Byla 2-2313-258/2011
Dėl lešu už statybos defektu šalinima priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Rita Kisieliene,

2Sekretore Egle Ceponiene,

3Dalyvaujant ieškovo atstovui Silvestrui Sušickiui, atsakovo UAB „Alvora“ atstovui advokatui Andriui Juoniui, atsakovo UAB „Ranga IV“ atstovui advokatui Karoliui Žibui, atsakovo UAB „Jungtines architektu dirbtuves“ atstovui advokatei Indrei Panovaitei, treciojo asmens UAB „Viltekta“atstovei advokatei Solveigai Gecaitei, treciajam asmeniui L. P.,

4viešame teismo posedyje išnagrinejus civiline byla pagal ieškovo AB-firma “Viti“ ieškini atsakovams UAB „Alvora“, UAB „Jungtines architektu dirbtuves“, UAB „Ranga IV“, tretiesiems asmenims UAB „Viltekta“, L. P. del lešu už statybos defektu šalinima priteisimo,

5nustate:

6Pagal 1997m. rugsejo 27d. AB firmos „VITI“ statybos rangos sutarti (1t. b.l.20-21) atsakovas UAB „Alvora“ atliko statybiniu medžiagu centro administracinio pastato (tarp ašiu 1-2 ir A-C2 statybos darbus : muro darbai, saramu, laiptu, perdengimo plokšciu montavimas. Buvo sutarta objekto 285 000Lt kaina. Pagal sutarti UAB „Alvora“ isipareigojo darbus atlikti laiku ir kokybiškai, bei suteike sutarties objektui 60 men. garantija. Šie darbai baigti 1997m. gruodžio 5 d. (1t.b.l.43).

72002 m. gruodžio 6 d. Ieškovas pareiške reikalavima teisme pagal 2002-09-16. AB firmos „VITI“ statybiniu medžiagu centro „Statybu aleja“ administracinio pastato“, esancio Ukmerges g. 250, Vilniuje defektu apžiuros akta (1t. b.l.23) nustatytu statybos defektu šalinimo išlaidu išieškojimo.

8Paminetame defektu apžiuros akte (1t.b.l.23) nustatyti šie defektai:

 1. Pastato išoreje matomi šie defektai:
  1. Rostverke atsirado itrukimai (schemoje pozicija 1, 1t. b.l.26);
  2. Suskilinejo muro sienos (schemoje pozicija 2, 1t.b.l.26);
  3. Atskile sienos kampai (schemoje pozicija 3, 1t.b.l.26, 27);
  4. Aprudijo bei nusilupo avariniu metaliniu laiptu dažai (schemoje pozicija 4, 1t.b.l.26);
 2. Pastato viduje matomi šie defektai: I ir II aukštas:
  1. suskilusios ir itrukusios sienos (schemoje pozicija 5, 1t.b.l.24);
  2. tarp perdengimo plokšciu atsirade itrukimai (schemoje pozicija 6, 1t.b.l.24, 25);
  3. atsirade itrukimai kolonose (schemoje pozicija 7, 1t.b.l.24, 25);
  4. antro aukšto grindyse atsirade itrukimai (schemoje pozicija 8, 1t.b.l.25).
 3. Po pirmo ir antro aukšto langais atsirades horizontalus itrukimas (1t.b.l.27)

9Ieškovas nurode, jog statinio defektai atsirado del netinkamu UAB „Viltekta“ projektiniu sprendimu bei nekokybiškai atliktu UAB „Alvora“ ir UAB „Ranga IV“ statybos montavimo darbu. Už projektiniu darbu trukumus ir del to atsiradusius nuostolius ieškovui yra atsakingas generalinis projektuotojas UAB „Jungtines architektu dirbtuves“, už pamatu irengima atsakovas UAB „Ranga“. Ieškovas praše iš atsakovu - UAB „Ranga IV“, UAB „Alvora“, UAB „Jungtines architektu dirbtuves“ solidariai priteisti 147 046 Lt už statybos defektu šalinima (2t.b.l.61-68).

10Atsakovas UAB „Jungtines architektu dirbtuves“ su ieškiniu nesutiko, nurode, jog ieškovo nurodyto objekto projektavimo darbus atliko atsakovas UAB „Jungtines architektu dirbtuves“ ir tretysis asmuo UAB „Viltekta“, taciau mano, jog ieškovas neirodo priežastinio ryšio tarp tariamu projektiniu klaidu ir atsiradusiu pasekmiu. Atsakovas nurodo, jog rostverko taip pat murines dalies statybines-konstrukcines dalies sprendimai buvo priimti remiantis ieškovo užsakytais bei projektuotojams pateiktais geologiniais vietoves grunto tyrimo rezultatais, o butent tuo, jog atlikus šiuos tyrimus, molingas gruntas nebuvo rastas, tai reikštu, jog rostverko projektinis sprendimas buvo padarytas remiantis objektyviais duomenimis- grunto geologinio tyrimo rezultatais užsakytais atlikti, bei pateiktais užsakovo. UAB „Vilteka“ parenge pamatu tarp ašiu 1-1 ir 11-11 bei muro konstrukcijas tarp ašiu 1-1 ir 2-2. UAB „Jungtines architektu dirbtuves“ projekto vadovas C. M. pareiške (1t.b.l.195), kad 1999 m. rankiniu budu irengiant naujus pamatus priestatui, prie šio pastato tarp ašiu 8-11 buvo aptikta, kad poliniu pamatu grežiniai GP-8 irengti igilinant juos apytiksliai iki -3.0m. vietoj projekte numatyto igilinimo iki -5 m. Grežtiniai poliai GP-1,GP-2, GP-7, GP-8 su igilinimu iki alt.-4.0m,-5.0m buvo suprojektuoti ir pastato dalyje ašyse 1 ir 2 po muro sienu rostverkais ir kolonomis, kur pateiktas ieškinys del defektu šalinimo, mano, kad statybos kainos piginimo interesais grežtiniai pamatai galejo buti ivykdyti ne pagal projekta, taciau paciam ieškovo atstovui ja prižiurint. Kadangi statinio pastovumui užtikrinti pamatai yra vienas esminiu konstruktyvu, ieškovas pats buvo atsakingas už butinas projektines ekspertizes. Jokiu pastabu iki projekto patvirtinimo nebuvo pateikta. Mano, jog vietoveje, kurioje buvo suprojektuotas VITI statybiniu medžiagu centras buvo netinkamai atlikti topogeologiniai tyrimai, nebuvo vykdoma statybos priežiura, todel už pasekmes yra atsakingas pats ieškovas, praše taikyti ieškinio senati.

11Atsakovas UAB „Alvora“ tvirtina, jog nera priežastinio ryšio tarp jos atliktu statybos rangos darbu ir atsiradusios žalos, neivertinta konkretaus rangovo ar projektuotojo padaryti pažeidimai ir ar apskritai jie galejo itakoti defektu atsiradima. Nurode, jog visi atsakovo atlikti darbai buvo atlikti pagal projekta, pasleptu darbu aktai pasirašyti užsakovo atstovu (ABF „VITI“). Apie 2002m. rugsejo 16d. nustatytus defektus, pretenzija bendrove gavo 2002m. gruodžio 2d. (1t.b.l.60-61). Mano jog nustatyti defektai galejo atsirasti del pasikeitusiu apkrovu pastato viduje, del aplinkos, eksploatavimo salygu, praše ieškini atmesti.

12UAB „Ranga IV“ su ieškiniu nesutiko, nurode, jog solidarioji skolininku prievole, šiuo atveju-pareiga atlyginti statybos darbu defektu šalinimo išlaidas nepreziumuojama, ji atsiranda tik istatymu ar šaliu susitarimu nustatytais atvejais. Mano, jog ieškovo reikalavimas del solidarios atsakovu atsakomybes nera pagristas. Atsakovas nebuvo sudares generalines rangos sutarties, kuria butu isipareigojes atlikti subrangovinius darbus ir kuria butu susitares solidariai atsakyti. UAB „Ranga“ su ieškovu 1997m. gegužes 28d. sudare sutarti, kuria isipareigojo atlikti konkrecius darbus. Šalys susitare, kad statybos darbams suteikiama penkeriu metu garantija, skaiciuojant nuo darbu pridavimo dienos (Sutarties 8.3p.). Darbai ieškovui priduoti 1997 09 15 (1t.b.l.144). 2002 09 16 surašytas defektu apžiuros aktas, šiame akte nenurodyta kuris iš atsakovu kokius darbus atliko ir kokios numatytu defektu priežastys. UAB „Ranga IV“ atliko darbus susijusius su pamatu irengimu, bet nurodytame akte nera jokiu irodymu, kad darbai atlikti nesilaikant projekto, statybos ir kitu privalomu reikalavimu. Iš statinio ekspertizes akto matyti, jog rostverke atsiradusiu itrukimu priežastys: nenumatytos priemones pamatu kilsnumui sumažinti. Postverko padas suprojektuotas aukšciau grunto išalimo lygio ir irengtas ant molingo grunto sluoksnio del to po pamatu turejo buti numatytas papildomas drenuojantis pasluoksnis. Mano, jog jis statybos darbus atliko tinkamai, jie buvo priimti be trukumu, prašo ieškini atmesti.

13Ieškinys netenkintinas.

14CK 6.662 str. 4d. nustatyta, kad užsakovas, nustates darbu trukumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties salygu po darbu priemimo, jei tie trukumai ar nukrypimai negalejo buti nustatyti normaliai priimant darba (paslepti trukumai), taip pat jei jie rangovo buvo tycia paslepti, privalo apie juos pranešti rangovui per protinga termina po ju nustatymo. Reikalavimams del atliktu darbu trukumu taikomi sutrumpinti ieškinio senaties terminai. CK 6.667 str. nustatyta, kad reikalavimams, kylantiems del atliktu darbu trukumu nustatomas vieneriu metu ieškinio senaties terminas. Kai rangos sutartis nustato garantini termina ir apie trukumus buvo pareikšta per ši garantini termina, ieškinio senaties terminas prasideda nuo pareiškimo apie trukumus dienos.

15Kaip matyti iš AB VITI statybiniu medžiagu centro Pašilaiciuose statybos aikšteles papildomu inžineriniu geologiniu tyrinejimu ataskaitos 1997m. birželio men ieškovo (užsakovo) nurodytose vietose buvo atlikti 4 grežiniai 9 metru gylyje, nurodyta, jog taip pat buvo panaudota ankstesniuju tyrinejimu medžiaga, buvo nustatyta, kad po piltiniu gruntu slugso smeliniai gruntai iki 2,0-5,0 m. gylio vidutinio tankumo, giliau tankus. Kaip matyti iš UAB „Jungtines architektu dirbtuves“ ir UAB „Viltekta“ projektiniai sprendimai buvo atlikti atsižvelgiant i pamineta tyrinejimo medžiaga. Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos leidimas vykdyti statybos darbus išduotas 2007 10 17d. (2t.b.l.96). kaip matyti iš statybos darbu žurnalo statybu pradžia 1997 07 28d.

16Civilineje byloje UAB „Statybiniu konstrukciju laboratorijos“ specialistai 2004 04 05 atlike VITI statybiniu medžiagu centro administracinio pastato, esancio Ukmerges g. 250, Vilniuje, statybiniu konstrukciju ekspertize, nurode, jog projekto architekturines statybines dalies (AS) brežinius paruoše UAB „Jungtines architektu dirbtuves. Projekto vadovas – C. M.. Pamatu tarp ašiu 1 – 1 bei 11 – 11 bei antžemines dalies surenkamas gelžbetonines bei muro konstrukcijas tarp ašiu 1 – 1 ir 2 – 2 suprojektavo UAB „Viltekta“ (konstrukcines dalies vadovas – V. S.). Pamatus tarp ašiu 1 – 1 ir 11 – 11 irenge UAB „Ranga IV“ (darbu vadovas R. T.). Išores ir vidaus sienas, surenkamas gelžbetonines perdangas ir pertvaras tarp ašiu 1 – 1 ir 2 – 2 sumontavo UAB „Alvora“ (darbu vadovas – V. N.). Apdailos darbus vykde UAB „Daila“.

17Ekspertizes akte nurodyta, kad atsakovo UAB „Alvora“ sumurytos daugiasluoksnes laikancios išores sienos armavimas neatitinkina komplekso 1732 reikalavimu. Sumažintas armaturos kiekis. Apdailinis muro sluoksnis prie pagrindinio muro pritvirtintas nepatikimai. Armatura neapsaugota nuo korozijos. Del išvardintu priežasciu neužtikrinama ilgalaike saugi sienos eksploatacija. UAB „Viltekta“ paruoštame statybos projekte numatyta muro siena, kuri skiria administracine pastato dali nuo prekybos sales (ašyje 2 – 2), armuoti kas penkta plytu eile. Faktinis sienos armavimas yra mažesnis. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenys tvirtina, kad muro darbai buvo vykdomi prie neigiamu oro temperaturu. Daugiasluoksnes lauko sienos muras turejo buti armuojamas kas ketvirta siule, papildomai armuojant virš rostverko irengto plytu muro pirmaja siule. Atlikus penkias muro atodangas, trijose atodangose muro armavimas aptiktas siuleje virš 12-tos plytu eiles, skaiciuojant nuo rostverio viršaus. Armavimui panaudotas tinklas 50/50/4/4 Bp-I neatitinka projekto reikalavimu. Vienoje atodangoje armavimas aptiktas virš šeštos bei virš dvyliktos plytu eiles. Neatitinka armaturos tinklo antikorozine apsauga. Vidaus sienos, skiriancios pastato administracine dali nuo prekybiniu saliu (ašyje 2 – 2), armavimas neatitinka projekto. Antrame aukšte patikrinus muro armavima visame sienos aukštyje, tik trijose plytu siulese aptikti armaturos tinklai. Siena armuota kas šešta, septinta plytu eile. Armaturos tinklai kolonu ir kanalizacijos stovu vietose pertraukti. Sienos ilgyje tinklai išdestyti skirtingose siulese. Kaip matyti iš ekspertizes akte nurodytu defektu atsiradimo priežasciu nurodyti projektiniu sprendimu netikslumai: konstrukciniame rostverko sprendime (0126 komplekso SK dalies darbo brežtinio „Rostverkas tarp ašiu 1 ir 2“ 8 – 8 pjuvyje) nenumatytos priemones pamatu kilsnumui sumažinti. Rostverko padas suprojektuotas aukšciau grunto išalimo gylio ir irengtas ant molingo grunto sluoksnio. Del to po pamatu turejo buti numatytas papildomas drenuojantis pasluoksnis; nepatikimas rostverko ir sienos ašyje 2 – 2 projektinis sprendimas. Rostverkas suprojektuotas su tarpais, o laikanti siena sudalinta kanalizacijos stovu bei plieniniu kolonu vertikaliais kanalais. Del atskiru pastato daliu netolygiu sedimu sienose eksploatacijos metu susiformavo plyšiai. Kaip matyti iš statinio ekspertizes akto Nr. 1-11/11 (3 tomas, b.l.55) statybos darbu metu rostverkas buvo irengtas ant molingo (kilsnaus) grunto. Projekte priimtas sprendimas remesi inžineriniu geologiniu tyrinejimu ataskaita, kurioje po pilto grunto sluoksniu, nurodyti slugsantys smeliniai gruntai. Teismas, vertindamas nurodytas aplinkybes daro išvada, jog ieškovo pateikta statybvietes inžineriniu geologiniu tyrinejimu ataskaita neatitiko faktines situacijos. Ieškovo statybos technines priežiuros vadovas nurode „išlyginamaji sluoksni po rostverku kloti tik sutankinus pada. Ivykdžius ši technologini rostverko irengimo nurodyma, pablogejo monolitinio gelžbetonio rostverko konstrukcijos darbo salygos. Išalimo metu besipleciantis sutankintas gruntas, padidino rostverko ir sienos deformacijas. Grunto poveikis išalant leme, kad pastato lauko mure susiformavo plyšiai. Statybos metu pastebejus, jog statybvieteje slugso ne smelinis bet molinis gruntas, vykdant privaloma projekto autorine priežiura, buvo butina projektiniu sprendimu korektura. Kaip matyti pamatu irengimo darbu vykdymas užfiksuotas darbu vykdymo žurnale, pasleptu darbu aktas ieškovo technines priežiuros inžinieriaus pasirašytas. ABF „ITI statybiniu medžiagu centro statybines dalies projekte nurodyta, kad grežtiniu pamatu irengimo darbai turi buti vykdomi pagal statybos normu RSN 91-85 (17) reikalavimus. Šiu normu 5.29 p. nurodyta, kad „grežinio matmenys ir duomenys apie grunta irašomi i grežtiniu pamatu irengimo žurnala“. Už šiu darbu kontrole buvo atsakingas ieškovas. Kaip matyti iš paminetos ekspertizes akto (3 t.b.l.42-56) Statinio statybos darbai, pažeidžiant Statybos istatyma buvo pradeti be leidimo vykdyti statybos darbus. Ieškovas pažeisdamas statybos techninio reglamento STR 1.09.03:1997 6.4p. draudima technines priežiuros vykdytoju paskyre savo kaip rangovo darbuotoja L. P., kuris prieme ir pasiraše darbu priemimo aktus darbu vykdymo žurnale. Vertindamas nurodytas aplinkybes, taip pat atsižvelgiant i tai, jog ieškovas, budamas statybos darbu profesionalu turejo žinoti, jog Statybos istatymo (1997 07 09 redakcija) 25 str.1d. pagrindu VITI statybos medžiagu centro administracinis pastatas atitinka ypatingo statinio reikalavimus, kuriam pagal pamineto istatymo 11 str. 3d. 4p. yra privaloma projektine ekspertize, autorines priežiuros sutartis. Ieškovas privalomos statinio projektines ekspertizes neatliko. Statybos technine priežiura vykde pats ( 1t.b.l.62, 3 t b.l.6). CK 6.697 str.3d. nustatyta, kad statybos techninis prižiuretojas atsako už defektus, nustatytus per garantini termina, jeigu neirodo, kad jie atsirado del objekto ar jo daliu nusidevejimo, jo netinkamo naudojimo ar jo pasamdytu asmenu kitokiu kaltu veiksmu. Neatsakingai atlikti grunto tyrimai, pamatu deformacija, šalcio poveikis ir netolygus pamatu sedimas turejo lemiama itaka muro sienos, kuria murijo UAB „Alvora“ pleišejimui. Už šias pasekmes atsakomybe tenka paciam ieškovui. CK 6.248 str. 3d. laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant i prievoles esme bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rupestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis salygomis buvo butina.

18Kaip matyti iš defektu apžiuros akto (1t.b.l.23), ieškovo nurodyti statybos defektai nustatyti 2002 09 16. Ieškinys atsakovams UAB „Ranga IV“, UAB „Jungtines architektu dirbtuves“ pareikštas 2004m. lapkricio 3d. (1t.b.l.161-168). Šiu atsakovo atžvilgiu taikytina ieškinio senatis, kas taip pat sudaro pagrinda ieškiniui atmesti.

19Teismas, vadovaudamasis išdestytu CPK 92 str., 93 str. 1d. 259 str., 260str., 270 str.

Nutarė

20ieškovo AB-firma “Viti“ ieškini atsakovams UAB „Alvora“, UAB „Jungtines architektu dirbtuves“, UAB „Ranga IV“, tretiesiems asmenims UAB „Viltekta“, L. P. del lešu už statybos defektu šalinima priteisimo netenkinti. Iš Vilniaus apygardos teismo depozitines saskaitos UAB „Statybiniu konstrukciju laboratorijai“ pervesti 2011 09 22d. mokejimo pavedimu Nr. P10743 apmoketa 250 Lt suma už eksperto apklausa.

21Iš AB-firma “Viti“ priteisti 6 000 Lt advokato atstovavimo išlaidu atsakovo UAB „Jungtines architektu dirbtuves“ naudai, 150 Lt UAB „Statybiniu konstrukciju laboratorijai“ 30 Lt. procesiniu dokumentu siuntimo išlaidas valstybei (Vilniaus apskrities valstybines mokesciu inspekcijos saskaita Nr. LT247300 010112394300, „Swedbank“, AB, mokescio kodas 5660).

22Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacini skunda per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Rita Kisieliene,... 2. Sekretore Egle Ceponiene,... 3. Dalyvaujant ieškovo atstovui Silvestrui Sušickiui, atsakovo UAB „Alvora“... 4. viešame teismo posedyje išnagrinejus civiline byla pagal ieškovo AB-firma... 5. nustate:... 6. Pagal 1997m. rugsejo 27d. AB firmos „VITI“ statybos rangos sutarti (1t.... 7. 2002 m. gruodžio 6 d. Ieškovas pareiške reikalavima teisme pagal 2002-09-16.... 8. Paminetame defektu apžiuros akte (1t.b.l.23) nustatyti šie defektai: 9. Ieškovas nurode, jog statinio defektai atsirado del netinkamu UAB... 10. Atsakovas UAB „Jungtines architektu dirbtuves“ su ieškiniu nesutiko,... 11. Atsakovas UAB „Alvora“ tvirtina, jog nera priežastinio ryšio tarp jos... 12. UAB „Ranga IV“ su ieškiniu nesutiko, nurode, jog solidarioji skolininku... 13. Ieškinys netenkintinas.... 14. CK 6.662 str. 4d. nustatyta, kad užsakovas, nustates darbu trukumus ar... 15. Kaip matyti iš AB VITI statybiniu medžiagu centro Pašilaiciuose statybos... 16. Civilineje byloje UAB „Statybiniu konstrukciju laboratorijos“ specialistai... 17. Ekspertizes akte nurodyta, kad atsakovo UAB „Alvora“ sumurytos... 18. Kaip matyti iš defektu apžiuros akto (1t.b.l.23), ieškovo nurodyti statybos... 19. Teismas, vadovaudamasis išdestytu CPK 92 str., 93 str. 1d. 259 str., 260str.,... 20. ieškovo AB-firma “Viti“ ieškini atsakovams UAB „Alvora“, UAB... 21. Iš AB-firma “Viti“ priteisti 6 000 Lt advokato atstovavimo išlaidu... 22. Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo gali buti skundžiamas Lietuvos...