Byla e2-5051-287/2018
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų teisėja Rima Razumienė, sekretoriaujant Janinai Juozaitienei, dalyvaujant ieškovės Šiaulių apygardos prokuratūros, ginančios viešąjį interesą, prokurorei R. T., atsakovui I. V., trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje S. T. atstovui advokatui Kęstučiui Valiui bei jos globėjo ir turto administratoriaus – Linkuvos socialinių paslaugų centro direktorei R. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovui I. V., trečiajam asmeniui ieškovo pusėje, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, S. T., trečiajam asmeniui atsakovo pusėje, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, Pakruojo rajono 2-ojo notaro biuro notarei G. J. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė Šiaulių apygardos prokuratūra, gindama viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti negaliojančia 2017 m. liepos 4 d. pirkimo – pardavimo sutartį, pasirašytą S. T., a. k. ( - ) ir I. V., a. k. ( - ) patvirtintą Pakruojo rajono 2-ojo notaro biuro notarės G. J., notarinio registro Nr. 2792, negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir taikyti vienašalę restituciją, įpareigojant I. V., a. k. ( - ) grąžinti S. T., a. k. ( - ) butą, 6593-5000-8019:0003, esantį Linkuva, Pakruojo r. sav., ir ¼ dalį pastato – sandėlio, unikalus numeris 6593-5000-8026, esančio Linkuva, Pakruojo r. sav., bei priteisti iš atsakovo žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas. Tuo pačiu ieškiniu prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės – I. V., a. k. ( - ) nuosavybės teisės į butą, 6593-5000-8019:0003, esantį Linkuva, Pakruojo r. sav., ir ¼ dalį pastato – sandėlio, unikalus numeris 6593-5000-8026, esančio Linkuva, Pakruojo r. sav., - perleidimo draudimo.

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2017 m. liepos 4 d. S. T. ir I. V. sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, kuria S. T. pardavė I. V. 39,96 kv. m. ploto butą, unikalus numeris 6593-5000-8019:0003, su bendrojo naudojimo plotu 1,50 kv. m. (1/2 patalpos a-1-3,00 kv. m.), esantį Linkuva, Pakruojo r. sav., bei ¼ dalį pastato – sandėlio, unikalus numeris 6593-5000-8026, esančio Linkuva, Pakruojo r. sav. Sutartis 2017 m. liepos 4 d. patvirtinta Pakruojo rajono 2-ojo notaro biuro notarės G. J., notarinio registro Nr. 2792. Pirkimo – pardavimo sutartyje nurodyta, kad butas bei ¼ dalis sandėlio parduodami už 700 Eur, kuriuos I. V. sumokėjo S. T. prieš pasirašant šią sutartį. Pagal turimus duomenis apie S. T. psichinę sveikatą, darytina išvada, jog sandorio sudarymo metu S. T. negalėjo tinkamai išreikšti savo valios, ji buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir/ar jų valdyti, todėl 2017 m. liepos 4 d. pirkimo – pardavimo sutartis turi būti pripažinta negaliojančia nuo jos sudarymo momento. S. T. pirkimo – pardavimo sutartį pasirašė ir nekilnojamąjį turtą pardavė I. V., tačiau pinigų už parduotą turtą negavo, todėl šiuo atveju taikytina vienašalė restitucija: I. V. įpareigotinas grąžinti S. T. 39,96 kv. m. ploto butą, unikalus numeris 6593-5000-8019:0003, esantį Linkuva Pakruojo r. sav., bei ¼ dalį pastato – sandėlio, unikalus numeris 6593-5000-8026, esančio Linkuva, Pakruojo r. sav.

6Teismo posėdžio metu prokurorė R. T. nurodė, kad S. T., parduodama I. V. butą/patalpas – butą su bendro naudojimo plotu ir 1/4 dalimi pastato – sandėlio, nesuprato savo veiksmų ir nesugebėjo jų tinkamai valdyti, todėl ieškinį palaiko visa apimtimi, prašo jį tenkinti ir priteisti iš atsakovo bylinėjosi išlaidas.

