Byla 2YT-9369-291/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Andrius Liaškovas, Suraleb Inc

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Vida Žostautienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos (skolininkės) atvirosios akcinės bendrovės „Minsko traktorių gamykla“ (otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Minskii traktornyi zavod“) skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Andrius Liaškovas, Suraleb Inc,

Nustatė

3pareiškėja pateikė skundą antstoliui Andriaus Liaškovo dėl jo veiksmų ir prašė panaikinti 2019-05-28 patvarkymą Nr. S-19-159-22585, priimti naują patvarkymą ir panaikinti visus antstolio pritaikytus otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Minskii traktornyi zavod“ (toliau MTZ) turto areštus vykdomojoje byloje Nr. 0159/17/01308 (byloje vykdomoje vykdomojo dokumento Nr. 3K-3-267-611/2017 pagrindu); atsisakius panaikinti visus antstolio pritaikytus MTZ turto areštus vykdomojoje byloje Nr. 0159/17/01308 (byloje vykdomoje vykdomojo dokumento Nr. 3K-3-267-611/2017 pagrindu), priimti naują patvarkymą ir panaikinti areštą vykdomojoje byloje Nr. 0159/17/01308 (byloje vykdomoje vykdomojo dokumento Nr. 3K-3-267-611/2017 pagrindu) MTZ reikalavimo teisėms į Džeiraną.

4Nurodo, kad antstolis areštą į MTZ reikalavimo teises į Džeiraną panaikino ir išregistravo tik Pagrindinėje byloje. Tačiau Antstolio pritaikytas areštas į MTZ reikalavimo teises į Džeiraną liko galioti ir nebuvo panaikintas Antstolio administruojamoje Vykdomojoje byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

5Antstolis Andrius 2019-05-28 patvarkymu Nr. S-19-159-22585 pareiškėjos skundo netenkino ir kartu su vykdomąja byla persiuntė nagrinėti teismui. Antstolis nurodo, kad 2017-05-19 antstolio Andriaus Liaškovo kontoroje gauta 2017-05-18 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-611/2017, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - atvirosios akcinės bendrovės „Minskii traktornyi zavod“ kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių, esančių pas pareiškėją arba trečiuosius asmenis, už 2 255 332,97 USD sumą arešto. Pareiškėjas skunde nurodo, kad antstolis nepagrįstai atsisakė panaikinti visus vykdomojoje byloje Nr. 0159/17/01308 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atvirajai akcinei bendrovei „Minskii traktornyi zavod“ taikytus apribojimus. Antstolis nurodo, kad priemonės dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali būti panaikinamos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi. Be to, LR CPK 150 straipsnio 3 dalyje taip pat aiškiai yra nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, išskyrus LR CPK 147 straipsnio 6 dalyje numatytą atvejį. Antstolis negali taikyti kitos laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tvarkos, nei nustato įstatymas.

6Skundas netenkintinas.

7Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 594 straipsnį ir Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 16 straipsnio 1 dalies nuostatos leidžia konstatuoti, jog vykdymo procesui Lietuvos Respublikoje vadovauja antstolis, kurio procesinė veikla kontroliuojama teismo. Tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga, kurios jis, jei įstatymas nenustato kitaip, negali perduoti kitiems asmenims. Be to, antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, inter alia (lot. be kita ko), suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013).

8Antstolių įstatymo 3 str. 2 d. nustatyta, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.). Įgyvendindamas įstatymo suteiktą diskrecijos teisę antstolis turi užtikrinti skolininko ir išieškotojo teisėtų interesų apsaugos pusiausvyrą, todėl kiekvienas konkretus procesinis veiksmas vykdymo procese turi būti atliekamas įvertinus reikšmingas faktines aplinkybes. .

9Antstolio kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0159/17/01637 pareiškėjos atžvilgiu dėl piniginių lėšų išieškojimo kreditoriaus Suraleb, Inc. naudai iš skolininko MTZ bei vykdomoji byla Nr. Nr. 0159/17/01308 dėl laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje. 2018-07-19 Antstolis Pagrindinėje vykdomojoje byloje priėmė patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo Nr. S-18-159-33071, kuriuo paskelbė pirmąsias varžytines MTZ turtui - reikalavimo teisei į gautinas sumas iš bankrutuojančios Raseinių rajono žemės ūkio bendrovės „Džeirana“ (toliau - Džeirana). 2018-10-31 antstolis priėmė patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo Nr. S-18-159-48688, kuriuo paskelbė pirmąsias pakartotines varžytines MTZ turtui - reikalavimo teisei į gautinas sumas iš Džeiranos. Turtas iš varžytinių nebuvo parduotas. 2018-12-31 antstolis priėmė patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo Nr. S-18-159-58048, kuriuo paskelbė antrąsias varžytines MTZ turtui - reikalavimo teisei į gautinas sumas iš Džeiranos. Turtas iš varžytinių nebuvo parduotas. 2019-03-05 antstolis byloje priėmė patvarkymą Nr. S-19-159-8883, kuriuo nusprendė panaikinti areštą į MTZ priklausančias reikalavimo teises į gautinas sumas iš Džeirana; arešto pakeitimą perduoti atlikti Turto arešto aktų registrui. Pareiškėjas nurodo, kad, antstolis areštą į MTZ reikalavimo teises į Džeiraną panaikino ir išregistravo tik Pagrindinėje byloje. Tačiau Antstolio pritaikytas areštas į MTZ reikalavimo teises į Džeiraną liko galioti ir nebuvo panaikintas antstolio administruojamoje vykdomojoje byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

102017-05-19 antstolio Andriaus Liaškovo kontoroje gauta 2017-05-18 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau tekste - LAT) nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-611/2017, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - atvirosios akcinės bendrovės „Minskii traktornyi zavod“ kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių, esančių pas pareiškėją arba trečiuosius asmenis, už 2 255 332,97 USD sumą arešto. Pareiškėjas skunde nurodo, kad antstolis nepagrįstai atsisakė panaikinti visus vykdomojoje byloje Nr. 0159/17/01308 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atvirajai akcinei bendrovei „Minskii traktornyi zavod“ taikytus apribojimus.

11LR CPK 149 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali būti panaikinamos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi. Be to, LR CPK 150 straipsnio 3 dalyje taip pat aiškiai yra nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, išskyrus LR CPK 147 straipsnio 6 dalyje numatytą atvejį. Įstatymo leidėjo nustatyta laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo ir panaikinimo tvarka yra aiškiai apibrėžta, nesuteikianti teisės antstoliui ar kitiems asmenims taikyti kitos laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tvarkos. Pažymėtina ir tai, kad 2017-11-29 LAT priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-267- 611/2017, kuria pareiškėjui nurodė, jog „remiantis CPK 149 straipsnio 1 dalimi, laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali būti panaikinamos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi. CPK 150 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, išskyrus šio Kodekso 147 straipsnio 6 dalyje numatytą atvejį. Byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas yra susietas su teismo sprendimo įvykdymu, o ne su bylos išnagrinėjimu iš esmės. Šiuo atveju tai reiškia, kad, priešingai negu teigia suinteresuotas asmuo, pagrindas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones būtų Stokholmo arbitražo sprendimo ir Jungtinių Amerikos Valstijų Ilinojaus valstijos Šiaurės apygardos Rytų apylinkės apygardos teismo sprendimo įvykdymas, o ne jų pripažinimas ir leidimas vykdyti Lietuvos Respublikoje“.

12LAT Teisėjų kolegija civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-611/2017 taip pat konstatavo, kad byloje neišnyko būtinumas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei nurodė, kad ši nutartis, pasikeitus aplinkybėms ir (ar) išnykus būtinumui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neužkerta kelio byloje dalyvaujantiems ar kitiems suinteresuotiems asmenims iš naujo kreiptis į teismą su pagrįstu prašymu panaikinti laikinąsias apsaugos priemones LR CPK straipsnyje nustatyta tvarka.

13Iš įrodymų visumos teismas sprendžia, jog nenustačius antstolio neteisėtų veiksmų, pareiškėjos skundas netenkintinas (CPK 178, 185 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510, 512–513 straipsniais, teismas

Nutarė

15netenkinti pareiškėjos skundo.

16Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą grąžinti antstoliui.

17Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai