Byla A-2192-556/2018
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. M. skundą atsakovei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Finansų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas D. M. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovas, Tarnyba) Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2017 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. GT1-4 „Dėl drausminės nuobaudos D. M.“ (toliau – ir Sprendimas) ir drausmės bylą nutraukti; pradėti tyrimą, ar administracinio akto – Lietuvos Respublikos turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. IK-192 (toliau – Nuostatai), 2014 m. sausio 14 d. redakcijos 39, 40, 41, 42 punktai ta apimtimi, kuria nustatyta, kad po individualios bylos išnagrinėjimo surašomos ir viešai paskelbiamos Turto arba verslo vertintojų garbės teismo sprendimo įžanginė ir rezoliucinė dalys, o Turto arba verslo vertintojų garbės teismui suteikiama galimybė aprašomąją ir motyvuojamąją sprendimo dalis surašymą atidėti, tai yra ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo sprendimo priėmimo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam konstituciniam teisinės valstybės principui; pradėti tyrimą, ar norminio administracinio akto – Turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos patikrinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-422 (2012 m. gruodžio 11 d. redakcija, galiojanti nuo 2016 m. spalio 27 d.) 21. punktas, kur numatyta, kad vykdant veiklos patikrinimą (pirminį ar paskesnį) turto vertinimo įmonių (juridinių asmenų) patikrinimo atveju, ir nustačius tikrinamų ataskaitų neatitiktį Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 29 str. 1 dalyje numatytiems pažeidimams, atsakomybėn traukiamas tik įmonėje konkrečią ataskaitą rengęs turto vertintojas, tačiau nenumatoma jokia atsakomybė įmonei (juridiniam asmeniui), kuri buvo tikrinama pagal patikrinimo planą bei kurios vardu buvo išleista turto vertinimo ataskaita, neprieštarauja konstituciniam teisingumo principui, be to, ar neprieštarauja Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 26 straipsnio 2 dalies 2 punktui.

72.

8Atsakovas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

9II.

103.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 17 d. sprendimu pareiškėjo D. M. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

12III.

134.

14Pareiškėjas D. M. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti atsakovo Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2017 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. GT1-4 „Dėl drausminės nuobaudos D. M.“ ir drausmės bylą nutraukti.

155.

16Atsakovas Tarnyba atsiliepime prašė pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

196.

20Atsakovas Tarnyba 2018 m. rugsėjo 5 d. pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą patvirtinti šalių 2018 m. rugsėjo 3 d. sudarytą taikos sutartį ir grąžinti pareiškėjui 50 procentų sumokėto žyminio mokesčio.

217.

22Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 51 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ginčo šalys gali baigti bylą taikos sutartimi, jeigu ją sudaryti galima atsižvelgiant į ginčo pobūdį. Taikos sutartis turi neprieštarauti imperatyvioms įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeisti trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesų. Taikos sutarties dalykas turi būti to paties pobūdžio, kaip ir skunde (prašyme) nurodyti reikalavimai. Taikos sutartimi gali būti išspręstas visas ginčas ar jo dalis.

238.

24Šių proceso taisyklių kontekste įvertinusi ginčo šalių pateiktos Taikos sutarties tekstą ir joje aptartas sąlygas, teisėjų kolegija daro išvadą, kad ji išreiškia tiek pareiškėjo, tiek ir atsakovo valią taikiai išspręsti nagrinėjamoje byloje kilusį ginčą, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Taikos sutartyje nurodyta, kad šalys patvirtina, jog joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmės.

259.

26Teisėjų kolegijos vertinimu, nustatytos aplinkybės leidžia konstatuoti, kad egzistuoja teisinės sąlygos patvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį bei bylą nutraukti (ABTĮ 103 str. 5 p.).

2710.

28Administracinių bylų teisenos įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu teismas nutartimi patvirtina ginčo šalių sudarytą taikos sutartį, grąžinama 50 proc. sumokėto žyminio mokesčio. Bylos duomenimis pareiškėjas sumokėjo žyminį mokestį: 30 Eur už skundą ir 15 Eur už apeliacinį skundą. Atsižvelgiant į tai, jog teismui pateikta pareiškėjo ir atsakovo sudaryta taikos sutartis, kurią teismas tvirtina šia nutartimi, pareiškėjui grąžinama 50 procentų sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 22,50 Eur (Administracinių bylų teisenos įstatymo 38 str. 2 d.).

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 38 straipsnio 2 dalimi, 51 straipsniu, 103 straipsnio 5 punktu ir 144 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Patvirtinti apeliacinės instancijos teismui pateiktą pareiškėjo D. M. ir atsakovo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudarytą tokio turinio taikos sutartį:

311.

32„Atsakovė, atsižvelgdama į tai, kad Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2017 m. sausio 19 d. sprendimas Nr. GT1-4 buvo priimtas vadovaujantis Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. IK-192, 40-42 punktais, prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui bei konstituciniam teisinės valstybės principui, pripažįsta Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2018 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. GT1-4 negaliojančiu.

332.

34Šalys susitaria, kad administracinėje byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo viena iš kitos nereikalauja. <..>.

353.

36Šalys Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašo patvirtinti šią Sutartį rašytinio proceso tvarka, panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 17 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. 1-2630-208/2017 ir administracinę bylą nutraukti.

374.

38Šalims yra žinoma, kad Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui patvirtinus šią Sutartį, administracinė byla Nr. A-2192-556/2018 bus nutraukta Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 51 straipsnio pagrindu, o po tokio administracinės bylos nutraukimo pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 4 punktą, 103 straipsnio 1 dalies 2 punktą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

395.

40Šalys patvirtina, kad sudaryta Sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų.

416.

42Sutarties Šalys pareiškia, kad ši Sutartis sudaryta nenaudojant apgaulės, spaudimo, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, visos Sutarties sudarymo aplinkybės Šalims yra žinomos.

437.

44Sutartis įsigalioja nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties patvirtinti šią Sutartį įsiteisėjimo dienos.

458.

46Sudaryti trys šios Sutarties egzemplioriai: vienas – Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, po vieną – šios Sutarties Šalims.“.

47Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 17 d. sprendimą panaikinti.

48Administracinę bylą nutraukti.

49Grąžinti pareiškėjui D. M. 22,50 Eur (dvidešimt du eurus, 50 ct) sumokėto žyminio mokesčio.

50Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas D. M. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu... 7. 2.... 8. Atsakovas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie... 9. II.... 10. 3.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 17 d. sprendimu... 12. III.... 13. 4.... 14. Pareiškėjas D. M. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 15. 5.... 16. Atsakovas Tarnyba atsiliepime prašė pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. 6.... 20. Atsakovas Tarnyba 2018 m. rugsėjo 5 d. pateikė Lietuvos vyriausiajam... 21. 7.... 22. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 23. 8.... 24. Šių proceso taisyklių kontekste įvertinusi ginčo šalių pateiktos Taikos... 25. 9.... 26. Teisėjų kolegijos vertinimu, nustatytos aplinkybės leidžia konstatuoti, kad... 27. 10.... 28. Administracinių bylų teisenos įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 38... 30. Patvirtinti apeliacinės instancijos teismui pateiktą pareiškėjo 31. 1.... 32. „Atsakovė, atsižvelgdama į tai, kad Turto arba verslo vertintojų garbės... 33. 2.... 34. Šalys susitaria, kad administracinėje byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų... 35. 3.... 36. Šalys Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašo patvirtinti šią... 37. 4.... 38. Šalims yra žinoma, kad Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui... 39. 5.... 40. Šalys patvirtina, kad sudaryta Sutartis neprieštarauja imperatyvioms... 41. 6.... 42. Sutarties Šalys pareiškia, kad ši Sutartis sudaryta nenaudojant apgaulės,... 43. 7.... 44. Sutartis įsigalioja nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties... 45. 8.... 46. Sudaryti trys šios Sutarties egzemplioriai: vienas – Lietuvos vyriausiajam... 47. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 17 d. sprendimą... 48. Administracinę bylą nutraukti.... 49. Grąžinti pareiškėjui D. M. 22,50 Eur (dvidešimt du... 50. Nutartis neskundžiama....