Byla e2-21443-359/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjas Gintautas Kaulakis,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei A. S. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 576,99 Eur negrąžintą paskolos sumą, 203,21 Eur palūkanas, 92,82 Eur tarpininkavimo mokestį, 3,46 Eur mokėjimo palūkanas, 5,63 Eur delspinigius, 18 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei A. S. adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2019 m. rugpjūčio 26 d. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį, teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 ir 286 straipsniai).

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Atlikus formalų įrodymų tyrimą, byloje nustatyta, kad atsakovė, kaip vartojimo kredito gavėja, tarpusavio skolinimo platformoje „SAVY“ (toliau – Platforma) www.gosavy.com, siekdama sudaryti vartojimo kredito sutartį su Platformoje registruotais asmenimis, elektroniniu būdu 2018 m. spalio 9 d. pateikė vartojimo kredito paraišką Nr. ( - ), kurios pagrindu buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovei suteikta 600,00 Eur dydžio paskola vartojimui (e. b. l. 9–14, 51–62). Sutartimi atsakovė įsipareigojo suteiktą paskolą grąžinti pagal mokėjimo grafiką per 36 mėnesių laikotarpį, mokėti 22 procentų metines palūkanas, sumokėti tarpininkavimo mokestį, o netinkamai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus – mokėti delspinigius (Sutarties 2.1.4, 4.1, 5.1, 5.4, 9.1.1, 9.1.2 punktai) (e. b. l. 51–62). Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl 2019 m. birželio 12 d. ieškovė vienašališkai nutraukė Sutartį ir pareikalavo nedelsiant grąžinti visą paskolos sumą, nesumokėtas palūkanas, mėnesinį tarpininkavimo mokestį, delspinigius ir mokėjimo palūkanas (Sutarties 8.6 punktas) (e. b. l. 65). Duomenų, kad atsakovė su ieškove atsiskaitė, byloje nėra.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalis, 6.200 straipsnio 1 ir 2 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.873 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl iš atsakovės A. S. ieškovei UAB „Bendras finansavimas“ priteistina 576,99 Eur negrąžinta paskolos suma, 203,21 Eur palūkanos (Sutarties 5.1 punktas) ir 92,82 Eur tarpininkavimo mokestis (Sutarties 2.1.4, 2.1.5 punktai).

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 3,46 Eur mokėjimo palūkanas ir 5,63 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Remiantis ieškovės pateikta paskaičiavimo lentele, nustatyta, kad mokėjimo palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovės pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos Sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (Sutarties 5.1, 5.4 punktai), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (Sutarties 9.1.1, 9.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

12Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Iš skolininko reikalaujant atlyginti ir netesybas, ir palūkanas, atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti mokėjimo palūkanos yra mažesnės, todėl jos įskaitytinos į priskaičiuotus delspinigius, kurie atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovės priteistini 5,63 Eur delspinigiai, o ieškovės reikalavimas dėl 3,46 Eur mokėjimo palūkanų atmestinas.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų numatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Sutarties 8.7 punkte nurodoma, jog kredito gavėjas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos už bet kurią teismo pagal šią sutartį priteistą sumą įsipareigoja mokėti 18 procentų dydžio metines palūkanas. Kadangi atsakovė praleido prievolės įvykdymo terminą, iš atsakovės ieškovei priteistinos 18 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugpjūčio 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškinį tenkinus iš dalies (99,61 procento), iš atsakovės ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 19,92 Eur žyminis mokestis ir 322,74 Eur išlaidos advokato pagalbai, viso 342,66 Eur (CPK 79, 80, 93, 98 straipsniai).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, byloje yra 3,72 Eur. Ieškinį tenkinus iš dalies, su procesinių dokumentų įteikimu susijusios išlaidos priteisiamos iš atsakovės (CK 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, iš atsakovės A. S., asmens kodas ( - ) 576,99 Eur (penkių šimtų septyniasdešimt šešių eurų 99 ct) skolą, 203,21 Eur (dviejų šimtų trijų eurų 21 ct) palūkanas, 92,82 Eur (devyniasdešimt dviejų eurų aštuoniasdešimt dviejų eurų) tarpininkavimo mokestį, 5,63 Eur (penkių eurų 63 ct) delspinigius, 18 (aštuoniolikos) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. rugpjūčio 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 322,74 Eur (trijų šimtų dvidešimt dviejų eurų 74 ct) bylinėjimosi išlaidas.

19Kitą ieškinio dalį atmesti.

20Priteisti valstybei iš atsakovės A. S., asmens kodas ( - ) 3,72 Eur (trijų eurų 72 ct) bylinėjimosi išlaidas. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

21Atsakovė A. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus.

22Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjas Gintautas Kaulakis,... 2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 3. Teismas... 4. ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą, prašydama... 5. Atsakovei A. S. adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 6. Teismas... 7. ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų... 9. Atlikus formalų įrodymų tyrimą, byloje nustatyta, kad atsakovė, kaip... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1... 11. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 3,46 Eur mokėjimo... 12. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 14. Ieškinį tenkinus iš dalies (99,61 procento), iš atsakovės ieškovei... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, byloje yra 3,72 Eur.... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285–286... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“,... 19. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 20. Priteisti valstybei iš atsakovės A. S., asmens kodas ( - ) 3,72 Eur (trijų... 21. Atsakovė A. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 22. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka...