Byla e2-175-464/2015
Dėl pajaus vertės bei palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi kooperatinė bendrovė Jiezno vartotojų kooperatyvas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. Č. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo D. Č. ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-6110-781/2014, pareikštą atsakovui kooperatinei bendrovei Lietuvos kooperatyvų sąjungai dėl pajaus vertės bei palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi kooperatinė bendrovė Jiezno vartotojų kooperatyvas.

2Teisėjas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas D. Č. kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos (toliau – ir Sąjunga) trečiojo asmens bankrutavusios kooperatinės bendrovės Jiezno vartotojų kooperatyvui (toliau – ir Kooperatyvas) 1 210 044,96 Lt pajaus vertę, 472 414,80 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2008-04-20 iki ieškinio pateikimo dienos, 6 proc. dydžio metines palūkanas už laikotarpį nuo ieškinio pateikimo dienos iki sprendimo visiško įvykdymo dienos, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad bankrutavęs trečiasis asmuo dėl administratoriaus neveikimo negali pats apginti savo pažeistų turtinių interesų, todėl ieškinį reiškia trečiojo asmens kreditorius. Atsakovas, 2006-10-06 pašalindamas trečiąjį asmenį Kooperatyvą iš Sąjungos narių, šiam yra atlyginęs tik mažą, t. y. 8 410 Lt pajinio įnašo dalį. Ieškovo nuomone, atsakovo mokėtina pašalintam nariui suma turėtų būti lygi realiam, o ne nominaliam pajaus dydžiui. Remiantis atsakovo balansu 2006-12-31 dienai, atsakovo įstatinis kapitalas sudarė 53 612 017 Lt, o Kooperatyvo pašalinimo dieną atsakovas turėjo 44 narius. Preziumuojant, kad visų atsakovo narių pajų dydis buvo vienodas, ieškovui priklausė 1/44 atsakovo įstatinio (pajinio) kapitalo dalis. Tokiu būdu kooperatyvui priklausęs išmokėti visas pajus pašalinimo dieną sudarė 1 218 454,93 Lt. Kadangi 8 410 Lt yra išmokėta, atsakovo mokėtiną pajinio įnašo dalį sudaro 1 210 044,93 Lt. Vadovaujantis Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi, su trečiuoju asmeniu privalėjo būti atsiskaityta ne vėliau, kaip per metus nuo jos narių susirinkimo, patvirtinusio finansinių metų, kuriais pasibaigė šio asmens narystė kooperatinėje bendrovėje, atskaitomybę ir pelno (nuostolio) paskirstymą, dienos. Atsakovo finansinė atskaitomybė buvo patvirtinta 2007-04-20 susirinkime, paskutinė atsiskaitymo su trečiuoju asmeniu diena buvo 2008-04-20, nuo kurios skaičiuotina priteistinų palūkanų suma.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014-11-05 nutartimi ieškovo ieškinį atsakovui atsisakė priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktų pagrindais, konstatavęs, kad ieškovo D. Č. pateiktas netiesioginis ieškinys yra tapatus jau išnagrinėtam ieškovo bankrutavusios kooperatinės bendrovės Jiezno vartotojų kooperatyvo ieškiniui atsakovui kooperatinei bendrovei Lietuvos kooperatyvų sąjungai dėl kompensacijos už kooperatinės bendrovės turto dalį priteisimo (Lietuvos Aukščiausio Teismo civilinė byla Nr. 3K-3-292/2012). Išvadą dėl ieškinio dalykų tapatumo pirmosios instancijos teismas padarė išanalizavęs ginčo materialinį santykį ir gynybos būdus abejose bylose, pripažindamas, kad ir anksčiau išnagrinėtoje byloje, ir ieškovo naujai inicijuojamoje byloje prašoma priteisti buvusiam kooperatinių bendrovių sąjungos nariui priskirtą proporcingą turto dalį, pašalinus jį iš sąjungos narių, nepaisant ieškinio dalyko lingvistinės formuluotės. Abiejose bylose buvo remiamasi tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis – trečiojo asmens pašalinimu iš Lietuvos kooperatyvų sąjungos. Be to, šio netiesioginio ieškinio patenkinimo atveju išreikalautas turtas būtų įskaitytas į skolininko turtą ir naudojamas visų skolininko kreditorių reikalavimams tenkinti, kas pirmosios instancijos teismui leido pripažinti taip pat ir ginčo šalių tapatumą su anksčiau jau išnagrinėta byla.

8Teismas nurodė, kad trečiasis asmuo Jiezno vartotojų kooperatyvas (ieškovo skolininkas), inicijavęs bylą atsakovui Lietuvos kooperatyvų sąjungai, dėl kurios priimtas galutinis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-292/2012), jau realizavo savo teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo. Todėl pareikštas ieškovo reikalavimas neatitinka ir vienos iš netiesioginio ieškinio pateikimo sąlygų, t. y. skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Ieškovas D. Č. atskirajame skunde prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – jo ieškinį priimti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovo pareikšto netiesioginio ieškinio dalykas yra tapatus jau išnagrinėto ieškinio dalykui. Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje išskirtos kelios kooperatyvo nario pašalinimo atveju grąžintino turto rūšys. Lietuvos Aukščiausiame teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-292/2012 buvo keliamas reikalavimas dėl kompensacijos už kooperatinės bendrovės nariui priskirtos turto dalies piniginio ekvivalento apyvartai proporcingos įmokos ir dividendo. Netiesioginio ieškinio dalykas yra pajaus vertės (už pajų įnešto pajinio įnašo) bei palūkanų priteisimas. Taigi netiesioginio ieškinio dalykas yra reali, padidėjusi pajaus vertė, o ne Sąjungos turto dalis proporcinga pajiniam įnašui.

