovui pateikė Eksploatacinių savybių deklaraciją kartu su gaminiais, ieškovas priėmė jų gaminį kartu su deklaracija ir jokių pretenzijų nekėlė. Gaminių (durų) montavimo darbai buvo atlikti 2013 m. gruodžio mėn. pabaigoje, ieškovei montavimo darbus ir duris (gaminius) pridavė 2013-12-31, ieškovas priimdamas darbus ir medžiaga pasirašė ant PVM sąskaitos – faktūros serija GLT Nr.00093, jokių pretenzijų durų priėmimo metu 2013-12-31 ieškovas nepareiškė. Durys buvo tinkamai sumontuotos, prigludo varčia prie staktos, gumos buvo tinkamos. Jos galėjo būti apgadintos statybos darbų vykdymo metu. Šiuo atveju, eksperto A. Z. akte nurodyti durų trūkumai yra abstraktaus pobūdžio, UAB ,,Skena“ trūkumus nustatė tik 2014-11-11. Atsakovas sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 1.125 str. 5 d. 2 p., prašo taikyti sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Atsakovo nuomone, ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmos ieškovo pretenzijos atsakovui pateikimo.

9Nurodė, jog tarp ieškovo ir trečiojo asmens UAB “Rūdupis’ pasirašytos sutarties 6.3 punktas neleidžia reikalauti delspinigių už nekokybiškai atliktus darbus, nekokybiškus gaminius. Ieškovas neatliko visų darbų sutarties dienai ir atsakovo pateiktos durys nesukliudė ieškovui tinkamai ir laiku atlikti sutartimi su UAB ,,Rūdupis“ prisiimtų įsipareigojimų, juo labiau, kai ieškovas duris užsakė po sutarties termino pabaigos. Ieškovas nėra sumokėjęs baudos UAB ,,Rūdupis“ už defektų nepašalinimą. Be to, ieškovui atsakovas pardavė ne 12, o tik 4 vnt. durų. Durys turėjo būti įdėtos 2013 m. rugpjūčio, rugsėjo mėn. Šiuos darbus ieškovas vėlavo atlikti ne dėl jų kaltės, nes dėl durų pirkimo ieškovas kreipėsi tik 2013 m. gruodžio mėn. Iš ieškovo ir UAB ,,Rūdupis“ susitarimo matyti, jog delspinigiai susitarti ne dėl darbų kokybės, o dėl neatliktų darbų, kuriuos turėjo atlikti ieškovas. Atsakovas darbus atliko 2013-12-31 ir tą dieną ieškovas iš jų priėmė darbus, pasirašė PVM sąskaitą - faktūrą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atmestinas ieškovo reikalavimas dėl 59666,41 Lt žalos atlyginimo. Dėl delspinigių sumokėjimo yra kaltas pats ieškovas. Šiuo atveju, jų kaltės, nei neteisėtų veiksmų, priežastinio ryšio tarp veikos ir atsiradusios žalos, nėra.

