Byla e2-2448-638/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Diana Labokaitė,

2sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Pietų terminalas” atstovei R. V., atsakovės atstovams Alytaus apskrities VPK atstovui E. V., Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros atstovei S. G.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės “Pietų terminalas” ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, dėl žalos atlyginimo.

5Teismas

Nustatė

6Ieškovė UAB ,,Pietų terminalas“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 220 771, 73 Eur turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Ieškinyje nurodė, kad Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariate 2010 m. rugsėjo 28 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 72-1-00358-10 dėl nusikalstamos veikos, numatytos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 3 dalyje. Ikiteisminis tyrimas Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros 2013 m. gegužės 13 d. nutarimu buvo nutrauktas.

7Ieškovės teigimu, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas neteisėtai. Ikiteisminio tyrimo metu buvo taikytos procesinės prievartos priemonės ieškovės valdomose patalpose Šventežerio mstl. Lazdijų r. - kratos, poėmiai. Teisės į kratos metu paimtus daiktus buvo apribotos, ieškovė buvo įpareigota juos saugoti. Tarp kratos metu paimtų daiktų buvo ir dulkių nusodintuvas, mėlynos spalvos korpusu. Ikiteisminis tyrimas truko ilgą laiką, ieškovė kaip saugotoja be pareigūnų sutikimo šiems daiktams negalėjo daryti jokio poveikio. Dulkių nusodintuvas buvo lauke ir per teisių į jį apribojimo ir įpareigojimo saugoti laikotarpį susidėvėjo. Todėl kilo grėsmė šiam daiktui žūti, taip pat grėsmė šalia esantiems pastatams, valdomiems ieškovės ir priklausantiems M. V.. D. R. V. apie tai 2012 m. liepos 18 d. informavo prokuratūrą, prašydama imtis priemonių. Deja, pareigūnai jokių priemonių nesiėmė. Dėl 2012 m. liepos 30 d. vėjo gūsio dulkių nusodintuvas griuvo ir apgadino M. V. priklausančius pastatus. Buvo pažeistos šių pastatų sienų ir stogų dangos. Pastatams padaryta žala sudaro 264 000,64 Lt (76 459,87 Eur). Pastatų savininkas M. V. pateikė ieškovei pretenziją minėtai žalai atlyginti. Ieškovė išdavė M. V. neprotestuotiną paprastąjį vekselį 264 000,64 Lt (76 459,87 Eur) žalos dydžio sumai. Todėl ieškovei perėjo reikalavimo teisė į atsakovę (CK 6.112 straipsnio 1 punktas).

8Taip pat ieškovė negalėjo naudotis ir patalpomis, kuriose buvo kratos metu surasti ir aprašyti daiktai. Visi daiktai (medžio apdirbimo įranga, mediena) palikti ieškovės naudojamose patalpose. Nuo pat 2010 m. spalio 20 d. iki šiol ieškovė yra priversta minėtus daiktus saugoti. Dėl šių daiktų gremėzdiškumo ieškovė patalpų jokiems tikslams naudoti negalėjo. Ieškovė už patalpų nuomą būtų gavusi įprastas pajamas, t. y. po 4 500 Lt per mėnesį. Šių pajamų ieškovė negalėjo gauti nuo 2010 m. spalio 20 d. iki 2013 m. rugpjūčio 16 d., t. y. 34 mėnesius, todėl ieškovės patirti nuostoliai sudaro 153 000 Lt (44 311, 86 Eur).

9Tarp padarytos žalos ir pareigūnų neteisėtų veiksmų yra priežastinis ryšys. Jeigu pareigūnai būtų rūpestingai ir atidžiai atlikę tyrimą, žalos ieškovei nebūtų kilę. Buvo įmanoma operatyviai išsiaiškinti dulkių nusodintuvo priklausomybę, išspręsti jo saugojimo klausimą, o taip pat kitų daiktų saugojimo ir saugojimo išlaidų atlyginimo klausimus taip, kad ieškovei nebūtų kilę tokios žalos, kad jos teisėti interesai būtų apsaugoti. Ieškovė aktyviai dalyvavo ikiteisminiame tyrime, procesiniuose veiksmuose, teikė įrodymus, buvo už įmanomai greitesnį ir objektyvesnį aplinkybių ištyrimą.

10Žala verslo reputacijai sudaro 100 000 Eur, kadangi įmonės veikla sustabdyta nuo 2015 m. sausio 1 d. Antstolis G. S. yra areštavęs įmonės atsiskaitomąją sąskaitą. Ieškovės verslo teritorijoje ir patalpose nuolat lankėsi policijos pareigūnai, todėl potencialūs verslo partneriai ir klientai pradėjo vengti atvykti į ieškovės teritoriją. Taigi, yra visos sąlygos CK 6.272 straipsnio 1 dalyje numatytai atsakovės atsakomybei kilti.

11Atsakovės atstovė Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą, numatytą CK 1.125 straipsnio 8 dalyje. Veiksmai, iš kurių yra kildinama žala, kratos metu paimtų daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, pavedimas saugoti ieškovės valdomoje patalpoje, buvo atlikti 2010 m. spalio 20 d. Būtent tuo momentu ieškovė sužinojo arba turėjo sužinoti, kad yra pažeista jos teisė naudotis tiek pastatu, tiek įrenginiais. Ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas 2013 m. gegužės 13 d. nutarimu, ir tuo pačiu nutarimu daiktai buvo palikti tolimesniam saugojimui. Nuo pranešimo apie nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą dienos ieškovei tapo žinoma, jog daiktų grąžinimo ir patalpų atlaisvinimo klausimas nėra išspręstas. Momentas, nuo kada prasidėjo ieškinio senaties eiga, yra arba 2010 m. spalio 20 d. arba diena, kai ieškovui tapo žinoma apie priimtą nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą. Tiek nuo vieno, tiek nuo kito momento yra praėję daugiau negu treji metai, todėl reikalavimams dėl žalos turėtų būti taikoma ieškinio senatis.

12Ieškovė žalą atlyginti reikalauja CK 6.272 straipsnio pagrindu, motyvuodama tuo, kad šiuo atveju buvo neteisėtai taikyta procesinė prievartos priemonė - BPK 151 straipsnyje numatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas. Tačiau iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 72-1-00358-10 medžiagos matyti, jog atliekant ikiteisminį tyrimą, pradėtą pagal BK 178 straipsnio 3 dalį, 2010 m. spalio 20 d. buvo atlikta krata, kurios metu buvo paimti daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti (įvairios staklės ir įrengimai, skirti medžio apdirbimo procesui), buvę UAB „Pietų terminalas“ naudojamose patalpose ir jų teritorijoje. Įvertinus tai, kad minėti daiktai dėl savo gremėzdiškumo negali būti perduoti ir laikomi su nusikalstamos veikos tyrimo medžiaga, vadovaujantis BPK 92 straipsnio 4 dalies nuostatomis, kratos metu paimti daiktai buvo palikti saugoti jų radimo vietoje. Iš 2010 m. spalio 20 d. pakvitavimo, pasirašyto R. V., matyti, kad ji įsipareigojo saugoti kratos metu paimtus daiktus. Ikiteisminio tyrimo byloje nėra jokių duomenų, jog kratos metu paimtiems daiktams šioje ikiteisminio tyrimo byloje buvo taikyta procesinė prievartos priemonė - laikinas nuosavybės teisės apribojimas, numatytas BPK 151 straipsnyje. Tokių duomenų nepateikė ir ieškovė.

13Nors ieškovė jai atsiradusią žalą kildina iš neteisėto BPK 151 straipsnyje numatytos procesinės prievartos priemonės taikymo, iš faktinių aplinkybių ir dėstomų argumentų matyti, jog faktiškai žalos atsiradimas yra siejamas su visai kitos BPK normos - BPK 92 straipsnio 4 dalies taikymu. Iš ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, jog atliekant ikiteisminį tyrimą nepavyko nustatyti kratos metu paimtų daiktų priklausomybės, todėl, kilus ginčui dėl nuosavybės teisių į šiuos daiktus, Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės 2013 m. gegužės 13 d. nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 72-1-00358-10, vadovaujantis BPK 93 straipsnio 1 dalimi, nuspręsta išaiškinti suinteresuotiems asmenims teisę ginčą dėl nuosavybės teisės į daiktus spręsti civilinio proceso tvarka, o kratos metu paimtus daiktus saugoti nustatytoje vietoje iki sprendimo dėl daiktų nuosavybės teisių civilinio proceso tvarka, įsiteisėjimo. Taigi, šiuo atveju pareigūnų veiksmai, iš kurių yra kildinama žala, yra numatyti baudžiamojo proceso įstatyme, jie atlikti vadovaujantis įstatymo nuostatomis ir pagrindais, todėl yra teisėti. Ieškovė neįrodė vienos iš būtinų valstybės civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų - neteisėtų pareigūnų veiksmų.

14Nenustačius veiksmų neteisėtumo, žalą, atsiradusią dėl daiktų saugojimo (negautos pajamos) atlyginti nėra pagrindo. Atkreiptinas dėmesys, kad nors ieškovė žalą kildina iš apribotos galimybės naudotis bei išnuomoti patalpas, kuriose yra saugomi kratos metu paimti daiktai bei šių apribojimų trukmės, tačiau nepateikia jokių duomenų apie tai, kad ėmėsi priemonių ginčui dėl daiktų priklausomybės išspręsti. Nutraukus ikiteisminį tyrimą, daiktų saugojimo ir laikymo ieškovės valdomose patalpose trukmė, o tuo pačiu ir padariniai priklauso ne nuo ikiteisminio tyrimo ar prokuratūros pareigūnų, o nuo pačios ieškovės veiksmų, sprendimų ir elgesio, todėl nuostoliai, atsiradę nuo nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą momento, negali būti tiesiogiai siejami su pareigūnų veiksmais. Be to, ieškovė, nurodydama, kad dėl pareigūnų veiksmų ji negalėjo naudotis patalpa ir dėl to patyrė nuostolius, nepateikė jokių duomenų, jog ji turėjo teisę valdyti minėtas patalpas bei gauti iš jų pajamas. Ieškovė nurodo, jog patalpas valdė panaudos pagrindais, tačiau nepateikė tai patvirtinančių dokumentų, nekilnojamojo turto registre taip pat nėra duomenų apie sudarytą panaudos sutartį, ar suteiktą teisę išnuomoti patalpą tretiesiems asmenims ir gauti iš to naudą, todėl nėra įrodyta, kad žala ( 44 311,86 Eur negautos pajamos) buvo padaryta būtent ieškovei.

15Nepagrįstas ieškovės argumentas, jog dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų ji patyrė turtinę žalą, pasireiškusią turto sužalojimu. Ši žala ieškovei atsirado kratos metu paimtam ir radimo vietoje saugoti paliktam daiktui dulkių nusodintuvui griuvus ir apgadinus M. V. priklausančius pastatus. Savo teisę į šios žalos atlyginimą ieškovė grindžia aplinkybe, jog ji atlygino M. V. patirtus nuostolius. Dulkių nusodintuvas kratos metu buvo rastas lauke. Atkreiptinas dėmesys, jog šis įrenginys radimo vietoje buvo laikomas iki kratos, ir saugoti buvo paliktas ten, kur buvo rastas. Tai reiškia, jog įrenginys nesaugioje ir galimai netinkamoje vietoje atsidūrė ne dėl pareigūnų veiksmų, o procesinis veiksmas, atliktas vadovaujantis BPK 92 straipsnio 4 dalimi (palikimas saugoti), neužkirto kelio įrenginio savininkui, naudotojui ar saugotojui imtis priemonių (pvz. pritvirtinti ar pan.), kad įrenginys nekeltų grėsmės trečiųjų asmenų turtui.

16Ieškovė nurodo, jog jai buvo padaryta 100 000 Eur žala verslo reputacijai. Šią žalą ieškovė kildina iš to, jog nuo 2015 m. sausio 1 d. yra sustabdyta įmonės veikla bei areštuota įmonės atsiskaitomoji sąskaita. Ieškovė nenurodo, su kokiais neteisėtais pareigūnų veiksmais sieja šios žalos atsiradimą ir nepateikia jokių aplinkybių, susijusių su įmonės veiklos sustabdymu ar sąskaitos areštu. Ieškovė neįrodė, kad egzistuoja visos šios privalomos sąlygos deliktinei valstybės atsakomybei kilti.

17Atsakovės atstovė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepime prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad nei viename iš kartu su ieškiniu pateiktų rašytinių įrodymų nėra konstatuota, kad teismas ar kitos valstybės institucijos būtų pažeidusios teisės aktų reikalavimus, t. y. veikusios neteisėtai. Vien tas faktas, kad ieškovė buvo išteisinta ar ikiteisminis tyrimas jos atžvilgiu buvo nutrauktas, savaime nereiškia neteisėtų veiksmų padarymo. Ieškovė ginčija instancine tvarka patikrintus ir įsiteisėjusius procesinius sprendimus, kurių neteisėtumą grindžia tik deklaratyviais samprotavimais bei subjektyvia nuomone apie tai, kaip turėjo vykti ikiteisminis tyrimas. Kaip matyti iš dokumentų, bankrutuojančios UAB „RVN“ bankroto administratorius kreipėsi su pareiškimu dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos, nurodydamas, kad UAB „Pietų terminalas“ patalpose yra laikomas UAB „RVN“ turtas, kurį atsisakoma atiduoti. Šie duomenys buvo pakankamas pagrindas kratai atlikti, kurios metu buvo rasti įvairūs įrenginiai, kuriems buvo pritaikytas nuosavybės teisės apribojimas. Kaip matyti iš 2010 m. spalio 20 d. pakvitavimo, jų saugotoju buvo paskirta ieškovės direktorė R. V.. Neigiamos pasekmės kilo dėl to, jog pati ieškovė nesilaikė jai teisės aktais priskirtos pareigos, todėl valstybės institucijų veiksmų neteisėtumas nėra konstatuotinas. Statinio ekspertizės akte yra nurodyta, kad dulkių nusodintuvas sugriuvo dėl susidėvėjimo ir natūralaus atmosferos poveikio - gūsingo vėjo. Jokių aktyvaus fizinio poveikio veiksmų, atliktų valstybės institucijų ar pareigūnų, nebuvo nustatyta. Priežastiniu ryšiu su kilusiomis pasekmėmis yra susijusios dvi aplinkybės: ieškovės neveikimas ir nenugalima jėga (force majeure). Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo netaikymo dulkių nusodintuvo likimas būtų pasikeitęs, todėl valstybei nekyla pareiga atlyginti kitų asmenų (ar gamtos) veiksmais padarytos žalos.

18Ieškiniu prašoma priteisti 120 771,73 Eur turtinę žalą, susidedančią iš 76 459,87 Eur sugriuvusio dulkių nusodintuvo padarytos žalos statiniams ir 44 311,86 Eur negautų pajamų už nuomą. Ieškovės teigimu, 76 459,87 Eur suma yra dėl valdžios institucijų veiksmų patirti tiesioginiai nuostoliai, kurie buvo sumokėti M. V.. Būtent tokia suma yra nurodyta 2014 m. gruodžio 31 d. paprastajame vekselyje, tačiau jame nurodytas mokėjimo terminas yra 2019 m. gruodžio 30 d. Nei vienas ieškovės pateiktas dokumentas nepatvirtina fakto, jog ši suma realiai buvo sumokėta. Byloje nėra įrodymų, jog šią sumą sumokėjo ir pats M. V., kadangi pateiktas komercinis pasiūlymas nepatvirtina, jog statiniai buvo remontuojami. Nekilnojamojo turto registro išraše nurodyta bendra apgadintų pastatų rinkos vertė sudaro 65 685 Eur, t. y. beveik 11 000 Eur mažesnė nei paskaičiuotos remonto išlaidos. Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros 2013 m. gegužės 13 d. nutarime nutraukti ikiteismini tyrimą konstatuota, jog pastatų savininkas M. V. ne tik yra UAB „Pietų terminalas“ direktorės R. V. sūnus, bet ir UAB „Pietų terminalas“ akcininkas. Išduotas vekselis akivaizdžiai per didelei sumai faktiškai yra sandoris tarp įmonės ir jos akcininko, kuris neturėtų sukelti jokių pasekmių tretiesiems asmenims (šiuo atveju - valstybei), kadangi tokiuose veiksmuose įžvelgtinas sandorio šalių nesąžiningumas.

19Negautas patalpų nuomos mokestis pagal savo pobūdį yra negautos pajamos. Tačiau turtinė žala negali būti teorinė ar menama, ieškovė privalo įrodyti, jog ji iš tikrųjų būtų gavusi nurodyto dydžio (44 311,86 Eur) pajamas. UAB „Pietų terminalas“ ir UAB „RVN“ sudarytos patalpų nuomos sutarties 5.1 punkte nustatyta, jog nuomojimo terminas yra nustatomas iki 2013 m. birželio 30 d. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, jog nuomos mokesčio dydis buvo pakeistas. Patalpos buvo išnuomotos UAB „RVN“, todėl nuomos mokestis reikalautinas iš šio juridinio asmens. Nėra pagrindo negautas pajamas skaičiuoti pagal 1 303,29 Eur (4 500 Lt) mėnesinį nuomos mokestį, kuris buvo sumažintas šalių ( ieškovės ir UAB „RVN“) susitarimu. Byloje nėra duomenų, jog ieškovė turėjo realią galimybę išnuomoti patalpas po 2013 m. birželio 30 d. Darytina išvada, kad turtinės žalos padarymo faktas nebuvo įrodytas.

20Be turtinės žalos ieškovė prašo priteisti ir 100 000 Eur neturtinę žalą, tariamai patirtą dėl verslo reputacijos pablogėjimo. Ieškovė privalo įrodyti realius faktinius padarinius, atsiradusius dėl galimo dalykinės reputacijos pablogėjimo, neigiamo požiūrio atsiradimo ar kt. Ieškinio teiginiai apie įmonės veiklos sustabdymą ir antstolio G. S. taikomą areštą, taip pat nėra pagrįsti įrodymais, be to, net jei tai būtų tiesa, visiškai nesuprantama, kaip 2013 metais nutrauktas ikiteisminis tyrimas galėjo sąlygoti įmonės veiklos sustabdymą ar įmonės sąskaitos areštą 2015 metais. Papildomai pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. birželio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-284/2010 konstatavo, jog pareikštas reikalavimas dėl aiškiai nerealios pinigų sumos priteisimo reiškia, kad teisės gynimo požiūriu ieškovas negali būti laikomas sąžiningu.

21Atsakovės atstovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad Kauno apygardos prokuratūros Alytaus rajono prokuratūros 2013 m. gegužės 13 d. nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą konstatuota, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyti teisėti paimtų daiktų, įskaitant dulkių nusodintuvą, savininkai. Nėra jokių duomenų, kad jų valdymo nuosavybės teise klausimas būtų buvęs išspręstas teismine tvarka. Ieškinyje nurodoma, kad dulkių nusodintuvas priklauso P. V. ir pateikiama 2008 m. birželio 20 d. dulkių nusodintuvo panaudos sutartis, tačiau tai tiesiogiai nepatvirtina dulkių nusodintuvo valdymo nuosavybės teise. Be to, ši panaudos sutartis neįregistruota viešajame registre. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškinyje nurodoma, jog dulkių nusodintuvą UAB „RVN“ pardavė UAB „Asaja“ ir pateikiama PVM sąskaita- faktūra Nr. 0840332, tačiau kyla pagrįstų abejonių dėl pastarojo objekto savininko. Ieškovė savo reikalavimo teisę į negautas pajamas grindžia 2013 m. birželio 6 d. M. V. reikalavimu atlyginti žalą ir 2014 m. gruodžio 31 d. neprotestuotinuoju paprastuoju vekseliu. Šie dokumentai kelia pagrįstų abejonių dėl savo patikimumo ir tikrumo. Pažymėtina, kad paprastasis vekselis didesnei nei 3 000 Eur sumai turi būti patvirtintas notaro (Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 77 straipsnio 2 dalis), be to, nepateikiama jokių duomenų, kad jame nurodyta suma jau yra sumokėta. Atsižvelgiant į tai, ieškovė objektyviais įrodymais nepagrindžia tinkamai įgytos reikalavimo teisės. Svarbu pažymėti, kad aplinkybė, jog ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, pati savaime nėra pagrindu konstatuoti, jog ikiteisminio tyrimo pradėjimas ir jo metu atlikti procesiniai veiksmai, taip pat ir taikytos procesinės prievartos priemonės, buvo neteisėti. Ieškovės teiginiai dėl negautų pajamų yra akivaizdžiai nepagrįsti. Ieškovė nepateikia jokių objektyvių įrodymų ir pagrįstų argumentų, kad patalpos tikrai būtų buvusios nuomojamos. Ieškinyje nurodoma, kad vienas iš daiktų - dulkių nusodintuvas dėl natūralaus susidėvėjimo ir vėjo gūsio nugriuvo, dėl ko buvo apgadintas tiek pats daiktas, tiek ir šalia buvęs pastatas ir nepagrįstai teigiama, kad už patirtą žalą yra atsakingi pareigūnai, kurie turėjo imtis veiksmų, kad būtų užkirstas kelias žalos atsiradimui. Ikiteisminio tyrimo duomenimis, R. V. įsipareigojo šį daiktą saugoti, todėl privalėjo jį saugoti tokiomis sąlygomis, kurios maksimaliai būtų užtikrinę jo išsaugojimą, t. y. buvo atsakinga už tinkamą jų apsaugą. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos informacijos skyriaus 2012 m. rugpjūčio 3 d. raštas Nr. (5.58.22)-B8-1294 patvirtina, kad tų pačių metų liepos 29 d. Šventežerio mstl. Šventežerio sen. Lazdijų r. sav. buvo škvalas. Atsižvelgiant į tai, ne pareigūnų veiksmai (neveikimas), o gamtos jėgų poveikis ir netinkamas įsipareigojimo saugoti minėtus daiktus vykdymas nulėmė kilusią žalą. Ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas ne UAB „Pietų terminalas“, o jo darbuotojų atžvilgiu, todėl nėra aišku, kokiu būdu būtent ieškovė patyrė žalą. Ieškovės ieškinyje išdėstyti teiginiai dėl patirtos žalos yra deklaratyvūs ir niekuo nepagrįsti, nėra nė vienos iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų.

22Ieškinys atmestinas.

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl įstatymų, reglamentuojančių valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teismo veiksmų baudžiamojo proceso metu, aiškinimo ir taikymo yra pakankamai išplėtota ir nuosekli (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. B., E. B. v. Lietuvos valstybė, bylos Nr. 3K-3-302/2014, ir joje nurodytą kasacinę praktiką). Esminės teismų praktikos nuostatos aptariamu klausimu yra tokios:

24Valstybės civilinė atsakomybė už žalą, padarytą teisėsaugos institucijų pareigūnų veiksmais (neveikimu) baudžiamojo proceso srityje, (CK 6.272 straipsnis) yra giežtoji – kyla nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros pareigūnų ir teismo kaltės. Civilinės atsakomybės teisiniam santykiui atsirasti pakanka trijų sąlygų: neteisėtų pareigūnų veiksmų (neteisėto neveikimo), šiais veiksmais (neveikimu) padarytos žalos fakto ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) bei atsiradusios žalos.

25Ieškovas, reikalaudamas atlyginti nurodytos rūšies žalą, neturi įrodinėti, kad dėl žalos atsiradimo (padarymo) kalti pareigūnai ar teismas, tačiau jis neatleidžiamas nuo CPK 178 straipsnyje įtvirtintos pareigos įrodyti kitas tris būtinąsias šios civilinės atsakomybės rūšies sąlygas, o neįrodžius bent vienos iš jų, žalos atlyginimas negalimas.

26CK 6.272 straipsnyje įtvirtinta valstybės atsakomybė už žalą, grindžiamą neteisėtais teisėsaugos institucijų pareigūnų veiksmais (neveikimu) baudžiamojo proceso metu, yra civilinės teisės institutas, todėl civilinę bylą dėl tokios žalos atlyginimo nagrinėjantis teismas vertina nurodytus veiksmus nagrinėjamam civiliniam ginčui aktualiais aspektais, t. y. civilinę atsakomybę reglamentuojančių teisės normų atžvilgiu, pagal civilinio proceso normų nustatytas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles. Teismas, sprendžiantis dėl valstybės civilinės atsakomybės, gali prieiti prie priešingos išvados dėl tam tikrų procesinių veiksmų teisėtumo, negu padarytoji baudžiamajame procese.

27Neteisėtais veiksmais, kaip valstybės civilinės atsakomybės sąlyga, gali būti teismo pripažinti ir tokie veiksmai, kurie nors ir atitiko atitinkamas baudžiamojo proceso teisės normas, tačiau kuriais pažeistos pareigūnų bendrosios rūpestingumo ir atidumo pareigos (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, BPK 1, 2 straipsniai). Kita vertus, ne bet koks baudžiamosios ar baudžiamojo proceso teisės pažeidimas pripažįstamas neteisėtu veiksmu, dėl kurio galėtų atsirasti valstybės civilinė atsakomybė. Šia prasme siekiant konstatuoti neteisėtus veiksmus turi būti neginčijamai įrodyta ir pripažinta, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai, prokurorai ar teismas padarė klaidą, turėjusią esminę ir lemiamą reikšmę ieškovo teisių pažeidimui baudžiamajame procese ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-395-469/2015).

28Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo teisėtumo ir trukmės

29Nustatyta, kad Alytaus apskrities VPK Lazdijų rajono policijos komisariatas 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl bankrutuojančios UAB „RVN“ patirtos žalos pasisavinant turtą (ikiteisminio tyrimo medžiaga, t.1, b.l. 3). Pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą buvo bankrutuojančios UAB „RVN“ bankroto administratoriaus kreipimasis nurodant, kad UAB „Pietų terminalas“ patalpose yra bankrutuojančiai įmonei priklausantis turtas už 102 089 Lt ( ikiteisminio tyrimo medžiaga, t.1, b.l. 3). Baudžiamojo proceso kodekso 166 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ikiteisminis tyrimas pradedamas gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką. Tyrimo metu įtarimai buvo pareikšti ieškovės darbuotojams - R. V. ir P. V.. Įtariamieji R. V. ir P. V. pateikė skundą Lazdijų rajono apylinkės teismui dėl pernelyg ilgos ikiteisminio tyrimo trukmės, Lazdijų rajono apylinkės teismas 2012 m. liepos 10 d. nutartimi skundą atmetė, nes vilkinimo požymių nenustatė, konstatavo, kad tyrime reikėjo apklausti daug liudytojų, atlikti akistatas, tirti parašus dokumentuose (ikiteisminio tyrimo medžiaga, t. 8, b.l. 14-15). Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi paliko galioti Lazdijų rajono apylinkės teismo nutartį ( ikiteisminio tyrimo medžiaga, t.8, b.l. 38-40). Lazdijų rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 22 d. nutartimi įtariamųjų R. V. ir P. V. naujas skundas dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo buvo atmestas, 2013 m. kovo 20 d. Kauno apygardos nutartimi įtariamųjų skundas buvo iš dalies patenkintas, prokuroras įpareigotas užbaigti ikiteisminį tyrimą per 2 mėnesius ( ikiteisminio tyrimo medžiaga, t. 9, b.l. 91-93).

30Ikiteisminis tyrimas Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros 2013 m. gegužės 13 d. nutarimu buvo nutrauktas. Nutarimo rezoliucinės dalies 3 punkte BUAB „RVN“ administratoriui, R. V. ir P. V. pasiūlyta kreiptis į teismą civiline tvarka ir nustatyti daiktų priklausomybę ( ikiteisminio tyrimo medžiaga, t.7, b.l. 58-71).

31Teismas konstatuoja, kad ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas ne ieškovės UAB „Pietų terminalas“ atžvilgiu, bet fizinių asmenų R. V. ir P. V. atžvilgiu. Nesant tyrimo, pradėto ieškovės atžvilgiu, nėra pagrindo konstatuoti, kad ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas neteisėtai, nes jis apskritai ieškovės atžvilgiu nebuvo pradėtas.

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje Nr. 3K-7-375/2011 yra išaiškinta, kad baudžiamasis procesas vertinamas kaip jo stadijų visuma, todėl reikalavimas baudžiamąjį procesą atlikti per įmanomai trumpesnį laiką reiškia laiką nuo oficialaus kompetentingos institucijos pranešimo asmeniui apie įtarimą, kad jis padarė nusikalstamą veiką, iki galutinio sprendimo dėl pareikšto kaltinimo priėmimo (pvz., Kravtas v. Lithuania, no. 12717/06, judgment of 18 January 2011, § 35).

33Teismas sprendžia, kad šioje byloje nenustatyta tokių aplinkybių, kurios būtų pagrindas svarstyti apie ikiteisminio tyrimo pagrįstumą ir nepateisinamai ilgą trukmę ieškovės atžvilgiu. Vertinant aplinkybes, ar ieškovės valdomų patalpų naudojimas buvo kaip nors apribotas ikiteisminio tyrimo metu, pažymėtina, kad tyrimas buvo pradėtas pagrįstai, kilus verslininkų ginčui dėl pasisavinto didelės vertės turto. Tyrimo metu buvo apklausiami liudytojai, tiriami dokumentai, atliekami kiti veiksmai, tyrimas užtruko nuo 2010 m. rugsėjo 29 d. iki 2013 m. gegužės 13 d., iš viso 2 metus 7 mėnesius ir 14 dienų. Įvertinant atliktų veiksmų kiekį, pačių įtariamųjų, ypač ieškovės vadovės R. V., elgesį neįleidžiant pareigūnų į ieškovės patalpas, tvirtinant, kad surasti daiktai nuosavybės teise priklauso P. V., nėra pagrindo spręsti, kad tyrimas užtruko per ilgai, ar kad tyrimą atlikę pareigūnai pažeidė pareigą elgtis rūpestingai ir apdairiai trečiojo asmens , t.y. ieškovės atžvilgiu. Todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad pareigūnų veiksmai buvo neteisėti.

34Dėl reikalavimo teisės

35Ieškovė UAB „Pietų terminalas“ yra įregistruota juridinių asmenų registre 2003 m. gruodžio 22 d. Bendrovės vadove nuo 2005 m. sausio 19 d. yra įregistruota R. V., akcininkas - M. V. (e-bylos apyrašo t.3, b.l.10-13, toliau nurodant bylos tomus ir puslapius nebus atskirai nurodoma, kad tai e-bylos apyrašo tomai ir puslapiai). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37 straipsnio 4 dalį su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, bendrovės vadovą išrinkusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui (ABĮ 37 straipsnio 6 dalis). Įrašų apie vadovės R. V. atšaukimą, taip pat darbo sutarties su ja pasibaigimą, Juridinių asmenų registre nėra. Teismui taip pat nepateikta duomenų, kad ieškovė pateikė VSDFV pranešimą apie darbo sutarties su R. V. nutraukimą. Pati R. V. save laiko ieškovės direktore (2016 m. spalio 19 d. posėdžio garso įrašas, nuo 1:10:42 min.). Spręstina, kad R. V. įmonės atstovavimo santykiai tęsiasi. Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad nors įmonės veikla ir sustabdyta, jos vadovo santykiai įmonės atžvilgiu nepasibaigia, pvz.: jis nepraranda ĮBĮ įtvirtintos pareigos nemokiai įmonei inicijuoti bankroto procesą, pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-621-178/2015). Pažymėtina, kad laikantis priešingos pozicijos, susiklosčiusioje situacijoje įmonė prarastų galimybę apginti savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus, nes dalyvių susirinkimas, skirtingai nei vadovas, nelaikomas valdymo organu (CK 2.82 straipsnio 2 dalis). Įmonės dalyvis (akcininkas) nėra juridinio asmens organas ir neturi įstatyme nustatytų pareigų bendrovei, išskyrus pareigą apmokėti įstatinį kapitalą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-470-969/2015). Akcininko teisės apibūdinamos kaip valdymas nuosavybės teise, taip atskiriant nuo bendrovės valdymo organų veiklos – įmonės reikalų tvarkymo. Apibendrinant konstatuotina, kad R. V. yra tinkama ieškovės atstovė šioje byloje.

36Ieškovė prašė priteisti jai iš atsakovės žalos atlyginimą, nurodydama, kad žala buvo padaryta pastatams, kuriuos sugadino nugriuvęs dulkių nusodintuvas.

37Nustatyta, kad pastatai Šventežerio mstl., Lazdijų rajono savivaldybėje nuosavybės teise priklauso M. V. (t.1, b.l. 46-48). Pastatų vertė pagal nekilnojamojo turto registro duomenis nurodyta iš viso 207 100 Lt (59 980,31 euro). M. V. 2013 m. birželio 6 d. pareikalavo iš ieškovės UAB „Pietų terminalas“ sumokėti 264 000 Lt (76 459,68 euro) žalos atlyginimo, nurodydamas, kad „žala kilo dėl pastato ir su juo susijusių daiktų, t.y. dulkių nusodintuvo tretiesiems asmenims faktinio perdavimo, tai padaryta be mano informavimo ir juolab išankstinio sutikimo. Todėl UAB „Pietų terminas“ yra atsakinga už mano turtui padarytą žalą“ (t.1, b.l.77). Ieškovės direktorė R. V. teismo posėdyje pripažino, kad ji 2014 m. gruodžio 31 d. pasirašė ieškovės vardu neprotestuotiną paprastąjį vekselį 76 459,87 euro bendros vertės, žadėdama apmokėti iki 2019 m. gruodžio 30 d. (t.1, b.l.78). Iš juridinių asmenų registro duomenų matyti, kad UAB „Pietų terminas“ direktorė R. V. veikia vienasmeniškai juridinio asmens vardu, o 100 proc. akcijų savininkas yra M. V. (ikiteisminio tyrimo medžiaga, t. 1, b.l. 55-56). Ieškovės direktorė yra akcininko mama. Atsakovės atstovas nurodė, kad paprastasis įsakomasis vekselis turėjo būti patvirtintas notariškai, nes yra didesnės negu kad 3000 eurų vertės. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad įsakomasis vekselis, kurio suma didesnė kaip trys tūkstančiai eurų, turi būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles. Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai ir neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais ataskaitiniais metais, gali pasirinkti supaprastintą apskaitą. Supaprastintos apskaitos tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Tačiau ieškovė nėra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, be to, buvo PVM mokėtoja laikotarpiu nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2015 m. vasario 10 d. (interneto prieiga http://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus), todėl jai reikalavimas patvirtinti vekselį notarine tvarka negali būti taikomas.

38Tačiau teismas įvertina tai, kad ieškovės direktorė pasirašė vekselį akcininko ir tuo pačiu savo sūnaus naudai žymiai didesnės vertės, negu kad buvo nustatyta pastatų rinkos vertė. Be to, vekselyje nėra nurodytas prievolės atsiradimo pagrindas, todėl nėra galimybės daryti vienareikšmišką išvadą, kad pagal vekselį prievolė atsirado būtent dėl pastatams padarytos žalos, nors nurodytos pinigų sumos vekselyje ir komerciniame pasiūlyme dėl pastatų stogų remonto išlaidų sutampa (t.1, b.l.92). Be to, iš statinių savininko M. V. reikalavimo matyti, kad jis žalą kildina ne iš pareigūnų veiksmų, o iš UAB „Pietų terminalas“ veiksmų, kuriais pastatas ir su juo susiję daiktai buvo perduoti tretiesiems asmenims be savininko žinios ir sutikimo. Spręstina, kad ieškovės patirtoji žala, net jeigu ir teks apmokėti vekselį 2019 metais, nėra priežastiniu ryšiu susijusi su pastatams padaryta žala ir nėra susijusi su ikiteisminį tyrimą atlikusių pareigūnų veiksmais, nes ikiteisminio tyrimo metu jokie daiktai ir statiniai pareigūnų nebuvo areštuoti, paimti ir tretiesiems asmenims neperduoti ar kokiu nors kitu būdu apribotas pastatų naudojimas.

39Dėl turtinės žalos nugriuvus pastatui

40Ieškovės UAB „Pietų terminalas“ patalpose 2010 m. spalio 20 d. buvo atlikta krata, kurios metu ieškovės direktorė R. V. pasirašė pakvitavimą, pasižadėdama UAB „Pietų terminalas“ patalpose saugoti: keturpuses obliavimo stakles „Weinig“, frezų galandinimo stakles, skersavimo stakles, išilginio pjovimo stakles, peilių suleidimo įrenginį „Weinig“, 40 vienetų šviestuvų, pakeliamus vartus, dulkių nusodintuvą (lauke), kol bus priimtas procesinis sprendimas (ikiteisminio tyrimo medžiaga t.1, b.l. 131). Ieškovės atstovė nurodė, kad jai buvo pavesta saugoti daiktus dar ir tarnybiniu pranešimu, surašytu tyrėjos R. K. 2010 m. spalio 20 d. ( ikiteisminio tyrimo medžiaga t.1, b.l. 78-79), be to, tyrėja R. K. nuolat žodžiu sakė, kad nieko negalima liesti, negalima net tvarkyti griuvėsių ( 2016 m. spalio 19 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 22:40 min., nuo 31:10 min.). Teismas šiuos ieškovės atstovės argumentus atmeta, nes ieškovė nepateikė įrodymų, kad buvo raštu kreiptasi į tyrėją ir gautas atsakymas, neleidžiantis naudoti saugomų daiktų. Tarp šalių nėra ginčo, kad jokio kito nutarimo, kuriuo ieškovė būtų buvusi įpareigota saugoti daiktus, byloje nėra.

41Nustatyta, kad dulkių nusodintuvas buvo pritvirtintas ant lauke stovinčio pastato stogo ( ikiteisminio tyrimo medžiaga, t.1, b.l.95-96) ir ortakiu sujungtas su gretimu pastatu. Ieškovės atstovė R. V. teismo posėdžio metu pripažino, kad pastatas buvo laikinas statinys (bunkeris), pastatytas apie 2008 metus UAB „RVN“ (garso įrašo 2016 m. spalio 19 d. nuo 11:33 min.). Pastatas nebuvo nei areštuotas, nei uždraustas jo naudojimas, nei kilęs ginčas dėl jo priklausomybės, priešingai negu kad aiškino ieškovės atstovė R. V. (2016 m. lapkričio 22 d. teismo posėdžio garso įrašo nuo 43:30 min.). Pastatas kartu su dulkių nusodintuvu ir metaliniais vamzdžiais 2012 m. liepos 30 d. griuvo, o metalinės skardos ar jų fragmentai lėkdami tolyn apgadino M. V. priklausančių pastatų stogus. Ieškovė pateikė į bylą statinio ekspertizės aktą, iš kurio matyti, kad dulkių nusodintuvo griuvimo priežastis buvo susidėvėjimas ir natūralus atmosferos poveikis (t.1, b.l.8-9). Iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 2012 m. rugpjūčio 3 d. pažymos Nr. (5.58.22)-B8-1294) matyti, kad Lazdijų raj. Šventežerio mst. artimiausios Lazdijų meteorologijos stoties duomenimis liepos 29 d. buvo stebėtas škvalas, kurio metu užregistruotas didžiausias vėjo greičio gūsis 19 m/s ir pasiekė pavojingo meteorologinio reiškinio (smarkaus vėjo- 15-27 m/s ) rodiklį (t.1, b.l.16). Ieškovės pateiktose fotonuotraukose (t.1, b.l. 17-37) parodyti pastatai ir stogų apgadinimo vietos bei mastai. Ieškovės direktorė R. V. 2012 m. liepos 30 d. raštu kreipėsi į Lazdijų rajono apylinkės prokuratūrą, pranešdama, kad sugriuvo įrenginiai, kurie buvo areštuoti ir pavesti saugoti, dėl ko ieškovė patyrė apie 300 000 Lt nuostolio. Be to, nurodė, kad apie kritinę pastato būklę buvo informavusi 2012 m. liepos 18 d. (t.1, b.l.87). Ieškovė pateikė UAB „Surenkamos statybos konstrukcijos“ komercinį pasiūlymą ir sąmatą, kurioje nurodoma, kad stogų įrengimui skirtos medžiagos ir darbai kainuos 264 000,64 Lt ( t.1, b.l. 92).

42Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad laikinojo pastato kartu su dulkių nusodintuvu griuvimo priežastis buvo natūralus nusidėvėjimas ir atmosferos poveikis, o ne ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų neteisėti veiksmai. Nors ieškovės direktorė 2010 m. spalio 20 d. pakvitavimu pati pasižadėjo saugoti daiktus, tačiau daiktų sąraše laikinasis pastatas, ant kurio buvo pritvirtintas dulkių nusodintuvas, nėra paminėtas, todėl pastato priežiūra ir apsauga nuo griuvimo turėjo rūpintis ieškovė. Nesant įrodymų apie pareigūnų neteisėtus veiksmus, nėra vienos iš būtinų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų, todėl ir nėra pagrindo tenkinti ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo.

43Nustatęs, kad pareigūnų neteisėti veiksmai neįrodyti, teismas plačiau neanalizuoja įrodymų dėl žalos dydžio, tik pastebi, kad vieno statybomis užsiimančio subjekto komercinis pasiūlymas nėra pakankamas įrodymas dėl pastatams padarytos žalos dydžio.

44Dėl negautų pajamų už patalpų nuomą

45Ieškovė prašė atlyginti žalą (negautas pajamas) už tai, kad negalėjo naudotis patalpomis, kuriose buvo kratos metu surasti ir aprašyti daiktai, negalėjo šių patalpų nuomoti ir gauti pajamas. Nurodė, kad visi daiktai (medžio apdirbimo įranga, mediena), dėl kurių buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, buvo palikti ieškovės naudojamose patalpose. Nuo pat 2010 m. spalio 20 d. iki šiol ieškovė yra priversta minėtus daiktus saugoti. Dėl šių daiktų gremėzdiškumo ieškovė patalpų jokiems tikslams naudoti negalėjo. Ieškovė už patalpų nuomą būtų gavusi įprastas pajamas, t. y. po 4 500 Lt per mėnesį. Šių pajamų ieškovė negalėjo gauti nuo 2010 m. spalio 20 d. iki 2013 m. rugpjūčio 16 d., t. y. 34 mėnesius, todėl ieškovės patirti nuostoliai sudaro 153 000 Lt (44 311, 86 Eur).

46Nustatyta, kad Šventežerio mst. Lazdijų rajone yra pastatas - gamybinis pastatas( - ); nuosavybės teise priklausantys M. V. ( t.1, b.l.46-48).

47Patalpų panaudos sutartimi 2008 m. sausio 10 d. M. V. suteikė panaudai ieškovei UAB „Pietų terminalas“ patalpas pastate 4G1p (unik. Nr.( - )); panaudos gavėjas įsipareigojo patalpas naudoti ūkinei-komercinei veiklai, numatytai įstatuose (t.1, b.l.175-176). Iš Juridinių asmenų registro duomenų matyti, kad nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise ar kita teise, išnuomojimas yra ieškovės įstatuose numatytos veiklos viena iš rūšių ( t.3, b.l.10-13).

48Patalpų nuomos sutartimi Nr. 08-05 RVN 2008 m. liepos 1 d. ieškovė UAB „Pietų terminalas“ išnuomojo UAB „RVN“ patalpas pastate 4G1p ( unik. Nr.( - )) už 4500 Lt per mėnesį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. ( t.1, b.l. 79-81). Tačiau 2009 m. sausio 5 d. ieškovė ir UAB „RVN“ susitarimu nutarė pakeisti pirmesnės sutarties 3.1 punktą ir nustatyti nuomos mokestį 2000 Lt be PVM per mėnesį (ikiteisminio tyrimo medžiaga, t.2, b.l.8). Pastaroji nuomos sutartis buvo nutraukta 2009 m. lapkričio 30 d. (ikiteisminio tyrimo medžiaga, t.2, b.l.105).

492010 m. kovo 1 d. šalys (UAB „Pietų terminalas“ ir UAB „RVN“) sudarė naują patalpų nuomos sutartį, kurioje nuomos kaina nebuvo nurodyta ( ikiteisminio tyrimo medžiaga, t.1, b.l. 12-13). 2010 m. kovo 3 d. ši nuomos sutartis buvo nutraukta abiejų šalių susitarimu dėl to, kad „nebuvo apmokėta išankstinio mokėjimo sąskaita Nr.3“ ( ikiteisminio tyrimo medžiaga t.1, b.l. 15). Išankstinio mokėjimo sąskaita išrašyta 2010 m. kovo 1 d. „už patalpų nuomą 03 mėnesį“, 5445 Lt ( su PVM) ( t.2, b.l.68). Duomenų, kad sąskaita buvo įteikta UAB „RVN“, teismui nepateikta.

50Kaip matyti, ieškovės ir UAB „RVN“ pradinė nuomos sutartis buvo sudaryta iki 2013 m. birželio 30 d., tačiau buvo nutraukta 2009 m. lapkričio 30 d. Nuo tos dienos iki 2010 m. kovo 1 d. ieškovė niekam patalpų neišnuomojo, kol 2010 m. kovo 1 d. vėl sudarė sutartį su UAB „RVN“, kurią nutraukė 2010 m. kovo 3 d. ir, ieškovės atstovės teigimu, trumpai nuomojo UAB „Medigora“ nuo 2010 m. gegužės mėn. iki 2010 m. rugpjūčio mėnesio ( 2016 m. spalio 19 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 26:40 min.), po to „Medigora“ išsikėlė. Kokia nuomos kaina buvo sutarta su UAB „Medigora“, ieškovės atstovė nenurodė. 2010 metų rugsėjo pabaigoje prasidėjo ginčas su UAB „RVN“, tuo metu ginčo patalpose, ieškovės atstovės teigimu, niekas nedirbo. Visos šios aplinkybės leidžia teismui spręsti, kad norinčių nuomotis patalpas nuo 2010 m. kovo mėn. 3 d. iki 2010 m. spalio 20 d. neatsirado. Be to, ieškovė nepateikė įrodymų, kad buvo pageidaujančių nuomotis patalpas ieškovės nurodomu laiku, t.y. nuo 2010 m. spalio 20 d. iki 2013 m. rugpjūčio 16 d.

51Patalpų nuomos sutartimi Nr. 07-01 MRT nuo 2007- m. sausio 30 d. iki 2012 m. sausio 31 d. ieškovė nuomojo patalpas pastatuose 1P2p ir 2G1p ( 170 kv.m.) UAB „Maritonui“ už 2100 Lt, vėliau už 2800 Lt ( t.2, b.l.87- 89 ). Duomenų apie patalpų nuomą po 2012 m. sausio 31 d., ieškovė teismui nepateikė. Patalpų nuomos sutartimi Nr. 09/01 BF ieškovė nuomojo patalpas pastate 1P2p UAB „Baltic floor“ nuo 2009 m. spalio 5 d. iki 2014 spalio 4 d. už 7500 Lt plius PVM ( t.2, b.l. 90-92). Šie duomenys apie nuomos sutartis nepatvirtina ieškovės teiginių, kad jai buvo galimybė išnuomoti kitas patalpas ( 4G1p) kitiems nuomininkas.

52Pagal ieškovės reikalavimą UAB „Vendora“ pateikė rinkos analizę, kurioje nurodė, kad komercinių patalpų nuomos kainos Alytaus apskrityje nuo 2010 m. iki 2016 m. kito nežymiai, 1kv.m. nuomos kaina svyravo nuo 5-7 Lt plius PVM, šiandien gamybinių-sandėliavimo patalpų nuomos kaina svyruoja nuo 1,5 iki 3 eurų plius PVM ( t.2, b.l. 97). Nėra pagrindo abejoti, kad patalpų nuomos kainų lygis buvo nurodomo dydžio, tačiau tai nepaneigia anksčiau padarytos išvados, kad ieškovė neturėjo realių klientų, kurie ginčo laikotarpiu būtų sutikę nuomotis patalpas ir mokėti nustatytą ( ar mažesnę) kainą.

53Be to, teismas papildomai pažymi, kad ikiteisminio tyrimo objektu buvę daiktai ieškovės patalpose buvo laikomi ne pareigūnų valia, bet pačios ieškovės valia, nes ieškovė, kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagos ir kitų civilinių bylų, nuolat tvirtino, kad daiktai nuosavybės teise priklauso ieškovei arba P. V. ir nesutiko tų daiktų atiduoti bankrutuojančiai UAB „RVN“ (ikiteisminio tyrimo medžiaga, t. 1, b.l. 2, t.2, b.l. 121-123, t.5, b.l. 18-20, civilinė byla Nr. 2A-1343-555/2014, nagrinėta Marijampolės rajono apylinkės teisme ir Kauno apygardos teisme, civilinė byla Nr. eA2-1063-570/2016 dėl proceso atnaujinimo, nagrinėta Marijampolės rajono apylinkės teisme ir Kauno apygardos teisme).

54Net ir priėmus teismo sprendimą dėl daiktų išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, antstolis G. S. 2015 m. rugsėjo 18 d. negalėjo įvykdyti teismo sprendimo, nes „skolininkas pateikė informaciją, kad visos užfiksuotos staklės priklauso fiziniam asmeniui, o mediena priklauso UAB „Pietų terminalas“. Todėl antstoliui nepakako duomenų identifikuoti perduotinus daiktus ( e-bylos t.2, b.l.20-21).

55Vadinasi, ieškovės atstovės tvirtinimas šioje byloje, kad ieškovė buvo ikiteisminio tyrimo pareigūnų priversta neatlygintinai saugoti daiktus patalpose ir negalėjo patalpų išnuomoti, neatitinka tikrovės ir prieštarauja tos pačios atstovės aiškinimams kitose bylose, kad visi daiktai priklauso arba ieškovei, arba fiziniam asmeniui P. V..

56Taip pat ieškovės atstovės aiškinimas šioje byloje, kad antstolis negali įvykdyti teismo sprendimo, nes priteistų daiktų niekas neima ( teismo posėdžio 2016 m. spalio 19 d. garso įrašas nuo 1:12:00 min.) prieštarauja antstolio G. S. akte dėl įvykdymo negalimumo užfiksuotoms priežastims. Ieškovės atstovės teiginys, kad patalpos po ikiteisminio tyrimo pabaigos iki šiol yra nenaudojamos, nes įmonės veikla yra sustabdyta akcininko sprendimu, papildomai įrodo, kad ieškovė neketina atnaujinti savo veiklos, vadinasi, neatsiranda potencialių nuomininkų.

57Teismas nesutinka su R. V. tvirtinimu, kad 2010 m. spalio 20 d. kratos metu užfiksuotus daiktus ji įsipareigojo saugoti, jokiai veiklai jų nenaudoti ir staklių neliesti (teismo posėdžio 2016 m. lapkričio 22 d. posėdžio garso įrašas nuo 34 min.). Teismo nuomone, pasirašytas pakvitavimas saugoti stakles iki tyrimo pabaigos, nereiškia, kad stakles reikėjo saugoti būtent tose patalpose, kur jos buvo surastos, stakles buvo galima pergabenti į kitas patalpas arba sudėti kompaktiškai toje patalpoje, kurią buvo ketinama nuomoti.

58Be to, iš R. V. pasirašyto 2010 m. spalio 20 d. pakvitavimo matyti, kad išpjautos medienos, kuri, ieškovės direktorės teigimu, sudarė didelį tūrį, ji net nebuvo įsipareigojusi saugoti.

59Spręstina, kad ieškovė neįrodė negalėjusi sudaryti patalpų nuomos sutarties dėl tos priežasties, kad įranga bei mediena buvo areštuota ir saugoma ieškovės patalpose. Konstatuotina, kad nėra nustatyta civilinės atsakomybės sąlygų: pareigūnų neteisėtų veiksmų, padarytos žalos ir priežastinio ryšio tarp atsiradusios žalos ir pareigūnų veiksmų.

60Dėl sugriautos verslo reputacijos ( neturtinės žalos)

61Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 100 000 eurų neturtinės žalos, padarytos verslo reputacijai. Nurodė, kad įmonės veikla buvo sustabdyta 2015 m. sausio 1 d., antstolis G. S. areštavo įmonės sąskaitą.

62Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 str. 1 d.). Be to, pastarojo straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais ir kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

63CK 6.272 straipsnio 1 dalis numato taisyklę, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių taikymo, neteisėto administracinės nuobaudos - arešto – paskyrimo, atlygina valstybė visiškai, nepaisant <...> pareigūnų kaltės. CK 6.272 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šiuo atveju be turtinės atlyginama ir neturtinė žala.

64Kaip jau minėta, ieškovės UAB „Pietų terminalas“ atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nebuvo atliekamas, įtarimai nebuvo reiškiami. Todėl nėra pagrindo teigti, kad pareigūnų neteisėti veiksmai pakenkė ar galėjo pakenkti ieškovės verslo reputacijai.

65Be to, nustatyta, kad ieškovės akcininkas M. V. 2015 m. sausio 5 d. sprendimu Nr. 1 nutarė stabdyti įmonės veiklą vienerių metų laikotarpiui, t.y. iki 2015-12-31, nurodydamas, kad įmonė nuo 2015 m. sausio 1 d. nesudaro ir nevykdo jokių sandorių, nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais ir negauna pajamų ( t.2, b.l.134). Analogišką sprendimą įmonės akcininkas priėmė 2015 m. gruodžio 29 d. – sustabdė įmonės veiklą vieneriems metams nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., nes „visi darbo santykiai su jos darbuotojais pasibaigę“ ( t.2, b.l.136). Atitinkamai Valstybinė mokesčių inspekcijas atleido ieškovę nuo mokesčių mokėjimo ir deklaracijų pateikimo ( t.2, b.l.135, 137). Ieškovės atstovė nurodė, kad potencialius patalpų nuomininkus ir verslo partnerius gąsdino dažnas policijos pareigūnų lankymasis įmonės teritorijoje, automobilių tikrinimas, stabdymas, šmeižimas, niekinimas, todėl verslo reputacija nukentėjo dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo (2016 m. lapkričio 22 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 46:30 min.). Šiuos ieškovės atstovės aiškinimus teismas atmeta, nes ikiteisminis tyrimas R. V. ir P. V. atžvilgiu buvo nutrauktas 2013 m. gegužės 13 d., todėl veiklos stabdymas nuo 2015 m. sausio 1 d. su ikiteisminiu tyrimu niekaip nėra susijęs. Be to, policijos pareigūnų lankymasis teritorijoje negali būti priežastis nutraukti verslo santykius ar verslo veiklą, nebent tas verslas būtų neteisėtas. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad verslo partneriams buvo žinoma apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, kad būdavo stabdomi ir tikrinami automobiliai, kad buvo „šmeižiama ir niekinama“, ir kad tai galėjo būti nesėkmingo verslo priežastis. Priešingai, iš akcininko sprendimų matyti, kad įmonės veiklos sustabdymo priežastis buvo tai, kad įmonė nesudaro sandorių, nevykdo atsiskaitymų, negauna pajamų, nutraukė visas darbo sutartis.

66Ieškovės atstovė teigė, kad antstolis areštavo įmonės sąskaitą. Iš antstolio patvarkymo 2016 m. rugsėjo 22 d. matyti, kad vykdydamas Marijampolės rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl 21 296,44 eurų skolos išieškojimo iš UAB „Pietų terminalas“ išieškotojo UAB „RVN“ naudai, antstolis areštavo skolininkui priklausančias sąskaitas kredito įstaigose (t.2, b.l. 12). Vadinasi, ieškovės sąskaitos buvo areštuotos ne dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų ar priimtų sprendimų, o dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo, priimto 2014 m. rugsėjo 18 d. išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2A-1343-555/2014; kuriuo iš atsakovės UAB „Pietų terminalas“ buvo išreikalautos ieškovei BUAB „RVN“ priklausančios frezų galandinimo staklės, keturpusės obliavimo staklės „Weining“; medienos pjovimo (skersavimo) staklės; išilginio pjovimo staklės „Foma RGZ-1-450“; apdirbta mediena, o nesant galimybės grąžinti nurodyto turto dėl jo sunaikinimo ar nepataisomo sugadinimo – priteista negrąžinto turto vertė; be to priteista 1 485,16 euro patalpų, kuriomis ieškovė naudojosi 2008 m. liepos 1 d. nuomos sutarties Nr. 08-05 pagrindu, pagerinimo išlaidų; 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. spalio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 680,61 euro atstovavimo išlaidų. Būtent šiam teismo sprendimui įvykdyti buvo areštuotos ieškovės sąskaitos kredito įstaigose, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad ieškovei buvo padaryta žala neteisėtais ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmais ar neteisėtais teismo arba antstolio veiksmais.

67Dėl ieškinio senaties

68Atsakovė prašė taikyti ieškinio senaties terminą ir ieškinį atmesti tuo pagrindu. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas ( terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį ( CK 1.124 straipsnis). Vadinasi, ieškinio senaties taikymas galimas tik tuo atveju, jeigu asmens teisės yra pažeistos. Šioje byloje nustačius, kad ieškovės teisės nebuvo pažeistos, žalos padarymas neteisėtais pareigūnų veiksmais nebuvo įrodytas, todėl nėra pagrindo nustatinėti ieškinio senaties pradžios ir pabaigos momentą ir konstatuoti ieškinio senaties termino praleidimą.

69Dėl bylinėjimosi išlaidų

70Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad šalys yra atleidžiamos nuo žyminio mokesčio mokėjimo bylose dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo neteisėto administracinės nuobaudos - arešto – paskyrimo, taip pat dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą.

71Byla buvo nagrinėta elektronine forma, todėl procesinių dokumentų siuntimo išlaidų teismas nepatyrė.

72Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą ( CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atsakovė nepateikė duomenų apie patirtas atstovavimo išlaidas.

73Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu - 270 straipsniu, teismas,

Nutarė

74Ieškinį atmesti.

75Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Diana Labokaitė,... 2. sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Pietų terminalas”... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. Ieškovė UAB ,,Pietų terminalas“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti... 7. Ieškovės teigimu, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas neteisėtai.... 8. Taip pat ieškovė negalėjo naudotis ir patalpomis, kuriose buvo kratos metu... 9. Tarp padarytos žalos ir pareigūnų neteisėtų veiksmų yra priežastinis... 10. Žala verslo reputacijai sudaro 100 000 Eur, kadangi įmonės veikla sustabdyta... 11. Atsakovės atstovė Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra su ieškiniu... 12. Ieškovė žalą atlyginti reikalauja CK 6.272 straipsnio pagrindu, motyvuodama... 13. Nors ieškovė jai atsiradusią žalą kildina iš neteisėto BPK 151... 14. Nenustačius veiksmų neteisėtumo, žalą, atsiradusią dėl daiktų saugojimo... 15. Nepagrįstas ieškovės argumentas, jog dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų... 16. Ieškovė nurodo, jog jai buvo padaryta 100 000 Eur žala verslo reputacijai.... 17. Atsakovės atstovė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepime... 18. Ieškiniu prašoma priteisti 120 771,73 Eur turtinę žalą, susidedančią iš... 19. Negautas patalpų nuomos mokestis pagal savo pobūdį yra negautos pajamos.... 20. Be turtinės žalos ieškovė prašo priteisti ir 100 000 Eur neturtinę... 21. Atsakovės atstovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus... 22. Ieškinys atmestinas.... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl įstatymų, reglamentuojančių... 24. Valstybės civilinė atsakomybė už žalą, padarytą teisėsaugos... 25. Ieškovas, reikalaudamas atlyginti nurodytos rūšies žalą, neturi... 26. CK 6.272 straipsnyje įtvirtinta valstybės atsakomybė už žalą,... 27. Neteisėtais veiksmais, kaip valstybės civilinės atsakomybės sąlyga, gali... 28. Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo teisėtumo ir trukmės... 29. Nustatyta, kad Alytaus apskrities VPK Lazdijų rajono policijos komisariatas... 30. Ikiteisminis tyrimas Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės... 31. Teismas konstatuoja, kad ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas ne ieškovės UAB... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje Nr. 3K-7-375/2011 yra išaiškinta,... 33. Teismas sprendžia, kad šioje byloje nenustatyta tokių aplinkybių, kurios... 34. Dėl reikalavimo teisės ... 35. Ieškovė UAB „Pietų terminalas“ yra įregistruota juridinių asmenų... 36. Ieškovė prašė priteisti jai iš atsakovės žalos atlyginimą, nurodydama,... 37. Nustatyta, kad pastatai Šventežerio mstl., Lazdijų rajono savivaldybėje... 38. Tačiau teismas įvertina tai, kad ieškovės direktorė pasirašė vekselį... 39. Dėl turtinės žalos nugriuvus pastatui... 40. Ieškovės UAB „Pietų terminalas“ patalpose 2010 m. spalio 20 d. buvo... 41. Nustatyta, kad dulkių nusodintuvas buvo pritvirtintas ant lauke stovinčio... 42. Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad laikinojo pastato kartu su... 43. Nustatęs, kad pareigūnų neteisėti veiksmai neįrodyti, teismas plačiau... 44. Dėl negautų pajamų už patalpų nuomą... 45. Ieškovė prašė atlyginti žalą (negautas pajamas) už tai, kad negalėjo... 46. Nustatyta, kad Šventežerio mst. Lazdijų rajone yra pastatas - gamybinis... 47. Patalpų panaudos sutartimi 2008 m. sausio 10 d. M. V. suteikė panaudai... 48. Patalpų nuomos sutartimi Nr. 08-05 RVN 2008 m. liepos 1 d. ieškovė UAB... 49. 2010 m. kovo 1 d. šalys (UAB „Pietų terminalas“ ir UAB „RVN“) sudarė... 50. Kaip matyti, ieškovės ir UAB „RVN“ pradinė nuomos sutartis buvo sudaryta... 51. Patalpų nuomos sutartimi Nr. 07-01 MRT nuo 2007- m. sausio 30 d. iki 2012 m.... 52. Pagal ieškovės reikalavimą UAB „Vendora“ pateikė rinkos analizę,... 53. Be to, teismas papildomai pažymi, kad ikiteisminio tyrimo objektu buvę... 54. Net ir priėmus teismo sprendimą dėl daiktų išreikalavimo iš svetimo... 55. Vadinasi, ieškovės atstovės tvirtinimas šioje byloje, kad ieškovė buvo... 56. Taip pat ieškovės atstovės aiškinimas šioje byloje, kad antstolis negali... 57. Teismas nesutinka su R. V. tvirtinimu, kad 2010 m. spalio 20 d. kratos metu... 58. Be to, iš R. V. pasirašyto 2010 m. spalio 20 d. pakvitavimo matyti, kad... 59. Spręstina, kad ieškovė neįrodė negalėjusi sudaryti patalpų nuomos... 60. Dėl sugriautos verslo reputacijos ( neturtinės žalos) ... 61. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 100 000 eurų neturtinės žalos,... 62. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai,... 63. CK 6.272 straipsnio 1 dalis numato taisyklę, kad žalą, atsiradusią dėl... 64. Kaip jau minėta, ieškovės UAB „Pietų terminalas“ atžvilgiu... 65. Be to, nustatyta, kad ieškovės akcininkas M. V. 2015 m. sausio 5 d. sprendimu... 66. Ieškovės atstovė teigė, kad antstolis areštavo įmonės sąskaitą. Iš... 67. Dėl ieškinio senaties... 68. Atsakovė prašė taikyti ieškinio senaties terminą ir ieškinį atmesti tuo... 69. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 70. Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad šalys... 71. Byla buvo nagrinėta elektronine forma, todėl procesinių dokumentų siuntimo... 72. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas išlaidas teismas... 73. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu - 270 straipsniu,... 74. Ieškinį atmesti.... 75. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...