Byla 2-196-732/2011

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško,

2sekretoriaujant Virginijai Žalienei,

3dalyvaujant pareiškėjui Juozapui- V. K.,

4jo atstovui adv. Artūrui Šukevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Juozapo- V. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

5pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam priklausančiame žemės sklype, esančiame Milių k., Mindūnų sen., Molėtų raj., buvo sodyba susidedanti iš gyvenamojo namo, svirno, tvarto, kluono ir daržinės. Nurodė, kad jo tėvui M. K. ir tėvo seseriai J. K. iki nacionalizacijos Milių k., Molėtų raj., priklausė 67,32 ha žemės. Be to, jo tėvas dar nupirko 14 ha. Kad būtų patogu dirbti, visa turima žemė buvo suformuota viename sklype, tik sklypo dalis, kurioje buvo tėvo M. K. sodyba, liko prie Stirnių ežero. Į šį 0,1015 ha žemės sklypą prie Stirnių ežero jam buvo atkurtos nuosavybės teisės. Čia išlikę buvusios sodybos pamatai. Pareiškėjas nori atkurti buvusią sodybą, tačiau Labanoro regioniniame parke draudžiama statyti su draustinio tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose. Nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo sodyba, jis įgytų teisę jame statyti pavėsinę.

6Suinteresuotas asmuo Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija su pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad juridinę reikšmę turintis faktas gali būti nustatomas tik tuomet, kai jis pareiškėjui gali sukelti teisines pasekmes. Šiuo atveju teisinių pasekmių toks faktas sukurti negali, kadangi pareiškėjo sklype negalima jokia statyba. Specialiose žemės ir miško naudojimo sąlygose 127.9.1. p. nustatyta, kad 100 metrų iki vandens telkinio kranto linijos arba 50 metrų nuo terasos šlaito briaunos negalima jokia statyba, o pareiškėjo sklypo tolimiausias kampas nuo ežero yra nutolęs tik 29,38 m.

7Suinteresuotas asmuo Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius su pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad pareiškėjo sklype statyba negalima, nes jis patenka į vandens telkinių apsaugos zoną, be to, daliai sklypo- 0,045 ha- yra taikomi miško naudojimo apribojimai. Taigi, net ir nustačius juridinę reikšmę turinti faktą, jis nesukeltų pareiškėjui jokių teisinių pasekmių.

8Suinteresuotas asmuo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas su pareiškimu nesutiko, rėmėsi tais pačiais motyvais, kaip ir kiti suinteresuoti asmenys.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, tačiau tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (LR CPK 444 str. 1 d.). Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų ar kai negalima atkurti prarastų dokumentų (LR CPK 445 str.). Pareiškėjas siekia nuosavybės teise valdomame žemės sklype (b.l. 8-11) pastatyti pavėsinę, bet kadangi sklypas yra regioniniame parke, jame draudžiama naujų pastatų statyba, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (LR Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p., b.l. 8).

11Pažymėjime apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį nurodyta, kad pareiškėjui priklauso 0,1015 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas, įgytas pagal 2003-12-24 apskrities viršininko sprendimą. Šiame sklype pareiškėjas nusprendė pastatyti pavėsinę. Labanoro regioninio parko direkcija, atsisakydama pritarti pareiškėjo pateiktam pavėsinės techniniam projektui, be kita ko nurodė, jog žemės sklype, kuriame planuojama statyti pavėsinę, nėra sodybos, todėl naujų statinių statyba čia negalima (b.l. 12). Tai leidžia daryti išvadą, jog LR CPK 444, 445 straipsniuose nurodytos aplinkybės dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nagrinėjimo teisme egzistuoja, pareiškėjas kitokia, ne teismo tvarka, negali gauti dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą dėl sodybos buvimo pareiškėjo turimame žemės sklype. Nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, pareiškėjas įgytų teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad būtų leista atstatyti buvusios sodybos pastatus, tuo atveju, jei jie atitiktų teisės aktų keliamus reikalavimus.

12Pareiškėjas, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo sodyba, kaip įrodymu rėmėsi 2003-06-27 archyvo pažymėjimu Nr. R4-4384, iš kurio matyti, kad Milių k., Molėtų raj., M. K. ir J. K. priklausė žemė iš kurios buvo „nukelti“ 1 gyvenamasis namas, 1 svirnas, 1 tvartas, 1 kluonas ir 1 daržinė. Iš nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje esančių fotografijų matyti, kad minėtame sklype yra išlikę buvusios sodybos gyvenamojo namo pamatai (b.l. 21). Šioje sodyboje buvus pastatų patvirtina ir 1901-1903 m. žemėlapis (b.l. 29-30). Be to, sodybos egzistavimo pareiškėjo žemės sklype fakto neginčijo nei vienas iš suinteresuotų asmenų.

13Pagal teismų praktiką juridinis faktas, jog sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais – buvo pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ir kt.; bylos Nr. 3K-3-259/2008). Įvertinus minėtų įrodymų ir aplinkybių visumą, pripažintina įrodyta, kad pareiškėjui priklausančiame žemės sklype yra buvusi sodyba su gyvenamuoju namu, kurio pamatai yra išlikę, svirnu, tvartu, kluonu bei daržine.

14Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas suteiks teisę pareiškėjui kreiptis į kompetentingas institucijas dėl sodybos pastatų atstatymo pagal galiojančius teisės aktus, taigi pareiškimas tenkintinas ir juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas (LR CPK 444 str. 1 d.).

15Pagal LR CPK 443 str. 6 d. ypatingosios teisenos bylose dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos, todėl pareiškėjo prašymas priteisti jam išlaidas už advokato teisinę pagalbą, atmestinas.

16Pagal LR CPK 443 str. 6 d., 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p. iš pareiškėjo priteistinos pašto išlaidos valstybei- 51,37 Lt.

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 270 str., 448 str.,

Nutarė

18pareiškėjo Juozapo- V. K., a.k. ( - ) pareiškimą tenkinti ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam nuosavybės teise priklausančiame sklype, unikalus Nr.4400-0175-8910, esančiame Milių k., Molėtų raj., stovėjo sodyba su gyvenamuoju namu, svirnu, daržine, kluonu ir tvartu.

19Juridinis faktas nustatytas tam, kad pareiškėjas galėtų kreiptis į kompetentingas institucijas dėl sodybos atstatymo klausimų.

20Atmesti pareiškėjo Juozapo- V. K. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

21Priteisti iš pareiškėjo Juozapo- V. K. 51,37 Lt (penkiasdešimt vieną litą 37 ct) pašto išlaidų valstybei.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško,... 2. sekretoriaujant Virginijai Žalienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui Juozapui- V. K.,... 4. jo atstovui adv. Artūrui Šukevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo... 5. pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę... 6. Suinteresuotas asmuo Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio... 7. Suinteresuotas asmuo Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 8. Suinteresuotas asmuo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas su... 9. Pareiškimas tenkintinas.... 10. Teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius... 11. Pažymėjime apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą... 12. Pareiškėjas, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad... 13. Pagal teismų praktiką juridinis faktas, jog sodyba – gyvenamasis namas su... 14. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas suteiks teisę pareiškėjui... 15. Pagal LR CPK 443 str. 6 d. ypatingosios teisenos bylose dalyvaujančių asmenų... 16. Pagal LR CPK 443 str. 6 d., 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p. iš pareiškėjo... 17. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 270 str., 448 str.,... 18. pareiškėjo Juozapo- V. K., a.k. ( - ) pareiškimą tenkinti ir nustatyti... 19. Juridinis faktas nustatytas tam, kad pareiškėjas galėtų kreiptis į... 20. Atmesti pareiškėjo Juozapo- V. K. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Priteisti iš pareiškėjo Juozapo- V. K. 51,37 Lt (penkiasdešimt vieną litą... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...