Byla 2S-1596-430/2019
Dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Suxi“ (toliau – UAB „Suxi“), V. K., J. įmonė „Jonas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens V. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 24 d. civilinėje byloje Nr. 2VP-27623-1044/2019 pagal pareiškėjos antstolės Virginijos Meškauskienės pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Suxi“ (toliau – UAB „Suxi“), V. K., J. įmonė „Jonas“.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Antstolė Virginija Meškauskienė vykdo išieškojimą pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 5 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-1142-924/2018 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Suxi“ išieškotojo J. įmonei „Jonas“. 2018 m. balandžio 10 d. antstolės patvarkymu skolininkas buvo įpareigotas pateikti informaciją apie turimą turtą, tačiau šio reikalavimo neįvykdė, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-19238-989/2018 skolininkės UAB „Suxi“ vadovui V. K. buvo paskirta 50 Eur bauda, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-41423-1012/2018 skolininkės UAB „Suxi“ vadovui V. K. buvo paskirta 200 Eur bauda. 2019 m. liepos 18 d. antstolė V. Meškauskienė kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su pareiškimu dėl antstolės patvarkymo nevykdomo ir prašė skirti skolininkės UAB „Suxi“ vadovui V. K. 300 Eur baudą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 24 d. nutartimi antstolės V. Meškauskienės pareiškimą tenkino.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

61.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2VP-27623-1044/2019 skyrė UAB „Suxi“ vadovui V. K. 300 Eur baudą už antstolės 2018 m. balandžio 10 d. patvarkymo Nr. S1-35653 nevykdymą. Teismas išaiškino V. K., kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimus.

82.

9Teismas nustatė, kad antstolė V. Meškauskienė 2018 m. balandžio 10 d. patvarkymu Nr. S1-35653 įpareigojo skolininkę UAB „Suxi“ per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos raštu pateiki antstoliui duomenis apie skolininkės UAB „Suxi“ turimą turtą ir jo buvimo vietą, turtines teises ar vertybinius popierius, visas turimas pinigines lėšas, pas trečiuosius asmenis esantį turtą ir lėšas. Šis patvarkymas buvo įteiktas 2018 m. balandžio 17 d. skolininkės UAB „Suxi“ vadovui, tačiau vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad skolininkės vadovas būtų įvykdęs šiuos reikalavimus.

103.

11Teismas akcentavo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-19238-989/2018 skolininkės UAB „Suxi“ vadovui V. K. jau buvo paskirta 50 Eur bauda, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-41423-1012/2018 skolininkės UAB „Suxi“ vadovui V. K. buvo paskirta 200 Eur bauda, taip pat teismai ne kartą išaiškino skolininkės vadovui, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti antstolės reikalavimus, tačiau skolininkės vadovas ir toliau nevykdo antstolės įpareigojimų, nepaisant to, jog antstolė jau trečią kartą kreipiasi į teismus dėl nevykdomo patvarkymo. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog pareiškėjos pareiškimas pagrįstas, dėl to tenkinamas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

134.

14Suinteresuotas asmuo V. K. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 24 d. nutarties, prašydamas panaikinti nutartį ir antstolės pareiškimą atmesti arba šią nutartį pakeisti ir paskirtos baudos dydį sumažinti iki 50 Eur baudos.

155.

16Apeliantas pasisako, kad neturėjo tyčios nevykdyti antstolės reikalavimų, o buvo informavęs antstolės V. Meškauskienės kontorą telefonu, jog įmonės kasa yra areštuota, įmonė yra nauja ir nėra įsigijusi jokio turto ir nevykdo veiklos. Supranta, kad telefoninio pokalbio, kaip įrodymo, prie bylos nepridėsi, dėl to pasižada visą informaciją antstolei pateikti raštu.

176.

18Apeliantas pažymėjo, kad šiuo metu vyksta teisminis ginčas civilinėje byloje Nr. 2-1733-592/2018 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jono statyba“ (toliau – UAB „Jono statyba“) skolos uždarajai akcinei bendrovei „Vladalsta“ (toliau – UAB „Vladalsta“), joje buvo sprendžiamas klausimas dėl galimos individualios įmonės „Jonas“ užskaitos UAB „Suxi“, nes UAB „Vladalsta“ ir UAB „Suxi“ akcininkai yra tie patys asmenys, tačiau individuali įmonė „Jonas“ atsisakė tai padaryti, tikėdamasi laimėti teisminį procesą.

197.

20Pažymi, kad šiuo metu apelianto šeimoje susidarė labai sunki psichologinė ir finansinė padėtis, dėl to įvyko skyrybos ir apeliantas išgyvena depresiją.

218.

22Antstolė V. Meškauskienė atsiliepime į atskirąjį skundą nesutinka su skundu ir mano, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 24 d. nutartimi pagrįstai skyrė skolininkės vadovui baudą už antstolės patvarkymo reikalavimų nevykdymą.

239.

24Teigia, kad skolininkės vadovas antstolės reikalavimų nevykdo sistemingai ir ilgą laiką, dėl to jam ne kartą jau buvo skirtos baudos, tačiau skolininkės vadovas išvadų nedaro ir toliau ignoruoja antstolės reikalavimus. Pabrėžia, kad nors skolininkės vadovas skunde nurodė, jog pateiks antstolei visą informaciją raštu, tačiau iki šios dienos jokios informacijos antstolei nepateikė.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Atskirasis skundas atmestinas.

2710.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

2911.

30Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 336 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis).

3112.

32Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

3313.

34Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2VP-27623-1044/2019, kuria patenkintas antstolės pareiškimas dėl baudos skyrimo skolininkės vadovui, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

3514.

36Iš bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0015/18/00419 duomenų nustatyta, kad antstolė Virginija Meškauskienė vykdo Kauno apylinkės teismo 2018 m. kovo 5 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-1142-924/2018 dėl 1 996,02 Eur skolos, 1 153,94 Eur delspinigių ir 71,92 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės UAB „Suxi“ išieškotojo J. įmonės „Jonas“ naudai (v. b. l. 2). 2018 m. balandžio 10 d. antstolė priėmė patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą Nr. S1-35653, kuriuo įpareigojo skolininką per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti antstolei turimą informaciją apie skolininko ilgalaikį turtą, nurodant turto buvimo vietą ir likutinę vertę, turtines teises, turimas lėšas bankuose ir kitose kredito įstaigose, bendrovės kasoje esančias pinigines lėšas, taip pat pinigines lėšas ar turtą, esančius pas trečiuosius asmenis, pateikti užsakovų ir debitorių sąrašus (v. b. l. 22). Šis patvarkymas buvo įteiktas 2018 m. balandžio 17 d. UAB „Suxi“ vadovui V. K.. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-19238-989/2018 UAB „Suxi“ vadovui skirta 50 Eur bauda už antstolės 2018 m. balandžio 10 d. patvarkymo Nr. S1-35653 nevykdymą. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-41423-1012/2018 UAB „Suxi“ vadovui skirta 200 Eur bauda už antstolės 2018 m. balandžio 10 d. patvarkymo Nr. S1-35653 nevykdymą. Vykdomojoje byloje nėra duomenų apie 2018 m. balandžio 10 d. patvarkymo įvykdymą.

3715.

38Asmuo, kuris nevykdo antstolio reikalavimų, nesant įstatyminio pagrindo ar teismo sprendimo, pripažįstamas atlikusiu neteisėtus veiksmus ir pažeidusiu įstatymo reikalavimus (CPK 18 straipsnis. CPK normos, reglamentuojančios antstolio ir kitų asmenų veiksmus vykdymo procese, yra įsakmaus pobūdžio ir turi būti vykdomos, arba turi būti ginčijami antstolio veiksmai. Jeigu neįvykdytas teisėtas antstolio reikalavimas, tai yra pagrindas šio reikalavimo nevykdžiusio asmens veiksmus vertinti kaip neteisėtus. CPK 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 300 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis). CPK 645 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Pagal CPK 645 straipsnio 3 dalį, už šio reikalavimo neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki 500 Eur dydžio baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų. Ši norma yra specialioji norma CPK 585 straipsnio atžvilgiu. Taikant atsakomybę, turi būti nustatyta asmens kaltė kaip atsakomybės pagrindas. Asmuo gali būti nepripažintas kaltu, jei atsisakė vykdyti antstolio reikalavimus dėl svarbių (objektyvių) priežasčių.

3916.

40Iš vykdomosios bylos medžiagos nenustatyta, kad skolininkės UAB „Suxi“ vadovas V. K. būtų įvykdęs antstolio reikalavimus pateikti informaciją apie įmonės turtą ir kitą prašomą informaciją. Nors apeliantas skunde nurodė, jog informaciją antstolei buvo pateikęs telefonu, tačiau įrodymų, pagrindžiančių šias aplinkybes, teismui nepateikė. Apeliantas nenurodė pagrįstų svarbių priežasčių, dėl kurių negalėjo įvykdyti antstolės reikalavimų. Skunde nurodytos susidariusios šeimyninės problemos nėra pagrindas nevykdyti antstolio teisėtų reikalavimų. Pažymėtina ir tai, kad apeliantas jau ne kartą buvo baustas dėl antstolės reikalavimų nevykdymo, jam buvo išaiškinama, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimus, tačiau apeliantas išvadų ir toliau nedaro. Pabrėžtina, kad ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, skolininkės UAB „Suxi“ vadovas V. K. ne kartą baustas ir dėl kitų antstolių reikalavimų nevykdymo (pvz., civilinėje byloje Nr. 2S-1440-553/2018).

4117.

42Baudų, skiriamų vykdomojo dokumento vykdymo procese, vienas iš tikslų yra garantuoti kuo efektyvesnį ir greitesnį išieškotojo interesų patenkinimą, dėl to baudos, kaip priemonės, palengvinančios vykdymo išlaidų išieškojimo procesą už antstolio patvarkymo nevykdymą, taikymas šiuo atveju atitiko teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nenustačius priežasčių, pateisinančių antstolio reikalavimų nevykdymą, pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai apeliantui skyrė 300 Eur baudą.

4318.

44Pažymėtina ir tai, kad nedraudžiama prašyti teismo pakartotinai skirti baudą antstolio įpareigojimų nevykdančiam asmeniui, jei šis ir toliau ignoruoja privalomus nurodymus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-625/2012; Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-379-883/2016).

4519.

46Dėl kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų pasisakyti netikslinga, nes jie nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo vertinimui.

4720.

48Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 185 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

49Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

50Atskirąjį skundą atmesti.

51Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2VP-27623-1044/2019 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Antstolė Virginija Meškauskienė vykdo išieškojimą pagal Kauno miesto... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 24 d. nutartimi civilinėje... 8. 2.... 9. Teismas nustatė, kad antstolė V. Meškauskienė 2018 m. balandžio 10 d.... 10. 3.... 11. Teismas akcentavo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 4 d.... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. 4.... 14. Suinteresuotas asmuo V. K. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto... 15. 5.... 16. Apeliantas pasisako, kad neturėjo tyčios nevykdyti antstolės reikalavimų, o... 17. 6.... 18. Apeliantas pažymėjo, kad šiuo metu vyksta teisminis ginčas civilinėje... 19. 7.... 20. Pažymi, kad šiuo metu apelianto šeimoje susidarė labai sunki psichologinė... 21. 8.... 22. Antstolė V. Meškauskienė atsiliepime į atskirąjį skundą nesutinka su... 23. 9.... 24. Teigia, kad skolininkės vadovas antstolės reikalavimų nevykdo sistemingai ir... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 26. Atskirasis skundas atmestinas.... 27. 10.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 29. 11.... 30. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio... 31. 12.... 32. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo... 33. 13.... 34. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 24... 35. 14.... 36. Iš bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0015/18/00419 duomenų nustatyta, kad... 37. 15.... 38. Asmuo, kuris nevykdo antstolio reikalavimų, nesant įstatyminio pagrindo ar... 39. 16.... 40. Iš vykdomosios bylos medžiagos nenustatyta, kad skolininkės UAB „Suxi“... 41. 17.... 42. Baudų, skiriamų vykdomojo dokumento vykdymo procese, vienas iš tikslų yra... 43. 18.... 44. Pažymėtina ir tai, kad nedraudžiama prašyti teismo pakartotinai skirti... 45. 19.... 46. Dėl kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų pasisakyti netikslinga, nes... 47. 20.... 48. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 49. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos... 50. Atskirąjį skundą atmesti.... 51. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 24 d. nutartį civilinėje...