Byla 2S-63-368/2012
Dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarties panaikinimo, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijaus Mockevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Saulės valda“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarties panaikinimo, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas A. P. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą, nes teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nurodė, kad atsakovas nereaguoja į raginimus, prašymus, vengia bendrauti su ieškovu, nuostolių suma yra didelė, ir atsakovas gali jam priklausantį turtą perleisti tretiesiems asmenims, todėl yra pagrindas manyti, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 25 d. nutartimi prašymą tenkino. Areštavo 28449,28 Lt vertės atsakovui UAB „Saulės valda“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, leidžiant turtu naudotis, bet uždraudžiant perleisti kitiems asmenims, o jo nesant ar esant nepakankamai – areštavo atsakovo pinigines lėšas, esančias banko atsiskaitomosiose sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis, leidžiant atsiskaityti su ieškovu bei daryti išmokas, susijusias su darbo santykiais, vykdyti atsiskaitymus su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir Valstybine mokesčių inspekcija. Nurodė, kad atsakovas nevykdo savo sutartinių prievolių, reikalavimo suma yra didelė – 28449,28 Lt, todėl, teismo vertinimu, yra pakankamas pagrindas manyti, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Skųsdamas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 25 d. nutartį apeliantas UAB „Saulės valda“ prašo ją panaikinti. Atskirajame skunde teigiama, kad teismas nesiėmė jokių veiksmų, siekiant nustatyti ieškinio reikalavimų pagrįstumą. Pažymima, kad teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas ir nukrypo nuo teismų praktikos. Tvirtinama, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių būsimo teismo sprendimo įvykdymo grėsmę. Pabrėžiama, kad ieškovo reikalavimo suma – 28449,28 Lt, nelaikytina didele suma.

8Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

10teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

12Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

13Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tada, kai turtinis ginčas tarp šalių kyla dėl didelės pinigų sumos priteisimo, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo sprendimo neįvykdymo riziką ieškinio tenkinimo atveju. Tačiau vien tik didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, būtina atsižvelgti į atsakovo turtinę padėtį, įvertinant ieškinio sumos dydžio lemtą teismo sprendimo neįvykdymo riziką atsakovo finansinę būklę apibūdinančių rodiklių kontekste, lyginant ieškinio sumos dydį su atsakovo nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatinio kapitalo dydžiu, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat šios įmonės įsipareigojimais. Kai byloje yra įrodymų, jog ieškinio suma konkrečiam asmeniui nėra didelė, tai yra kai atsakovas paneigia objektyvios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1235/2009).

14Apeliantas, nurodydamas, kad ieškinio suma atsakovui nelaikytina didele, pateikė teismui 2011-09-30 pelno (nuostolių) ataskaitą.

15Teismas pažymi, kad ši ataskaita nesuteikia pagrindo teigti, jog 28449,28 Lt ieškinio suma apeliantui nėra didelė, kadangi apeliantas nepaneigė objektyvios grėsmės būsimas teismo sprendimui įvykdyti egzistavimą. Pažymėtina, kad apeliantas Šiaulių apygardos teismui pateikė tik dalį finansinės atskaitomybės dokumentų, t. y. tik 2011-09-30 pelno (nuostolių) ataskaitą, tačiau nepateikė kitų finansinę apelianto būklę apibūdinančių dokumentų: pinigų srautų ataskaitos, išsamių duomenų apie debitorines ir kreditorines skolas, bendrovės finansinių metų balanso, išsamių duomenų apie turimas lėšas įmonės sąskaitose ir įmonės turtui nustatytus konkrečius apsunkinimus.

16Teismo vertinimu, vien duomenys apie bendrovės 2011 m. nepilnų metų pajamas ir pelną nepatvirtina, kad teismo nutarties priėmimo metu bendrovė turėjo pakankamai turto ir lėšų įvykdyti būsimą teismo sprendimą, todėl negalima daryti išvados, kad atsakovo turtinė padėtis yra gera. Tokias teismo išvadas patvirtina Lietuvos apeliacinio teismo formuojama praktika (pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2548/2011).

17Be to, iš 2011-09-30 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad bendrovės pelnas finansiniai metais siekė 31 700,00 Lt, todėl nežymiai viršijo 28449,28 ieškinio sumą (70 b. l.).

18Remiantis prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teismas konstatuoja, kad atsakovas nepateikė teismui įrodymų, jog ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio finansinę padėtį apibūdinantys duomenys paneigtų prielaidas, jog egzistuoja grėsmė įvykdyti teismo sprendimą dėl didelės ieškinio sumos.

19Teismas pažymi, kad pagal CPK 148 straipsnio 2 dalį teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas sumoka reikalaujamą sumą į teismo sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama. Be to, atsakovas gali įkeisti turimą turtą ieškovo naudai. Taigi atsakovui neužkirstas kelias įmokėti reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą tam, kad būtų panaikintas turto areštas.

20Kiti skundo teiginiai šios bylos kontekste neturi teisinės reikšmės. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Nr. 16034/90).

21Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

22Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijaus... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas A. P. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 25 d. nutartimi prašymą... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Skųsdamas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 25 d. nutartį... 8. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 9. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 10. teisiniai argumentai ir išvados... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų... 13. Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 14. Apeliantas, nurodydamas, kad ieškinio suma atsakovui nelaikytina didele,... 15. Teismas pažymi, kad ši ataskaita nesuteikia pagrindo teigti, jog 28449,28 Lt... 16. Teismo vertinimu, vien duomenys apie bendrovės 2011 m. nepilnų metų pajamas... 17. Be to, iš 2011-09-30 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad bendrovės... 18. Remiantis prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teismas konstatuoja, kad... 19. Teismas pažymi, kad pagal CPK 148 straipsnio 2 dalį teismas gali netaikyti... 20. Kiti skundo teiginiai šios bylos kontekste neturi teisinės reikšmės. Pagal... 21. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali... 22. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 23. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 25 d. nutartį palikti...