10Papildomai paaiškino, kad ieškinys yra pareikštas nesąžiningai. Ieškovo ir UAB „Rūdupis“ surašytas susitarimas, siekiant pasipelnyti, nes ieškovas neturėjo pagrindo surašyti 2014-08-06 susitarimo, kai darbai jau buvo priimti, o pagrindinėje sutartyje nebuvo numatytos sankcijos už nekokybiškus darbus, o delspinigiai buvo numatyti tik už pavėluotą darbų atlikimą. Tai, kad ieškovas pavėlavo priduoti darbus, nėra atsakovo kaltė, todėl jam nekyla atsakomybė. Trečiasis asmuo UAB ,,Metiga“ duris pagamino tinkamai, varža yra pasiekta net geresnė nei buvo susitarta su ieškovu. Atsakovas susitarimą su ieškovu dėl durų įsigijimo, sumontavimo įvykdė tinkamai, vadovavosi komerciniu pasiūlymu, ieškovas atsakovo neinformavo apie jokius specialius reikalavimus durims, nepateikė projekto. Tarp šalių vyko susirašinėjimas dėl užsakymo, pasiūlyme nėra orlaidžių ir langelių. Durys buvo priduotos, jas priėmė darbų vadovas Š. P. E. savybių deklaracija, numatytas šilumos perdavimo koeficientas 1.5 W, atsakovas remiasi bandymo protokolu. Įrodymų, kurie paneigtų tą deklaraciją, nėra. Termovizinė ekspertizė nenustatė šilumos laidumo koeficiento. UAB ,,Skena“ pateikia tik foto, tačiau nėra bandymo protokolo, nenustatytas šilumos laidumo koeficientas. Durims minkšta vata gali būti naudojama kaip užpildas pagal UAB ,,Metigą“. Neginčija to fakto, jog durys peršąlančios, tačiau išlieka neaiškus durų šilumos laidumo koeficientas, pagal šalių susitarimą galimas ir 1.8 W. Nėra įrodymų, kad durys yra blogesnės nei 1.8 W. Durys peršalti galėjo ir dėl to, jog buvo laikomos atidarytos. Atsakovas neatsako dėl kniedžių spalvos parinkimo, nes tai nebuvo šalių susitarimo objektas, ir tai nėra durų trūkumas. Komerciniame pasiūlyme langeliai nebuvo numatyti, tačiau vėliau langeliai buvo įdėti išėmus duris. Pritraukėjai taip pat buvo įdėti vėliau pagal papildomą susitarimą, rašytinių pretenzijų dėl pritraukėjų nebuvo pateikta. Neprigludimai kilo dėl netinkamo durų eksploatavimo. Palankstymai ne dėl atsakovo kaltės. Kitos pretenzijos yra mažareikšmės, durų naudojimosi neįtakoja, gali būti taisomi per garantinį terminą. Ieškovas nėra atsiskaitęs su UAB ,,EDS projektai“, išlaidas patvirtinančių dokumentų nepateikė, todėl nepatyrė nuostolių. Sutinkamai su CPK 95 str., prašė ieškovui taikyti baudą už nesąžiningai pateiktą ieškinį, ko pasekoje buvo areštuotos atsakovo sąskaitos, atsakovas nurodomas kaip skolininkas, nors neturi įsipareigojimų prieš ieškovą. 50 proc. baudos prašė skirti atsakovo naudai.

11Trečiojo asmens UAB ,,Rūdupis“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo prašė tenkinti ieškinį dalyje dėl 17280,59 Eur nuostolių priteisimo bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog papildomo susitarimo prie Subrangos sutarties dėl netesybų sumokėjimo pagrindas yra sutarties 6.3 punktas ir CK 6.71 str. 3 d. Galutinis statybos darbų pagal subrangos sutartį užbaigimo aktas buvo pasirašytas 2014-07-30, nors ieškovas įsipareigojo darbus atlikti iki 2013-11-29. Ieškovas darbus pabaigė 244 kalendorinėmis dienomis vėliau nei buvo įsipareigojęs atlikti. Papildomame susitarime ieškovas įsipareigojo sumokėti 59666,41 Lt delspinigius už neatliktus darbus iki subrangos sutartyje nustatyto termino, t.y. už darbų įvykdymo galutinio termino pažeidimą. Todėl egzistavo sutartinis ir įstatyminis pagrindas papildomo susitarimo prie subrangos sutarties sudarymui. Subrangos sutartimi ieškovas ir trečiasis asmuo susitarė, kad trečiasis asmuo turi teisę reikalauti šalinti rastus trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus darbus bei reikalauti, kad ieškovas darbus įvykdytų pagal projektą, nenukryptų nuo įkainotos veiklos grafiko, laikytųsi normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, vykdytų prisiimtus įsipareigojimus. Ieškovas garantavo, jog jo atlikti darbai, panaudotos medžiagos ir įranga atitiks projekte nurodytus reikalavimus, normatyvinių statybos dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę, juos panaudojant pagal paskirtį. Durų pakeitimo darbai buvo atlikti nukrypstant nuo projekte numatytų reikalavimų, pažeidžiant statybą reglamentuojančius teisės aktus, todėl trečiasis asmuo sutinkamai su sutarties 4.11, 10.7 punktais, teisėtai atsisakė priimti juos, kol trūkumai nebus pašalinti. (b.l. 78-86, 3 t.)

12Trečiasis asmuo DNSB ,,Žiemiai“ su ieškovo reikalavimais sutiko, atstovas teisme paaiškino, jog daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), atnaujinimo darbai turėjo būti pabaigti iki 2013 m. lapkričio mėn., 95 proc. darbų buvo užbaigti, bet dalies darbų neaktavo, durys nebuvo baigtos, buvo nekokybiškos ir neveikė iki 2014 m. rugsėjo mėn. Durų trūkumai paaiškėjo nuo jų įstatymo. Durys buvo kreivos, nefunkcionavo, pritraukėjai buvo neteisingai sudėti, neveikė spynos, durys nepriėjo prie staktų per centimetrą, žiemą durys peršaldavo, pragręžus skylutes duryse, (šiltinimo) medžiagos beveik nebuvo, dėl durų kreivumo gumos buvo atplyšusios, o viršuje atšokusios, taip pat buvo smulkių nubrozdinimų, buvo sulankstytas slenkstis. Daug kartų skambino, informavo apie trūkumus. Būtent dėl nekokybiškų durų, renovacijos projektas buvo ,,pakibęs“.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad trečiasis asmuo UAB „Rūdupis“ (genrangovas) ir ieškovas UAB „Verslo“ (subrangovas) 2013-05-13 sudarė Statybos rangos sutartį, pagal kurią subrangovas UAB „Verslo“ įsipareigojo per sutartyje nustatytą darbų terminą iki 2013-11-29 pagal genrangovo pateiktą projektą, lokalines sąmatas ir t.t. atlikti darbus ir juos perduoti genrangovui (b.l.28-35, 1 t.). 2013-12-31 PVM sąskaita-faktūra Nr.GLT Nr.00093 patvirtina, kad pardavėjas UAB „Glaskek LT“ pardavė pirkėjui UAB „Verslo“ 4 vnt. metalinių durų, bendros 16 880 Lt (4888,79 Eur) vertės, montavimo darbų kaina 1200 Lt (347,54 Eur), kodiniai raktai 160 vnt., 2640 Lt (764,60 Eur) vertės, iš viso sutarties kaina 25 071,20 Lt (7261,12 Eur) (b.l. 38, 1 t.). Durų Eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodyta, kad šilumos perdavimo koeficientas yra 1,5 W (b.l. 141, 1 t.). Iš 2014-10-21 Remonto darbų sutarties Nr.B-141021/264 matyti, kad ieškovas UAB „Verslo“ ir UAB „EDS projektai“ susitarė dėl daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), durų taisymo pagal ekspertų nustatytus defektus, sutartų darbų kaina nurodyta 6000 Lt (1737,72 Eur) su PVM (b.l. 8-10, 1 t.). Iš Lokalinės sąmatos matyti, kad durų taisymo bendra vertė 6000 Lt (b.l. 11, 1 t.). 2014-08-06 Papildomu susitarimu prie 2013-05-13 statybos rangų sutarties Nr.M3 sutarties šalys susitarė, kad rangovas (UAB „Verslo“) už neatliktus darbus iki sutartyje nustatyto termino įsipareigoja sumokėti užsakovui (UAB „Rūdupis“) 59 666,41 Lt delspinigių (b.l. 12, 1 t.). 2014-08-06 mokėjimo nurodymas patvirtina, kad ieškovas UAB „Verslo“ pervedė trečiajam asmeniui UAB „Rūdupis“ 59 666,41 Lt (b.l. 13, 1 t.). 2014-11-11 Akte Nr.14-11/07 nurodyta, kad gyvenamajame name, esančiame ( - ), sumontuotų 4 išorinių įėjimo durų pagaminimo kokybė netenkina STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ 9 ir 12 punktų reikalavimų, yra nekokybiškos, todėl remontuotinos (b.l. 17-23, 1 t.). Iš 2014-11-03 PVM sąskaitos- faktūros Nr.000702 matyti, kad durų taisymo vertė 1737,72 Eur (b.l. 25, 1 t.).

15Teismas mano, jog tarp atsakovo UAB „Glaskek Lt“ ir ieškovo UAB „Verslo“ susiklostė rangos santykiai, kuriuos reglamentuoja CK XXXIII skyrius. Tokią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į šalių poziciją - vertintinas šalių susirašinėjimas (2014-04-03 raštas/ b.l.126, 132, 1 t., 2014-08-06 raštas/b.l.140, 1 t.), apeliacinis skundas, atsiliepimas į apeliacinį skundą. Ta aplinkybė, jog atliekamų darbų vertė nedidelė (apie 5 %), nesudaro teismui pagrindo kaip kitaip kvalifikuoti tarp šalių susiklosčiusį teisinį santykį (pvz., pirkimo-pardavimo sutartis), nes kaip matyti iš surinktos bylos medžiagos (b.l. 47, 116-118, 141-142, 1 t.), ieškovas užsakė konkrečių matmenų, techninių parametrų šiltintas duris su darbais (jų įstatymu, sumontavimu) iš vieno subjekto - atsakovo, o ne atskirai nusipirko duris ir užsakė paslaugas - durų montavimą iš kito subjekto, šiuo atveju, įsigytas produktas yra būtent šiltintos durys kaip bendras susitarimo tarp šalių įgyvendinimo rezultatas, durys ir buvo panaudotos statybos rangos sutarties pagrindu renovuojamame pastate. Aukščiau teismo išvardintų požymių visuma suteikia pagrindą sutartinius santykius laikyti kaip rangos santykius, o tai sąlygoja kitokio (ne sutrumpinto, 6 mėn.), o ilgesnio - 1 metų ieškinio senaties termino taikymą (CK 6.667 str. 1 d.). Šiuo atveju, teismas nenustatė, jog toks terminas ieškovui pateikus ieškinį teisme 2014-12-30 jau būtų suėjęs (senaties terminas skaičiuotinas nuo tada, kai nutrūko šalių derybos dėl trūkumų ištaisymo, t.y. nuo 2014-08-06), dėl ko ieškovo pažeista subjektinė teisė dėl durų trūkumų ištaisymo turi būti ginama.

16CK 6.644 str. 1 d. numato, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo riziką pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už j į sumokėti. CK 6.645 str. 1 d. numato, kad rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui. CK 6.663 str. 1 d. teigia, kad rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos. - įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. Darbų rezultatas jo perdavimo užsakovui momentu turi turėti rangos sutartyje numatytas ar įprastai reikalaujamas savybes ir turi būti tinkamas naudoti pagal paskirtį protingą terminą. Pagal CK 6.695 str. 1 d. rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Atsakovui kyla atsakomybė ieškovui už atliktų darbų tinkamumą naudoti per visą garantinį terminą (CK 6.698 str. 1 d. 1 p., 6.338 str.). Atsakovas UAB „Glaskek Lt" pažeidė CK 6.663 str. 1 d. ir 6.695 str. 1 d. nurodytą pareigą darbus pagal rangos sutartį atlikti kokybiškai, bei pažeidė CK 6.665 str. 1 d. numatytą pareigą, užsakovui pareikalavus, neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą, tokiu būdu, atsakovas privalo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. Ieškovas ne kartą kreipėsi į atsakovą prašydamas, ištaisyti darbų trūkumus, tačiau atsakovas atsisakė taisyti nurodytus trūkumus. Ieškovas dėl atsakovo veiksmų patyrė nuostolių, jis (ieškovas) kreipėsi į trečiuosius asmenis dėl UAB „Glaskek“ atliktų darbų trūkumų taisymo ir patyrė nuostolius, kuriuos privalo atlyginti atsakovas (CK 6.249 str. 4 d. 2 p.).

17Kad atsakovo įrengtos durys yra nekokybiškos, durų montavimo darbai atlikti netinkamai, patvirtina UAB ,,Skena“ eksperto A. Z. 2014-10-21 nustatyti trūkumai (b.l. 17-22, 1 t.), 2014-04-04 atlikta termovizinė ekspertizė (b.l. 48-97, 1 t.), bei tai, kad tarp šalių vyko derybos dėl trūkumų ištaisymo ir buvo atliekami trūkumų ištaisymo darbai (matyti iš 2014-10-21 remonto darbų sutarties, 2014 m. spalio mėn. lokalinės sąmatos, b.l. 8-11, 1 t.). UAB ,,Skena Ekspertizės akte Nr. 14-11/07 nurodyta, kokiais teisės aktais remiantis padarytos išvados, matyti tyrimo eiga, atliktas tyrimas pagrįstas foto-nuotraukomis, pateikti defektų aprašymai, pateikti eksperto kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, todėl šiuo atveju, įrodymas vertintinas kaip pakankamai patikimu, abejonių padarytoms išvadoms nesukeliančiu rašytiniu įrodymu, kuriame nurodytas aplinkybes patvirtina kiti, aukščiau teismo išvardinti rašytiniai įrodymai. 2014-10-21 antstolio V. Z. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole, pateiktose foto-nuotraukose taipogi konstatuoti durų apšiltinimo trūkumai (b.l. 155-198, 1 t.). Teismo manymu, įvertinus bylos medžiagą, atsakovas neįrodė, kartu nepaneigė to fakto, kad durys ieškovui yra pateiktos kokybiškos bei durų sumontavimo darbai atlikti kokybiškai.

18UAB ,,Metiga“ teismui pateikta eksploatacinių savybių deklaracija (b.l. 28-39, 2 t.) nepaneigia to fakto, kad durys ieškovui buvo pateiktos nekokybiškos ir nekokybiškai atlikti durų montavimo darbai, nes minėtas dokumentas tik patvirtina jame išdėstytų medžiagų eksploatacines savybes (pvz., šiluminės varžos ilgaamžiškumą, mineralinės vatos savybes), nėra kalbama apie konkrečių (ginčo objektu tapusių) durų medžiagų charakteristikas, be to, atnaujinti duomenys pateikti 2015-03-01 dienai, kai durų įstatymo darbai (bei ieškovui durys buvo pateiktos) gerokai anksčiau. Atsakovo teismui pateikta Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 151 (b.l. 141,1 t.) taip pat nepatvirtina to fakto, jog ieškovui buvo pateiktos kokybiškai apšiltintos durys, nes nėra aišku, kada šis dokumentas buvo surašytas (nenurodyta jo sudarymo data), dokumente nekalbama apie konkrečias duris, kurios buvo įsigytos ieškovo, bandymo protokolas datuojamas 2009-12-18 (minėta, jog šalių ginčas kur kas vėlesnis), Deklaracijoje nurodytos tokios charakteristikos kaip nepralaidumas vandeniui, oro pralaidumas, tačiau šios bylos medžiaga neginčijami patvirtina, jog minėtų savybių ieškovui pateiktos durys neatitiko, nes (šiltintos) durys peršaldavo. Atsakovas atsikirtinėjo, jog UAB ,,Metiga“ duris pagamino tinkamai, varža yra pasiekta net geresnė nei buvo susitarta su ieškovu, tačiau kaip minėta, atsakovas šios aplinkybės neįrodė. Atsakovas, būdamas stipresniąja sutarties šalimi, veikdamas kaip verslininkas, ieškovui pridavė užsakytas duris (su darbais-jų įstatymu) nenustatęs durų šilumos varžos koeficiento, todėl neįrodė, jog šilumos varža atitiko šalių susitarimą. Taipogi į bylą nepateikti įrodymai, jog po trūkumų ištaisymo 2014-10-21, durų šilumos varžos koeficientas neatitinka šalių susitarimo, t.y. jog durys yra labiau apšiltintos nei šalys tarėsi. Pastatų energetinio naudingumo sertifikavimo ekspertas įvertina pastato energetinį naudingumą, priskiriant pastatą energetinio naudingumo klasei ir išduoda užsakovui pastato energetinio naudingumo sertifikatą, tačiau ekspertas nenustatinėja ir neatlieka konkrečių medžiagų ar gaminių (pvz., lauko durų) šilumos perdavimo koeficiento ir orinio laidžio klasės, medžiagos šiluminio laidumo ar pastato sandarumo matavimų (b.l. 73-74, 4 t.), šiuo atveju, ekspertas D. B. (UAB ,,Terma Consult“ inžinierius-konsultantas) objekte nesilankė, durų kokybės nevertino ir durų šilumos laidumo nematavo (neturi tam teisės), o vadovavosi Techniniu darbo projektu, todėl teismas nesivadovauja į bylą pateiktu Namo esamos padėties energetinio naudingumo pasikeitimo įvertinimu (sertifikatu) ir priedu prie jo (b.l. 64-67). Tokiu būdu, atsakovas neįrodė, jog ieškovas nepagrįstai reikalauja priteisti 4958,68 Lt pagal Lokalinę sąmatą S016 (b.l. 11, 1 t.). Atsakovo teigimu, durims minkšta vata gali būti naudojama kaip užpildas, tačiau atkreipiamas dėmesys, jog nagrinėjamu atveju, buvo nustatyti medžiagos trūkumai (nepakankamas jos kiekis, blogas medžiagos sudėjimas, durų užpildymas nedideliais stiklo vatos gabalėliais, buvo matomi tarpai tarp apšiltinimo medžiagos ir konstrukcijos), kas ir lėmė šilumos laidumo sumažėjimą. Atsakovas mano, jog durys galėjo peršalti, nes buvo laikomos atidarytos, tačiau šiai aplinkybei patvirtinti įrodymų teismui nepateikė. Sutiktina, jog atsakovas neatsako dėl kniedžių spalvos parinkimo, nes tai nebuvo šalių susitarimo objektas, tačiau atsakovas taipogi nepateikė įrodymų, jog kniedės buvo keičiamos už papildomą užmokestį. Ta aplinkybė, jog Komerciniame pasiūlyme langeliai nebuvo numatyti, tačiau vėliau, geranoriškai atsakovui sutikus, langeliai buvo įdėti išėmus duris, neduoda pagrindo teismui konstatuoti, jog atsakovas nėra atsakingas už susidariusių trūkumų šalinimą po durų perdarymo. Tai, jog pritraukėjai buvo įdėti vėliau pagal papildomą susitarimą ir rašytinių pretenzijų dėl pritraukėjų nebuvo pateikta, dėl ko nelaikytina šalintinais trūkumais, nes į bylą nepateikta įrodymų, jog pritraukėjai buvo taisomi ir dėl to ieškovas patyrė papildomas išlaidas. Taip pat nepateikti įrodymai, jog neprigludimai kilo dėl netinkamo durų eksploatavimo ir kad palankstymai yra ne dėl atsakovo kaltės. Kad gumos buvo tinkamos ir kad jos galėjo būti apgadintos statybos darbų vykdymo metu, taipogi nėra įrodymų. Minėta, jog durys buvo perdaromos ir už jų pataisymo metu atsiradusius trūkumus atsakingas atsakovas. Durys buvo naujai apšiltintos, ieškovas į bylą pateikė susitarimą su UAB ,,EDS projektai dėl durų taisymo pagal ekspertų nustatytus defektus, numatytas laiko tarpas iki 2014-10-28, pateikta lokalinė sąmata (b.l. 8-11), PVM sąskaita-faktūra (b.l. 25, 1 t.), todėl nėra pagrindo manyti, jog nuostoliai nepagrįsti, dėl ko negali būti priteisiami. Atkreipiamas dėmesys, jog atsakovas neginčijo lokalinėje sąmatoje nurodytų išlaidų, todėl teismas jomis remiasi. Esant tokioms aplinkybėms, teismas tenkina ieškovo reikalavimą dėl atliktų darbų trūkumų šalinimo išlaidų 4 958,68 Lt (1436,13 Eur) sumoje bei atliktų darbų defektų įvertinimo išlaidų 289,62 Eur (1000 Lt) sumoje (CK 6.249 str. 4 d. 2 p., b.l. 23-24, 1 t.).

19Ieškovas taip pat prašė iš atsakovo priteisti delspinigius - 59666,41 Lt (17280,59 Eur) sumą, kuriuos jis sumokėjo UAB „Rūdupis“ pagal 2014-08-06 papildomą susitarimą. Teismas mano, jog nėra pagrindo tokio reikalavimo tenkinimui. Pirma, atsakovas nebuvo nei 2013-05-13 sutarties, nei 2014-08-06 papildomo susitarimo šalimi (pagal minėto susitarimo 7 punktą, susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis) ir neprisiėmė jokių įsipareigojimų, todėl jam negali kilti teisinės pasekmės už tinkamą sutarties neįvykdymą. Antra, tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo rašytinio susitarimo dėl netesybų - delspinigių mokėjimo pagal susitarimą dėl metalinių šiltų durų pagaminimo, pristatymo ir sumontavimo, kaip to reikalauja CK 6.72 str., todėl ieškovas iš atsakovo negali reikalauti delspinigių. Trečia, statybos renovacijos darbai turėjo būti atlikti iki 2013-11-29 pagal sutarties 6 punktą, kai durų užsakymas buvo padarytas tik 2013 m. lapkričio pabaigoje, durų montavimo darbai atlikti 2013 m. gruodžio pabaigoje, durys buvo priduotos 2013-12-31, pretenzijų durų priėmimo metu nebuvo pareikšta, todėl akivaizdu, jog atsakovo kaltės dėl to, kad ieškovas kaip rangovas pagal Statybos rangos sutartį laiku neatliko darbų, tikrai nėra, dėl ko iš atsakovo ieškovas negali reikalauti delspinigių pagal 2014-08-06 papildomą susitarimą. Pažymima ir tai, jog delspinigiai paskaičiuoti nuo visos statybos sutarties kainos ir už kiekvieną dieną, tokia netesybų suma (59666,41 Lt/17280,59 Eur) yra neprotingai didelė palyginti su šalių (ieškovo ir atsakovo) susitarimo dėl metalinių šiltintų durų kaina. Papildomame susitarime taipogi nėra detalizuoti ,,neatlikti darbai (1 punktas), todėl nėra aišku, už konkrečiai kokius darbus paskaičiuoti prašomi priteisti delspinigiai, delspinigiai paskaičiuoti daugiau kaip už 6 mėn. Atkreipiamas dėmesys, jog patys darbai, įskaitant duris, buvo atlikti 2013-12-31, todėl delspinigiai paskaičiuoti nuo 2014-01-03 (pagal papildomo susitarimo b punktą) visiškai nepagrįstai. Pažymima ir tai, jog UAB ,,Rūdupis“ 2014-01-01 pretenzijoje (b.l. 154, 1 t.) nurodyti trūkumai, dėl kurių yra kaltas pats ieškovas, nes sudarydamas susitarimą dėl durų, atsakovui nepateikė projekto ir nenurodė, jog durys turi būti su ventiliacijos angomis ir langeliais. Šiuo atveju, atsakovas duris perdarė tik savo gera iniciatyva. Kita UAB ,,Rūdupis“ pretenzija surašyta tik 2014-04-07 dėl kitų trūkumų. Sutinkamai su CK 6.258 str. 4 d., neįvykdžiusi prievolės įmonė atsako tik už tuos nuostolius, kuriuos ji numatė ir galėjo numatyti sutarties sudarymo metu kaip tikėtiną prievolės neįvykdymo pasekmę. Minėta, jog ieškovas su atsakovu nebuvo sudarę rašytinio susitarimo dėl netesybų (delspinigių), kai susitarė dėl metalinių šiltų durų pagaminimo, pristatymo ir sumontavimo, ginčo papildomas susitarimas buvo sudarytas jau po durų įstatymo, t.y. darbų atlikimo, t.y. tik 2014-08-06, todėl akivaizdu, jog atsakovas negalėjo numatyti tokio susitarimo sudarymo ateityje tarp ieškovo ir UAB ,,Rūdupis“, dėl ko atsakovui nėra pareigos atlyginti nuostolius pagal papildomą 2014-08-06 susitarimą. Ieškinys šioje dalyje atmestinas, nesant visų civilinei atsakomybei taikyti būtinų sąlygų, priežastinio ryšio.

20LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos teisme iškėlimo iki visiško sprendimo įvykdymo.

21CPK 5 straipsnis suteikia teisę asmeniui kreiptis teisminės gynybos, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė, o CK 6.249, 6.251, 6.258, 6.665 str., papildomas susitarimas prie 2013-05-13 statybos rangos sutarties – reikalauti nuostolių atlyginimo, netesybų pažeidus sutartį. Ieškovas naudojasi jam įstatymų suteikta teise, todėl jo veiksmus vertinti kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir skirti baudą, nėra pagrindo (CPK 95 str.).

22Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

23LR CPK 93 str. 1 d. nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.).

24Ieškinys patenkintas 9.08 proc.

25Byloje ieškovas patyrė tokias išlaidas: sumokėjo 427,77 Eur žyminio mokesčio (b.l. 27, 1 t.), 662,48 Eur teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 43, 44, 2 t.), 2016-03-07 teismo posėdžio metu pateikė rašytinį prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (b.l. 102-116), kuriuo papildomai prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas už advokato teisinę pagalbą sumoje 4539,81 Eur (1210 Eur+1372,85 Eur+1956,96 Eur), iš viso – 5630,06 Eur bylinėjimosi išlaidų.

26Atsakovas byloje patyrė tokias išlaidas: 2020 Eur (300 Eur+520 Eur+200 Eur+500 Eur+500 Eur) teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 114, 1 t., 52, 132, 133, 2 t., 43, 3 t., 79, 80, 4 t.).

27Trečiasis asmuo UAB ,,Metiga“, kuris buvo atsakovo pusėje, turėjo iš viso 250 Eur (100 Eur+150 Eur) išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 27, 2 t., 47, 3 t.).

28Trečiasis asmuo UAB ,,Rūdupis“, kuris buvo ieškovo pusėje/dalyje dėl delspinigių priteisimo, patyrė 695,12 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 89, 90, 3 t.)

29Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, todėl ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo priteisiamos proporcingai patenkintai ieškinio daliai, o iš ieškovo – proporcingai atmestų reikalavimų daliai (CPK 79, 88, 93, 98 straipsniai). Tokiu pat tokiu principu paskirstomos trečiojo asmens UAB ,,Metiga“ patirtos bylinėjimosi išlaidos. Šiuo atveju, iš atsakovo trečiojo asmens UAB ,,Rūdupis“ (dalyvavo ieškovo pusėje) išlaidos už teisinę pagalbą nepriteisiamos, nes reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestas.

30Byloje susidarė 6,56 Eur suma išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei. Šios išlaidos taip pat paskirstomos tarp šalių sutinkamai su CPK 93 str. 2 d., 92 str. Tokiu būdu, iš ieškovo valstybei priteisiama 5,96 Eur suma, o iš atsakovo neatlygintina jam tenkanti dalis (CPK 96 str. 6 d.).

31Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259-260 str., 270 str. teismas

Nutarė

32Ieškinį tenkinti iš dalies.

33Priteisti ieškovui UAB ,,Verslo“, įmonės kodas 302627983, iš atsakovo UAB ,,Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, 1725,75 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus dvidešimt penkis eurus 75 ct) nuostoliams atlyginti, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą (1725,75 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2015 m. sausio 6 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 511,21 Eur (penkis šimtus vienuolika eurų 21 ct) bylinėjimosi išlaidų.

34Atmesti atsakovo UAB ,,Glaskek LT“ ir trečiojo asmens UAB ,,Metiga“ atstovo prašymą dėl baudos skyrimo ieškovui UAB ,,Verslo“ pagal CPK 95 str.

35Priteisti iš ieškovo UAB ,,Verslo“, įmonės kodas 302627983, atsakovui UAB ,,Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, 1836,58 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus trisdešimt šešis eurus 58 ct) bylinėjimosi išlaidų.

36Priteisti iš ieškovo UAB ,,Verslo“, įmonės kodas 302627983, trečiajam asmeniui UAB ,,Metiga“, įmonės kodas 302496886, 227,30 Eur (du šimtus dvidešimt septynis eurus 30 ct) bylinėjimosi išlaidų.

37Priteisti iš ieškovo UAB ,,Verslo“, įmonės kodas 302627983, valstybei 5,96 Eur (penkis eurus 96 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos FM, įmonės kodas 188659752, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke ,,Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

38Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui paduodant skundą per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida... 2. Ieškovas UAB ,,Verslo“ pateikė teismui ieškinį ir prašo priteisti iš... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2013-12-09 UAB „Glaskek Lt“ pateikė ieškovui UAB... 4. Teismo posėdyje ieškovo atstovai ieškinį palaikė jame ir apeliaciniame... 5. Papildomai nurodė, kad atsakovas pateikė metalines duris į objektą ( - ),... 6. Ieškovo atstovas A. Š. papildomai paaiškino, jog durys buvo netinkamai... 7. Atsakovo ir trečiojo asmens UAB ,,Metiga“ atstovai su ieškiniu nesutiko... 8. Atsiliepime nurodė, kad ieškovas atsakovo civilinę atsakomybę iš jo ir... 9. Nurodė, jog tarp ieškovo ir trečiojo asmens UAB “Rūdupis’ pasirašytos... 10. Papildomai paaiškino, kad ieškinys yra pareikštas nesąžiningai. Ieškovo... 11. Trečiojo asmens UAB ,,Rūdupis“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas... 12. Trečiasis asmuo DNSB ,,Žiemiai“ su ieškovo reikalavimais sutiko, atstovas... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad trečiasis asmuo UAB „Rūdupis“... 15. Teismas mano, jog tarp atsakovo UAB „Glaskek Lt“ ir ieškovo UAB... 16. CK 6.644 str. 1 d. numato, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas)... 17. Kad atsakovo įrengtos durys yra nekokybiškos, durų montavimo darbai atlikti... 18. UAB ,,Metiga“ teismui pateikta eksploatacinių savybių deklaracija (b.l.... 19. Ieškovas taip pat prašė iš atsakovo priteisti delspinigius - 59666,41 Lt... 20. LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo... 21. CPK 5 straipsnis suteikia teisę asmeniui kreiptis teisminės gynybos, kad... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 23. LR CPK 93 str. 1 d. nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 24. Ieškinys patenkintas 9.08 proc.... 25. Byloje ieškovas patyrė tokias išlaidas: sumokėjo 427,77 Eur žyminio... 26. Atsakovas byloje patyrė tokias išlaidas: 2020 Eur (300 Eur+520 Eur+200... 27. Trečiasis asmuo UAB ,,Metiga“, kuris buvo atsakovo pusėje, turėjo iš viso... 28. Trečiasis asmuo UAB ,,Rūdupis“, kuris buvo ieškovo pusėje/dalyje dėl... 29. Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, todėl ieškovo patirtos... 30. Byloje susidarė 6,56 Eur suma išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 31. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259-260 str., 270 str. teismas... 32. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Priteisti ieškovui UAB ,,Verslo“, įmonės kodas 302627983, iš atsakovo UAB... 34. Atmesti atsakovo UAB ,,Glaskek LT“ ir trečiojo asmens UAB ,,Metiga“... 35. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Verslo“, įmonės kodas 302627983, atsakovui UAB... 36. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Verslo“, įmonės kodas 302627983, trečiajam... 37. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Verslo“, įmonės kodas 302627983, valstybei... 38. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...