Byla eB2-3451-567/2019
Dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė,

2sekretoriaujant Robertai Valkauskienei,

3dalyvaujant atsakovo BUAB „Foodout.lt“ atstovui bankroto administratoriaus UAB „Admivista“ įgaliotam asmeniui D. L.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų UAB „Denela“ ir UAB „AS Service“ ieškinius atsakovui BUAB „Foodout.lt“ dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo.

5Teismas

Nustatė

61.

72019 m. sausio 30 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „Foodout.lt“, paskyrė įmonės bankroto administratoriumi K. S., nustatė 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Foodout.lt“, kreditorių reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti. Ši nutartis įsiteisėjo 2019 m. vasario 12 d.

82.

92019 m. balandžio 4 d. teismas nutarė atstatydinti bankroto administratorių K. S. iš UAB „Foodout.lt“ bankroto administratoriaus pareigų ir paskirti UAB „Foodout.lt“ bankroto administratoriumi UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“. 2019 m. rugsėjo 10 d. bankroto administratoriaus UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ pavadinimas pakeistas į UAB „Admivista“.

103.

11UAB „Foodout.lt“ bankroto administratorius pateikė prašymą dėl ginčijamų UAB „Denela“, UAB „AS Service“ reikalavimų dalies netvirtinimo. Nurodė, kad UAB „Denela“ pateikė kreditorinį reikalavimą 828,38 Eur sumai, tačiau įrodymais pagrindė tik 350,23 Eur skolos egzistavimą. UAB „AS Service“ pateikė reikalavimą, kurį sudaro 27 426,75 Eur skola ir 169 Eur už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo sumokėtas žyminis mokestis. Teismas žyminio mokesčio iš bankrutuojančios įmonės UAB „AS Service“ naudai nepriteisė, todėl 169 Eur suma negali būti patvirtinta BUAB „Foodout.lt“ kreditorių sąraše (CPK 178 str.).

124.

13UAB „AS Service“ pateikė atsiliepimą į BUAB „Foodout.lt“ bankroto administratoriaus prašymą, prašydamas įtraukti į kreditorių sąrašą su 27 426,75 Eur kreditoriniu reikalavimu. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. eL2-43932-989/2018 teismo įsakymu priteisė iš atsakovo 169 Eur žyminį mokestį, kuris iki šiol UAB „AS Service“ nebuvo grąžintas. Kadangi UAB „AS Service“ nėra atgavęs 169 Eur žyminio mokesčio, todėl 27 426,75 Eur suma turi būti patvirtinta BUAB „Foodout.lt“ kreditorių sąraše.

145.

15UAB „AS Service“ pateikė prašymą bylą nagrinėti, nedalyvaujant įmonės atstovui. Nurodė, kad gavo Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį, kuria nuspręsta grąžinti 169 Eur žyminį mokestį. Neprieštarauja, kad 169 Eur kreditorinis reikalavimas nebūtų patvirtintas BUAB „Foodout.lt“ kreditorių sąraše.

16Ieškiniai dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo tenkintini iš dalies.

176.

18Pagal Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 1 d. teisme iškėlus bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą.

197.

20Teismų praktikoje, aiškinant Įmonių bankroto įstatymo ir Civilinio proceso kodekso normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad viešojo intereso įgyvendinimas bankroto byloje gali būti užtikrinamas tik tuo atveju, jeigu bankrutuojančios įmonės kreditoriais pripažįstami teisėtą reikalavimo teisę turintys asmenys. Priešingu atveju padidėtų bendra bankrutuojančios įmonės skolos suma ir sumažėtų kiekvieno kreditoriaus finansinių reikalavimų patenkinimo galimybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012). Kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais. Neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas. Pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir/arba teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

218.

22Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad UAB „AS Service“ 2018 m. lapkričio 28 d. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, prašydamas išieškoti iš UAB „Foodout.lt“ 29 928,09 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo ir 169 Eur bylinėjimosi išlaidas. Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo buvo grindžiamas: 1) 2018 m. spalio 31 d. tarp UAB „AS Service“ ir UAB „Foodout.lt“ sudarytu susitarimu dėl tarpusavio užskaitos, pagal kurį UAB „Foodout.lt“ skola UAB „AS Service“ buvo 11 463,40 Eur; 2) 2018 m. lapkričio 26 d. UAB „AS Service“ pirkėjui UAB „Foodout.lt“ išrašyta PVM sąskaita–faktūra Nr. AS20180082 18 464,69 Eur sumai už maistą išsinešimui; 3) 2018 m. lapkričio 26 d. tarp UAB „AS Service“ ir UAB „Foodout.lt“ sudarytu aktu dėl skolų suderinimo, pagal kurį UAB „Foodout“ skola UAB „AS Service“ sudarė 29 928,09 Eur. 2018 m. lapkričio 28 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. eL2-43932-989/2018 nutarė išduoti teismo įsakymą dėl 29 928,09 Eur skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo ir 169 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo kreditoriaus UAB „AS Service“ naudai iš skolininko UAB „Foodout.lt“. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eL2-43932-989/2018 Nutarė 1) panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 28 d. teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. eL2-43932-989/2018; 2) sustabdyti civilinę bylą Nr. eL2-43932-989/2018 pagal kreditoriaus UAB „AS Service“ pareiškimą dėl teismo įsakymo skolininkui UAB „Foodout.lt“; 3) civilinę bylą Nr. eL2-43932-989/2018 perduoti BUAB „Foodout.lt“ bankroto bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui; 4) grąžinti kreditoriui UAB „AS Service“ 169 Eur žyminį mokestį (Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO mokėjimo užduoties kodas (ID): ZH01131, operacijos data 2018 m. lapkričio 27 d.); 5) išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, remdamasi nutartimi. 2018 m. vasario 18 d. UAB „AS Service“ pateikė BUAB „Foodout.lt“ bankroto administratoriui prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, prašydamas patvirtinti BUAB „Foodout.lt“ kreditorių sąraše UAB „AS Service“ reikalavimą, kurį sudaro 27 426,75 Eur skola ir 169 Eur už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo sumokėtas žyminis mokestis. UAB „AS Service“ prie prašymo patvirtinti kreditorinį reikalavimą pridėjo: 1) 2018 m. lapkričio 28 d. tarp UAB „AS Service“ ir UAB „Foodout.lt“ sudarytą susitarimą dėl tarpusavio užskaitos, pagal kurį UAB „Foodout.lt“ skola UAB „AS Service“ buvo 27 426,75 Eur; 2) 2018 m. lapkričio 27 d. mokėjimo pavedimą, kuriuo UAB „AS Service“ sumokėjo 169 Eur žyminį mokestį į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą. 2019 m. rugpjūčio 27 d. Vilniaus apygardos teismas išsiuntė UAB „AS Service“ Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. eL2-43932-989/2018, išaiškindamas, kad UAB „AS Service“ su šia nutartimi turi teisę kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl 169 Eur žyminio mokesčio grąžinimo.

239.

24Teismas pažymi, kad pagal CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad UAB „Foodout.lt“ iki bankroto bylos iškėlimo neatsiskaitė su UAB „AS Service“ už gautas prekes. 2018 m. lapkričio 28 d. tarp UAB „AS Service“ ir UAB „Foodout.lt“ sudarytas susitarimas dėl tarpusavio užskaitos patvirtina, kad UAB „Foodout.lt“ iki bankroto bylos iškėlimo nesumokėjo UAB „AS Service“ 27 426,75 Eur skolos. Teismas daro išvadą, kad UAB „AS Service“ prašomas patvirtinti 27 426,75 Eur kreditorinis reikalavimas, kuris kildinamas iš tarp šalių buvusių prievolinių teisinių santykių (maisto išsinešimui pirkimo ir pristatymo), ir kurio BUAB „Foodout.lt“ bankroto administratorius, sutikrinęs su bankrutuojančios įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais, neginčija, yra pagrįstas tai patvirtinančiais dokumentais, todėl tvirtintinas. Likusioje dalyje ieškinys dėl prašomo patvirtinti 169 Eur kreditorinio reikalavimo patvirtinimo yra nepagrįstas, kadangi nurodyta žyminio mokesčio suma, kurią UAB „AS Service“ 2018 m. lapkričio 27 d. mokėjimo pavedimu sumokėjo už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eL2-43932-989/2018 buvo grąžinta UAB „AS Service“. Vilniaus apygardos teismas šioje byloje 2019 m. rugpjūčio 27 d. išsiuntė UAB „AS Service“ Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. eL2-43932-989/2018, išaiškindamas, kad UAB „AS Service“ su šia nutartimi turi teisę kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl 169 Eur žyminio mokesčio grąžinimo. 2019 m. rugsėjo 19 d. teisme gautas UAB „AS Service“ prašymas nagrinėti bylą, ieškovui nedalyvaujant, patvirtina, kad UAB „AS Service“ neprieštarauja, kad 169 Eur kreditorinis reikalavimas nebūtų tvirtinamas BUAB „Foodou.lt“ kreditorių sąraše. Darytina išvada, kad UAB „AS Service“ ieškinys dalyje dėl 169 Eur kreditorinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Foodout.lt“ kreditorių sąraše yra nepagrįstas, todėl atmestinas (CK 6.38 str., 6.131 str., 6.305 str., 6.306 str.; CPK 178 str., 185 str.).

2510.

26Teismas pažymi, kad viešojo intereso įgyvendinimas bankroto byloje gali būti užtikrinamas tik tuo atveju, jeigu bankrutuojančios įmonės kreditoriais pripažįstami teisėtą reikalavimo teisę turintys asmenys. Priešingu atveju padidėtų bendra bankrutuojančios įmonės skolos suma ir sumažėtų kiekvieno kreditoriaus kreditorinių reikalavimų patenkinimo galimybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012). Vadinasi, kreditoriaus reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais.

2711.

28Pagal CPK 185 str. 1 d., 2 d. teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Šias teises ir pareigas minėti asmenys įgyvendina nurodydami teisiškai reikšmingas aplinkybes, rinkdami ir pateikdami teismui įrodymus bei dalyvaudami juos tiriant ir vertinant. Neįvykdžius įrodinėjimo pareigų arba netinkamai jas įvykdžius, įrodinėjimo subjektui (dažniausiai proceso šaliai) gali atsirasti neigiamų padarinių – teismas gali atitinkamas įrodinėtinas aplinkybes pripažinti neįrodytomis (neegzistavusiomis) ir, tuo remdamasis, priimti procesinį sprendimą išspręsti ginčą iš esmės. Pagal kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką CPK 178 str. nustatyta bendroji įrodinėjimo pareiga, kuri tenka tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia, t. y. ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškinį, turi įrodyti atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-608-701/2015).

2912.

30Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad UAB „Denela“ prašomas patvirtinti kreditorinis reikalavimas 828,38 Eur sumai grindžiamas 2018 m. rugsėjo 30 d. tarp UAB „Denela“ ir UAB „Foodout.lt“ sudarytu susitarimu dėl tarpusavio užskaitos, pagal kurį UAB „Fooduot.lt“ skola UAB „Denela“ buvo 350,23 Eur suma, kurios bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius, sutikrinęs duomenis su įmonės buhalterinės apskaitos duomenimis, neginčija. Prašomo patvirtinti 350,23 Eur kreditorinio reikalavimo dalies pagrįstumą patvirtina 2018 m. rugsėjo 30 d. tarp UAB „Foodout.lt“ ir UAB „Denela“ sudarytas susitarimas dėl tarpusavio užskaitos, kuriame nurodyta, kad UAB „Foodout.lt“ yra skolinga UAB „Denela“ 1 169,80 Eur, o UAB „Denela“ yra skolinga UAB „Foodout.lt“ 819,57 Eur, todėl atlikus užskaitą UAB „Foodout.lt“ lieka skolingas UAB „Denela“ 350,23 Eur sumą. UAB „Denela“ nepateikė įrodymų, patvirtinančių likusios prašomos patvirtinti 478,15 Eur kreditorinio reikalavimo dalies pagrįstumą. Darytina išvada, kad UAB „Denela“ kreditorinis reikalavimas dalyje dėl 478,15 Eur sumos yra nepagrįstas įrodymais, todėl atmestinas. Teismas pažymi, kad neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų ir pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teises ir teisėtus interesus. Dėl likusios 350,23 Eur kreditorinio reikalavimo dalies ginčo byloje nekilo, kreditorinis reikalavimas yra pagrįstas 2018 m. rugsėjo 30 d. tarp UAB „Foodout.lt“ ir UAB „Denela“ sudarytu susitarimu dėl tarpusavio užskaitos, todėl tvirtintinas (CK 6.38 str., 6.131 str., 6.305 str., 6.306 str.; Įmonių bankroto įstatymo 21 str., 26 str.; CPK 178 str., 185 str.).

31Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 26 str., Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

32Ieškovo UAB „AS Service“ ieškinį tenkinti iš dalies.

33Patvirtinti trečios eilės BUAB „Foodout.lt“ kreditorių sąraše UAB „AS Service“ kreditorinį reikalavimą 27 426,75 Eur sumai.

34Atmesti ieškovo UAB „AS Service“ ieškinį dalyje dėl 169 Eur kreditorinio reikalavimo patvirtinimo.

35Ieškovo UAB „Denela“ ieškinį tenkinti iš dalies.

36Patvirtinti trečios eilės BUAB „Foodout.lt“ kreditorių sąraše UAB „Denela“ kreditorinį reikalavimą 350,23 Eur sumai.

37Atmesti ieškovo UAB „Denela“ ieškinį dalyje dėl 478,15 Eur kreditorinio reikalavimo patvirtinimo.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa... 2. sekretoriaujant Robertai Valkauskienei,... 3. dalyvaujant atsakovo BUAB „Foodout.lt“ atstovui bankroto administratoriaus... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. 1.... 7. 2019 m. sausio 30 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto... 8. 2.... 9. 2019 m. balandžio 4 d. teismas nutarė atstatydinti bankroto administratorių... 10. 3.... 11. UAB „Foodout.lt“ bankroto administratorius pateikė prašymą dėl... 12. 4.... 13. UAB „AS Service“ pateikė atsiliepimą į BUAB „Foodout.lt“ bankroto... 14. 5.... 15. UAB „AS Service“ pateikė prašymą bylą nagrinėti, nedalyvaujant... 16. Ieškiniai dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo tenkintini iš dalies.... 17. 6.... 18. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 1 d. teisme iškėlus bankroto bylą,... 19. 7.... 20. Teismų praktikoje, aiškinant Įmonių bankroto įstatymo ir Civilinio proceso... 21. 8.... 22. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad UAB „AS Service“ 2018 m. lapkričio 28... 23. 9.... 24. Teismas pažymi, kad pagal CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos... 25. 10.... 26. Teismas pažymi, kad viešojo intereso įgyvendinimas bankroto byloje gali... 27. 11.... 28. Pagal CPK 185 str. 1 d., 2 d. teismas įvertina byloje esančius įrodymus... 29. 12.... 30. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad UAB „Denela“ prašomas patvirtinti... 31. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 26 str., Civilinio proceso kodekso... 32. Ieškovo UAB „AS Service“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Patvirtinti trečios eilės BUAB „Foodout.lt“ kreditorių sąraše UAB... 34. Atmesti ieškovo UAB „AS Service“ ieškinį dalyje dėl 169 Eur... 35. Ieškovo UAB „Denela“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 36. Patvirtinti trečios eilės BUAB „Foodout.lt“ kreditorių sąraše UAB... 37. Atmesti ieškovo UAB „Denela“ ieškinį dalyje dėl 478,15 Eur kreditorinio... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...