Byla e2-1382-451/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Giedrė Jakštienė,

2sekretoriaujant Justinai Norvaišaitei,

3nedalyvaujant ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Virba“ atstovui uždarosios akcinės bendrovės „Gribžiniai“ bankroto administratoriui,

4atsakovams M. K., J. J., A. B.

5viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Virba“ ieškinį atsakovams M. K., J. J., A. B. dėl žalos atlyginimo.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Virba“ (toliau – BUAB) prašo priteisti solidariai iš atsakovų M. K., J. J., A. B. 18 285,18 Eur žalos atlyginimą, 5 procentus dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovė nurodo, jog 2016 m. lapkričio 4 d. Kauno apygardos teismo nutartimi pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą UAB „Virba“, iškelta bankroto byla. Minėta nutartimi bankrutavusios įmonės administratore paskirta UAB „Gribžiniai“, o įmonės valdymo organai buvo įpareigoti perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad nuo 2006 m. gegužės 26 d. iki 2007 m. gegužės 21 d. bankrutavusios įmonės vadovu buvo V. M., nuo 2007 m. gegužės 21d. iki 2007 m. liepos 13d. A. B., nuo 2007 m. liepos 13 d. iki 2009 m. liepos 13 d. J. J., o nuo 2009 m. liepos 13 d. iki bankroto administratoriaus paskyrimo M. K.. Bankrutavusios įmonės akcininku nuo 2007 m. gegužės 21 d. iki 2007 m. liepos 13 d. buvo A. B., nuo 2007 m. liepos 13 d. iki 2007 m. spalio 1 d. J. J. ir nuo 2009 m. liepos 13 d. iki šiol bankrutavusios įmonės akcininke yra M. K.. Įmonės valdymo organai taip ir neperdavė bankroto administratoriui jokio įmonės turto ir dokumentų. Taigi aukščiau minėtų teismo įpareigojimų atsakovai iki šiol nėra įvykdę. UAB „Virba“ savo veiklos laikotarpiu Juridinių asmenų registrui pateikė metinę finansinę atskaitomybę tik vieną kartą, t. y. 2007 m. spalio 12 d. už 2006 metus. Kadangi atsakovai nevykdė pareigos kasmet teikti Juridinių asmenų registrui metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, nebuvo išviešinta bankrutavusios įmonės finansinė padėtis. Atsakovai per Kauno Apygardos teismo nutartyje nustatytą laiką neperdavė viso bendrovei priklausančio turto pagal balansą ir kitų dokumentų, todėl ieškovė šiuo metu nevaldo ir neatgauna turto, kuris galėtų būti panaudotas atsiskaitymui su kreditoriais. VĮ „Registrų centras“ duomenimis nebuvo teikiami finansinės atskaitomybės dokumentai. Atsakovams nevykdant įstatyme nustatytų pareigų t. y. nevykdant teismo nutarties, nerūpestingai ir aplaidžiai valdant įmonę, neinicijavus bankroto bylos įmonei, neužtikrinus turto ir dokumentų perdavimo administratoriui – įmonei buvo padaryta žala. Ieškovė nurodo, kad padarytos žalos dydį sudaro bankroto byloje patvirtinti kreditorių finansinių reikalavimų suma 13 345,18 Eur ir patvirtinta administravimo išlaidų sąmata 4 940 Eur. Viso ieškovė prašo priteisti solidariai iš atsakovų 18 285,18 Eur žalos atlyginimo ( el. b. l. 3-9).

92018 m. sausio 24 d. ieškovė pateikė pareiškimą, kuriuo atsisakė ieškinio atsakovo V. M. atžvilgiu (el. b. l. 135-136).

102018 m. vasario 15 d. teismas nutartimi ieškovės pareiškimą priėmė ir atsakovo V. M. atžvilgiu bylą nutraukė ( el. b .l . 147-148).

11Ieškovės atstovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, gautas prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (el. b. l. 147-148).

12A. M. K. į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta įteikiant teismo šaukimą viešo paskelbimo būdu, prašymų negauta, atsiliepimas nepateiktas (b. l. 147-148).

13Atsakovas A. B. į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie iškeltą civilinę bylą pranešta pasirašytinai, prašymų atidėti negauta, atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė (el. b. l. 147-148).

14Atsakovas J. J. į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta teismo šaukimu, prašymų atidėti negauta, atsiliepimo per teismo pasiūlytą terminą nepateikė (el. b. l. 147-148).

15Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Kadangi atsakovai M. K., A. B., J. J. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant nurodytoms aplinkybėms byloje priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.)

16Ieškinys tenkinamas.

17Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų, pateiktų per elektroninių paslaugų portalą (EPP), vertinimą nustatė, kad 2016 m. lapkričio 4 d. Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Virba“, ta pačia nutratimi bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Gribžiniai“ (el. b. l. 19-20). 2016 m. lapkričio 4 d. Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Virba“ valdymo organai buvo įpareigoti per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti įmonės bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus (el. b. l. 19-20). Kauno apygardos teismas 2017 m. sausio 26 d. nutartimi taikė supaprastintą bankroto procedūrą ir patvirtino kreditorių reikalavimus (el. b. l. 8-9 ). Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad nuo 2006 m. gegužės 26 d. iki 2007 m. gegužės 21 d. bankrutavusios įmonės vadovu buvo V. M., nuo 2007 m. gegužės 21d. iki 2007 m. liepos 13d. A. B., nuo 2007 m. liepos 13 d. iki 2009 m. liepos 13 d. J. J., o nuo 2009 m. liepos 13 d. iki bankroto administratoriaus paskyrimo M. K.. Bankrutavusios įmonės akcininku nuo 2007 m. gegužės 21 d. iki 2007 m. liepos 13 d. buvo A. B., nuo 2007 m. liepos 13 d. iki 2007 m. spalio 1 d. J. J. ir nuo 2009 m. liepos 13 d. iki šiol bankrutavusios įmonės akcininke yra M. K. (el. b. l. 16-18). Iki ieškinio pateikimo dienos įmonės valdymo organai nėra įvykdę jiems įstatymu bei nutartimi nustatytų pareigų t. y. neperdavė bankroto administratoriui nei įmonės turto nei dokumentų.

18Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

19Ieškovė pareiškė ieškinį dėl juridinio asmens vadovų civilinės atsakomybės, kylančios konkrečiu įstatyme įtvirtintu pagrindu – pažeidus pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte (t. y. įmonė viešai paskelbė, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų), įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga sisteminio ĮBĮ nuostatų aiškinimo kontekste reiškia pareigą kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia ĮBĮ prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014).

20Ieškovė ieškinyje nurodo, jog UAB „Virba“ savo veiklos laikotarpiu Juridinių asmenų registrui pateikė metinę finansinę atskaitomybę tik 2007 m. spalio 12 d. už 2006 m., o po to atsakovai nevykdė savo pareigos kasmet teikti finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui, todėl nebuvo išviešinta bankrutavusios įmonės finansinė padėtis. Atsakovai A. B. nuo 2007 m. gegužės 21d. iki 2007 m. liepos 13d., J. J. nuo 2007 m. liepos 13 d. iki 2009 m. liepos 13 d., M. K. nuo 2009 m. liepos 13 d. iki bankroto administratoriaus paskyrimo bei būdami UAB „Virba“ vadovais ir akcininkais ir pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 12 str. 1 p. yra atsakingi už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą. Taip pat pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 punkto nuostatas ir bankroto bylą iškėlusio teismo 2016 m. lapkričio 4 d. nutartimi įpareigoti, netinkamai vykdė (nevykdė) savo pareigos išsaugoti ir perduoti apskaitos dokumentus ir turtą teismo paskirtam administratoriui, neperdavė administratoriui bendrovės turto pagal balansą ir kitų dokumentų, tuo ieškovei padarydami 18 285,18 Eur dydžio turtinę žalą (CK 6.246, 6.248 str.).

21Atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jų ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

22Visiškai patenkinus ieškinį, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), iš atsakovų valstybei priteistinas 411 Eur žyminis mokestis (CPK 96 str.), bei 15,65 Eur pašto išlaidos (CPK 88 str. 7 d. 3p).

23Ieškovė pateikė 2017 m. birželio 19 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 17-06/01, kuri patvirtina, kad ieškovė advokato padėjėjai N. K. už ieškinio surašymą sumokėjo 50 Eur. Patenkinus ieškovės ieškinį iš atsakovų priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

25Ieškinį patenkinti.

26Priteisti solidariai iš atsakovų M. K., asmens kodas ( - ) J. J., asmens kodas ( - ) A. B., asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Virba“, juridinio asmens kodas 300571614, 18 285,18 Eur (aštuoniolikos tūkstančių dviejų šimtų aštuoniasdešimt penkių eurų 18 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. birželio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27Priteisti valstybei iš atsakovų M. K., asmens kodas ( - ) J. J., asmens kodas ( - ) A. B., asmens kodas ( - ) po 142,22 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt du eurus 22 ct) bylinėjimosi išlaidų

28Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Virba“, juridinio asmens kodas 300571614 iš atsakovų M. K., asmens kodas ( - ) J. J., asmens kodas ( - ) A. B., asmens kodas ( - ) po 16,67 Eur (šešiolika eurų 67 ct) teisinės pagalbos išlaidų.

29Atsakovai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jie turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

30Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

31Tesėja

32Giedrė Jakštienė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Giedrė Jakštienė,... 2. sekretoriaujant Justinai Norvaišaitei,... 3. nedalyvaujant ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 4. atsakovams M. K., J. J., A. B.... 5. viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Teismas... 7. Ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Virba“ (toliau –... 8. Ieškovė nurodo, jog 2016 m. lapkričio 4 d. Kauno apygardos teismo nutartimi... 9. 2018 m. sausio 24 d. ieškovė pateikė pareiškimą, kuriuo atsisakė... 10. 2018 m. vasario 15 d. teismas nutartimi ieškovės pareiškimą priėmė ir... 11. Ieškovės atstovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, gautas... 12. A. M. K. į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta... 13. Atsakovas A. B. į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie iškeltą... 14. Atsakovas J. J. į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie posėdį... 15. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo... 16. Ieškinys tenkinamas.... 17. Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų, pateiktų per... 18. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad... 19. Ieškovė pareiškė ieškinį dėl juridinio asmens vadovų civilinės... 20. Ieškovė ieškinyje nurodo, jog UAB „Virba“ savo veiklos laikotarpiu... 21. Atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jų... 22. Visiškai patenkinus ieškinį, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė atleista... 23. Ieškovė pateikė 2017 m. birželio 19 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr.... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 25. Ieškinį patenkinti.... 26. Priteisti solidariai iš atsakovų M. K., asmens kodas ( - ) J. J., asmens... 27. Priteisti valstybei iš atsakovų M. K., asmens kodas ( - ) J. J., asmens kodas... 28. Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Virba“,... 29. Atsakovai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio... 30. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo... 31. Tesėja... 32. Giedrė Jakštienė...