Byla 2-2548/2011
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nemuno vaistinė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-6778-567-560/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nemuno vaistinė“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė ieškinį atsakovui UAB „Nemuno vaistinė“, prašydamas priteisti 155 749,15 Lt dydžio skolą, 1870,03 Lt delspinigių, 1102,54 Lt kompensuojamųjų palūkanų, 8,49 proc. metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovą ir atsakovą siejo nuomos teisiniai santykiai, kilę iš 2007 m. rugsėjo 19 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 07/09/19; atsakovas vienašališkai nutraukė terminuotą nuomos sutartį, todėl turi sumokėti kompensaciją, nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. sausio 1 d. bei likusias neapmokėtas sąskaitas-faktūras. Pažymėjo, jog atsakovo įsiskolinimas ieškovui sudaro 158 721,72 Lt.

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė, nepranešus atsakovui, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui UAB „Nemuno vaistinė“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias atsakovui priklausančiose kredito įstaigose, neviršijant ieškinio reikalavimo sumos. Nurodė, jog ieškinio suma yra didelė, atsakovo mokumas nėra aiškus, atsakovas vengia bendradarbiauti su ieškovu, todėl egzistuoja grėsmė, kad būsimo galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą –areštavo bendros 158 721,72 Lt sumos atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims, įkeisti, juo garantuoti, laiduoti už savo ar kitų asmenų prievoles ar kitaip jį apsunkinti, leidžiant atsakovui išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokėti įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu.

7Teismas nurodė, kad sutinka su ieškovo argumentais, jog būtinas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, kadangi ieškinio suma yra didelė, o vengimas bendradarbiauti su ieškovu gali apsunkinti galimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl, atsižvelgus į tai, kad nėra žinomas atsakovo mokumas ir turtinė padėtis, yra reali grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Nemuno vaistinė“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartį ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Ieškovas nepateikė įrodymų, jog yra reali grėsmė, kad, nesiėmus prašomų priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, tarp jų duomenų, jog atsakovas ketina turtą slėpti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip vengs įvykdyti ieškovui galimą palankų sprendimą.
  2. Ieškinio suma, atsižvelgiant į bendrovės finansinius rodiklius, atsakovui nėra didelė. Įmonė stabiliai ir pelningai veikia nuo 1996 metų; įstatinis kapitalas sudaro 3 164 200 Lt, t. y. daugiau kaip 19 kartų viršija reikalavimo sumą; 2010 metais pelnas viršijo 1 000 000 Lt; atsakovo turto vertė viršija 89 000 000 Lt (ilgalaikis turtas sudaro daugiau kaip 14 000 000 Lt); bendrovė 2011 m. rugpjūčio 31 d. banko sąskaitose yra sukaupusi daugiau kaip 6 800 000 Lt.
  3. Teismas, nepranešęs apie ieškovo prašymo nagrinėjimą, pažeidė atsakovo teises, t. y. tik formaliai pritaikė įstatymo nuostatas, neargumentavo, dėl ko priemonės taikomos atsakovui nepranešus.
  4. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, vertino ir gynė tik vienos iš ginčo šalių (ieškovo) interesus, neatsižvelgė į priemonių poveikį atsakovui, tuo pažeisdamas teisingumo, lygiateisiškumo bei proporcingumo principus. Pritaikytos priemonės neabejotinai trikdys įmonės veiklą, įrašas turto arešto aktų registre padarys neigiamą įtaką bendrovės reputacijai.

10Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nesutinka su apelianto teiginiu, jog įmonės finansinė padėtis tokia gera, kad, netaikius prašomų priemonių, teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų. Nurodo, jog atsakovo pateikti 2010 metų balanso duomenys neatitinka realios įmonės padėties, kadangi nuo tokios ataskaitos pateikimo VĮ „Registrų centras“ įmonės finansinė padėtis galėjo pakisti; atsakovo pateikti duomenys apie pinigines lėšas banko sąskaitose negali būti laikomi įrodymais, pagrindžiančiais gerą finansinę padėtį, kadangi norint tokius duomenis įrodyti, reikia pateikti banko, kurio sąskaitoje laikomi pinigai, pažymą. Teigia, jog pagal teismų praktiką, pareikšto reikalavimo suma (158 721,72 Lt) laikytina didele, galinčia objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką; be to, įstatymas suteikia atsakovui galimybę kreiptis į teismą su pagrįstu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

14Pagal CPK 3 straipsnio 8 dalį civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus, todėl teisėjų kolegija tikrina skundžiamos apygardos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal proceso įstatymo nuostatas, galiojusias paminėtos teismo nutarties priėmimo metu.

15Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

16Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008;2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009). Tačiau ši prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Todėl, taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra didelė. Atsakovas, taip pat paduodamas atskirąjį skundą, gali paneigti šią prezumpciją, pateikdamas duomenis, įrodančius jo (gerą) turtinę padėtį (CPK 12 str., 178 str., 314 str., 338 str.).

17Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas taikė atsakovo turto areštą, motyvuodamas ieškinio didele suma (158 721,72 Lt). Atsakovas, atskirajame skunde įrodinėdamas, kad jo turtinė padėtis gera, teigia, kad įmonė dirba pelningai, įmonės įstatinis kapitalas sudaro 3 164 200, turimo turto vertė viršija 89 000 000 Lt, o banko sąskaitose bendrovė yra sukaupusi daugiau kaip 6 800 000 Lt piniginių lėšų, pateikdamas 2010 m. gruodžio 31 d. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis, VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registro išrašą bei atsakovo patvirtintą pažymą apie piniginių lėšų likutį banko sąskaitose.

18Teisėjų kolegijos nuomone, nors apeliantas nurodo, kad turi turto, kuris žymiai viršija pareikšto reikalavimo dydį, tačiau jo pateikti duomenys nesudaro pagrindo teigti, jog nėra pagrindo, ieškovo prašymu, taikyti laikinosios apsaugos priemonės - atsakovo turto arešto.

19Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė teismui tik dalį finansinės atskaitomybės dokumentų (2010 m. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą; 58-60 b. l.), tačiau nepateikė įmonės pinigų srautų ataskaitos, išsamių duomenų apie debitorines ir kreditorines skolas, turimo turto sudėtį bei konkrečius šiam turtui nustatytus apsunkinimus, išsamių duomenų apie turimas lėšas įmonės sąskaitose, vadovo aiškinamojo rašto, o paties atsakovo sudaryta pažyma apie jo laikomas pinigines lėšas banko sąskaitose (nesant bankų sąskaitų išrašų) nėra įrodymų šaltinis (61 b. l.), patvirtinantis apelianto gerą turtinę ir finansinę padėtį (CPK 178 str., 314 str., 338 str.).

20Antai, atsakovo 2010 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis (58-59 b. l.), didžiąją jo turto dalį sudaro trumpalaikis turtas (iš jų atsargos – 50 953 809 Lt ir per vienerius metus gautinos sumos 30 184 565 Lt), o ilgalaikis turtas sudaro 17 708 255 Lt (iš kurio – 14 401 949 Lt vertės nekilnojamasis turtas). Tačiau atsakovas su atskiruoju skundu nepateikė jokių duomenų apie tai, kokia dalis jo trumpalaikio turto (atsargų) ir ilgalaikio turto yra įkeista ar kitaip apsunkinta įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui, taip pat duomenų apie tai, ar atsakovo skolininkai yra mokūs, ar sugebės įvykdyti prievoles. Juolab kad atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 84 606 013 Lt, iš kurių didelė dalis yra skolos kredito įstaigoms (11 548 514 Lt) bei tiekėjams (63 393 561 Lt), t. y., atsakovo balanso duomenimis, jo finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į jo balansus įrašyto turto vertės. Taigi atsakovo pateikti duomenys, turint omenyje jo turto sudėtį bei šio turto vertės ir įsipareigojimų sumos santykį, nesudaro pagrindo teigti, kad šioje byloje pareikšto ieškinio suma atsakovui nėra didelė ir jo finansinės galimybės leis bet kada ją sumokėti, jeigu ieškinys bus patenkintas, t. y., kad nėra pagrindo laikinąja apsaugos priemone užtikrinti teismo sprendimo įvykdymo.

21Nurodytos išvados bei aukščiau aptartų įrodymų duomenų nepaneigia ir apelianto pateiktos UAB „Nemuno vaistinė“ 2010 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys, jog atsakovo pelnas 2010 m. sudarė 1 060 945 Lt (57 b. l.), ar VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registro išrašas apie 3 164 200 Lt įstatinio kapitalo dydį (47-56 b. l.). Nurodytos aplinkybės dėl atsakovo apyvartos 2010 m. pelningumo ir kapitalo dydžio nepatvirtina, kad teismo nutarties priėmimo metu (ir šiuo metu) bendrovėje buvo pakankamai turto ir lėšų įvykdyti būsimą teismo sprendimą, todėl negalima daryti išvados, kad jo turtinė padėtis yra gera. Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog atsakovas nepaneigė taikytų priemonių būtinybės (CPK 185 str., 314 str., 338 str.).

22Neturi pagrindo atsakovo atskirojo skundo argumentas, jog pirmosios instancijos teismas nemotyvavo ieškovo prašymo išnagrinėjimo, nepranešus atsakovui. Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas, išspręsdamas šį klausimą, nepranešęs atsakovui, nepažeidė įstatymo. CPK 148 straipsnio 1 dalis (iki 2011 m. spalio 1 d. galiojusi redakcija) numatė, kad apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui, tačiau, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, nepranešus atsakovui. Iš nutarties turinio matyti, jog teismas tokį procesinį sprendimą priėmė, remdamasis didele ieškinio suma bei atsižvelgdamas į tai, jog atsakovo mokumas ir turtinė padėtis prašymo nagrinėjimo metu nebuvo žinomi.

23Apeliantas nepagrįstai teigia, jog apygardos teismas, tenkindamas ieškovo prašymą, pažeidė teisingumo, lygiateisiškumo bei proporcingumo principus, nurodydamas, jog dėl pritaikytų priemonių jis patirs nuostolių. Ta aplinkybė, kad buvo patenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nesudaro teisinio pagrindo teigti apie minėtų principų pažeidimą. Juolab kad atsakovas neįrodė, jog yra objektyvus teisinis pagrindas panaikinti pritaikytas priemones. Atkreiptinas dėmesys, jog, atsakovui manant, kad jam priklausančio turto areštas neproporcingai pažeidžia jo teisėtus interesus ar dėl to jis patirs nuostolius, jis gali kreiptis į pirmosios instancijos teismą su motyvuotu prašymu taikyti galimų jo nuostolių atlyginimo užtikrinimą, prašyti panaikinti ar pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą reikalaujamą priteisti sumą, pateikti laidavimą, įkeisti turtą (CPK 146 str. 1 d., 148 str., 149 str., 150 str.). Be to, neatsižvelgiant į tai, ar atsakovas pareikš prašymą pirmosios instancijos teismui dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo pagal CPK 146 straipsnio 1 dalį, įstatymas jam suteikia teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, jeigu įsiteisėtų teismo sprendimas, kuriuo ieškinys būtų atmestas (CPK 146 str. 2 d.). Tokiu būdu procesinėmis priemonėmis yra maksimaliai užtikrinamas procesinio lygiateisiškumo principo įgyvendinimas (CPK 17 str.).

24Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

25Dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė ieškinį atsakovui... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė, nepranešus atsakovui,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi patenkino... 7. Teismas nurodė, kad sutinka su ieškovo argumentais, jog būtinas laikinųjų... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Nemuno vaistinė“ prašo panaikinti... 10. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB „Nekilnojamojo... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Pagal CPK 3 straipsnio 8 dalį civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos... 15. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 16. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 17. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas taikė atsakovo turto... 18. Teisėjų kolegijos nuomone, nors apeliantas nurodo, kad turi turto, kuris... 19. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė... 20. Antai, atsakovo 2010 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis (58-59 b. l.),... 21. Nurodytos išvados bei aukščiau aptartų įrodymų duomenų nepaneigia ir... 22. Neturi pagrindo atsakovo atskirojo skundo argumentas, jog pirmosios instancijos... 23. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog apygardos teismas, tenkindamas ieškovo... 24. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės,... 25. Dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 22 d....