Byla 2A-358/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: Konstantino Gurino ir Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno, sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui G. Kieliauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo užsienio įmonės Uhrenholt A/S apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-422-44/2008 pagal ieškovo užsienio įmonės Uhrenholt A/S ieškinį atsakovui akcinei bendrovei ,,Žemaitijos pienas“ dėl įpareigojimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus, ir

Nustatė

2Ieškovas užsienio įmonė Uhrenholt A/S kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą AB ,,Žemaitijos pienas“ parduoti ieškovui 44 tonas sūrio „Džiugas“, kuris atitiktų 2007-06-11 sutarties Nr.7-1129 priede nurodytas šio sūrio specifikacijas, ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3-7; CK 6.38 str., 6.193 str., 6.200 str., 6.200 str., 6.313 str. 6.317 str.). Nurodė, kad šalys 2006 m. birželio 11 d. sudarė sūrio „Džiugas“ pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), kurioje buvo numatyta šio sūrio kaina, apmokėjimo, atsiėmimo ir pakrovimo tvarka bei sūrio kokybės sąlygos. Pagal Sutarties 7.4.1. punkte numatytus grafikus atsakovas privalėjo parduoti ieškovui 88 tonas sūrio „Džiugas“ pagal kainas, nurodytas sutarties 2 punkte. Atsakovas pagal sutartį nuo 2007-06-30 iki 2007-07-05 pardavė ieškovui iš viso 44 tonas sūrio „Džiugas“, vėliau siūlė ieškovui padidinti sutartyje numatytą sūrio pirkimo kainą, tarp šalių vyko derybos dėl likusių 44 tonų sūrio „Džiugas“ kainos, todėl ieškovas padarė išvadą, kad atsakovas atsisako toliau vykdyti sutartį Nr.7-1129. Dėl to ieškovas prašo įpareigoti atsakovą toliau vykdyti sutarties 7.4.1.p., 2 p. priimtus įsipareigojimus ir parduoti ieškovui likusias 44 tonas sūrio „Džiugas“.

3Atsakovas AB ,,Žemaitijos pienas“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti (b. l. 67-70). Nurodė, kad pagal Sutarties sąlygas ir tvarką jis pardavė ieškovui 44 tonas sūrio „Džiugas“, nes ieškovas, laikydamasis šios sutarties sąlygų, tinkamai apmokėjo ir atsiėmė parduotą sūrio produkciją iki 2007-07-05 pagal grafiką, numatytą sutarties 7.4.1. punkte. Vėliau atsakovas pasiūlė ieškovui padidinti parduodamo sūrio kainą, tačiau tai padaryti ieškovas atsisakė, nevykdė sutarties sąlygų, todėl atsakovas buvo priverstas likusias 44 tonas sūrio „Džiugas“ parduoti kitiems potencialiems pirkėjams.

4Šiaulių apygardos teismas 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu atmetė ieškinį (b. l. 116, 117). Teismas nurodė, kad šalys pripažįsta, ir tai patvirtina šalių sutarties 7.4.1. p. (b. l. 12), jog 22 tonos sūrio „Džiugas“ turėjo būti parduotos ieškovui iki 2007-08-30, o už paskutinę partiją šio sūrio turėjo būti apmokėta ir produkcija perduota ieškovui – iki 2007-09-07, kaip nurodyta Sutartyje; šio sūrio kaina – 3,25 euro už 1 kg (Sutarties 2.2 p.). Pagal Sutarties Nr.7-1129 1.1. punktą ieškovas įsipareigojo sutartyje nurodytais terminais apmokėti ir laiku atsiimti prekes. Teismo teigimu, iš sutarties 7.1. punkto matyti, kad sūris „Džiugas“ turėjo būti perduotas ieškovui tik esant 100% išankstiniam apmokėjimui, prieš 3 dienas iki šios prekės atkrovimo, ir pinigams įplaukus į atsakovo sąskaitą, be to, ieškovas privalėjo pateikti savo transportą prekių išvežimui, o priešingu atveju – prekės negalėjo būti perduotos ieškovui (Sutarties 7.4.1.p.). Tačiau šalys pripažįsta, kad ieškovas iki šiol nėra sumokėjęs už likusias pagal sutartį 44 tonas sūrio ‚,Džiugas“ ir nėra atsiuntęs atsakovui savo transporto prekių išvežimui. Todėl, teismo nuomone, ieškovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų (Sutarties 1.1. p.), dėl ko ieškinys yra nepagrįstas ir turi būti atmestas (CPK 265 str. 1 d., CK 6.305 str.).

5Apeliaciniu skundu ieškovas užsienio įmonė Uhrenholt A/S prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (b. l. 121-125). Savo skundą apeliantas motyvuoja šiais argumentais:

61. Atsakovas nepagrįstai pareikalavo sumokėti net 40 procentų didesnę kainą už sūrį nei buvo nustatyta Sutartyje, dėl ko ieškovas 2007 m. rugpjūčio 17 d. kreipėsi į atsakovą, prašydamas pateikti dokumentus, pagrindžiančius žaliavinio pieno kainos padidėjimą.

72. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas netinkamai vykdė sutartines prievoles – nesumokėjo už prekes ir nepateikė transporto iki 2007 m. rugsėjo 7 d., nes atsakovas nepagrįstai atsisakė parduoti sūrį už Sutartyje nustatytą kainą anksčiau (2007 m. rugpjūčio 8 d. raštu) nei Sutarties 7.4.1 punkte numatytos prekių pakrovimo datos (2007 m. rugpjūčio 30 d. ir 2007 m. rugsėjo 7 d.), tuo pažeisdamas CK 6.200 str., 6.317 str.

83. Vadovaujantis CK 6.193 straipsniu, neturėtų būti taikomas Sutarties 7.2 punktas, nustatantis, kad prekės atkraunamos pinigams įplaukus į tiekėjo sąskaitą iki 2007-06-15, nes jis prieštarauja tikriesiems šalių ketinimams, taip pat Sutarties 7.1 bei 7.4.1 punktams. Be to, taip Sutartis aiškintina, atsižvelgus į tai, kad Sutarties sąlygas pasiūlė atsakovas. Todėl ieškovas privalėjo sumokėti už sūrį ne iki 2007 m. birželio 15 d., o ne vėliau kaip prieš tris dienas iki Sutarties 7.4.1 punkte nurodytų sūrio perdavimo datų.

94. Teismas nepagrįstai nevertino byloje esančių įrodymų ir neanalizavo, ar atsakovas pagrįstai vienašališkai pakėlė sūrio kainą, ar ieškovas net ir tokiu atveju privalėjo vykdyti Sutartį, kuriai šaliai tenka su Sutarties neįvykdymu susijusi rizika.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas AB ,,Žemaitijos pienas“ prašo atmesti apeliacinį skundą (b. l. 132, 133), motyvuodamas šiais argumentais:

111. Teismas neprivalėjo išsamiai analizuoti bylos išsprendimui jo vidiniu įsitikinimu nereikšmingus įrodymus ar argumentus. Iš esmės teisėtas ir pagrįstas sprendimas negali būti naikinamas formaliais pagrindais (CPK 328 str.).

122. Apeliantas neįvykdė savo sutartinių pareigų apmokėti prekes išankstiniu apmokėjimu bei neatvyko nustatytu terminu jų pasiimti, todėl atsakovui neatsirado pareiga pateikti prekes. Darytina išvada, kad visa rizika, susijusi su apeliantui sukurtų prievolių neįvykdymu, tenka pačiam apeliantui (CK 6.63 str. 4, 5 d., 6.315 str. 1 d.).

133. Sutarties kaina, ieškovui nesutikus su jos pakeitimu, nebuvo pakeista. Todėl atsakovas neturėjo teisės reikalauti (ir nereikalavo) vykdyti Sutartį kitomis nei joje numatytomis sąlygomis (CPK 6.162 str.).

14Apeliacinis skundas netenkintinas.

15Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d.). Apelianto skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

16Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, padarė teisingas išvadas (tarp jų dėl to, kad ieškovas neįrodė savo ieškinio pagrįstumo), iš esmės tinkamai išaiškino bei pritaikė civilinio proceso ir materialinės teisės normas, bei neturėjo pagrindo patenkinti ieškinio reikalavimų jame nurodytu pagrindu (CPK 263 str.).

17Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos teismas, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo, o pagal CPK 12, 178 straipsnių taisykles, bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, kai kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu. CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, ir jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis. Be to, CPK 260 straipsnis numato, jog galutiniu sprendimu ginčas išsprendžiamas visiškai, o 263 straipsnio pirmojoje dalyje suformuluoti teismo sprendimui keliami teisėtumo bei pagrįstumo reikalavimai, pagal kuriuos teismas pagrindžia sprendimą tik tais įrodymais ir aplinkybėmis, kurie buvo ištirti teismo posėdyje. CPK 270 straipsnio nuostatomis, teismas motyvuojamojoje sprendimo dalyje turi pateikti teisinį bei faktinį sprendimo išvadų pagrindimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2005, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260, 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007, 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-609/2008).

18Bylos duomenimis, apygardos teismas, nagrinėdamas bylą ir priimdamas sprendimą, nepažeidė CPK taisyklių, susijusių su bylos esminių įrodymų vertinimu (CPK 176, 178 str., 185 str.). Nors apygardos teismo sprendimo motyvuojamoji dalis ir nėra išsami, tačiau teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kuriame pagrindė esmines išvadas, kurios atitinka faktines bylos aplinkybes, todėl nepagrįsti apelianto argumentai dėl civilinio proceso įstatymo pažeidimo, dėl kurio būtų pagrindo panaikinti teismo sprendimą (CPK 329 str., 328 str.).

19Apygardos teismas teisingai konstatavo, kad šalių pasirašytos sutarties Nr. 7-1129 (b. l. 11-13) nuostatos patvirtina, jog ieškovas įsipareigojo Sutartyje nurodytais terminais apmokėti atsakovui už sūrį „Džiugas“ ir laiku atsiimti prekes (Sutarties 1.1 p.), o sutarties 7.1. p. duomenimis, sūris „Džiugas“ turėjo būti perduotas ieškovui tik esant išankstiniam apmokėjimui (3dienos iki šios prekės atkrovimo; parduodamo sūrio exwork sąlygomis kaina – 3,25 euro už 1 kg), ir ieškovas privalėjo pateikti savo transportą prekių išvežimui (Sutarties 7.4.1.p.). Teisingos ir teismo išvados, kad ieškovas iki šiol nėra sumokėjęs pagal Sutartį už 44 tonas sūrio „Džiugas“ (kurias pateikti ieškiniu reikalauja įpareigoti atsakovą), kad ieškovas, neįvykdęs savo sutartinių įsipareigojimų (Sutarties 1.1. p.), neturėjo pagrindo reikalauti, jog atsakovas juos įvykdytų, t. y. pateiktų pagal sutartį produkciją, už kurią atsakovas neapmokėjo sutartyje numatyta tvarka (CK 6.200 str., 6.315 str., 6.63 str.).

20Neturi pagrindo apelianto argumentai, jog atsakovas vienašališkai pakeitė esminę sutarties sąlygą, pakeldamas sūrio kainą. Bylos duomenimis, ši Sutarties sąlyga (kaina) nebuvo pakeista, ieškovui nesutikus su jos pakeitimu, o atsakovo pasiūlymas ir Sutarties šalių susirašinėjimas (derybos) dėl kainos pakeitimo (b. l. 27, 29, 33, 38, 39) nesudaro pagrindo teigti apie tai, jog atsakovas pakeitė šalių sutartimi nustatytą esminę sąlygą – kainą (CK 6.162 str.). Apelianto motyvai, jog Sutarties 7.2 p. neatitinka šalių valios bei ketinimų, be to, prieštarauja Sutarties 7.1, 7.4.1 punktams, taip pat nepaneigia aukščiau paminėtų teismo išvadų, ir nesudaro pagrindo patenkinti apeliacinio skundo bei ieškinio (kuriuo ieškovas reikalavo įpareigoti atsakovą vykdyti sutartinius įsipareigojimus), juolab kad ši sutartis jau buvo vykdoma (joje numatytomis sąlygomis buvo parduota ieškovui 44 tonos sūrio), o ieškovas ir ieškinyje, ir apeliaciniame skunde sutiko, kad jis turėjo sumokėti atsakovui sutartimi nustatytą sūrio kainą ne vėliau kaip 3 dienos iki sūrio pateikimo.

21Dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo apeliacinio skundo argumentais panaikinti apygardos teismo sprendimo (CPK 263 str., 328 - 330 str.).

22Nepatenkinus apeliacinio skundo, iš ieškovo priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (b. l. 130, 137; CPK 302, 88, 92, 96, str.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimą.

25Priteisti iš ieškovo įmonės Uhrenholt A/S (esančio Danijoje, DK-5500 Middelfart, Teglgaardsparken 106) valstybei 20 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas užsienio įmonė Uhrenholt A/S kreipėsi į teismą, prašydamas... 3. Atsakovas AB ,,Žemaitijos pienas“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį... 4. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu atmetė... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas užsienio įmonė Uhrenholt A/S prašo panaikinti... 6. 1. Atsakovas nepagrįstai pareikalavo sumokėti net 40 procentų didesnę... 7. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas netinkamai vykdė sutartines... 8. 3. Vadovaujantis CK 6.193 straipsniu, neturėtų būti taikomas Sutarties 7.2... 9. 4. Teismas nepagrįstai nevertino byloje esančių įrodymų ir neanalizavo, ar... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas AB ,,Žemaitijos pienas“ prašo... 11. 1. Teismas neprivalėjo išsamiai analizuoti bylos išsprendimui jo vidiniu... 12. 2. Apeliantas neįvykdė savo sutartinių pareigų apmokėti prekes... 13. 3. Sutarties kaina, ieškovui nesutikus su jos pakeitimu, nebuvo pakeista.... 14. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 15. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 16. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė esmines faktines bylos... 17. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 18. Bylos duomenimis, apygardos teismas, nagrinėdamas bylą ir priimdamas... 19. Apygardos teismas teisingai konstatavo, kad šalių pasirašytos sutarties Nr.... 20. Neturi pagrindo apelianto argumentai, jog atsakovas vienašališkai pakeitė... 21. Dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo apeliacinio skundo argumentais panaikinti... 22. Nepatenkinus apeliacinio skundo, iš ieškovo priteistinos valstybei... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 24. Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2008 m. lapkričio 12 d.... 25. Priteisti iš ieškovo įmonės Uhrenholt A/S (esančio Danijoje, DK-5500...