Byla 2-602/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 3 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąją apsaugos priemonę, civilinėje byloje Nr. 2-2384-41/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Avona“ ieškinį atsakovui Nacionalinei Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklai, tretieji asmenys – UAB ,,Vilšansta“, UAB ,,Dalsta“, UAB ,,Kamintras“, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Avona“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Nacionalinei Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklai, prašydamas panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos atvirame konkurse ,,Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto mokymo korpuso rekonstrukcijos ir sceninės praktikos salės, esančios T. Kosciuškos g. 11, statybos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 52578) (toliau – konkursas) priimtą sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą ir sudaryti dalyvių preliminarę eilę.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui, Nacionalinei Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklai, tęsti konkurso procedūras bei sudaryti su konkurso laimėtoju pirkimo sutartį, kadangi, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

5Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkino ir nutarė sustabdyti viešojo konkurso procedūras.

6Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti uždrausti toliau tęsti pirkimo procedūras, sudaryti pirkimo sutartį ir pan., t.y. jas sustabdyti, yra labai svarbi, kadangi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis, taip pat atsižvelgiant į tai, kad, pasibaigus pirkimo procedūroms, išnyktų pagrindas taikyti šią ieškovo interesų gynimo priemonę ir jo interesų teisminė gynyba būtų nebeįmanoma, netektų prasmės tiek ieškovo reikalavimų pateikimo, tiek ir ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu, todėl, teismas nurodė, kad yra tikslinga taikyti ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę – konkurso procedūrų sustabdymą.

7Atsakovas, Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 3 d. nutartį panaikinti arba pakeisti, taikant 13 794 887 Lt dydžio atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

8Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:

91. Statybos darbų pirkimas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, įgyvendinant projektą ,,Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos baleto artistų mokymo kokybės gerinimas“ (toliau – projektas). Pagal 2006 m. liepos 4 d. paramos skyrimo Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos projektui įgyvendinimo sutartį Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-11-05/0069 (toliau – paramos sutartis) pirminė projekto įgyvendinimo vertė buvo 4 306 176,31 Lt. Pagrindinis projekto tikslas – sceninės praktikos priestato statyba ir įrengimas turi būti įgyvendintas iki 2008 m. antro ketvirčio. Atlikus parengiamuosius statybos darbus (parengus ir nustatyta tvarka suderinus statybos techninio projekto sprendinius) ir dėl būtinybės įsigyti papildomos įrangos buvo nustatyta, kad projekto įgyvendinimas pabrangsta 9 488 710,69 Lt, o bendra projekto įgyvendinimo išlaidų suma tampa 13 794 887 Lt. Kadangi buvo atliktos visos privalomos derinimo procedūros dėl papildomo finansavimo skyrimo, atsakovas, gavęs projektą įgyvendinančios institucijos (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra) sutikimą, paskelbė supaprastintą atvirą konkursą minėtiems statybos darbams atlikti. Statybos darbų bei viso projekto pabaiga numatyta iki 2008 m. antro ketvirčio, todėl terminai yra labai glausti. Delsimas nupirkti ir pradėti statybos darbus sužlugdys Projektą ir padarys jo įgyvendinimą neįmanomu, o tai reiškia, kad bus nutraukta Paramos sutartis ir kad atsakovas ne tik negaus planuotų lėšų, bet ir turės grąžinti jau gautas ir išleistas Projekto lėšas (paramos sutarties 55.2 punktas).

102. Projekto neįgyvendinimas padarys didelę žalą Lietuvos profesionalaus akademinio šokio meno raidai, kadangi yra mokoma tik Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje. Lietuva praras galimybę pasivyti išsivysčiusias šalis profesionalaus akademinio šokio meno mokymo sąlygose ir tokiu būdu bus padaryta didelė žala Lietuvos visuomenei, nes valstybės lėšų surinktų iš mokesčių mokėtojų, niekada nepakaks įgyvendinti tokios apimties investicinį projektą, o galimybės pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama gali daugiau nebūti. Atsakovas yra švietimo įstaiga ir dėl išvardintų aplinkybių šioje byloje egzistuoja viešasis interesas.

113. Taikant laikinąsias apsaugos priemones šioje civilinėje byloje buvo pažeistas šalių interesų pusiausvyros principas. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2007 m. liepos 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2311-39/2007 dėl to paties atvirojo konkurso atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

124. Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atliko atvirojo konkurso procedūrų patikrinimą ir 2007 m. rugpjūčio 7 d. pateikė išvadą, kurioje konstatavo, jog nėra jokių pažeidimų, dėl kurių nebūtų galima tęsti pirkimo procedūrų, ir pirkimo procedūras tęsti leido.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurioje, be kita ko, nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.).

15Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba pateikiamas teismui tiekėjo ieškinys (VPĮ 121 str. 3 d., 122 str. 3 d.). Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Taigi konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos.

16Tačiau pažymėtina, kad teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

17Iš bylos duomenų matyti, kad Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla vykdydama projektą ,,Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos baleto artistų mokymo kokybės gerinimas“ finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų yra paskelbusi atvirą konkursą ,,Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto mokymo korpuso rekonstrukcijos ir sceninės praktikos salės, esančios T. Kosciuškos g. 11, statybos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 52578). Pagal 2006 m. liepos 4 d. paramos skyrimo Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos projektui įgyvendinimo sutartį Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-11-05/0069 pagrindinis projekto tikslas – sceninės praktikos priestato statyba ir įrengimas, turi būti įgyvendintas iki 2008 m. antro ketvirčio.

18Kaip žinoma, Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla (NMM) vienintelė Lietuvoje rengia baleto artistus. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyriuje moksleiviai ruošiami dirbti Lietuvos bei užsienio šalių teatruose. Šiuo metu Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokiniai galimybės dirbti šiuolaikine įranga aprūpinta scena neturi, todėl pradėjus karjerą jiems reikalingas laikotarpis, kurio metu įgyjami tokie darbo profesionalioje scenoje įgūdžiai, tačiau prarandami baleto šokėjo metai, kurie yra labai svarbus šios profesijos žmonėms dėl karjeros specifiškumo. Projekto dėka sudarytos sąlygos pagerintų ne tik baleto specialistų rengimo kokybę, kad mokyklos auklėtinių parengimas būtų aukšto meninio lygio ir mokyklos parengti specialistai būtų konkurencinga šio sektoriaus darbo jėga tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu lygiu, bet ir leistų kardinaliai modernizuoti mokymo bazę.

19Remiantis minėtos sutarties nuostatomis, įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra) turi teisę inicijuoti Paramos teikimo sustabdymą arba sutarties nutraukimą, informuodama apie tai tarpinę instituciją, jei projekto vykdytojas (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokykla) nepašalina realios grėsmės, dėl kurios projektas negalės būti laiku ir tinkamai įgyvendintas arba tokios grėsmės neįmanoma pašalinti (51.4 p.). Tarpinė institucija, gavusi įgyvendinančios institucijos prašymą sustabdyti Paramos teikimą arba nutraukti sutartį, per dešimt darbo dienų priima sprendimą, be kita ko, nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas paramos lėšas (paramos sutarties 55.2 p.).

20Taigi, neįvykdžius projekto įgyvendinimo sutartyje Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-11-05/0069 numatytų sąlygų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija gali prarasti lėšas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, projektas liktų neįgyvendintas, o tai pažeistų visuomenės interesus.

21Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai neįvertino svarbių šiam klausimui spręsti bylos aplinkybių ir neatsižvelgė į tai, kad projektas ir jo įgyvendinimas neatsiejamai susijęs su viešuoju interesu.

22Teisėjų kolegija pažymi, jog siekiant įgyvendinti teisinio apibrėžtumo, teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principus (CK 1.2, 1.5 str. CPK 3 str.) ir sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai byloje yra viešasis interesas, atsižvelgia į šiuo klausimu formuojamą teismų praktiką. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime pabrėžė teismų praktikos vienodumo (nuoseklumo, neprieštaringumo) svarbą ir nurodė, kad bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose, o žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimų – precedentų, tų kategorijų bylose. Konstatavo, kad bendrosios kompetencijos teismai, inter alia Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas, pagal savo kompetenciją privalo užtikrinti atitinkamos jurisprudencijos tęstinumą, kad teismų praktika būtų koreguojama tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, konstituciškai pagrindžiama ir pateisinama, ir tai, kad toks bendrosios kompetencijos teismų praktikos koregavimas visais atvejais būtų deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojamas.

23Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis ir teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-479/2007; 2006 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-22/2005 ir kt.) teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai neįvertino svarbių faktinių šiam klausimui spręsti bylos aplinkybių, todėl klausimą išsprendė neteisingai ir tai yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti (CPK 185 str., 329 str. 1 d.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

25Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjučio 3 d. nutartį.

26Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Avona“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – viešojo pirkimo ,,Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto mokymo korpuso rekonstrukcijos ir sceninės praktikos salės, esančios T. Kosciuškos g. 11, statybos darbų pirkimas“ pirkimo procedūros sustabdymo – taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB ,,Avona“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu... 4. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi ieškovo... 6. Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovo teisėtų interesų požiūriu teisė... 7. Atsakovas, Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla... 8. Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:... 9. 1. Statybos darbų pirkimas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos... 10. 2. Projekto neįgyvendinimas padarys didelę žalą Lietuvos profesionalaus... 11. 3. Taikant laikinąsias apsaugos priemones šioje civilinėje byloje buvo... 12. 4. Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atliko... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar... 15. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) yra... 16. Tačiau pažymėtina, kad teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos... 17. Iš bylos duomenų matyti, kad Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio... 18. Kaip žinoma, Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla... 19. Remiantis minėtos sutarties nuostatomis, įgyvendinančioji institucija (VšĮ... 20. Taigi, neįvykdžius projekto įgyvendinimo sutartyje Nr.... 21. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro... 22. Teisėjų kolegija pažymi, jog siekiant įgyvendinti teisinio apibrėžtumo,... 23. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis ir teismų praktika (Lietuvos... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjučio 3 d. nutartį.... 26. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Avona“ prašymą dėl laikinųjų...