122. Apeliacinės instancijos teismui pripažinus, kad ieškovo teikiamo netiesioginio ieškinio dalykas skiriasi nuo civilinėje byloje Nr. 3K-3-292/2012 nagrinėto ieškinio dalyko, be kitų numatytų netiesioginiams ieškiniams pareikšti būtinųjų sąlygų yra įvykdoma ir ta sąlyga, kad skolininkas neįgyvendina ar atsisako įgyvendinti turimas reikalavimo teises į skolininką.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Apeliantui ginčijant pirmosios instancijos teismo nustatytą ieškinių dalyko tapatumą ir kitų dviejų elementų (ieškinio pagrindo ir šalių) sutapties nekvestionuojant, apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl ginčo bylos bei išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 3K-3-292/2012 dalykų (reikalavimų) nustatyto tapatumo (CPK 320 str., 338 str.).

16Įstatymai garantuoja kiekvienam suinteresuotam asmeniui teisę kreiptis į teismą (CPK 5 str.), tačiau tokia teisė turi būti įgyvendinama laikantis tam tikros formalios visiems asmenims vienodai taikomos tvarkos. Teisės normos nustato reikalavimus pareiškimo (ieškinio, skundo ar kito procesinio dokumento) formai ir turiniui, nustato procedūrinius (procesinius ar ieškinio senaties) terminus, per kuriuos turi būti atliekami atitinkami teisiniai veiksmai. Teismas, spręsdamas suinteresuoto asmens pateikto ieškinio (pareiškimo, skundo ar kito procesinio dokumento) priėmimo klausimą, turi patikrinti, ar egzistuoja visos teisės kreiptis į teismą prielaidos ir šios teisės įgyvendinimo sąlygos, t. y. ar nėra procesinių kliūčių priimti ieškinį (pareiškimą, skundą). Nustatęs, kad nėra bent vienos iš CPK 137 straipsnio 2 dalyje nurodytos teisės kreiptis į teismą prielaidos ar šios teisės įgyvendinimo sąlygos, teismas turi atsisakyti priimti ieškinį. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatomis, nes pareikšto netiesioginio ieškinio reikalavimai (dalykas) nėra tapatūs reikalavimams, dėl kurių jau pasisakyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-292/2012. Įvertinęs teisinius ir faktinius bylos aspektus, apeliacinės instancijos teismas su šiuo apelianto skundo argumentu nesutinka.

17Ieškinio dalykas – tai materialinis teisinis reikalavimas. Vertinant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialusis santykis, t. y. teisminio nagrinėjimo objektas ir gynybos būdas. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šia nuostata rėmėsi. Iš apelianto pareikšto netiesioginio ieškinio turinio ir suformuluotų reikalavimų matyti, kad apeliantas inicijuoja ginčą dėl pajaus vertės (1 210 044,93 Lt) bei palūkanų (472 414,80 Lt), pašalinus trečiąjį asmenį Kooperatyvą iš Sąjungos narių, priteisimo (netiesioginio ieškinio dalykas). Įrodinėdamas reiškiamo reikalavimo pagrįstumą, apeliantas teigia, kad atsakovas pašalinimo atveju turėjo pareigą Kooperatyvui grąžinti realųjį pajinį įnašą, o ne jo nominalią vertę - 8 410 Lt, kurią faktiškai grąžino. Netiesioginio ieškinio turinys patvirtina ir tokią aplinkybę, kad reikalaujamą priteisti 1 210 044,93 Lt pajaus vertę apeliantas grindžia bei apskaičiuoja remdamasis Kooperatyvo 2006-12-31 balanse užfiksuotu įstatinio kapitalo dydžio (53 612 017 Lt) bei pašalinimo metu buvusių narių skaičiaus proporcija (53 612 017 Lt/44 narių). Bankrutavusi kooperatinė bendrovė Jiezno vartotojų kooperatyvas, reikšdama ieškinį jau išnagrinėtoje kasacine tvarka civilinėje byloje Nr. 3K-3-292/2012 ir prašydama priteisti 3 777 454 Lt kompensaciją Kooperatyvo iš narių pašalinimo atveju, savo reikalavimą grindė šiam Kooperatyvui priklausančia teise gauti Sąjungos turto dalį proporcingą pajaus daliai Sąjungos pajiniame kapitale, kadangi tapimas nariu suteikia jam teisę į kooperatinės bendrovės (šiuo atveju Sąjungos) turtą. Sutiktina su apeliantu, kad Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo (2004-04-27 įstatymo Nr. IX-2179 redakcija) 10 straipsnio 5 dalyje išskirtos kelios kooperatyvo nario pašalinimo atveju grąžintino turto rūšys: 1) už pajų įneštas pajinis įnašas; 2) nariui priskirtos turto dalies piniginis ekvivalentas; 3) apyvartai proporcinga išmoka; 4) dividendai. Teismų praktikoje pasisakyta, kad pajus (pajinis įnašas) pereina bendrovės (kooperatyvo) nuosavybėn. Pradinio pajaus vertė gali didėti arba mažėti priklausomai nuo veiklos rezultatų. Pajininkas visais atvejais turi teisę reikalauti išmokėti santykiu 1:1 pradinį pajaus įnašą, tačiau gali būti reiškiamas reikalavimas ir dėl didesnio nei balansinė pajaus vertė išmokėjimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-29 nutartis c. b. Nr. 3K-3-527/2005). Tačiau, įvertinus išnagrinėtą bei netiesioginiu ieškiniu pareikštą reikalavimus, akivaizdu, kad netiesioginiu ieškiniu yra keliamas iš esmės tapatus ginčas dėl pašalintam nariui priskirtinos Sąjungos turto dalies, tik apibūdinant ją kitais žodžiais - kaip realios pajaus vertės atlyginimą, o ne kaip kompensaciją, kuri išnagrinėtoje byloje buvo traktuojama tapačiai - kaip Sąjungos pajinio kapitalo dalis, proporcinga įneštam pajui. Tiek išnagrinėtoje byloje, tiek ir šioje byloje keliamas klausimas dėl Sąjungos nario įnešto turtinio įnašo (pajaus) sukurtos pridėtinės vertės, kuri, reikalavimus reiškusių subjektų teigimu, yra proporcinga būtent Sąjungos turto daliai. Vien tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-06-15 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-292/2012 konstatuota, kad ginčas kilo tik dėl vienos grąžintinos rūšies turto, t. y. turto dalies, proporcingos pajiniam įnašui, o pajaus vertės nustatymas nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalykas, nesuponuoja išvados, kad apeliantas, įvardindamas savo netiesioginio ieškinio reikalavimą dėl pajaus vertės, iš esmės siekia kitokio savo teisių gynybos būdo. Viena vertus, tokios kasacinio teismo išvados padarytos vertinant teismų praktikoje suformuotų taisyklių taikymo nagrinėjamojoje byloje aktualumą. Kita vertus, kaip jau buvo nurodyta, sprendžiant dėl ieškinio dalyko tapatumo svarbu yra ne lingvistinės formuluotės, o tai, kokio konkretaus rezultato, inicijuojant bylą, yra siekiama. Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl grąžintino pajaus realios vertės, o ši yra tiesiogiai siejama tik su Sąjungai priklausiusio turto verte, kas buvo analizuota bei įvertinta jau išnagrinėtoje civilinėje byloje, teismams pasisakius dėl atsakovo kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjunga pareigos ją kompensuoti bankrutavusiai kooperatinei bendrovei Jiezno vartotojų kooperatyvui nebuvimo. Taigi pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą dėl reiškiamo netiesioginio ieškinio reikalavimas tapatumo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme civilinėje byloje Nr. 3K-3-292/2012 jau išnagrinėtam reikalavimui, o atskirojo skundo argumentai šios išvados nepaneigia.

18Apeliacinės instancijos teismui pripažinus, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino ieškinių tapatumo elementus, konstatuotina, kad ir sąlygos netiesioginiam ieškiniui pareikšti, t. y. pats skolininkas neįgyvendina ar atsisako įgyvendinti turimas reikalavimo teises į skolininką, šiuo atveju nėra. Vadinasi, ieškinį pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti ir CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismo 2014-10-01 įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2265-324/2014 taip pat buvo konstatuotas visų galimų teisinių priemonių dėl kompensacijos iš Sąjungos priteisimo, išnaudojimas.

19Remiantis išdėstytu, teisinių prielaidų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nenustatyta, todėl nutartis paliekama nepakeista.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėjas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas D. Č. kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu, prašydamas... 5. Ieškinyje nurodė, kad bankrutavęs trečiasis asmuo dėl administratoriaus... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014-11-05 nutartimi ieškovo ieškinį atsakovui... 8. Teismas nurodė, kad trečiasis asmuo Jiezno vartotojų kooperatyvas (ieškovo... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Ieškovas D. Č. atskirajame skunde prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir... 11. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovo pareikšto netiesioginio... 12. 2. Apeliacinės instancijos teismui pripažinus, kad ieškovo teikiamo... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Apeliantui ginčijant pirmosios instancijos teismo nustatytą ieškinių dalyko... 16. Įstatymai garantuoja kiekvienam suinteresuotam asmeniui teisę kreiptis į... 17. Ieškinio dalykas – tai materialinis teisinis reikalavimas. Vertinant, ar... 18. Apeliacinės instancijos teismui pripažinus, kad pirmosios instancijos teismas... 19. Remiantis išdėstytu, teisinių prielaidų panaikinti skundžiamą pirmosios... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 21. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą....