Byla 2A-105-357/2014
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Bartašienės, teisėjų Egidijaus Mockevičiaus, Vilijos Valantienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo AB „EMPOWER“ apeliacinį skundą dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-487-476/2013 pagal ieškovo AB „EMPOWER“ ieškinį atsakovams UAB „Cerara“, UAB „Teisės departamentas“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „EMPOWER“ ieškiniu kreipėsi į Raseinių rajono apylinkės teismą prašydamas pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento tarp atsakovų UAB „Cerara“ ir UAB „Teisės departamentas“ 2013-02-15 sudarytą reikalavimo teisės perleidimo sutartį Nr. SP/13/02/15/2 bei taikyti restituciją natūra, įpareigojant sandorio šalis grąžinti viena kitai tai, ką kiekviena iš jų yra gavusios pagal pripažintą negaliojantį sandorį bei solidariai priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad 2011 m. atsakovas UAB „Cerara“, kaip pirkėjas, žodžiu užsakė iš ieškovo, kaip pardavėjo, prekes skirtas elektros tinklų infrastruktūros vystymui. Ieškovas, vykdydamas užsakymą, perdavė atsakovui UAB „Cerara“ užsakytas prekes bei išrašė ir atsakovui įteikė prekių perdavimą patvirtinančias PVM sąskaitas faktūras, kurios nėra apmokėtos iki šiol. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Cerara“ nurodyta apimtimi nebuvo atsiskaičiusi su AB „EMPOWER“, nors nurodytų sąskaitų apmokėjimo terminai buvo pradelsti, ieškovas kreipėsi į teismą su prašymu išduoti teismo įsakymą dėl skolos ir delspinigių priteisimo bei laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto taikymo skolos apimtyje – 213259,91 Lt taikymo. Taikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu, 2013-03-27 antstolė pateikė ieškovui informaciją gautą iš atsakovo UAB „Cerara“, skolininko UAB „TETAS“, apie tai, kad atsakovas, UAB „Cerara“, 2013-02-15 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. SP/13/02/15/2 perleido savo 86254,25 Lt reikalavimo teisę į UAB „TETAS“, trečiajam asmeniui, atsakovui UAB „Teisės departamentas“. 2013-04-05 antstolė V. Š. pateikė informaciją ieškovui, kad vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nerasta atsakovo UAB „Cerara“ vardu įregistruoto turto, išieškojimas nukreiptas į atsakovui UAB „Cerara“ priklausančias pinigines lėšas, tačiau jų nėra pakankamai. 2013-04-09 UAB „TETAS“ raštu informavo ieškovą apie atliktą mokėjimą atsakovui UAB „Teisės departamentas“ pagal ginčijamą sandorį. Laiko, kad sandoris pažeidžia ieškovo interesus, kadangi atsakovams sudarius minėtą sandorį, kuriam nėra jokio teisinio pagrindo ir kuris yra neatlygintinas, sumažėjo turto, į kurį galėtų būti nukreiptas skolų išieškojimas ir tai laikytina kreditoriaus teisių pažeidimu LR CK 6.66 str. 1 d. pagrindu.

6Atsakovas UAB „Teisės departamentas“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovo atsakovo UAB „Teisės departamentas“ naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas, skirti ieškovui 20000,00 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę baudos sumos priteisiant atsakovui UAB „Teisės departamentas“. Nurodė, kad 2013-02-15 atsakovas su UAB „Cerara“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/13/02/15/2, pagal kurią UAB „Cerara“ perleido atsakovui reikalavimo teisę į 86254,25 Lt dydžio UAB „TETAS“ skolą. Už įsigytą reikalavimo teisę atsakovas UAB „Cerara“ sumokėjo 75000,00 Lt, dalį nurodytos sumos pervesdama į UAB „Cerara“ nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, o likusią dalį pervesdamas UAB „Cerara“ nurodytiems šios įmonės kreditoriams. Įsigytą reikalavimo teisę realizavo tik iš dalies, nes UAB „TETAS“ iš mokėtinos sumos išskaičiavo netesybas, viso sumokėdamas atsakovui 83450,80 Lt. Laiko, kad ieškovas neįrodė actio Pauliana ieškiniui pareikšti būtinųjų sąlygų.

7Atsakovas UAB „Cerara“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Raseinių rajono apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10Iš ieškovo AB „EMPOWER“ priteisė atsakovo UAB „Teisės departamentas“ naudai 5400,00 LT bylinėjimosi ir 53,70 Lt pašto išlaidų valstybei.

11Teismas nustatė, kad atsakovai UAB „Cerara“ ir UAB „Teisės departamentas“ 2013-02-15 sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/13/02/15/2, pagal kurią UAB „Cerara“ perleido UAB „Teisės departamentas“ reikalavimo teisę į 86254,25 Lt dydžio UAB „TETAS“ skolą. Skola perduota 2013-02-15 Skolos priėmimo–perdavimo aktu Nr. 1, kuriame nurodyta, jog naujasis kreditorius įsipareigoja sumokėti pradiniam kreditoriui 75000,00 Lt, likusi perleidžiamos skolos dalis lieka naujajam kreditoriui. Iš mokėjimų nurodymų, sąskaitų išrašų, prašymų kopijų teismas sprendė, kad UAB „Teisės departamentas“ 40 000 Lt sumokėjo dviem mokėjimais 2013-02-15 ir 2013-02-18 UAB „Cerara“, o likusius pinigus, UAB „Cerara“ parašymu, sumokėjo pastarojo kreditoriams: 2013-04-08 R. M. – 6666,67 Lt, 2013-04-08 S. T. – 13333,33 Lt ir 2013-02-15 SIA Capitalia Krediti – 15 000,00 Lt. Mokėjimo nurodymų paskirtyse nurodyta, kad mokėjimai daromi pagal reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/13/02/15/2. UAB „TETAS“ 2013-04-08 sumokėjo UAB „Teisės departamentas“ skolą, sumažintą priskaičiuotais delspinigiais, – 83450,80 Lt. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendė, jog UAB „Teisės departamentas“ sudarė su UAB „Cerara“ atlygintiną dvišalį sandorį. Be to, teismas pažymėjo, kad ieškovas į teismą dėl 213259,91 Lt skolos kreipėsi jau po to, kai dalis ginčijamo sandorio buvo įvykdyta. Nagrinėjamoje byloje teismo nenustatyta, kad UAB „Teisės departamentas“ sudarydamas šį sandorį buvo nesąžiningas. Neįrodžius, kad trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintiną dvišalį sandorį buvo nesąžiningas, teismas laikė, kad nėra pagrindo taikyti CK 6.66 straipsnį ir pripažinti sandorį negaliojančiu ir nėra pagrindo taikyti restituciją.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Apeliaciniu skundu AB „EMPOWER“ prašo panaikinti Raseinių rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti; netenkinus pirmojo prašymo, panaikinti skundžiamą teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; išreikalauti iš atsakovų reikalavimo perleidimo priėmimo-perdavimo aktų originalus bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Apeliantas nurodo, kad teismas netinkamai taikė ir aiškino materialines bei procesinės teisės normas, tinkamai ir išsamiai neištyrė visų byloje esančių įrodymų, todėl teismo sprendimas nėra teisėtas. Teismas atmetė ieškovo reikalavimus iš esmės nurodydamas vienintelį argumentą, t.y. atsakovo UAB „Teisės departamentas” nesąžiningumo neįrodymo faktą ir visiškai neišnagrinėjo ir nepasisakė dėl kitų ieškovo nurodytų būtinųjų actio Pauliana taikymo sąlygų, o aiškindamas bylos aplinkybes, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos.

162. Apeliantas įsitikinęs, kad teismui abejonių turėjo sukelti pateiktos priėmimo-perdavimo akto kopijos autentiškumas, todėl teismas vertindamas įrodymus ir norėdamas išsamiai juos išnagrinėti, turėjo CPK 179 str. pareikalauti papildomų įrodymų, o būtent Priėmimo-perdavimo akto originalo, nes to reikalauja ir viešas interesas.

173. Teismas visiškai neanalizavo ir neatsižvelgė į tai, kad atsakovo UAB „Teisės departamentas“ direktorius, kuris tiesiogiai sudarė ir pasirašė reikalavimo teisės perleidimo sutartį su skolininku asmeniškai kaip fizinis asmuo, vadovaujantis 2012 m. spalio 5 d. kasos pajamų orderio kopija suteikė 51 000 Lt skolą UAB „Cerara“. Tas pats atsakovo UAB „Teisės departamentas“ vadovas, S. T., būdamas SIA Capitalia Krediti įgaliotuoju atstovu, tą pačią reikalavimo teisės perleidimo dieną 2013 m. vasario 15 d. sudarė su atsakovu UAB „Cerara“ paskolos sutartį Nr. LT-FL-8-2013, pagal kurią paskolino atsakovui UAB „Cerara“ 107 602,83 Lt dydžio sumą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad atsakovui UAB „Teisės departamentas“ buvo gerai žinomi atsakovo UAB „Cerara“ finansiniai sunkumai, nuolatinis piniginių lėšų trūkumas ir poreikis nuolat gauti paskolas ir finansavimus iš kitų šaltinių bei trečiųjų asmenų. Todėl teismas konstatuodamas, kad UAB „Teisės departamentas“ nesąžiningumas šioje byloje nebuvo įrodytas, netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas.

184. Teismas nesprendė, kokią ekonominę naudą gavo UAB „Cerara“ perleidusi reikalavimo teisę, nekėlė klausimo dėl UAB „Cerara“ gautos ekonominės naudos iš sudaromo sandorio, neištyrė visų byloje surinktų įrodymų, todėl išvadas grindė ne įrodymų viseto pagrindu. Apelianto nuomone, teismas visiškai neišsiaiškino sandorio, kaip tokio, turinio ir jo sąlygų ir neatsižvelgė į teismų praktikos šiuo klausimu nuostatas.

195. Teismas netinkamai taikė CPK ir Rekomendacijų normas, reglamentuojančias proceso šalies patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą, kurios turėjo būti atitinkamai sumažintos.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą UAB „Teisės departamentas“ prašo Raseinių rajono teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje.

21Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

221. Apelianto aptariamą priėmimo-perdavimo aktą ieškovui pateikė UAB „Tetas“, t.y. skolininkas, į kurį reikalavimo teisę ir įsigijo atsakovas. Apeliantas nepateikia jokių argumentų ar įrodymų, kaip išreikalautas aptariamo dokumento originalas būtų galėjęs įtakoti šio ginčo eigą ar teismo sprendimą, be to, tai tik vienas iš įrodymų, kad ginčijamas sandoris buvo atlygintinis. Šalių ginčas, tarp dviejų privačių verslo subjektų, neturi jokio viešumo požymio. Pažymi, kad teismas neturėjo ir negalėjo be ieškovo prašymo reikalauti iš atsakovo patekti atskirus įrodymus. Nagrinėjamu atveju apeliantas nereikalavo aptariamo įrodymo išreikalauti pirmosios instancijos teisme, nors žinojo apie jo egzistavimą.

232. Bylą nagrinėjęs teismas priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą atmesti ieškinį, kadangi apeliantas neįrodė būtinųjų actio Pauliana sąlygų egzistavimo. Apeliaciniame skunde bandoma interesų pažeidimą įrodinėti per sandorio ekonominio naudingumo nebuvimą, tačiau ir šiuo atveju apelianto išvadų nepagrindžia jokie byloje esantys įrodymai. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme apeliantas nepateikė absoliučiai jokių įrodymų, kad nėra galimybių iš UAB „Cerara“ išieškoti jam priteistą sumą. Ieškovas neįrodė ir kitos būtinosios actio Pauliana taikymo sąlygos – šalių nesąžiningumo. Apeliantas neįrodė, o ir neįrodinėjo aplinkybių, kad ginčijamas sandoris UAB „Cerara“ buvo neprivalomas, kad dėl sandorio sudarymo UAB „Cerara“ tapo nemokia, taip pat, kad nesudariusi ginčijamo sandorio UAB „Cerara“ būtų įvykdžiusi savo prievolę apeliantui ar, kad pastarasis buvo atlikęs kokius nors veiksmus, užtikrinančius jo reikalavimų patenkinimą sandorio sudarymo dieną. Taigi, apeliantui neįrodžius visų būtinųjų actio Pauliana sąlygų egzistavimo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė jo ieškinį kaip neįrodytą.

243. Teismas, įvertinęs kad atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos nėra nepagrįstai didelės, pasielgė teisingai jas priteisdamas.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

27Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tarp jų ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisakoma dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

28Dėl actio Pauliana taikymo sąlygų

29Actio Pauliana yra kreditoriaus teisių gynimo priemonė, kurios tikslas – skolininko mokumo ir kreditoriaus teisių, pažeistų dėl nesąžiningų skolininko ir trečiojo asmens veiksmų, atkūrimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pabrėžiama, kad taikydami šį institutą, kaip vieną išimtinių sandorių negaliojimo atvejų, teismai turi užtikrinti kreditoriaus, skolininko ir jo turtą įsigijusio trečiojo asmens interesų pusiausvyrą. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtojamoje praktikoje yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti. Įvertinus, kad actio Pauliana instituto taikymas susijęs su sutarčių laisvės ribojimu, ir siekiant, kad kreditorius nepiktnaudžiautų šiuo institutu bei nebūtų nepagrįstai suvaržytos skolininko teisės, sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant pirmiau nurodytų sąlygų visetui, t. y. nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo taikyti CK 6.66 straipsnio ir pripažinti sandorį negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012-11-06 nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; 2013-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-117/2013).

30Apeliantas UAB „EMPOWER“ pagrįstai nesutinka su teismo sprendimu, kuriuo atmestas ieškinys vieninteliu argumentu, kad neįrodytas atsakovo UAB „Teisės departamentas” nesąžiningumo faktas. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga ir apeliacinio skundo argumentais, pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas visiškai neišnagrinėjo ir nepasisakė dėl kitų ieškovo nurodytų būtinųjų actio Pauliana taikymo sąlygų, taip nukrypdamas nuo kasacinio teismo praktikos. Be to, teismas, priimdamas sprendimą, nevertino faktinių bylos aplinkybių susijusių su pateikto priėmimo-perdavimo akto kopijos autentiškumu. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepakankamai motyvuotas, bylos faktinės aplinkybės pilnai neištirtos, bylos esmė neatskleista ir apeliacinės instancijos teismas šių pažeidimų ištaisyti negali (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

31Kaip minėta, sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu yra būtinas actio Pauliana sąlygų visetas. Raseinių rajono apylinkės teismas sprendime analizuodamas tik UAB „Teisės departamentas“ sąžiningumo faktą sudarant ginčo sandorį, kito atsakovo - UAB „Cerara“ sąžiningumo fakto visiškai nevertino, kitų actio Pauliana ieškiniui taikyti būtinų sąlygų t.y. ieškovo galiojančios ir neabejotinos reikalavimo teisės, ieškovo teisių pažeidimo sudarius ginčo sandorį, dėl atsakovo būtinumo sudaryti ginčo sandorį, dėl abiejų atsakovų nesąžiningumo nenagrinėjo ir nemotyvavo.

32Teisėjų kolegijos vertinimu, teismas spręsdamas dėl kreditorių teisių pažeidimo, visiškai nevertino įrodymų ir nepasisakė dėl perleisto turto vertės. Todėl sutiktina su apelianto argumentu, kad teismas netyrė, kokią ekonominę naudą gavo UAB „Cerara“ perleidusi reikalavimo teisę. Pažymėtina ir tai, kad teismų praktikoje kreditorių teisių pažeidimas, kaip Actio Pailiana, sąlyga turi būti vertinama kur kas plačiau. Pranašumo vienam kreditoriui suteikimas kaip Actio Pauliana aplinkybė yra ir kreditoriaus teisių pažeidimas, ir kartu, skolininko nesąžiningumas. Nagrinėjamu atveju, liko neįvertintos sandorio atlygintinumo aplinkybės. Pažymėtina, kad teismas šio kreditoriaus teisių pažeidimo aspekto nenagrinėjo, dėl jo nepasisakė, kas vertintina, kaip teismo pareigos visapusiškai išanalizuoti faktines ir teisines bylos aplinkybes, pažeidimas. Teismas visiškai neanalizavo ir nevertino tai, ar atsakovui UAB „Teisės departamentas“ buvo gerai žinomi atsakovo UAB „Cerara“ finansiniai sunkumai, nuolatinis piniginių lėšų trūkumas ir poreikis nuolat gauti paskolas ir finansavimus iš kitų šaltinių.

33Dėl dalyvaujančių byloje asmenų

34Iš bylos duomenų matyti, kad vienas iš atsakovų UAB „Cerara“, ir ginčijamo sandorio šalių, pateikė teismui tik atsiliepimą į ieškinį, teismo posėdžiuose nedalyvavo, t. y. nusišalino nuo bet kokių žodinių paaiškinimų dėl ginčijamo sandorio. Teismas turi diskrecinę teisę pripažinti šalies ar kito byloje dalyvaujančio asmens dalyvavimą procese būtinu (CPK 51 str. 2 d.). Šią teisę jis įgyvendina, įvertinęs galimybes tinkamai išnagrinėti bylą ir priimti pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės pagal bylos medžiagą ir pateiktus įrodymus. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjant šalių ginčą, būtina įvertinti sandorio sudarymo būtinybę, sandorio šalių sąžiningumą, gautų lėšų panaudojimą atsiskaitymui su kreditoriais. Sandorių sudarymo aplinkybės geriausiai žinomos juos sudariusiems asmenims, būtent jie gali tiksliausiai apie jas paaiškinti teismui, atsakyti į byloje dalyvaujančių asmenų klausimus. Kolegija sprendžia, kad Raseinių rajono apylinkės teismas neatkreipė dėmesio į šiuos nustatinėjamų aplinkybių ypatumus, neatsižvelgė į civilinio proceso tikslą ginti asmenų, kurių subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus (CPK 2 str.), todėl svarbios bylos aplinkybės liko neišaiškintos ir neįvertintos. Teismas, nagrinėdamas šalių ginčą, turi pareikalauti pateikti papildomus įrodymus, o jei jų nepakanka, pripažinti šalių dalyvavimą būtinu ir pagal sandorį sudariusių šalių atstovų paaiškinimus nustatyti tikrąsias sandorio sudarymo aplinkybes, tikrąją šalių valią, lėmusią sprendimą sudaryti ginčo sandorį.

35Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ieškinio patenkinimo atveju, pripažinus ginčijamą sandorį negaliojančiu, taikytina restitucija ir ginčo sandorio objektu buvęs turtas, tai yra reikalavimo teisė grąžintina atsakovui UAB „Cerara“ nuosavybėn kartu su atsakovo UAB „Teisės departamentas“ gautomis lėšomis pagal ginčijamą sandorį iš UAB „Tetas“. Už įsigytą reikalavimo teisę atsakovas UAB „Teisės departamentas“ sumokėjo UAB „Cerara“ 75000,00 Lt, dalį nurodytos sumos pervesdama į UAB „Cerara“ nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, o likusią dalį pervesdamas UAB „Cerara“ nurodytiems šios įmonės kreditoriams: R. M., S. T. ir SIA Capitalia Krediti. Atsižvelgiant į nurodytas faktines aplinkybes spręstinas klausimas dėl UAB „Tetas“, R. M., S. T. ir SIA Capitalia Krediti patraukimo dalyvaujančiais byloje asmenims.

36Dėl priėmimo-perdavimo akto

37Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas ieškinį grindė ir atsakovo UAB „Teisės departamentas“ nesąžiningumą įrodinėjo faktu, kad tarp atsakovų sudarytas reikalavimo teisės perleidimo sandoris buvo neatlygintinis bei pagrįsdamas minėtą aplinkybę pateikė atitinkamą rašytinį įrodymą t.y. 2013-02-15 skolos priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1 prie reikalavimo perleidimo sutarties Nr. SP/13/02/15/2, kurio kopija buvo pateikta vieno iš atsakovų. Bylos nagrinėjimo metu, atsakovai pateikė kitas to paties dokumento kopijas, t.y. Priėmimo-perdavimo akto kopijas, kuriose buvo nurodytas trečiasis punktas, kuriuo „Naujasis kreditorius įsipareigoja sumokėti Pradiniam kreditoriui 75 000,00 Lt, iš kurių 15 000,00 Lt pervedama Pradinio kreditoriaus prašymu į SIA Capitalia sąskaitą 40 000,00 Lt suma pervedama į Pradinio kreditoriaus sąskaitą 6666,67 Lt pervedama Pradinio kreditoriaus prašymu į R. M. sąskaitą ir likusią 13 333,33 Lt suma pervedama Pradinio kreditoriaus prašymu į S. T. sąskaitą likusi perleidžiamos skolos dalis lygi lieka Naujajam kreditoriui“.

38Pirmosios instancijos teismas, skundžiamame sprendime konstatavo, kad atsakovui „UAB „Cerara", darant priėmimo-perdavimo akto kopiją buvo uždengtas akto punktas Nr. 3“.

39Apeliantas įsitikinęs, kad teismui abejonių turėjo sukelti pateiktos priėmimo-perdavimo akto kopijos autentiškumas, todėl teismas privalėjo pareikalauti pateikti būtent Priėmimo-perdavimo akto originalą. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo išsamiai išnagrinėti reikalavimo teisės Priėmimo-perdavimo akto kopijas ir tokių skirtingų kopijų atsiradimo byloje aplinkybes. Todėl pirmosios instancijos teismas vertindamas įrodymus ir norėdamas išsamiai juos išnagrinėti, turi CPK 179 str. tvarka pareikalauti papildomų įrodymų, o būtent Priėmimo-perdavimo akto originalą.

40Dėl bylos esmės atskleidimo

41Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, akcentuoja būtinybę byloje įvertinti ginčijamo sandorio teisėtumą Actio Pauliana sąlygų visumos prasme. Teisėjų kolegija sprendžia, jog skundžiamo sprendimo išvada dėl šių sąlygų egzistavimo, nėra paremta įrodymais, o byloje esantys įrodymai tinkamai neišanalizuoti.

42Įrodymų tyrimas ir vertinimas yra pirmosios instancijos teismo prerogatyva. Vadovaujantis LR CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, apeliacinės instancijos teismo teisė yra panaikinti apskųstą teismo sprendimą ir perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Kadangi faktinių aplinkybių nustatymas apeliacinės instancijos teisme yra ribotas todėl, kad peržiūros procedūra varžoma papildomų įrodymų priėmimo apribojimais, tyrimo apimtis susiaurina apeliacinių skundų apimtys. Pirmojoje instancijoje netyrus bylos aplinkybių bei įrodymų, neišsprendus trečiųjų asmenų įtraukimo į bylą klausimo, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylos išsprendimas negalimas apeliacinėje instancijoje, todėl tikslinga perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Tuo nenusižengiama esminėms civilinio proceso nuostatoms, nors proceso operatyvumas ir yra viena iš principinių proceso nuostatų, tačiau jo taikymas turi būti tinkamas, kaip galima geriau užtikrinant asmenų teisių įgyvendinimą. Bylos aplinkybės turi būti ištirtos išsamiai ir visapusiškai, o šalims turi būti suteikta teisė apeliuoti dėl, jų manymu, neteisėtų sprendimų. Kaip minėta, byloje reikalingi faktai apeliacinėje instancijoje gali būti nustatomi tik ribotai, o po jų nustatymo nesutinkanti su faktinių aplinkybių konstatavimu šalis netenka galimybės į pakartotinį jų persvarstymą. Grąžinus bylą pirmajai instancijai, rungimosi galimybės yra geresnės, o teisė į apeliaciją tuo aspektu, kad galima iš naujo patikrinti ir faktines aplinkybes, užtikrinama labiau. Atsižvelgiant į šias aplinkybes byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

43Dėl bylinėjimosi išlaidų

44Bylą perdavus nagrinėti iš naujo bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas apeliacinėje instancijoje nespręstinas.

45Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

46Raseinių rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB „EMPOWER“ ieškiniu kreipėsi į Raseinių rajono apylinkės... 5. Ieškovas nurodė, kad 2011 m. atsakovas UAB „Cerara“, kaip pirkėjas,... 6. Atsakovas UAB „Teisės departamentas“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 7. Atsakovas UAB „Cerara“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Raseinių rajono apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškinį... 10. Iš ieškovo AB „EMPOWER“ priteisė atsakovo UAB „Teisės... 11. Teismas nustatė, kad atsakovai UAB „Cerara“ ir UAB „Teisės... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Apeliaciniu skundu AB „EMPOWER“ prašo panaikinti Raseinių rajono... 14. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 15. 1. Apeliantas nurodo, kad teismas netinkamai taikė ir aiškino materialines... 16. 2. Apeliantas įsitikinęs, kad teismui abejonių turėjo sukelti pateiktos... 17. 3. Teismas visiškai neanalizavo ir neatsižvelgė į tai, kad atsakovo UAB... 18. 4. Teismas nesprendė, kokią ekonominę naudą gavo UAB „Cerara“... 19. 5. Teismas netinkamai taikė CPK ir Rekomendacijų normas, reglamentuojančias... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą UAB „Teisės departamentas“ prašo... 21. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 22. 1. Apelianto aptariamą priėmimo-perdavimo aktą ieškovui pateikė UAB... 23. 2. Bylą nagrinėjęs teismas priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą... 24. 3. Teismas, įvertinęs kad atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 27. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 28. Dėl actio Pauliana taikymo sąlygų... 29. Actio Pauliana yra kreditoriaus teisių gynimo priemonė, kurios tikslas –... 30. Apeliantas UAB „EMPOWER“ pagrįstai nesutinka su teismo sprendimu, kuriuo... 31. Kaip minėta, sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu... 32. Teisėjų kolegijos vertinimu, teismas spręsdamas dėl kreditorių teisių... 33. Dėl dalyvaujančių byloje asmenų... 34. Iš bylos duomenų matyti, kad vienas iš atsakovų UAB „Cerara“, ir... 35. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ieškinio patenkinimo atveju, pripažinus... 36. Dėl priėmimo-perdavimo akto... 37. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas ieškinį grindė ir atsakovo UAB... 38. Pirmosios instancijos teismas, skundžiamame sprendime konstatavo, kad... 39. Apeliantas įsitikinęs, kad teismui abejonių turėjo sukelti pateiktos... 40. Dėl bylos esmės atskleidimo... 41. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, akcentuoja būtinybę byloje... 42. Įrodymų tyrimas ir vertinimas yra pirmosios instancijos teismo prerogatyva.... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 44. Bylą perdavus nagrinėti iš naujo bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 45. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 46. Raseinių rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimą panaikinti...