Byla e2S-453-934/2020
Dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020-02-05 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-690-341/2020, kuria nutarta laikyti nepaduotu ieškovės pateiktą ieškinį

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas Terebeiza,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės V. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020-02-05 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-690-341/2020, kuria nutarta laikyti nepaduotu ieškovės pateiktą ieškinį.

3Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, kuriuo prašė dėl atsakovo A. V. kaltės nutraukti V. V. ir A. V. santuoką, sudarytą 1968-02-10 ir įregistruotą ( - ) CMAIB skyriuje, akto įrašo Nr. 131. Nurodė, kad atsakovas 1983 metais paliko šeimą ir išvyko gyventi į Kazachstaną. Į Lietuvą atsakovas daugiau nebegrįžo, du sūnus ieškovė užaugino pati. Prašė santuokoje įgytą turtą priteisti jai.

72.

8Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-12-09 nutartimi buvo nustatyti pateikto ieškinio trūkumai – ieškovė įpareigota pateikti duomenis apie faktinę atsakovo gyvenamąją vietą, kadangi ieškinyje nurodyta tik ieškovės gyvenamoji vieta, taip pat duomenis, kad atsakovas nėra miręs, bei duomenis apie ieškovės finansinę padėtį ir pajamų judėjimą nekilnojamojo turto, kurį ieškovė prašo jai priteisti, įsigijimo atveju. Ieškovė taip pat įpareigota pateikti aktualios ieškinio pateikimo momentui redakcijos Registrų centro išrašą apie turimą nekilnojamąjį turtą.

93.

10Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020-01-10 nutartimi nutarė laikyti nepaduotu ieškovės pateiktą ieškinį. Teismas nurodė, kad 2020-01-08 ieškovės pateikti dokumentai nepašalina 2019-12-09 nutartyje nurodytų trūkumų, nes nepateikti oficialūs įrodymai apie atsakovą, kaip identifikuotiną asmenį, taip pat apie atsakovo faktinę gyvenamąją vietą. Be to, iš Vilniaus regiono Valstybės archyvo pateikti duomenys yra su priedu užsienio kalba, kuris neišverstas į lietuvių kalbą.

114.

12Gavęs ieškovės atskirąjį skundą dėl 2020-01-10 nutarties, Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020-01-13 nutartimi panaikino 2020-01-10 nutartį ir pakartotinai nustatė terminą iki 2020-02-04 trūkumams pašalinti: pateikti oficialius įrodymus apie atsakovą (apie atsakovo, kaip asmens, duomenis, duomenis ar toks asmuo nėra miręs, duomenis apie jo gyvenamąją vietą) bei pateikti Vilniaus regiono Valstybės archyvo priedų užsienio kalba vertimus į lietuvių kalbą.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020-02-05 nutartimi nutarė laikyti ieškovės ieškinį nepaduotu ir grąžino jį ieškovei (b. l. 43).

166.

17Teismas nustatė, kad ieškovė iki 2020-02-04 nepašalino trūkumų pagal Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020-01-13 nutartį. Ieškovės 2020-02-04 pateikti dokumentai nepašalina 2020-01-13 nutartyje nurodytų trūkumų, nes nepateikti oficialūs įrodymai apie atsakovą, kaip identifikuotiną asmenį, ar toks asmuo yra, ar nėra miręs.

18III. Atskirojo skundo argumentai

197.

20Atskiruoju skundu ieškovė V. V. prašo Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020-02-05 nutartį panaikinti ir ieškinį priimti (b. l. 45).

218.

22Atskirajame skunde nurodė, kad vykdydama teismo nutartį dėl trūkumų šalinimo, ieškovė dar kartą kreipėsi į Kazachstano ambasadą, t. y. į ambasadą valstybės, į kurią išvyko atsakovas. Kazachstano ambasada paaiškino, kad paieškų nevykdo, o norint sužinoti, ar asmuo gyvas ar ne, reikia žinoti asmens gyvenamąją vietą Kazachstane. Kadangi ieškovė tikslios atsakovo gyvenamosios vietos Kazachstane nežino, Kazachstano ambasada jai padėti negalėjo. Pasikreipus į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, buvo atsakyta, jog jie fizinių asmenų prašymų nepriima ir tik teismas, pageidaujantis gauti tokią informaciją, gali kreiptis su teisinės pagalbos prašymu, adresuotu Kazachstano Respublikai, dėl tokios informacijos gavimo. Ieškovė prašė teismo kreiptis su tokiu teisinės pagalbos prašymu, tačiau teismas nieko nepaaiškinęs tiesiog atsisakė priimti ieškinį.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Atskirasis skundas tenkintinas.

259.

26Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020-02-05 nutarties, kuria nutarta laikyti nepaduotu ieškovės V. V. ieškinį atsakovui A. V. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių apskųstos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

2710.

28Byloje nustatyta, kad ieškovė V. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A. V. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, kuriuo prašė dėl atsakovo A. V.kaltės nutraukti V. V. ir Aleksej Volkov santuoką, sudarytą 1968-02-10 ir įregistruotą ( - ) CMAIB skyriuje, akto įrašo Nr. 131 (b. l. 1-3).

2911.

30Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-12-09 ir 2020-01-13 nutartimis ieškovei buvo nustatytas terminas trūkumams pašalinti: pateikti oficialius įrodymus apie atsakovą (atsakovo, kaip fizinio asmens, duomenis; duomenis, ar toks asmuo nėra miręs, duomenis apie jo gyvenamąją vietą) bei pateikti Vilniaus regiono Valstybės archyvo priedų užsienio kalba vertimus į lietuvių kalbą (b. l. 21-22, 36-37). Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020-02-05 nutartimi nutarė laikyti ieškovės ieškinį nepaduotu ir grąžino jį ieškovei, kadangi ieškovė neištaisė aukščiau nurodytose nutartyse nurodytų ieškinio trūkumų (b. l. 43).

31Dėl atskirojo skundo argumentų

3212.

33Atskirajame skunde ieškovė pažymėjo, kad teismo nurodytų duomenų pateikti negali, kadangi nei Kazachstano ambasada, nei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija negali tenkinti jos prašymų ir kreiptis dėl prašomos informacijos gavimo. Apeliantės vertinimu, tik teismas, pageidaujantis gauti tokią informaciją, gali kreiptis į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją su teisinės pagalbos prašymu, adresuotu Kazachstano Respublikai.

3413.

35Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį laikė nepaduotu ieškovei nepašalinus teismo nutartyje nustatytų trūkumų.

3614.

37Bendrieji dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų formos ir turinio reikalavimai yra įtvirtinti CPK 111 straipsnyje. CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato, kad kiekviename dalyvaujančio byloje asmens procesiniame dokumente turi būti nurodyta dalyvaujančių byloje asmenų procesinė padėtis, vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta. Pažymėtina, jog atsakovo adreso ir kitų duomenų tikslus nurodymas yra labai svarbus, nes įgalina teismą tinkamai išspręsti bylos teismingumo klausimus ir dalyvaujantiems byloje asmenims deramai įteikti procesinius dokumentus. Procesinių dokumentų įteikimo svarbą lemia tai, kad tik tada, kai dalyvaujantiems byloje asmenims įstatymo nustatyta tvarka įteikti procesiniai dokumentai, šie asmenys turi galimybę ginti pažeistas teises, įgyvendinti teisminės gynybos prieinamumo, lygiateisiškumo, rungimosi, teisės būti išklausytam ir kitus principus. Teismas, būdamas atsakingas už procesinių dokumentų įteikimą, turi diskrecijos teisę, įvertinęs konkrečią situaciją, spręsti, kokiu būdu tikslingiausia įteikti procesinius dokumentus, taip, be kita ko, užtikrindamas proceso operatyvumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2007).

3815.

39CPK 123 straipsnyje yra įtvirtina bendroji procesinių dokumentų įteikimo taisyklė, pagal kurią visi fiziniam asmeniui adresuoti procesiniai dokumentai turi būti įteikiami jam asmeniškai, o jeigu jis neturi civilinio procesinio veiksnumo – atstovui pagal įstatymą. Procesiniai dokumentai turi būti įteikiami adresato gyvenamojoje arba darbo vietoje. Duomenys apie fizinių asmenų gyvenamąją vietą kaupiami viešame Gyventojų registre, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad pagal CK 2.17 straipsnio 1 dalį registro duomenys apie fizinio asmens gyvenamąją vietą yra tik vienas iš kriterijų gyvenamajai vietai nustatyti. Pagal Civilinio kodekso 2.16 straipsnio 1 dalį fizinio asmens gyvenamąja vieta laikoma ta, kurioje jis faktiškai dažniausiai gyvena. CK 2.17 straipsnio nuostatose yra įtvirtinta, kad nustatant fizinio asmens gyvenamąją vietą, atsižvelgiama į asmens faktinio gyvenimo toje vietoje trukmę ir tęstinumą, duomenis apie asmens gyvenamąją vietą viešuosiuose registruose, taip pat į paties asmens viešus pareiškimus apie savo gyvenamąją vietą. Taigi ieškovas, pateikdamas ieškinį, turi nurodyti nebūtinai asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, bet tą, kurioje šis faktiškai gyvena ir turi galimybę gauti jam siunčiamus procesinius dokumentus. Jeigu ieškovas pateikia įrodymus, kad duomenų apie byloje dalyvaujančio asmens gyvenamąją ar darbo vietą nepavyksta gauti, teismui yra pagrindas spręsti dėl alternatyvių procesinių dokumentų įteikimo būdų, taikytinų tokiu atveju (CPK 129, 130 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-11-03 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1042/2003).

4016.

41Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-09-06 Ieškinio trūkumų šalinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo teismų praktikoje apžvalgoje Nr. AC-36-1 nurodė, kad įstatyme įtvirtinti formalūs procesiniai reikalavimai ieškiniui nepaneigia teisėjo pareigos kiekvienu konkrečiu atveju juos ieškiniui taikyti taip, kad būtų užtikrinta tinkama pusiausvyra tarp teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo ir efektyvaus teismo proceso. Formalizuojant ieškinio trūkumų šalinimo instituto taikymą ir atsisakant priimti procesinį dokumentą dėl neesminių trūkumų, gali būti ribojama asmens teisė į teisminę gynybą ir pažeidžiamas teisminės gynybos prieinamumo principas. Įstatyme neapibrėžta, kokios kliūtys tolesnei proceso eigai yra esminės, t. y. kokie ieškinio trūkumai yra esminiai, todėl kiekvienu atveju teismas šį kriterijų taiko atsižvelgdamas į pareikšto ieškinio reikalavimo esmę ir ieškinyje nurodytas aplinkybes. Vertinant, ar procesinio dokumento trūkumai sudaro esmines kliūtis tolesnei proceso eigai, ieškinio atveju – ieškiniui priimti – reikėtų įvertinti keletą aspektų. Pirma, koks yra ieškinyje nenurodytų duomenų, nustatytų CPK 111 ir 135 straipsniuose, tikslas ir pobūdis. Antra, ar nenurodyti duomenys yra reikšmingi būtent sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą, ar jie gali būti patekti vėlesniuose proceso etapuose, t. y. parengiamojo teismo posėdžio metu (CPK 230 straipsnio 1 dalis). Trečia, ar nenurodyti duomenys yra į teismą besikreipiančio asmens neatidumo (nerūpestingumo) padarinys, ar į teismą besikreipiantis asmuo nurodo ir pateikia įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių negalėjo atitinkamų duomenų pateikti ieškinyje. Ketvirta, ar nenurodyti duomenys jau yra žinomi teismui ir ar teismas gali juos nesudėtingai gauti (pasinaudojęs teismų informacine sistema LITEKO, kitomis teismui prieinamomis informacinėmis sistemomis). Pavyzdžiui, asmens, kuris turi atsakyti pagal ieškinį (fizinio asmens vardo, pavardės arba juridinio asmens pavadinimo), nenurodymas neleidžia teismui atlikti jokių procesinių veiksmų, nes neaiškus asmuo, kuriam reiškiamas materialinis teisinis reikalavimas. O byloje dalyvaujančio asmens gyvenamosios vietos nenurodymas, jeigu ieškinį pateikiantis asmuo teigia ir pateikia įrodymus, kad nesėkmingai bandė tą gyvenamąją vietą nustatyti, nesudaro kliūčių priimti ieškinį, nes nežinant nuo ieškinio besiginančio asmens gyvenamosios vietos civilinė byla gali būti iškeliama pagal paskutinę žinomą atsakovo gyvenamąją ar jo turto buvimo vietą (CPK 30 straipsnio 1 dalis), o procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis).

4217.

43Nagrinėjamu atveju iš ieškovės pateiktų duomenų matyti, jog santuoka tarp šalių buvo sudaryta 1968-02-10, atsakovas 1983 m. išvyko gyventi į Kazachstaną ir nuo to laiko ieškovė su sutuoktiniu negyvena, duomenų apie sutuoktinį neturi ir sutuoktinio gyvenamosios vietos nežino, žino tik sutuoktinio gimimo datą. Taisydama ieškinio trūkumus, ieškovė pateikė prašymus dėl duomenų apie atsakovą suteikimo, su kuriais ji kreipėsi į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūniją, Vilniaus regioninį valstybės archyvą, Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, Migracijos departamentą, Valstybės sienos apsaugos tarnybą. Taip pat nurodė, jog kreipėsi į Kazachstano ambasadą ir Teisingumo ministeriją, bet šios atsisakė tokius duomenis pateikti.

4418.

