Byla 2KT-18

1L. e. p. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su Šiaulių apygardos teismo pirmininko Boleslovo Kalainio 2009 m. kovo 12 d. raštu Nr. 2-562,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2009 m. kovo 9 d. buvo gautas UAB ,,Medicinos bankas“ ieškinys atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, VĮ ,,Registrų centras“, antstolei Eurikai Rulienei dėl turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu ir žalos atlyginimo. Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Boleslovas Kalainis 2009 m. kovo 12 d. raštu Nr. 2-562 kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą dėl šio ieškinio perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui CPK 35 straipsnio ketvirtosios dalies pagrindu pagal įstatymo analogiją (CPK 3 str. 6 d.). Nurodė, kad l. e. p. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas P. R. Brazys yra ieškinyje atsakove nurodytos antstolės Eurikos Rulienės patėvis.

3Ieškinys perduotinas nagrinėti kitam teismui.

4Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 35 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta, kad jeigu kaip byloje dalyvaujantis asmuo yra teisėjas, o byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba teisme, kuriam teisminga byla, teisėju dirba byloje dalyvaujančio asmens artimieji giminaičiai (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), sutuoktinis (sugyventinis), aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas perduoda tokią bylą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Šios teisės normos paskirtis – užtikrinti bylas nagrinėjančių teismų ir teisėjų nešališkumo principo įgyvendinimą. Ja pašalinamos sąlygos kilti abejonėms dėl bylą nagrinėjančių teismų ir teisėjų nešališkumo, kai dėl objektyvių giminystės ir (arba) tarnybinių ryšių su dalyvaujančiais byloje asmenimis šios abejonės neišvengiamai gali kilti. Galimybės teismui išlikti nešališkam prasme atvejai, kai teisėjas yra artimasis dalyvaujančio byloje asmens giminaitis ir kai jis yra dalyvaujančio byloje asmens patėvis, iš principo yra tapatūs.

5Šiaulių apygardos teismui paduotame ieškovo UAB ,,Medicinos bankas“ ieškinyje atsakove nurodyta antstolė Eurika Rulienė yra l. e. p. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko P. R. Brazio podukra, dėl ko objektyviai gali kilti abejonių dėl galimybės Šiaulių apygardos teismui nešališkai išnagrinėti ieškovo UAB ,,Medicinos bankas“ ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, VĮ ,,Registrų centras“, antstolei Eurikai Rulienei dėl turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu ir žalos atlyginimo. Todėl, taikant įstatymo analogiją, CPK 35 straipsnio ketvirtosios dalies pagrindu šis ieškinys perduotinas nagrinėti kitam artimiausiam tos pačios pakopos teismui – Panevėžio apygardos teismui.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 35 straipsnio ketvirtąja dalimi, 3 straipsnio šeštąja dalimi, l .e. p. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

7Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Medicinos bankas“ ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, valstybės įmonei ,,Registrų centras“, antstolei Eurikai Rulienei dėl turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu ir žalos atlyginimo, perduoti nagrinėti Panevėžio apygardos teismui. L. e. p. Civilinių bylų skyriaus

Proceso dalyviai
Ryšiai