7Atsakovas I. V. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

8Teismo posėdžio metu atsakovas I. V. ieškinį pripažino visiškai ir pasirašė ieškinio pripažinimo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1R-230. Nurodė, kad darė S. T. tik gera, o pats liko kaltas. Pinigų jam niekas negrąžins, priteis teismo išlaidas, nei buto – nei pinigų.

9Trečiasis asmuo nereiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje S. T. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

10Trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje advokatas Kęstutis Valys teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti visiškai.

11Trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje globėjo ir turto administratoriaus – Linkuvos socialinių paslaugų centro direktorė R. V. teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašė pirkimo – pardavimo sutartį pripažinti negaliojančia.

12Trečiasis asmuo nereiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje Pakruojo rajono 2-ojo notarų biuro notarė G. J. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pateiktu ieškiniu ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo nesutinka ir prašo ieškinio netenkinti bei ją pašalinti iš proceso kaip trečiąjį asmenį, nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje. Atsiliepime nurodė, kad į Pakruojo rajono 2-ajį notaro biurą 2017 m. birželio 29 d. kreipėsi S. T., dėl buto/patalpos – buto su bendro naudojimo plotu, unikalus Nr. 6593-5000-8019:0003 ir 1/4 dalies pastato – sandėlio, unikalus Nr. 6593-5000-8026, pardavimo. S. T. Pakruojo rajono 2-jam notaro biurui pateikė aukščiau minėto turto įsigijimo dokumentus, t. y. 2016 m. kovo 14 d. pirkimo-pardavimo sutartį, reg. Nr. 887. Į notaro biurą S. T. atvyko ir pareiškė, kad nori parduoti jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį aukščiau minėtą turtą. S. T. buvo paaiškinta, kad notaras užsako duomenų tikslinimą pirkimo – pardavimo sandoriui per VĮ „Registrų centras“ elektroninę sistemą. Duomenų tikslinimas buvo užsakytas S. T. pageidavimu per 8 darbo valandas, taip pat S. T. buvo pasakyta, kad sandorio dienai ji turi pristatyti pažymas iš ESO „Apie apmokėtą elektros energiją“ ir Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą atsiskaitymo“. 2017 m. liepos 4 d. S. T. ir pirkėjas I. V. atvyko sutartu laiku. S. T. su savimi turėjo reikiamas pažymas, kurios yra įsegtos prie pirkimo – pardavimo sutarties. Notarė, vadovaujantis LR įstatymų nustatyta tvarka, pasitikrino duomenis iš Gyventojų registro, iš kurių matyti, kad S. T. deklaruota gyvenamoji vieta: Pakruojo r. sav., Linkuvos m., šeimyninė padėtis – netekėjusi, nepilnamečių vaikų – neturi. Taip pat buvo nustatyta S. T. asmenybė pagal asmens tapatybės kortelę Nr. 11462030, išduotą 2008 m. kovo 20 d. Šiaulių VPK MS (75). Nustatyta tvarka buvo patikrinta, ar nėra apribotas S. T. veiksnumas. Valstybės įmonės „Registrų centras“ registrų duomenų platinimo sistemoje pagal S. T. asmens kodą, vardą ir pavardę 2017 m. liepos 4 d., 09 val. 01 min., buvo pateikta užklausa dėl neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų. Gautas neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro išrašas duomenų santrauka, kad „Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre nėra duomenų pagal nurodytą paieškos kriterijų“. Sandorio sudarymo dieną S. T. nebuvo pripažinta neveiksnia, nebuvo duomenų apie jos veiksnumo apribojimą visose ar tam tikrose srityse. Taip pat, notarei nekilo pagrįstų abejonių dėl to, kad sutartis sudaroma prieš kurios nors iš sandorio šalių valią, kad kuri nors iš sutarties šalių nesuvokia savo veiksmų esmės, reikšmės ar kad sutartis neatitinka kurios nors iš šalių interesų, yra kuriai nors sutarties šaliai akivaizdžiai nenaudinga, žalinga. S. T. Pakruojo rajono notaro biure buvo ne vieną kartą, ji buvo buvusi ir anksčiau, t. y. 2016 m. kovo 14 d., dėl to paties turto pirkimo, jos elgesys buvo įprastinis, niekuo nesiskyrė nuo kitų turto pardavėjų elgesio. S. T., kiek prisimena, buvo nusiteikusi gerai, laukiamajame bendravo su pirkėju, nebuvo matyti jokios įtampos ar susinervinimo. S. T. argumentuotai nurodė sandorio sudarymo motyvus, priežastis, iš jos elgesio ir kalbos notarei nekilo abejonių, jog ji suvokia parduodanti savo turtą. Sandorio kaina taip pat nesukėlė įtarimų: pirko už 500,00 Eur, pardavė už 700,00 Eur. S. T. į visus užduotus klausimus atsakė. Prieš S. T. perleidžiant savo nekilnojamąjį turtą, notarė siekė išsiaiškinti jos tikrąją valią bei tai, ar ji teisingai suvokia su turto perleidimu atsirandančias pasekmes. S. T. patvirtino, kad atvyko pas notarę laisva valia, supranta pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, suvokė, kad turimą nekilnojamąjį turtą perleidžia. Aptariant tvirtinamo sandorio sąlygas, notarė perskaitė sutartį balsu, S. T. pati dar kartą perskaitė sutartį, paaiškino, kad sutarties turinys jai suvokiamas, kad už parduodamą turtą gavo visus pinigus, t. y. 700,00 Eur. Juos gavo grynais pinigais, apie ką savo ranka parašė ir pasirašė pirkimo – pardavimo sutartyje, pasirašė pati įskaitomai, savo ranka įrašydama vardą ir pavardę, pinigų sumą žodžiais ir parašą. Todėl notarei nebuvo jokio pagrindo atsisakyti patvirtinti pirkimo – pardavimo sandorį, kurį patvirtinti prašė pati S. T. ir atsakovas I. V.. Nurodo, kad ieškinyje nėra jokių faktinių duomenų, o prie ieškinio nėra pateikta jokių rašytinių įrodymų, kurie leistų tvirtinti, jog būtent 2017 m. liepos 4 d., t. y. sudarant ginčijamą sandorį, S. T. laikinai buvo būtent tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti. Situacija buvo vertinama pagal sandorio sudarymo metu buvusią faktinę situaciją, o ne pagal tą, kuri yra praėjus tam tikram laikui po sandorio sudarymo.