45Taigi, atsižvelgiant į apeliantės nurodytas aplinkybes bei į formuojamą teismų praktiką, spręstina, jog ieškovė ėmėsi protingų priemonių atsakovo paskutinei gyvenamajai vietai nustatyti, ieškovė pateikė įrodymus, patvirtinančius nesėkmingus mėginimus sužinoti duomenis apie atsakovo gyvenamąją vietą. Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo daryti išvados, jog ieškovė nesiėmė protingų priemonių gyvenamajai vietai nustatyti, todėl teismas nepagrįstai ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Minėta, jog byloje dalyvaujančio asmens gyvenamosios vietos nenurodymas, jeigu ieškinį pateikiantis asmuo teigia ir pateikia įrodymus, kad nesėkmingai bandė tą gyvenamąją vietą nustatyti, nesudaro kliūčių priimti ieškinį, nes nežinant nuo ieškinio besiginančio asmens gyvenamosios vietos civilinė byla gali būti iškeliama pagal paskutinę žinomą atsakovo gyvenamąją ar jo turto buvimo vietą (CPK 30 straipsnio 1 dalis), o procesiniai dokumentai gali būti įteikiami viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis), per kuratorių (CPK 129 straipsnis) (žr., 15 punktą). Būtent teismas, remdamasis savo diskrecijos teise ir atsižvelgdamas į konkrečios situacijos poreikius bei aplinkybes, ieškovo realias pastangas nustatyti gyvenamąją vietą, nustato, kokiu konkrečiu būdu tikslingiausia ir ekonomiškiausia įteikti procesinius dokumentus. Be to, byloje taip pat nėra duomenų, jog būtų svarstoma kuratoriaus paskyrimo galimybė (CPK 39 straipsnis), taip pat teismas, palikdamas ieškinį nenagrinėtą, nepasisakė dėl ieškovės nurodytų aplinkybių dėl kreipimosi į Kazachstano Respubliką su teisinės pagalbos prašymu.

4619.

47Įvertinus nustatytų aplinkybių visumą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo ieškinį palikti nenagrinėtu vien dėl tos priežasties, jog ieškovė nenurodė atsakovo tikslios gyvenamosios vietos ar kitų atsakovą identifikuojančių duomenų, įvertinant tai, kad byloje esantys duomenys įrodo, jog ieškovė dėjo protingas pastangas surinkti bei pateikti duomenis apie atsakovo gyvenamąją vietą.

4820.

49Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi teisingam šios bylos išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

50Dėl procesinės bylos baigties

5121.

52Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų formai ir turiniui keliamus reikalavimus, neatsižvelgė į formuojamą teismų praktiką, todėl skundžiama nutartis naikintina, o klausimas dėl ieškinio priėmimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

53Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

54Apeliantės V. V. atskirąjį skundą tenkinti.

55Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020-02-05 nutartį panaikinti ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

56Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės V. V. atskirąjį... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo dėl kito... 7. 2.... 8. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-12-09 nutartimi buvo nustatyti pateikto... 9. 3.... 10. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020-01-10 nutartimi nutarė laikyti... 11. 4.... 12. Gavęs ieškovės atskirąjį skundą dėl 2020-01-10 nutarties, Vilniaus... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020-02-05 nutartimi nutarė laikyti... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, kad ieškovė iki 2020-02-04 nepašalino trūkumų pagal... 18. III. Atskirojo skundo argumentai... 19. 7.... 20. Atskiruoju skundu ieškovė V. V. prašo Vilniaus regiono apylinkės teismo... 21. 8.... 22. Atskirajame skunde nurodė, kad vykdydama teismo nutartį dėl trūkumų... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Atskirasis skundas tenkintinas.... 25. 9.... 26. Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020-02-05... 27. 10.... 28. Byloje nustatyta, kad ieškovė V. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu... 29. 11.... 30. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-12-09 ir 2020-01-13 nutartimis... 31. Dėl atskirojo skundo argumentų... 32. 12.... 33. Atskirajame skunde ieškovė pažymėjo, kad teismo nurodytų duomenų pateikti... 34. 13.... 35. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 36. 14.... 37. Bendrieji dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų formos ir... 38. 15.... 39. CPK 123 straipsnyje yra įtvirtina bendroji procesinių dokumentų įteikimo... 40. 16.... 41. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-09-06 Ieškinio trūkumų šalinimą... 42. 17.... 43. Nagrinėjamu atveju iš ieškovės pateiktų duomenų matyti, jog santuoka tarp... 44. 18.... 45. Taigi, atsižvelgiant į apeliantės nurodytas aplinkybes bei į formuojamą... 46. 19.... 47. Įvertinus nustatytų aplinkybių visumą, apeliacinės instancijos teismas... 48. 20.... 49. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi teisingam šios bylos... 50. Dėl procesinės bylos baigties... 51. 21.... 52. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas... 53. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 54. Apeliantės V. V. atskirąjį skundą tenkinti.... 55. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020-02-05 nutartį panaikinti ir perduoti... 56. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos...