Byla 2-562

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Alės Bukavinienės (pranešėja), kolegijos teisėjų: Donato Šerno ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų R.V., V.B., V.G., G.R., A.K., G.A., V.G., L.M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjų prašymas atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti, civilinėje byloje Nr.B2-478-343/2005 pagal ieškovo akcinės bendrovės ,,Turto bankas“ ieškinį atsakovui žemės ūkio bendrovei ,,Žemyna“ dėl bankroto.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Kauno apygardos teismas 2002 m. kovo 25 d. nutartimi iškėlė ŽŪB ,,Žemyna“ bankroto bylą ir nustatė 45 dienų laikotarpį nuo nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti, o 2002 m. gegužės 27 d. nutartimi šį terminą pratęsė iki 2002 m. liepos 10 d.

5Pareiškėjai 2005 m. liepos 19 d., 2005 m. rugpjūčio 17 d., 2005 m. rugsėjo 6 d. kreipėsi į teismą prašydami atnaujinti praleistą terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti. Nurodė, kad pareiškėjai darbo sutarties pagrindu dirbo ŽŪB ,,Žemyna“. Pradėjus įmonės bankroto procesą, darbuotojai nebuvo įmonės buveinės teritorijoje. Įmonės administratorius teismui nurodė, kad įmonės darbuotojai yra priverstinėje pravaikštoje. Todėl pareiškėjai neturėjo galimybės sužinoti apie vykstantį bankroto procesą ir kreditorinių reikalavimų pareiškimo terminus. Įmonės administratorius teismo nutartimis buvo įpareigotas informuoti darbuotojus apie kreditorinių reikalavimų pareiškimą ir jam buvo žinomos pareiškėjų gyvenamosios vietos, tačiau šios pareigos neįvykdė tinkamai, paskelbdamas apie tai spaudoje. Pareiškėjai nebuvo kviečiami į įmonės kreditorių susirinkimus, todėl jiems nebuvo prieinama informacija apie galimybę pareikšti kreditorinius reikalavimus. Pareigą administratoriui atstovauti darbuotojų interesus pateikiant teismui jų kreditorinius reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau-ĮBĮ) 11 straipsnio trečiosios dalies 10 punktas. Administratoriui buvo žinomi bankrutuojančios įmonės darbuotojų kreditoriniai reikalavimai, nes jis 2002 m. birželio 25 d. kreipėsi į VSDFV Kauno miesto skyrių dėl duomenų apie ŽŪB ,,Žemyna“ dirbančiųjų nuo 1994 m. darbuotojų sąrašo pateikimo, 2002 m. spalio 7 d. dokumentų paėmimo aktu administratoriui įmonės vadovas perdavė 19 dokumentų bylų, kurių tarpe buvo perduota 10 darbo sutarčių, socialinio draudimo ataskaitos, darbo užmokesčio žiniaraščiai, darbo sutarčių registravimo žurnalas. ĮBĮ įtvirtina principinę nuostatą sudaryti visų įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą. Tai reiškia, kad įmonės administratorius, nors ir gavęs tik kai kurių įmonės darbuotojų pareikštus reikalavimus, juos privalo patikslinti pagal įmonės finansinės apskaitos dokumentus ir nustatyti visus pagal įmonės dokumentus jam žinomus kreditorius, sudaryti visų kreditorių sąrašą ir pateikti teismui jį tvirtinti. Vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtosios dalies 5 punktu, teismas įpareigodamas įmonės administratorių pranešti kreditoriams apie bankroto bylos iškėlimą bei kreditorinių reikalavimų pareiškimą, privalo pareikalauti iš administratoriaus įrodymų, ar tai buvo įvykdyta bei ar tinkamai įvykdyta. Tačiau byloje tokių įrodymų nėra.

