Byla 2VP-19238-989/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Račkauskaitė-Burneikienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės Virginijos Meškauskienės prašymą dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo, suinteresuoti asmenys – skolininkas uždaroji akcinė bendrovė „Suxi“, uždarosios akcinės bendrovės „Suxi“ vadovas V. K., išieškotojas Jokūbausko įmonė „JONAS“.

2Teismas

Nustatė

3antstolė Virginija Meškauskienė kreipėsi į teismą su prašymu ir nurodė, kad vykdo Kauno apylinkės teismo 2018 m. kovo 5 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-1142-924/2018 dėl 3221,88 Eur skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Suxi“ išieškotojo Jokūbausko įmonei „JONAS“ naudai. Skolininko vadovui V. K. 2018 m. balandžio 17 d. buvo įteiktas 2018 m. balandžio 10 d. Patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą, tačiau antstolės reikalavimai iki šiol yra neįvykdyti. Antstolė 2018 m. gegužės 3 d. pareiškimu prašė teismo UAB „Suxi“ vadovui V. K. skirti 50,00 EUR vienkartinę baudą už antstolės reikalavimo nevykdymą (b. l. 1).

4Pareiškimas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, nepranešus suinteresuotiems asmenims (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 str. 2 d.).

5Prašymas tenkintinas.

6Iš vykdomosiose bylose esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolė Virginija Meškauskienė vykdo Kauno apylinkės teismo 2018 m. kovo 5 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-1142-924/2018 dėl 3221,88 Eur skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Suxi“ išieškotojo Jokūbausko įmonei „JONAS“ naudai (vykd. b. l. 2). Antstolė Virginija Meškauskienė 2018 m. balandžio 10 d. patvarkymu Nr. S1-35653 pateikti informaciją apie turimą turtą įpareigojo skolininką UAB „Suxi“ per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo dienos raštu pateikti antstolei duomenis apie skolininko UAB „Suxi“ turimą turtą ir jo buvimo vietą, turtines teises ar vertybinius popierius, visas turimas pinigines lėšas, pas trečiuosius asmenis esantį turtą ir lėšas (vykd. b. 22). Minėtas antstolės patvarkymas buvo įteiktas V. K. per jo darbovietę UAB „Suxi“ 2018 m. balandžio 17 d. (vykd. b. l. 38). Skolininkas antstolės reikalavimo neįvykdė, nepateikė antstolei reikalautų duomenų. Duomenų, kad patvarkymas būtų įvykdytas, byloje nėra (CPK 178 str.).

7CPK 645 str. 1 d. nustatyta, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas (CPK 645 str. 2 d.). Pagal CPK 645 str. 3 d. už šio reikalavimo neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki 500 Eur dydžio baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų. Ši norma yra specialioji norma CPK 585 str. atžvilgiu, kuris įtvirtina antstolio reikalavimų visiems asmenims privalomumą.

8Byloje nustatyta, kad skolininko UAB „Suxi“ vadovas - direktorius V. K. (vykd. b. l. 8). Iš vykdomosios bylos Nr. 0015/18/00419 medžiagos matyti, jog skolininkas nevykdo antstolės 2018 m. balandžio 10 d. patvarkymo Nr. S1-35653 pateikti informaciją apie turimą turtą ir nenurodo priežasčių, kodėl antstolės reikalavimai nevykdomi. Dėl nurodyto darytina išvada, kad skolininkas piktybiškai nevykdo teisėtų antstolės reikalavimų ir savo veiksmais sunkina vykdymo procesą, pažeidė imperatyvią proceso teisės normą, įsakmiai įpareigojančią vykdyti antstolės reikalavimus, tokiais savo netesėtais veiksmais (neveikimu) sutrukdė antstolei per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau įvykdyti vykdomąjį dokumentą, pažeidė išieškotojo vykdomojoje byloje teises bei teisėtus interesus, nesuteikė antstolei būtinos vykdomojo dokumento vykdymui informacijos, nereagavo į antstolės reikalavimus, taip pat nenurodė priežasčių, dėl kurių nevykdo antstolės reikalavimų. Dėl nurodytų aplinkybių yra pagrindas skolininko vadovui paskirti CPK 645 str. 3 d. numatytą nuobaudą už pažeidimą (antstolės reikalavimų nevykdymą), todėl remiantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, antstolės pareiškimas dėl baudos skyrimo tenkinamas, skolininko vadovui už antstolės 2018 m. balandžio 10 d. patvarkymu Nr. S1-35653 pateikti informaciją apie turimą turtą nevykdymą skiriama 50 Eur bauda (CPK 645 str. 3 d.).

9Išaiškinti UAB „Suxi“ vadovui V. K., kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimus.

10Pagal CPK 106 str. 3 d. baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų.

11Teismas, vadovaudamasis CPK 290-292, 593, 645 straipsniais,

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13Paskirti UAB ,,Suxi“, įmonės kodas 304139064, vadovui V. K., asmens kodas ( - ) 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų) baudą už antstolės 2018 m. balandžio 10 d. patvarkymo Nr. S1-35653 nevykdymą, baudą išieškant iš asmeninių V. K. lėšų.

14Išaiškinti V. K., kad bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6800. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

15Išaiškinti UAB „Suxi“ vadovui V. K., kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimus.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai