Byla 2-1205-182/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Nina Butnorienė, sekretoriaujant Jolantai Lasevičienei, dalyvaujant pareiškėjai G. B., jos atstovui advokatui Vytui Kantaravičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos G. B., a. k. ( - ) gyvenančios ( - ), pareiškimą suinteresuotiems asmenims M. B., G. B. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėja prašo tam, kad būtų išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po savo sutuoktinio Vladislovo G. B. mirties priėmė jo palikimą, tame tarpe ir AB „Grigiškės“ akcijas bei neišmokėtus dividentus, be to, valdo ir sutuoktiniui priklaususius asmeninius daiktus, baldus, buities reikmenis, nuotraukų albumus, įvairią mokslinę literatūrą ir kt.

3Suinteresuotas asmuo M. B. atsiliepimo į pareiškimą per teismo nustatytą terminą nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai (b. l. 21).

4Suinteresuotas asmuo G. B. atsiliepimo į pareiškimą per teismo nustatytą terminą nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai. Teismą informavo, jog teismo posėdyje dalyvauti negalės dėl didelių kelionės išlaidų (b. l. 21).

5Pareiškėja paaiškino, jog sutuoktinis 2008 m. spalio 17 d. buto dovanojimo sutartimi padovanojo asmeninės nuosavybės teise valdytą butą, esantį Šv. Jokūbo g. 15-5, Druskininkuose. Kito kilnojamojo ir nekilnojamojo registruoto turto sutuoktinis neturėjo, todėl mirus sutuoktiniui ji į notarą nesikreipė. Mirus sutuoktiniui ji faktiškai perėmė sutuoktiniui priklausančius daiktus – baldus, buities reikmenis, sutuoktiniui priklausančią mokslinę medicininę literatūrą, kurią jis buvo sukaupęs per daugelį metų, ir kitus daiktus. Apie sutuoktinio turėtas AB „Grigiškės“ akcijas jai nebuvo žinoma iki to laiko, kai gavo finansų įmonės Finasta raštą, jog mirusiam sutuoktiniui priklauso neišmokėta 815,37 Eur dividendų suma. Prašo nustatyti juridinį faktą, jog po sutuoktinio mirties faktiškai priėmė palikimą jį valdydama.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Pareiškėjos paaiškinimu, liudytojos A. B. parodymais, bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjos sutuoktinis Vladislovas G. B. mirė ( - ) (b. l. 4, 7). Po V. G. B. mirties liko paveldėtinas turtas – AB „Grigiškės“ akcijos ir neišmokėta 815,37 Eur dividendų suma, (b. l. 12). Valstybės įmonės Registrų centro pažyma patvirtina, jog V.o G. B., mirusio ( - ), nekilnojamųjų daiktų Lietuvos Respublikoje nėra (b. l. 13). Iš notarės Jūratės Ladauskaitės rašto Nr. S-154 matyti, kad G. B. į notarų biurą kreipėsi praleidusi įstatymo nustatytą terminą, jos pareiškimas nebuvo priimtas, paveldėjimo byla po V. G. B. mirties Druskininkų savivaldybės 2-ajame notaro biure neužvesta (b. l. 11). Pagal Lietuvos Respublikos CK 5.51 str. 1 d., įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Paprastai teismų praktikoje pripažįstama, kad ne bet koks konkretaus daikto paėmimas ar net naudojimasis juo laikomas palikimo priėmimu. Kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžiant, ar yra pagrindas konstatuoti palikimo priėmimą, pradėjus faktiškai valdyti turtą, reikšmingi ne tik įpėdinio veiksmai, bet ir turto, sudarančio palikimą, pobūdis. Paprastai palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, patalynės, asmeninių daiktų, dokumentų, laiškų, nuotraukų, šeimos suvenyrų ir relikvijų paėmimas kitų įpėdinių sutikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2006; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-86/2007; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2008). Tačiau jeigu tokių daiktų paėmimas kartu su kitomis byloje nustatytomis reikšmingomis aplinkybėmis patvirtina, kad buvo aktyviai siekiama įgyvendinti palikimo priėmimo teises, tai gali būti pakankamas pagrindas palikimo priėmimui, pradėjus faktiškai valdyti turtą, konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2013). Pareiškėja nurodo, jog po sutuoktinio mirties faktiškai pradėjo valdyti, disponuoti ir naudotis sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise priklausančiais namų apyvartos daiktais, t. y., baldais, šaldytuvu, televizoriumi ir kitais mirusio sutuoktinio materialinę vertę turinčiais daiktais. Liudytoja A. B. patvirtino, jog po sutuoktinio mirties pareiškėja faktiškai priėmė mirusiojo sutuoktinio turtą, t. y., jam priklausančius nuosavybės teise baldus, buities reikmenis ir kitus materialinę vertę turinčius daiktus. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog pareiškėja aktyviais veiksmai priėmė neregistruotą mirusiam sutuoktiniui priklaususį turtą faktiškai pradėdama jį valdyti. Kadangi pareiškėja negali kitokia tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių faktą, kad ji po savo sutuoktinio V. G. B. mirties palikimą priėmė faktiškai pradėjusi jį valdyti, kiti įpėdiniai prieštaravimų nepareiškė, jog būtų tenkintas pareiškėjos pareiškimas, prašomas juridinis faktas nustatytinas teismine tvarka (CPK 444 str. 1 d., 2 d. 8 p., 445 str.).

8Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270, 448 str.,

Nutarė

9pareiškimą tenkinti.

10Tam, kad būtų išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad G. B., a. k. ( - ) po savo sutuoktinio V. G. B., a. k. ( - ) mirusio ( - ), mirties palikimą priėmė faktiškai pradėjusi jį valdyti.

11Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai