Byla 2S-352-658/2017
Dėl išieškojimo nenukreipimo į paskutinį gyvenamąjį būstą, suinteresuoti asmenys antstolė A. M., uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos komunalinis ūkis“, uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos šiluma“, uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos vandenys“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. S. atskirąjį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2VP-1157-308/2016 pagal pareiškėjos I. S. prašymą dėl išieškojimo nenukreipimo į paskutinį gyvenamąjį būstą, suinteresuoti asmenys antstolė A. M., uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos komunalinis ūkis“, uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos šiluma“, uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos vandenys“.

3Teismas

Nustatė

4Ginčo esmė

5Byloje kilęs ginčas dėl skolų, susidariusių už komunalines paslaugas, išieškojimo iš paskutinio fizinio asmens gyvenamojo būsto (Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 3 ir 4 dalys). Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama pritaikyti antstolės A. M. vykdomosiose bylose Nr. 0151/09/00303, Nr. 0151/09/01150, Nr. 0151/10/00457, Nr. 0151/10/00849, Nr. 0151/10/01757, Nr. 0151/10/02381, Nr. 0151/11/00675, Nr. 0151/11/01582, Nr. 0151/13/00370, Nr. 0151/14/00935, Nr. 0151/16/01384 CPK 663 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytus apribojimus, nustatant, kad nebūtų išieškoma iš pareiškėjos I. S. vienintelio gyvenamojo būsto - 1 kambario buto su rūsiu ( - ). Nurodė, kad vykdant išieškojimą butas buvo areštuotas, o 2016 m. rugpjūčio 25 d. paskelbtos jo varžytinės. Pareiškėjos skola yra atsiradusi už neapmokėtas sąskaitas už komunalines paslaugas, ji yra neįgali, gauna minimalias pajamas, dirbti negali. Suinteresuotas asmuo antstolė A. M. su prašymu nesutiko, nurodė, kad įsiskolinimas už komunalines paslaugas viršija 7 000 eurų, jo negalima išieškoti per šešis mėnesius darant išskaitymus iš skolininkės gaunamų pajamų, todėl realizuotinas skolininkės turimas turtas. Vykdymo procesai pradėti dar 2009 metais, skolos nėra dengiamos, todėl ateityje tik didės tuo pažeidžiant kreditorių interesus. Suinteresuotas asmuo UAB „Varėnos vandenys“ atsiliepimu nesutiko su pareiškėjos prašymu, nurodė, kad per penkerius metus buvo išieškota tik 105,94 Eur skolos, pati skolininkė nuo 2004 m., t. y. per 12 metų sumokėjo tik 330 eurų. Pareiškėja nedeklaruoja šalto vandens išnaudojimo, atvykus kreditoriaus darbuotojams, neįsileidžia į butą, todėl deklaravus šalto vandens skaitiklio parodymus, skola greičiausiai dar padidėtų. Pareiškėjos pajamos nedidelės, tačiau ji pati nededa jokių pastangų mokėti susidariusią skolą, yra skolinga ir kitiems kreditoriams, nėra sudariusi susitarimo dėl dalies skolos mokėjimo grafiko, taip pat jai nėra taikomos kompensacijos už šildymą, karštą bei šaltą vandenį. Tai rodo, kad ji nėra suinteresuota, kad jos įsiskolinimai kreditoriams už komunalines paslaugas nedidėtų. Šiuo atveju teismui patenkinus pareiškėjos prašymą iš esmės būtų pažeisti jos kreditorių interesai. Suinteresuotas asmuo UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ atsiliepimu nesutinka su pareiškėjos prašymu, nurodo, kad skola nedengiama nuo 2005 metų. Ji geranoriškai nemoka mokesčių už pastato eksploatacines išlaidas, administravimą, bendro naudojimo patalpų elektrą ir kaupimo lėšų. Pareiškėjai nevykdant prievolės apmokėti už namo bendrojo naudojimo patalpų priežiūrą, bendrovė patiria materialinius nuostolius. Suinteresuotas asmuo UAB „Varėnos šiluma“ atsiliepimu nesutinka su pareiškėjos prašymu, nurodo, kad pareiškėja iš savo pajamų negali padengti einamųjų mokėjimų ir grąžinti įsiskolinimų, skolos didėja, kreditoriai patiria nuostolius. Nuo 2005 m. savo noru pareiškėja nėra sumokėjusi nei vienos įmokos.

6Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Varėnos rajono apylinkės teismas 2016 m. spalio 19 d. nutartimi pareiškėjos prašymo netenkino. Teismas sprendimą grindė šiais argumentais: Byloje nepasitvirtino visos CPK 663 str. 4 d. normos taikymo sąlygos, t. y. nors pareiškėja yra sunkioje materialinėje padėtyje, ši padėtis didžiąja dalimi yra nulemta pačios pareiškėjos veiksmų: ji neieškojo būdų kaip atsiskaityti su paslaugų tiekėjais; nedirbo, nebandė įsidarbinti pagal savo darbingumo lygį; mokėjo tik tiems kreditoriams, kurių paslaugos gali būti nutrauktos; iš galimai neatskleistų pajamų samdė profesionalų teisininką, nors galėjo kreiptis nemokamos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos situacija faktiškai atitinka fizinio asmens nemokumo būseną, numatytą Fizinių asmenų bankroto įstatymo (fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas), pagal analogiją taikytini teisės aktai, reglamentuojantys fizinio asmens bankrotą pareiškėjos sąžiningumo aspektu. Pareiškėja nebuvo sąžininga, jos neįgalumas tiesiogiai nelėmė nemokumo, todėl pareiškėjos padėtis nėra išskirtinė, sudaranti pagrindą neišieškoti iš jos nuosavybės teise valdomo gyvenamojo būsto.

8Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėja I. S. prašo panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį ir bylą grąžinti nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais: Teismas nepagrįstai ginčo santykiams taikė Fizinio asmens bankrotą reguliuojančias nuostatas ir pagal tai sprendė apie pareiškėjos sąžiningumą. Teismas, neturėdamas duomenų ir jų nereikalaudamas iš pareiškėjos, padarė nepagrįstas išvadas, kad pareiškėja neturi įsiskolinimų kitiems kreditoriams, kad jos sveikatos būklė neblogėja, kad ji patiria išlaidas kelionėms į Kauną, kad nemėgino įsidarbinti, kad pareiškėja moka už teisininko paslaugas. Suinteresuotas asmuo antstolė A. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais: Teismas turi teisę taikyti CPK 663 str. 4 d. numatytus apribojimus, bet šį klausimą turi spręsti vadovaujantis teisine sąmone, teisės principais bei visų byloje nustatytų aplinkybių visetu. Tai, kad teismas atsižvelgė į fizinio asmens bankrotą reguliuojančias nuostatas, nesudaro pagrindo teigti, kad buvo taikytas Fizinių asmenų bankroto įstatymas. Pareiškėjos argumentai dėl to, kad teismas neprašė papildomų įrodymų, nepagrįsti. Asmuo, teikiantis ieškinį, privalo jį pagrįsti, todėl pareiškėjos, ne teismo, pareiga įrodyti savo reikalavimų pagrįstumą. Suinteresuotas asmuo UAB „Varėnos vandenys“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Atsiliepime nurodoma, kad pareiškėja nepateikė duomenų nei apie kitus kreditorius, nei apie šios dienos savo sveikatos būklę, nors tokią galimybę turėjo, taigi pati nepagrindė savo reikalavimo, todėl teismo nutartis laikytina pagrįsta ir teisėta. Suinteresuotas asmuo UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo, kad teismas priėmė pagrįstą nutartį, nes pareiškėja nededa jokių pastangų atsiskaityti su kreditoriais, įsiskolinimai susidarę dar 2005 metais, jos pajamos nėra pakankamos atsiskaityti.

10Teismas

konstatuoja:

11Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

  1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjos prašymas nenukreipti išieškojimo į paskutinį gyvenamąjį būstą, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
  2. Ginčo byloje aktualus CPK 663 straipsnio 4 dalies nuostatų taikymas ir aiškinimas. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CPK 663 straipsnio 4 dalis taikytina esant tokioms sąlygoms: 1) skolininko skola atsirado dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas; 2) dėl to skolininkui pritaikyta priverstinio išieškojimo priemonė – paskutinio buto, gyvenamojo namo ar jo dalies, būtino skolininkui ir jo šeimos nariams gyventi, areštas; 3) skolininkas ar jo šeimos nariai yra invalidai, socialiai remtini asmenys arba turi nepilnamečių vaikų; 4) skolininkas ar jo šeimos nariai yra padavę apylinkės teismui prašymą nenukreipti išieškojimo į butą, gyvenamąjį namą ar jo dalį, būtinus šiems asmenims gyventi; 5) skola nepadengta dėl skolininko sunkios materialinės padėties (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2006, 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-71/2014).
  3. Byloje nustatyta, kad antstolė A. M. vykdo išieškojimą iš pareiškėjos I. S. pagal vykdomuosius dokumentus Nr. 2-26-445, 2-97-308, A2-2.-286-445, 2-856-308, L2-1007-200, 2-722-308, 2-408-445, L2-1379-308, L2-579-05, 2-1564-445 dėl skolų ir procesinių palūkanų išieškojimo išieškotojų UAB „Varėnos komunalinis ūkis“, UAB „Varėnos vandenys“, UAB „Varėnos šiluma“, valstybės naudai. Antstolė 2016 m. rugpjūčio 25 d. Patvarkymu dėl turto pardavimo iš varžytinių Nr. SD-925 paskelbė skolininkei nuosavybės teise priklausančio turto (buto su rūsiu ( - ) pirmąsias varžytines (b. l. 5-6). Šis turtas yra vienintelis pareiškėjos gyvenamasis būstas (b. l. 9-11). Pareiškėja yra 40 proc. nedarbinga (nedarbingumas nustatytas iki 2018 m. sausio 6 d.), vienintelės jos gaunamos pajamos – netekto darbingumo pensija, kurios dydis vidutiniškai sudaro 82 Eur (b. l. 12-13). Iš 2012 metų medicininių dokumentų matyti, kad pareiškėjai buvo išoperuotas darinys akyje, implantuotas implantas (b. l. 46-48).
  4. Pirmosios instancijos teismas nustatė pirmąsias keturias nutarties 13 nutarties punkte nurodytas sąlygas. Dėl penktosios sąlygos apylinkės teismas sprendė, kad skolininkė yra nesąžininga, vengia mokėti skolas, galimai turi kitų nedeklaruojamų pajamų, todėl jos atžvilgiu negali būti taikomi CPK 663 straipsnio 4 dalyje numatyti apribojimai. Nagrinėjamu atveju aktualu tai, kad CPK 663 straipsnio 4 dalies nuostatos vertintinos kaip viena iš nepilnamečių vaikų, invalidų ir socialiai remtinų asmenų procesinių garantijų – pagal galimybes apsaugoti juos nuo paskutinio gyvenamojo būsto praradimo. Ši procesinė garantija taikytina, jeigu skolininkas skolos nepadengia dėl materialinės padėties (neturi lėšų bei kito turto skolai padengti) ir nepiktnaudžiauja šia teise. Šiuo atveju teismas nustatė, kad skolininkė yra neįgali, gauna mažą netekto darbingumo pensiją, yra bedarbė, kito turto, iš kurio galėtų būti išieškomi susidarę įsiskolinimai, neturi. Nors iš šių duomenų darytina išvada, kad skolos nedengiamos ne dėl vengimo ją padengti, bet dėl esančios skolininkės sunkios materialinės padėties, tačiau pirmosios instancijos teismas sprendė priešingai, nurodydamas, kad pareiškėja nebuvo sąžininga ir tai paneigiančių duomenų į bylą nėra pateikusi. Tokia teismo nutartis neatitinka CPK 663 straipsnio 4 dalies prasmės. Be to, jei jau teismui yra žinomi konkretūs faktai apie pareiškėjos galimą piktnaudžiavimą savo teisėmis – tai turi būti pagrįsta byloje esančiais įrodymais.
  5. Teismai, spręsdami nepilnamečių vaikų, invalidų ir kitų socialiai remtinų asmenų teisių ir teisėtų interesų gynimo klausimus, turi būti aktyvūs (CPK 159 str. 1 d., 179 str. 2 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2006, 2014 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2014). To reikalauja viešasis interesas. Šiuo atveju teismas, spręsdamas pareiškėjos prašymą, neturėjo pakankamai įrodymų, tačiau į teismo posėdį neatvykus pareiškėjai, nepripažino jos dalyvavimo būtinu siekdamas išsiaiškinti ginčui svarbias aplinkybes (CPK 160 str. 1 d. 1 p.). Šiuo atveju teismas, nesant pakankamai įrodymų apie kitus pareiškėjos kreditorius, vertino tik pradėtus išieškojimus remdamasis antstolės pateiktais duomenimis bei Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ informacija apie užvestas civilines bylas dėl išieškojimų iš pareiškėjos. Teismas taip pat neturėjo duomenų apie tai, ar pareiškėja mėgino įsidarbinti ir svarbiausiai – kokios jos realios galimybės būtų tai padaryti; ar bandė derėtis su kreditoriais dėl skolų išdėstymo. Teismas taip pat nereikalavo duomenų apie dabartinę pareiškėjos sveikatos būklę, o rėmėsi tik pateiktais 2012 metų medicininiais duomenimis. Jei tokių duomenų pareiškėja nepateikė (neteikia), tokius duomenis teismas privalėjo išsireikalauti ir įvertinti pats. Be to teismas suabsoliutino klausimą dėl pareiškėjos procesinių dokumentų rengimo faktinių aplinkybių, kuris, apeliacinės instancijos teismo manymu, aplamai neturi jokios įrodomosios reikšmės.
  6. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo pagal analogiją ginčo byloje taikė Fizinio asmens bankrotą reguliuojančias nuostatas, kadangi vadovaujantis CK 1.8 straipsnio 3 dalimi civiliniuose santykiuose draudžiama pagal analogiją taikyti specialiąsias teisės normas, t. y. bendrųjų taisyklių išimtis nustatančias teisės normas. Šiuo atveju teismas pritaikė Fizinio asmens bankrotą reguliuojančias nuostatas, o Fizinių asmenų bankroto įstatymas laikytinas specialiuoju įstatymu (CPK 1 str. 1 d.), todėl pagal analogiją negali būti taikomas, juo labiau, kad sąžiningumo kriterijus yra įtvirtintas tiek Civiliniame kodekse, tiek Civilinio proceso kodekse (CK 1.5 straipsnio 4 dalis; CPK 3 straipsnio 7 dalis).
  7. Taigi, atsižvelgiant į nutarties 15 – 16 punktuose padarytas išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nereikalaudamas iš pareiškėjos papildomų duomenų ir nerinkdamas jų pats pažeidė CPK 159 straipsnio 1 dalies, 179 straipsnio 2 dalies, 185 straipsnio, 663 straipsnio 4 dalies nuostatas, nes neištyrė ir neįvertino visų reikšmingų šiai bylai įrodymų, dėl ko negalėjo išsamiai įvertinti visų bylos aplinkybių ir priėmė nepagrįstą nutartį. Todėl tenkinant atskirąjį skundą Varėnos rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartis naikintina, byla perduotina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 329 str. 1 d. 338 str., 337 str. 1 d. 3 p.).
  8. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

13atskirąjį skundą patenkinti.

14Panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį ir bylą grąžinti Varėnos rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

15Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai