Byla 2-1277-715/2014
Dėl skolos priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Plungienė,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Plus Plus Inkaso“ ieškinį atsakovui M. B. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Plus Plus Inkaso“ 2014-03-10 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovo M. B. priteisti 4529,05 Lt skolos, 976,57 Lt delspinigių, 926,00 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje, atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu atsakovas nepateikė, todėl ieškovei prašant priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2009-08-22 „Swedbank“, AB su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 09-068800-GV (toliau – Sutartis), pagal kurią „Swedbank“, AB atsakovui suteikė 10000 Lt kreditą (4-9 b. l.). Pagal kredito sutartį atsakovas įsipareigojo bankui grąžinti kreditą mokant pastovias mėnesio įmokas bei kitas pagal sutartį mokėtinas sumas (10-11 b.l.). Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nesilaikė ir kredito „Swedbank“, AB negrąžino. 2013-04-18 UAB „Plus Plus Inkaso“ su „Swedbank“, AB pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ST-13-6485, pagal kurią „Swedbank“, AB atlygintinai perleido UAB „Plus Plus Inkaso“ naudai savo reikalavimo teises į atsakovo M. B. 5267,59 Lt skolą, kurią sudaro 4529,05 Lt skolos, 532,66 Lt sutartinių palūkanų ir 205,88 Lt delspinigių (12-13 b.l.). UAB „Plus Plus Inkaso“ 2013-10-31 pranešimu informavo atsakovą apie reikalavimo perleidimą ir paragino atsakovą per dešimt dienas nuo pranešimo gavimo dienos sumokėti 5267,59 Lt skolos, 550,00 Lt skolos išieškojimo išlaidų (14 b. l.). Ieškovė siuntė atsakovui pakartotinus reikalavimus dėl prievolės įvykdymo, tačiau atsakovas minėtų sumų nesumokėjo. Ieškovė, pagal reikalavimo perleidimo sutartį, perėmusi visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, už atsakovo įsipareigojimų nevykdymą priskaičiavo 4529,05 Lt skolos, 976,57 Lt sutartinių palūkanų ir 926,00 Lt delspinigių.

8Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.). CK 6.200 straipsnio 1 dalis numato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str. 1 d., 6.205 str.). Kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas.

9CK 6.109 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Reikalavimo perėmėja uždaroji akcinė bendrovė „Plus Plus Inkaso“ 2013-10-31 išsiuntė skolininkui raštišką pranešimą dėl reikalavimo perleidimo su raginimu sumokėti įsiskolinimą. Laikytina, kad reikalavimo įgijėja tinkamai informavo skolininką apie reikalavimo perleidimą ir tik informavusi įgijo prievolės užtikrinimui nustatytas teises.

10Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ST-13-6485 ieškovė įgijo reikalavimo teisę į 5267,59 Lt reikalavimo sumą, kurią sudaro 4529,05 Lt paskolos likutis, 532,66 Lt palūkanos apskaičiuotos iki 2013-09-26 ir 205,88 Lt delspinigių iš skolininko M. B., todėl ieškovės naudai iš atsakovo priteistina 5267,59 Lt skolos pagal 2009-08-22 sutartį Nr. 09-068800-GV.

11CK 6.101 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės.

12Vartojimo kredito sutarties 5.1 punkte nurodyta, kad sutartyje numatytos palūkanos skaičiuojamos nuo kredito gavėjo paimtos ir negrąžintos kredito sumos, palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo pirmos kredito suteikimo dienos ir skaičiuojamos iki viso kredito bankui grąžinimo dienos. Sutartimi šalys susitarė jog atsakovas mokės 22,50 % metinių palūkanų už gautą kredito sumą. Ieškovė perėmusi reikalavimo teisę į atsakovo skolą įgijo ir sutartyje nustatytą teisę gauti palūkanas už negrąžintą kreditą. Ieškovė nuo negrąžinto kredito sumos už laikotarpį nuo 2013-09-26 iki 2014-03-04 priskaičiavo 443,91 Lt sutartinių palūkanų, tačiau, kaip matyti iš išdėstyto, prievolės užtikrinimui nustatytas teises įgijo tik informavusi skolininką apie reikalavimo perleidimą, t.y. tik nuo 2013-11-04 (po pranešimo išsiuntimo sekanti darbo diena), todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 334,80 Lt sutartinių palūkanų, už laikotarpį nuo 2013-11-04 iki 2014-03-04.

13Ieškovė vadovaudamasi Sutarties 7.2 punktu, kuriuo atsakovas įsipareigojo, pirminiam kreditoriui „Swedbank“ AB praleidus sutartyje numatytus kredito ar jo dalies grąžinimo, palūkanų ir/ar kitų Sutartyje numatytų mokėjimo terminus, mokėti bankui Sutartyje nustatyto (0,1 proc.) dydžio delspinigius už kiekvieną termino praleidimo dieną, prašo iš atsakovo priteisti 720,12 Lt delspinigių už pradelstas atsiskaityti 159 dienas nuo 2013-09-26 iki 2014-03-04 (23 b.l.).

14Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba įvykdo netinkamai (CK 6.71 straipsnio 1 dalis).

15Nagrinėjamu atveju matyti, kad pradinis kreditorius „Swedbank“ AB perleisdamas reikalavimo teisę ieškovei į skolininko M. B. skolą, paskaičiavo delspinigius už skolininko laiku nesumokėtų lizingo įmokų dalį, t.y. 205,88 Lt, ir šį įsiskolinimą perleido ieškovei. Todėl teismas daro išvadą, kad „Swedbank“ AB reikalavimo atsakovui perėmėja UAB „Plus Plus Inkaso“ teisę skaičiuoti netesybas, pagal vartojimo kredito sutarties 7.2 punktą įgijo tik išsiuntusi pranešimą atsakovui dėl reikalavimo perleidimo, t.y. nuo 2013-11-04.

16Netesybos kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma atlieka nuostolių kompensuojamąją funkciją, nes atlygina nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003;.2004 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2004; 2005 m. spalio 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2005). Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006).

17CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-1094/2003).

18Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris vartojimo kredito sutartį sudarė pagal banko pasiūlytas standartines sąlygas, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, didžiąją įsiskolinimo dalį jau yra sumokėjęs pradiniam kreditoriui, darytina išvada, kad ieškovės prašomi priteisti delspinigiai, po 0,1 procentą už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos yra akivaizdžiai per dideli, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus. Atsižvelgiant į išdėstytą ieškovės prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki protingos sumos po 0,05 procentus už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos, skaičiuojant juos nuo 2013-11-04, t.y., 4529,05 Lt x 0,05 % x 120 d. = 271,74 Lt. Ieškovei iš atsakovės priteistina 271,74 Lt delspinigių (CK 6.71 str., 6.73 str.).

19CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

20Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Bylinėjimosi išlaidas sudaro byloje sumokėtas 193,00 Lt žyminis mokestis (26 b.l.), todėl byloje tenkinus 91,33 % ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 176,26 Lt žyminio mokesčio.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

22priimti sprendimą už akių.

23Ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti iš atsakovo M. B., a.k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Plus Plus Inkaso“, į.k. 302864103;

  • 5267,59 Lt (penkis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt septynis litus 59 ct) skolos;
  • 334,80 Lt (tris šimtus trisdešimt keturis litus 80 ct) sutartinių palūkanų;
  • 271,74 Lt (du šimtus septyniasdešimt vieną litą 74 ct) delspinigių;
  • 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (5874,13 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2014-03-20, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;
  • 176,26 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt šešis litus 26 ct) žyminio mokesčio.

25Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

26Atsakovas M. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Mažeikių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Plus Plus Inkaso“ per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Plungienė,... 2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio... 3. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Plus Plus Inkaso“ 2014-03-10... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, paskelbiant... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2009-08-22 „Swedbank“, AB su atsakovu... 8. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 9. CK 6.109 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad reikalavimo perleidimo faktas gali... 10. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ST-13-6485 ieškovė įgijo reikalavimo... 11. CK 6.101 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir... 12. Vartojimo kredito sutarties 5.1 punkte nurodyta, kad sutartyje numatytos... 13. Ieškovė vadovaudamasi Sutarties 7.2 punktu, kuriuo atsakovas įsipareigojo,... 14. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada,... 15. Nagrinėjamu atveju matyti, kad pradinis kreditorius „Swedbank“ AB... 16. Netesybos kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma atlieka nuostolių... 17. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu... 18. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų... 19. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 20. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 22. priimti sprendimą už akių.... 23. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti iš atsakovo M. B., a.k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei... 25. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Atsakovas M. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 27. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Plus Plus Inkaso“ per 30...