13Pakruojo rajono 2-ojo notarų biuro notarė G. J. teismo posėdyje nedalyvavo, tačiau pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant ir sprendimą priimti teismo nuožiūra.

14Teismas konstatuoja:

15Teismas, galutinai įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, turinčius reikšmės bylai, pagal vidinį savo įsitikinimą konstatuoja, kad ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinys yra pagrįstas, įrodytas ir tenkinamas.

16Kadangi atsakovas I. V. ieškinį pripažino visiškai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268 straipsnio 5 dalimi, surašomi tik sutrumpinti sprendimo motyvai.

17Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.89 straipsnį fizinio asmens, kuris nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal šio fizinio asmens ieškinį. CK 1.89 straipsnio pagrindu nuginčijami sandoriai priskiriami prie sandorių su valios trūkumais. Sandoris gali būti pripažįstamas negaliojančiu tik tuo atveju, kai jame išreikšta asmens valia dėl kokios nors priežasties (ligos ar kt.) neatitinka tikrosios sandorio šalies valios. Teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, be kita ko, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną (jo sveikatą, psichikos būklę ir kitas svarbias aplinkybes) sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-10-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2012). Kitaip tariant CK 1.89 straipsnio taikymo prasme vertinant ginčijamo sandorio turinį neturi būti apsiribojama tik formaliaisiais tokio sandorio sudarymo teisiniais padariniais, bet juos būtina įvertinti ir iki sandorio sudarymo bei po jo tarp šalių egzistavusių santykių kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009).

18Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. gegužės 23 d. nutartimi trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje S. T. psichinei būklei nustatyti buvo paskirta ambulatorinė kompleksinė teismo psichiatrijos – psichologijos ekspertizė, ją pavedant atlikti Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių teismo psichiatrijos komisijos ekspertams.

19Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių teismo psichiatrijos skyrius 2018 m. rugpjūčio 7 d. – rugsėjo 4 d. atliko teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizę ir ekspertizės akte Nr. 86TPK-228/2018 nurodė, kad S. T. nustatomas įgimtos silpnaprotystės sindromas ir diagnozuojamas vidutinis protinis atsilikimas, reikšmingas elgesio sutrikimas, reikalaujantis dėmesio ar gydymo (F71.1), dėl ko ji sandorio (pirkimo – pardavimo sutarties) sudarymo metu 2017 m. liepos 4 d. negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir negalėjo juos valdyti, negalėjo suprasti prašomų atlikti veiksmų (parduoti nuosavybės teisę į jai priklausantį butą) esmę, ji nesuprato sutarties sudarymo aplinkybių ir pasekmių ir negalėjo priešintis tiems veiksmams dėl pažintinių procesų ir asmenybės defekto, sandorio sudarymo metu negalėjo priimti savarankiškų sprendimų, linkusi lengvai pasiduoti kitų asmenų įtakai.

202018 m. spalio 2 d. Šiaulių apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. e2YT-4944-284/2018 S. T. pripažinta neveiksnia šiose turtinių santykių srityse: asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.); asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.; nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo; kilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo turto pirkimo – pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ar kt.); paveldėjimo teisiniai santykiai (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir kt.).

212018 m. lapkričio 5 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartimi S. T. globėju ir turto administratoriumi paskirtas Linkuvos socialinių paslaugų centras.

22Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, galutinai konstatuotina, kad S. T. 2017 m. liepos 4 d. pasirašydama buto, unikalus numeris 6593-5000-8019:0003, esančio Linkuva, Pakruojo r. sav., ir ¼ dalies pastato sandėlio, unikalus numeris 6593-5000-8026, esančio Linkuva, Pakruojo r. sav., pirkimo – pardavimo sutartį, negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir negalėjo juos valdyti, todėl ši pirkimo – pardavimo sutartis pripažįstama negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Kadangi S. T. už I. V. parduotą nekilnojamąjį turtą – butą, esantį Linkuva, Pakruojo r. sav., ir ¼ dalį pastato sandėlio, esančio Linkuva, Pakruojo r. sav., pinigų negavo, todėl taikytina vienašalė restitucija ir atsakovas I. V. įpareigotinas grąžinti S. T. butą, esantį Pakruojo r. sav., Linkuvoje, ir ¼ dalį pastato, esančio Pakruojo r. sav., Linkuvoje.

23Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. kovo 20 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisių perleidimo draudimo palikti galioti iki šio teismo sprendimo įvykdymo vienašalės restitucijos taikymo dalyje (CPK 150 str. 3 d.).

24Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

25Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 85 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodyta, kad, kai ieškinį sudaro keli savarankiški reikalavimai, žyminis mokestis mokamas pagal bendrą visų reikalavimų sumą, todėl iš atsakovo I. V. priteistina – 54 Eur žyminio mokesčio: už ieškinio reikalavimą 16 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 11 p.) ir už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 38 Eur (CPK 80 str. 5 d.). Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.), viršija minimalią valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš atsakovo I. V. valstybei priteistina ir 20,10 Eur bylinėjimosi išlaidų. Iš viso iš atsakovo I. V. valstybės naudai priteistina 74,10 Eur bylinėjimosi išlaidų.

26Trečiasis asmuo be savarankišku reikalavimų ieškovo pusėje S. T. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyriaus 2018 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 2.5-(NTP-2)-18-T-2720-16650 100 procentu atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyrius 2018 m. gruodžio 4 d. pažymoje Nr. (2.19)NTP-7-7373 nurodė, kad už S. T. suteiktą antrinę teisinę pagalbą, antrinės teisinės pagalbos išlaidos sudaro 226,29 Eur, todėl vadovaujantis CPK 47 straipsnio 2 dalimi bei 96 straipsnio 1 dalimi, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo I. V. valstybės naudai.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 1 dalimi, 150 straipsnio 3 dalimi, 259, 260, 263-271 straipsniais,

Nutarė

28Ieškinį tenkinti visiškai.

29Pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2017 m. liepos 4 d. pirkimo – pardavimo sutartį, pasirašytą S. T., asmens kodas ( - ) ir I. V., asmens kodas ( - ) patvirtintą Pakruojo rajono 2-ojo notaro biuro notarės G. J., notarinio registro Nr. 2792.

30Taikyti vienašalę restituciją ir įpareigoti atsakovą I. V., asmens kodas ( - ) grąžinti S. T., asmens kodas ( - ) butą, unikalus Nr. 6593-5000-8019:0003, esantį Pakruojo r. sav., Linkuva, ir ¼ dalį pastato, unikalus Nr. 6593-5000-8026, esančio Pakruojo r. sav., Linkuva.

31Priteisti iš atsakovo I. V., asmens kodas ( - ) gyvenančio Pakruojo r. sav., Linkuva, 74,10 Eur (septyniasdešimt keturis eurus ir 10 ct) bylinėjimosi išlaidų į valstybės pajamas, sumokant jas į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamą sąskaitą (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos), įmokos kodas 5660.

32Priteisti iš atsakovo I. V., asmens kodas ( - ) gyvenančio Pakruojo r. sav., Linkuva, 226,29 Eur (du šimtus dvidešimt šešis eurus ir 29 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų į valstybės pajamas, sumokant jas į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamą sąskaitą (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos), įmokos kodas 5630.

33Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. kovo 20 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisių perleidimo draudimo atsakovo I. V. nuosavybės teise įregistruotiems nekilnojamiesiems daiktams – butui, unikalus Nr. 6593-5000-8019:0003, esančiam Pakruojo r. sav., Linkuva, ir ¼ daliai pastato, unikalus Nr. 6593-5000-8026, esančiam Pakruojo r. sav., Linkuva, palikti galioti iki šio teismo sprendimo įvykdymo vienašalės restitucijos taikymo dalyje.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui apeliacine tvarka, skundą paduodant per Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų teisėja Rima... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė Šiaulių apygardos prokuratūra, gindama viešąjį interesą,... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2017 m. liepos 4 d. S. T. ir I. V. sudarė... 6. Teismo posėdžio metu prokurorė R. T. nurodė, kad S. T., parduodama I. V.... 7. Atsakovas I. V. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį... 8. Teismo posėdžio metu atsakovas I. V. ieškinį pripažino visiškai ir... 9. Trečiasis asmuo nereiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje S.... 10. Trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje advokatas... 11. Trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje globėjo ir... 12. Trečiasis asmuo nereiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje... 13. Pakruojo rajono 2-ojo notarų biuro notarė G. J. teismo posėdyje nedalyvavo,... 14. Teismas konstatuoja:... 15. Teismas, galutinai įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, turinčius... 16. Kadangi atsakovas I. V. ieškinį pripažino visiškai, vadovaujantis Lietuvos... 17. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.89 straipsnį... 18. Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. gegužės 23 d. nutartimi trečiojo asmens... 19. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos... 20. 2018 m. spalio 2 d. Šiaulių apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje... 21. 2018 m. lapkričio 5 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartimi S. T. globėju ir... 22. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, galutinai konstatuotina, kad S. T.... 23. Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. kovo 20 d. nutartimi taikytas laikinąsias... 24. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalyje... 25. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 85 straipsnio 1 dalies 10 punkte... 26. Trečiasis asmuo be savarankišku reikalavimų ieškovo pusėje S. T.... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 28. Ieškinį tenkinti visiškai.... 29. Pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2017 m. liepos 4 d. pirkimo... 30. Taikyti vienašalę restituciją ir įpareigoti atsakovą I. V., asmens kodas (... 31. Priteisti iš atsakovo I. V., asmens kodas ( - ) gyvenančio Pakruojo r. sav.,... 32. Priteisti iš atsakovo I. V., asmens kodas ( - ) gyvenančio Pakruojo r. sav.,... 33. Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. kovo 20 d. nutartimi taikytas laikinąsias... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...