Byla 2-479/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 5 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-1628-51/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aideta“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Aideta“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai ir prašė panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos atvirajame konkurse „Profesinio informavimo taškų (PIT) aprūpinimas kompiuterine įranga“ (pirkimo Nr. 46312) (toliau – Konkursas) priimtą sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą bei sprendimą nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę ir įpareigoti atsakovą Konkurse iš naujo įvertinti jai pateiktus tiekėjų pasiūlymus bei nustatyti naują preliminarią pasiūlymų eilę, taip pat priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

4Tuo pačiu ieškiniu ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti viešojo pirkimo dėl „Profesinio informavimo taškų (PIT) aprūpinimo kompiuterine įranga“ pirkimo procedūrą. Ieškovas nurodė, kad, nepritaikius laikinosios apsaugos priemonės, teismo sprendimo įvykdymas būtų neįmanomas, nes, atsakovui sudarius su kitu tiekėju pirkimo-pardavimo sutartį, viešojo pirkimo procedūra būtų laikoma baigta, o sutartis būtų galimai pradėta vykdyti. Ieškovo pasiūlyta pirkimui kaina yra žymiai mažesnė nei šiai dienai atsakovo į preliminarią eilę įtrauktojo kaina. Laikinosios apsaugos priemonės taikymo reikalauja ir valstybės (viešas) interesas.

5Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 5 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkino ir nutarė sustabdyti viešojo pirkimo dėl „Profesinio informavimo taškų (PIT) aprūpinimo kompiuterine įranga“ (pirkimo Nr. 46312) pirkimo procedūrą.

6Teismas nutartyje nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių konkurso rezultatų pakeitimas vėliau būtų pakankamai komplikuotas, nes tai paliestų ne tik šalių, bet ir trečiųjų asmenų interesus. Ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra tiesiogiai susijusios su ieškinio dalyku. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju, jei ieškinys būtų patenkintas, teismo sprendimo reikšmė iš esmės būtų sumenkinta, nes po tolesnių pirkimo procedūrų vykdymo naujai susiklosčiusi situacija galimai sąlygotų naujus teisminius ginčus. Tad tokiu atveju priimtas šioje byloje teismo sprendimas realiai neužtikrintų pakankamos ieškovo interesų apsaugos, o tuo pačiu ir apsunkintų sprendimo, kurio tikslas yra apginti pažeistas teises, įvykdymą. Nesustabdžius pirkimo procedūrų, atsakovas gali sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju, kurio pasiūlymas yra žymiai didesnis nei ieškovo, dėl ko būtų sudarytos sąlygos neracionaliai panaudoti valstybės lėšas ir tuo pažeisti viešųjų pirkimų tikslą bei su tuo susijusį viešąjį interesą.

7Atsakovas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartį panaikinti arba pakeisti, taikant 4950437,29 Lt dydžio atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

8Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:

91. Sustabdžius konkurso procedūras, nebus įmanoma laiku pasiekti projekte numatytų rezultatų ir kyla grėsmė dėl viso projekto, kurio vertė yra 9 347 335,29 Lt, išlaidų pripažinimo tinkamomis, dėl ko Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija patirtų 9 347 335,29 Lt išlaidų. Šiuos nuostolius tektų dengti valstybės biudžeto lėšomis. Konkursas yra paskelbtas nupirkti kompiuterinę įrangą, kaip tai numatyta 2005 m. birželio 1 d. Paramos tiekimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos projektui „Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) sukūrimas ir plėtojimas“ sutartyje Ministerijos vykdomam Nacionalinės svarbos projektui „Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas“. Norint sėkmingai atlikti akreditavimą, kompiuterių įranga Lietuvoje steigiamų profesinio informavimo taškams (toliau – PIT) turi būti pateikta ne vėliau kaip iki 2007 m. liepos mėn., nes iki 2007 m. lapkričio mėnesio reikia akredituoti 300 PIT. Projekto nevykdymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės liečia viešąjį interesą.

102. Teismas nepagrįstai netaikė atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Aideta“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurioje, be kita ko, nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.).

14Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba pateikiamas teismui tiekėjo ieškinys (VPĮ 121 str. 3 d., 122 str. 3 d.). Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Taigi konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos.

15Tačiau pažymėtina, kad teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

16Iš bylos duomenų matyti, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija yra paskelbusi atvirą konkursą „Profesinio informavimo taškų (PIT) aprūpinimas kompiuterine įranga“ (pirkimo Nr. 46312) Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo projektui „Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) sukūrimas ir plėtojimas“ (b.l. 20), įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto 1.5 priemonę. Projekto tikslas – padėti Lietuvos asmenims pasirinkti paklausią specialybę, kurią galima įgyti pirmą kartą ar persikvalifikavus Lietuvos ir Europos aukštosiose ir profesinėse mokyklose. Projekto tikslas bus įgyvendintas realizavus 2 pagrindines veiklų grupes: sukurti kompiuterizuotą profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo informacinę sistemą (AIKOS) bei profesinio informavimo infrastruktūrą – AIKOS administravimo priemones ir profesinio informavimo taškų (PIT) tinklą. Projekto uždaviniai yra: užtikrinti Lietuvos žmonėms prieinamumą prie kokybiškos informacijos apie mokymosi ir įsidarbinimo galimybes, sukurti sistemą, veikiančią informacinių technologijų ir kitomis priemonėmis, leidžiančiomis susipažinti su mokymo programomis, teikiamomis kvalifikacijomis bei padėti asmenims išsirinkti specialybę, sukurti vientisą šalies informavimo ir konsultavimo infrastruktūrą, teikti informaciją apie aukštųjų mokyklų studentų ir profesinių mokyklų mokinių, laisvų darbo vietų ir bedarbių skaičių, teikti kokybišką informaciją apie mokymosi ir įsidarbinimo galimybes profesinio informavimo taškams ir profesinio orientavimo centrams ir kt. Taigi šis projektas ir jo įgyvendinimas yra susijęs su viešuoju interesu.

17Minėto projekto finansavimas numatytas paramos teikimo 2005 m. birželio 1 d. sutartimi Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-07-04/0003/Nr.S-180/SUT-510, pasirašyta tarp VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos. Iš minėtos sutarties matyti, kad projektas iki 7 010 514,97 Lt finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų ir iki 2 336 838,32 Lt iš Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų (Sutarties 2 p.). Remiantis sutarties priedo – paraiškos ES struktūrinių fondų finansinei paramai gauti – 4 punktu, projekto pabaiga numatyta 2008 m. gegužės 31 d.

18Remiantis minėtos sutarties nuostatomis, įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra) turi teisę inicijuoti Paramos teikimo sustabdymą arba sutarties nutraukimą, informuodama apie tai tarpinę instituciją, jei projekto vykdytojas (arba partneriai, kai taikoma) nepašalina realios grėsmės, dėl kurios projektas negalės būti laiku ir tinkamai įgyvendintas arba tokios grėsmės neįmanoma pašalinti (55.4 p.). Tarpinė institucija, gavusi įgyvendinančios institucijos prašymą sustabdyti Paramos teikimą arba nutraukti sutartį, per dešimt darbo dienų priima sprendimą, be kita ko, nutraukti sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtas paramos lėšas ar jų dalį (paramos sutarties 59.2 p.).

19Atsižvelgiant į tai, kad tinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti patirtos iki 2008 m. gegužės 31 d. (7.4 p.), o skundžiama nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimta 2007 m. kovo 5 d., t.y. kompiuterinės įrangos pirkimas, tad ir visas projekto įgyvendinimas, yra sustabdytas jau beveik 4 mėnesius, kyla reali grėsmė, kad projekto, atsižvelgiant į projekto uždavinių mastą ir projekto įgyvendinimo planą, nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių, nebus įmanoma įgyvendinti iki nustatyto termino.

20Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių – viešojo pirkimo dėl „Profesinio informavimo taškų (PIT) aprūpinimo kompiuterine įranga“ pirkimo procedūros sustabdymo – paramos teikimo 2005 m. birželio 1 d. sutartimi Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-07-04/0003/Nr.S-180/SUT-510 numatytos sąlygos gali būti neįvykdytos joje nustatytu laiku, dėl ko Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija gali prarasti lėšas iš Europos Sąjungos struktūrinio fondo, o projektas likti neįgyvendintas. Tai pažeistų visuomenės interesus, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos siekiamiems tikslams, pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintą teisingumo principą bei prioritetinio visuomenės interesų apsaugos užtikrinimo principą.

21Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai neįvertino svarbių faktinių šiam klausimui spręsti bylos aplinkybių, todėl klausimą išsprendė neteisingai ir tai yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartį.

24Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aideta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – viešojo pirkimo dėl „Profesinio informavimo taškų (PIT) aprūpinimo kompiuterine įranga“ pirkimo procedūros sustabdymo – taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Aideta“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu... 4. Tuo pačiu ieškiniu ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 5. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 5 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl... 6. Teismas nutartyje nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių... 7. Atsakovas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atskiruoju... 8. Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:... 9. 1. Sustabdžius konkurso procedūras, nebus įmanoma laiku pasiekti projekte... 10. 2. Teismas nepagrįstai netaikė atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Aideta“ prašo... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar... 14. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) yra... 15. Tačiau pažymėtina, kad teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos... 16. Iš bylos duomenų matyti, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo... 17. Minėto projekto finansavimas numatytas paramos teikimo 2005 m. birželio 1 d.... 18. Remiantis minėtos sutarties nuostatomis, įgyvendinančioji institucija (VšĮ... 19. Atsižvelgiant į tai, kad tinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti... 20. Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl pirmosios... 21. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartį.... 24. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aideta“ prašymą dėl...