Byla 2-1501/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Arturo Driuko, Konstantino Gurino ir Egidijaus Žirono (pirmininko ir pranešejo),

2teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal atsakovo akcines bendroves Ukio banko (dabartinis teisinis statusas – bankrutuojanti akcine bendrove) atskiraji skunda del Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemones, civilineje byloje pagal ieškovu uždarosios akcines bendroves „Boslita ir Ko“ bei uždarosios akcines bendroves „Baltijos stiklas“ ieškini atsakovams akcinei bendrovei Ukio bankui, imonei „Alumina d.o.o. Zvornik“, uždarajai akcinei bendrovei „Bosca“, L. S., G. S., A. A. S. del sandoriu pripažinimo niekiniais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys uždaroji akcine bendrove „Ukio banko investicine grupe“, uždaroji akcine bendrove „FIRST partneriai“, uždaroji akcine bendrove „Turtvalda“.

3Teiseju kolegija n u s t a t e :

4I. Ginco esme

5Byloje kilo gincas del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo pagrindo egzistavimo.

6Ieškovai UAB „Boslita ir Ko“ bei UAB „Baltijos stiklas“ pateike teismui ieškini, kuriuo praše:

 1. pripažinti niekiniais apsimestinius sandorius:
  1. 2011 m. spalio 21 d. Susitarima Nr. 4, 2011 m. gruodžio 30 d. Susitarima Nr. 5, 2012 m. kovo 16 d. Susitarima Nr. 6, 2012 m. balandžio 27 d. Susitarima Nr. 7, 2012 m. gegužes 25 d. Susitarima Nr. 8, 2012 m. rugpjucio 7 d. Susitarima Nr. 9 ir 2012 m. gruodžio 14 d. Susitarima Nr. 10, sudarytus prie 2007 m. gegužes 14 d. Kredito linijos sutarties Nr. 17-357 tarp UAB „Boslita“ ir Ko ir AB Ukio banko;
  2. 2011 m. spalio 24 d. paskolos sutarti Nr. 1/BO-BS/2011, sudaryta tarp UAB „Boslita ir Ko“ ir UAB „Baltijos stiklas“;
  3. 2011 m. spalio 24 d. sutarti „Del naujos stiklo taros gamybos linijos irengimo“, sudaryta tarp UAB „Baltijos stiklas“ ir imones „Alumina d.o.o. Zvornik“;
  4. 2012 m. spalio 24 d. novacijos sutarti, sudaryta tarp UAB „Baltijos stiklas“ ir imones „Alumina d.o.o. Zvornik“;
 2. taikyti sandorio, kuri šalys turejo galvoje, taisykles (CK 1.87 str. 1 d.) ir pripažinti, jog teises ir pareigos, kylancios iš gincijamu Susitarimu (Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) sieja atsakovus AB Ukio banka ir imone „Alumina d.o.o. Zvornik“;
 3. pripažinti niekiniais išvestinius sandorius, kurie užtikrina apsimestinius sandorius:
  1. laidavimo sutarciu pakeitimus: 2011 m. spalio 21 Susitarima Nr. 3, 2012 m. balandžio 27 d. Susitarima Nr. 4 ir 2012 m. gruodžio 14 d. susitarima Nr. 5, sudarytus tarp kreditoriaus AB Ukio banko ir laiduotojo G. S.;
  2. ikeitimus, kurie skirti 2007 m. gegužes 14 d. Kredito linijos sutarties Nr. 17-357, kuria sudare UAB „Boslita ir Ko“ ir AB Ukio bankas, ivykdymo užtikrinimui;
  3. 2011 m. spalio 21 d. UAB „Boslita ir Ko“ paprastaji neprotestuotina vekseli ir G. S. laidavima už ši vekseli;
  4. 2012 m. gruodžio 14 d. UAB „Boslita ir Ko“ paprastaji neprotestuotina vekseli ir G. S. laidavima už ši vekseli;
  5. sutartinius ikeitimus, išvardintus 2007 m. gegužes 14 d. Kredito linijos sutarties Nr. 17-357, punktus Nr. 1.8: Sutartinis ikeitimas identifikavimo kodas: Nr. 02220070007288 su pakeitimais Nr. 02220080000356, Nr. 02220100003929; Sutartinis ikeitimas identifikavimo kodas: Nr. 02220070010575 su pakeitimais Nr. 02220080000360, Nr. 02220100003931;
 4. taikyti restitucija ir priteisti ieškovui UAB „Boslita ir Ko“ solidariai iš atsakovu AB Ukio banko ir imones „Alumina d.o.o. Zvornik“ 3 015 802 Lt dydžio palukanas, vykdant 2011 m. spalio 21 d. Susitarima Nr. 4 ir velesnius šio susitarimo pakeitimus.

7Ieškovas taip pat praše taikyti laikinasias apsaugos priemones – nustatyti ieškinio pirmame reikalavime išvardintu gincijamu susitarimu Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sudarytu prie 2007 m. gegužes 14 d. Kredito linijos sutarties Nr. 17-357 tarp UAB „Boslita ir Ko“ ir AB Ukio banko, vykdymo tvarka, visus ieškovo mokejimus nukreipiant i Kauno apygardos teismo depozitine saskaita. Nurode, kad kol gincijami sandoriai nera pripažinti negaliojanciais, ieškovas yra priverstas vykdyti apsimestine kredito sutarti – moketi AB Ukio bankui 4,7 proc. palukanu kas menesi bei kredito imokas, kas šiai dienai sudaro 3 015 802 Lt. Kadangi atsakovas AB Ukio bankas yra pripažintas nemokiu, o jo „blogajai daliai“, i kuria patenka ir ieškovo mokamos sumos, bus skelbiamas bankrotas, del ko ieškovas neatgaus imoketu sumu, viršijanciu 100 000 EUR, restitucija taps neimanoma. Del šios priežasties ieškovas praše taikyti laikinasias apsaugos priemones.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme

9Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi ieškovo prašyma tenkino – nustate ieškinio pirmame reikalavime išvardintu gincijamu susitarimu Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sudarytu prie 2007 m. gegužes 14 d. Kredito linijos sutarties Nr. 17-357 tarp UAB „Boslita ir Ko“ ir AB Ukio banko, vykdymo tvarka, visus ieškovo mokejimus pagal minetus susitarimus nukreipiant i Kauno apygardos teismo depozitine saskaita. Teismas, ivertines ieškinio pagristuma, nenustate akivaizdžiu aplinkybiu, patvirtinanciu, jog negaletu buti priimtas ieškovams palankus sprendimas. Teismas ivertino tai, kad ieškinio tenkinimo atveju gincijami sandoriai butu pripažinti negaliojanciais ir turetu buti taikoma restitucija, kuri del banko nemokumo taptu neimanoma. Nagrinejamu atveju ieškovas pagal gincijama 2007 m. gegužes 14 d. Kredito linijos sutarties 2011 m. spalio 21 d. pakeitima Nr. 4 AB Ukio bankui yra sumokejes apie 3 000 000 Lt, kurie ieškinio patenkinimo atveju turetu buti išieškomi iš AB Ukio banko. Nepritaikius laikinuju apsaugos priemoniu ieškovas pagal gincijamus susitarimus toliau turetu moketi AB Ukio bankui 4,7 proc. palukanas kas menesi, kurios sudaro apie 57 000 EUR bei gražinti pagrindini kredita nustatytais terminais, del ko ieškinio patenkinimo ir restitucijos taikymo atveju AB Ukio banko ieškovei gražintina suma dar padidetu. Be to, yra didele tikimybe, kad nepritaikius laikinuju apsaugos priemoniu ir ieškovei nesumokejus bent vienos kredito imokos, AB Ukio bankas galetu pareikalauti iš ieškoves UAB „Boslita ir Ko“ gražinti visa 14 600 000 EUR (50 410 880 Lt) kredito suma bei nutraukti kredito sutarti. Tokiu atveju reikalavimo del restitucijos suma žymiai padidetu.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atsakovas bankrutuojanti AB Ukio bankas pateike atskiraji skunda, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarti. Atsakovas nurodo šiuos argumentus:

 1. ieškovas laikinuju apsaugos priemoniu pagalba siekia išvengti reikalavimu patenkinimo Imoniu bankroto istatymo nustatyta tvarka (CK 6.56 str. 8 d.), todel esant atsakovo nemokumui, laikinosios apsaugos priemones negali buti taikomos (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužes 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-559/2009, 2008 m. kovo 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-211/2008);
 2. teismas tinkamai nemotyvavo, kodel butina pritaikyti istatyme nenumatytas laikinasias apsaugos priemones. Tuo tarpu istatymo leidejas yra numates galimybe imoketi lešas tik i depozitine notaro ar banko saskaita (CK 6.56 str. 1 d.);
 3. šios priemones neatitinka ekonomiškumo principo, nes užtikrina kredito sutarties nutraukimo atveju gražintina suma, kuri viršija ieškinio suma.

12Ieškovai UAB „Boslita“ ir Ko bei UAB „Baltijos stiklas“ pateike atsiliepima i atskiraji skunda, prašydami ji atmesti. Nurodo, kad laikinosios apsaugos priemones atitinka ieškinio suma. Kadangi pinigai yra mokami i teismo depozitine saskaita, jie nera atsakovo nuosavybe bei šiuos pinigus gražinus ieškovui (ieškinio tenkinimo atveju), nebus pažeista kreditoriniu reikalavimu tenkinimo tvarka. Tuo tarpu ieškini atmetus – pinigai bus pervesti atsakovui, del ko jo turtiniai interesai nenukentes. Be to, nugincijus sandorius bus patvirtinta, kad ieškovas neturejo pareigos pagal šiuos sandorius atlikti mokejimu atsakovui, o nepritaikius laikinuju apsaugos priemoniu – atsakovas neteisetai praturtes. Neužtikrinus ieškinio ir atsakovui nutraukus sutarti, ieškovas butu priverstas visa kredito suma sumoketi bankui, kurios nebutu imanoma susigražinti del atsakovo bankroto. Skundžiama nutartimi nebuvo pakeisti tarp šaliu susikloste materialiniai teisiniai santykiai, o tik užtikrinta galimybe ivykdyti pareikštus materialinius teisinius reikalavimus. Atsakovo minimos Lietuvos apeliacinio teismo nutartys neatitinka faktines situacijos, nes atsakovas nera bankrutuojantis.

13Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. gegužes 30 d. buvo gauti papildomi ieškovu UAB „Boslita“ ir Ko bei UAB „Baltijos stiklas“ paaiškinimai bei nauji irodymai apie tai, kad ieškovas UAB „Boslita“ ir Ko 2013 m. gegužes 29 d. atliko pagal gincijama sandori 202 486,87 Lt mokejima i Kauno apygardos teismo depozitine saskaita.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkinamas.

16CPK 144 straipsnio 1 dalyje itvirtinta, kad teismas dalyvaujanciu byloje ar kitu suinteresuotu asmenu prašymu gali taikyti laikinasias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tiketinai pagrindžia savo ieškinio reikalavima ir nesiemus šiu priemoniu teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas. CPK 145 straipsnyje pateiktas nebaigtinis laikinuju apsaugos priemoniu sarašas, nurodant, jog laikinosiomis apsaugos priemonemis laikomos bet kurios teismo pritaikytos priemones, kuriu nesiemus teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi ar pasidaryti nebeimanomas (CPK 145 str. 1 d. 11 p.). Iš šiu teisiniu nuostatu darytina išvada, kad teismas gali pritaikyti ir tokias laikinasias apsaugos priemones, kurios nera tiesiogiai ivardintos CPK ar kituose istatymuose, nustacius, kad butent šios priemones gali eliminuoti gresmes galimai teismo sprendimu patenkintu ieškinio reikalavimu ivykdymui. Del šios priežasties atmetami kaip nepagristi atsakovo atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi pritaikyta laikinoji apsaugos priemone yra neteiseta vien del to, kad jos taikymo galimybe nera tiesiogiai itvirtinta istatymuose (CPK 12 ir 178 str.).

17Nagrinejamu atveju ieškovai ieškiniu prašo pripažinti negaliojanciu kreditavimo sutarti (bei kitus su šios sutarties vykdymu susijusius sandorius), kuria šiuo metu vykdydamas ieškovas UAB „Boslita“ ir Ko atlieka mokejimus atsakovui bankrutuojanciai AB Ukio bankas, bei taikyti restitucija – gražinti ieškovui visas pagal kreditavimo sutarti sumoketas sumas. Atsižvelgus i tai, kad atsakovui AB Ukio bankui isiteisejusia Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužes 2 d. nutartimi (civ. bylos Nr. B2-1786-254/2013) yra iškelta bankroto byla bei ivertinus ieškinio materialiniu reikalavimu pobudi darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi pritaikyta laikinoji apsaugos priemone – ieškovo mokejimu pagal ginco kredito sutarti nukreipimas i Kauno apygardos teismo depozitine saskaita - tiesiogiai eliminuoja su atsakovo bankrutuojancios AB Ukio banko nemokumu susijusias gresmes ieškinio materialiniu reikalavimu (tuo atveju, jei jie bus patenkinti busimu teismo sprendimu) ivykdymui (CPK 144 str. 1 d.). Kadangi šios civilines bylos ginco objektas yra susijes su konkreciu ieškovu, o ne visu atsakovo kaip bankrutuojancios imones kreditoriu interesu patenkinimu, nagrinejamu atveju pagristai pirmosios instancijos teismas pritaike laikinasias apsaugos priemones su tikslu užtikrinti butent šios bylos ieškovu materialius reikalavimus, o ne visu atsakovo kreditoriu atsakovo bankroto byloje. Del šios priežasties atmetami kaip nepagristi atsakovo atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi negalejo taikyti laikinuju apsaugos priemoniu del atsakovo nemokumo (CPK 12 ir 178 str.).

18Pažymetina, kad atsakovo nurodytose Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse bei šioje byloje nagrinejamo ginco faktinis ir teisinis pagrindas iš esmes skiriasi. Atsakovo nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužes 7 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje Nr. 2-559/2009, buvo sprendžiamas gincas del laikinuju apsaugos priemoniu pritaikymo pagristumo iki nutarties iškelti/atsisakyti kelti bankroto byla isiteisejimo. Atsakovo nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. kovo 27 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje Nr. 2-211/2008, buvo sprendžiamas gincas del teismo prerogatyvos pakeisti laikinasias apsaugos priemones, kuriomis buvo areštuotas neapibrežtas turtas, ir areštuoti kita, atsakovo nurodyta objekta. Tuo tarpu šioje byloje yra kiles gincas del laikinuju apsaugos priemoniu rušies pagristumo bei laikinuju apsaugos priemoniu taikymo pagrindo egzistavimo, kuomet atsakovui iškelta bankroto byla.

19Teiseju kolegija taip pat atmeta kaip nepagristus atsakovo argumentus, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemones viršija ieškinio suma. Kaip matyti iš ieškinio reikalavimu, ieškovas UAB „Boslita“ ir Ko prašo nugincyti kredito sutarti bei pritaikyti restitucija natura, gražinant ieškovui visas pagal ginco sutarti sumoketas sumas. Kadangi kaip matyti iš ieškovo naujai i byla pateiktu irodymu, ginco sutartis tebevykdoma (CPK 314 str.), skundžiama nutartimi pritaikius laikinaja apsaugos priemone butent visu šiu sumu gražinimas ieškovui ir buvo užtikrintas. Vadinasi, nagrinejamu atveju pritaikyta laikinoji apsaugos priemone nepažeidžia CPK 145 straipsnio 2 dalyje itvirtintu laikinuju apsaugos priemoniu ekonomiško ir proporcingumo principu.

20Vadovaujantis CPK 323 ir 338 straipsniuose itvirtintomis teises normomis, pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) atskiraji skunda yra draudžiama. Atsižvelgiant i CPK 17 straipsnyje itvirtinta šaliu procesinio lygiateisiškumo principa, pasibaigus atsiliepimo i atskiraji skunda padavimo terminui, ji keisti (papildyti) taip pat yra draudžiama. Todel teiseju kolegija ieškovu atsiliepimo i atskiraji skunda papildyme nurodytu nauju argumentu pagristumo nevertina.

21Teiseju kolegija, apeliacine tvarka išnagrinejusi atsakovo bankrutuojancios AB Ukio banko atskiraji skunda del Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarties, pagrindu, itvirtintu CPK 329 bei 330 straipsniuose, del kuriu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turetu buti naikinama atskirajame skunde išdestytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytu absoliuciu nutarties negaliojimo pagrindu nenustate (CPK 338 str.). Todel atsakovo atskirasis skundas netenkinamas, o Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarti palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla... 3. Teiseju kolegija n u s t a t e :... 4. I. Ginco esme... 5. Byloje kilo gincas del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo pagrindo... 6. Ieškovai UAB „Boslita ir Ko“ bei UAB „Baltijos stiklas“ pateike... 7. Ieškovas taip pat praše taikyti laikinasias apsaugos priemones – nustatyti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi ieškovo prašyma... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atsakovas bankrutuojanti AB Ukio bankas pateike atskiraji skunda, prašydamas... 12. Ieškovai UAB „Boslita“ ir Ko bei UAB „Baltijos stiklas“ pateike... 13. Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. gegužes 30 d. buvo gauti papildomi... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkinamas.... 16. CPK 144 straipsnio 1 dalyje itvirtinta, kad teismas dalyvaujanciu byloje ar... 17. Nagrinejamu atveju ieškovai ieškiniu prašo pripažinti negaliojanciu... 18. Pažymetina, kad atsakovo nurodytose Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse bei... 19. Teiseju kolegija taip pat atmeta kaip nepagristus atsakovo argumentus, jog... 20. Vadovaujantis CPK 323 ir 338 straipsniuose itvirtintomis teises normomis,... 21. Teiseju kolegija, apeliacine tvarka išnagrinejusi atsakovo bankrutuojancios AB... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 23. Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarti palikti nepakeista....