6Kauno apygardos teismas 2005 m. rugsėjo 14 d. nutartimi atmetė pareiškėjų prašymus atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti. Nurodė, kad ŽŪB ,,Žemyna“ direktorius įmonės dokumentus administratoriui perdavė tik 2002 m. spalio 7 d., todėl administratorius neturėdamas dokumentų, negalėjo tiksliai nustatyti įmonės darbuotojų. Iš byloje esančio sąrašo (t. 2, b.l. 67), bei įspėjimų (t. 2, b.l. 56-66) matyti, kad visiems pareiškėjams 2002 m. rugpjūčio 7 d. buvo išsiųsti įspėjimai dėl darbo sutarties nutraukimo, bei pareiškėjai buvo informuoti, kad ŽŪB ,,Žemyna“ iškelta bankroto byla. Nei vienas iš dalyvavusių posėdyje pareiškėjų nepaneigė, kad minėtą įspėjimą gavo. Tuo tarpu su prašymais atnaujinti terminą pareiškėjai į teismą kreipėsi laikotarpiu nuo 2005 m. liepos 19 d. iki 2005 m. rugsėjo 6 d. Teismas pripažino, kad patys pareiškėjai nesielgė protingai ir apdairiai nesidomėdami bendrovės bankroto procesu, bei savo kreditoriniais reikalavimais, terminą praleido be svarbių priežasčių.

7Pareiškėjai R.V., V.B., V.G., G.R., A.K., G.A., V.G., L.M. atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti praleistą terminą kreditoriniam reikalavimam pareikšti. Skundą grindžia šiais argumentais:

81. Nepagrįstas teismo argumentas, kad administratorius neturėjo dokumentų darbuotojų, todėl negalėjo nustatyti įmonės darbuotojų ir jų įtraukti į įmonės kreditorių sąrašą. Administratorius pagal VSDFV Kauno skyriaus duomenis galėjo ir privalėjo sudaryti įmonės darbuotojų kaip kreditorių sąrašą ir jį teikti teismui.

92. Neteisinga teismo išvada, jog administratoriui įmonės dokumentai buvo perduoti pavėluotai, todėl administratorius neįtraukė įmonės darbuotojų į kreditorių sąrašą. Administratoriui įmonės dokumentai buvo perduoti 2002 m. spalio 7 d., įmonės dokumentų perdavimo užsitęsimas buvo pakankamas pagrindas administratoriui teikti teismui prašymą dėl praleisto termino darbuotojų kreditoriniams reikalavimams pareikšti, tačiau jis to nepadarė, tai yra negynė darbuotojų interesų.

103. Neteisingas teismo argumentas, kad visi pareiškėjai buvo informuoti apie darbo sutarčių nutraukimą ir bankroto bylos iškėlimą. Įspėjimai apie ketinimą nutraukti darbo sutartis buvo siunčiami darbuotojams 2002 m. liepos 24 d., tai yra jau praėjus teismo nutartimi pratęstam terminui kreditoriniams reikalavimams pareikšti. Šiuose įspėjimuose buvo nurodyta, kad darbo sutartis bus nutraukta, tačiau iki teismo posėdžio dienos (2005 m. rugsėjo 6 d.) pareiškėjai nebuvo informuoti apie darbo sutarčių nutraukimą.

114. Teismas, vertindamas termino praleidimo priežastis, neatsižvelgė į tai, kad nuo bankroto bylos iškėlimo momento buvo pažeista pareiškėjų teisė į teisingą teismą, nes jų interesų ir teisių niekas negynė, kai tuo tarpu ĮBĮ 11 straipsnis numato pareigą visus kreditorius atstovauti įmonės administratoriui. Teismo posėdžio metu buvo nustatyta, kad pareiškėjai ne kartą kreipėsi į administratorių telefonu, žodžiu, raštu, prašydami informuoti apie bankroto bylos eigą bei galimybę pateikti kreditorinius reikalavimus, tačiau iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad administratorius kai kuriuos pareiškėjus informavo, jog terminas kreditoriniams reikalavimams pareikšti jau yra praleistas.

12LŽŪB ,,Žemyna“ administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo raštu per 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, pranešti kreditoriams, visiems asmenims naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą apie bankroto bylos iškėlimą skolininkui (ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 p.). Pagal ĮBĮ 10 straipsnio šeštąją dalį teismas ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtosios dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus gali pavesti atlikti įmonės administratoriui. Iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą (ĮBĮ 21 str. 1 d. 1 p.). Terminas pateikti reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui nėra naikinamasis. Teismas gali ir vėliau pateiktus ar patikslintus reikalavimus priimti iki nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo (ĮBĮ 26 str., CPK 78 str.). Įstatymas neriboja trukmės, kuriai praėjus procesinis terminas gali būti atnaujintas.

15Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad iš byloje esančių duomenų matyti, kad visiems pareiškėjams 2002 m. rugpjūčio 7 d. buvo išsiųsti įspėjimai dėl darbo sutarčių nutraukimo, bei informuoti apie ŽŪB ,,Žemyna“ bankroto bylos iškėlimą, tačiau su prašymais atnaujinti terminą pareiškėjai į teismą kreipėsi laikotarpiu nuo 2005 m. liepos 19 d. iki 2005 m. rugsėjo 6 d. Teismas konstatavo, kad pareiškėjai terminą praleido be svarbių priežasčių ir atmetė jų prašymus atnaujinti terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

16Bylos duomenys patvirtina, kad teismas 2002 m. kovo 25 d. nutartimi nustatė 45 dienų laikotarpį nuo nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti, o 2002 m. gegužės 27 d. nutartimi šį terminą pratęsė iki 2002 m. liepos 10 d. Tačiau, teismo paskirtas bankroto administratorius apie bankroto bylos iškėlimą įmonei pareiškėjus informavo tik 2002 m. rugpjūčio 7 d., tai yra praėjus teismo nustatytam terminui kreditoriniams reikalavimams pareikšti. Be to, pareiškėjams išsiųstuose įspėjimuose buvo nurodyta apie ŽŪB ,,Žemyna“ bankroto bylos iškėlimą ir nurodyta, kad darbo sutartys bus nutrauktos. Tačiau byloje nėra duomenų, kad pareiškėjams būtų pranešta, kad darbo sutartys nutrauktos ir apie galimybę kreditoriniams reikalavimams pareikšti. Taigi, nuo bankroto bylos iškėlimo pareiškėjai nebuvo tinkamai informuoti apie galimybę ir terminus kreditoriniams reikalavimams pareikšti, o tik praėjus šiam terminui buvo įspėti apie galimą darbo sutarčių nutraukimą.

17Įmonių bankroto instituto esmė – maksimaliai apsaugoti įmonės kreditorių interesus, siekti visiško turtinių interesų patenkinimo. Iškėlus įmonei bankroto bylą, įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, o bendrovės veiklai vadovauja teismo paskirtas įmonės administratorius (ĮBĮ 10 str. 7 d. 2 p.), kurio teises ir pareigas nustato ĮBĮ 11 straipsnis. Administratorius yra plačius įgalinimus įmonės bankroto procese turintis įmonės valdytojas, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas. ĮBĮ bankrutuojančios įmonės administratoriui kelia reikalavimą ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus. Tačiau administratorius šios pareigos neįvykdė tinkamai, tai yra neinformavo bankrutavusios įmonės darbuotojų apie kreditorinių reikalavimų pateikimo terminus. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ŽŪB ,,Žemyna“ direktorius įmonės dokumentus administratoriui perdavė tik 2002 m. spalio 7 d., todėl administratorius neturėdamas dokumentų, negalėjo tiksliai nustatyti įmonės darbuotojų, tačiau teisėjų kolegija sprendžia, jog dėl įmonės vadovo neteisėtų veiksmų negali nukentėti įmonės darbuotojų interesai, juo labiau, kad ĮBĮ darbuotojų teises bankroto proceso metu ypatingai gina.

18Remdamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra naikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

20Kauno apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Kauno apygardos teismas 2002 m. kovo 25 d. nutartimi iškėlė ŽŪB... 5. Pareiškėjai 2005 m. liepos 19 d., 2005 m. rugpjūčio 17 d., 2005 m. rugsėjo... 6. Kauno apygardos teismas 2005 m. rugsėjo 14 d. nutartimi atmetė pareiškėjų... 7. Pareiškėjai R.V., V.B., V.G., G.R., A.K., G.A., V.G., L.M. atskiruoju skundu... 8. 1. Nepagrįstas teismo argumentas, kad administratorius neturėjo dokumentų... 9. 2. Neteisinga teismo išvada, jog administratoriui įmonės dokumentai buvo... 10. 3. Neteisingas teismo argumentas, kad visi pareiškėjai buvo informuoti apie... 11. 4. Teismas, vertindamas termino praleidimo priežastis, neatsižvelgė į tai,... 12. LŽŪB ,,Žemyna“ administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo raštu per 10... 15. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad iš byloje esančių duomenų... 16. Bylos duomenys patvirtina, kad teismas 2002 m. kovo 25 d. nutartimi nustatė 45... 17. Įmonių bankroto instituto esmė – maksimaliai apsaugoti įmonės... 18. Remdamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3... 20. Kauno apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti ir perduoti...