Byla B2-651-210/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Nemuno verslo centras“, byloje trečiuoju asmeniu, nereiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įtrauktas D. S

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, AB DNB banko atstovui advokato padėjėjui Vaidui Jurgelioniui, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, D. S., viešame teismo posėdyje tvarka išnagrinėjęs ieškovų UAB „Nemuno verslo centras“ direktorės R. K., UAB „Golden capital“, UAB „Fineta“, UAB „Nevėžio vingis“, trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, AB DNB lizingas, AB DNB bankas pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Nemuno verslo centras“, byloje trečiuoju asmeniu, nereiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įtrauktas D. S.,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Nemuno verslo centras“ direktorė R. K. pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Nemuno verslo centras“. Nurodė, kad UAB „Nemuno verslo centras“ nuo pat jos įsteigimo vykdo nekilnojamojo turto nuomos veiklą (nuomoja nekilnojamąjį turtą įvairiems fiziniams bei juridiniams asmenims). Tuo tikslu įmonė yra sudariusi įvairias lizingo sutartis su UAB „Swedbank lizingas“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Hansa lizingas“) bei su AB DNB lizingas (ankstesnis pavadinimas UAB „DnB NORD lizingas“), kuriomis buvo finansuotas nekilnojamojo turto įsigijimas (visas įmonės turimas nekilnojamasis turtas yra valdomas finansinės nuomos pagrindu). Nuo sutarčių sudarymo pradžios iki 2009 m. pradžios visus savo įsipareigojimus pagal lizingo sutartis įmonė vykdė tinkamai, laiku. Tačiau nuo 2009 m. pradžios įmonė susidūrė su įvairiais finansiniais sunkumais. Priežastis - labai ženkliai krito nekilnojamojo turto nuomos kainos, dalis nuomininkų išėjo (nutraukė sutartis), kai kurie nuomininkai pradėjo stipriai vėluoti su atsiskaitymais, todėl smuko įmonės surenkamos pardavimų pajamos. Dėl išvardintų priežasčių įmonė pradėjo vėluoti atsiskaityti lizingo bendrovėms. Esamą problemą buvo bandyta spręsti derybų keliu, tačiau susitarti geruoju nepavyko ir prasidėjo teisminiai ginčai. Svarbiausios bylos - dėl lizingo sutarčių sąlygų pakeitimo yra pralaimėtos pirmoje instancijoje, skusti įmonei nepalankius sprendimus ir toliau bylinėtis įmonė nebeturi finansinių galimybių. Ieškovės teigimu, šiuo metu atsirado grėsmė, kad visos lizingo sutartys bus nutrauktos, o UAB „Nemuno verslo centras“ neteks viso valdomo nekilnojamojo turto (jį perims lizingo bendrovės). Nurodė, kad į teismą dėl skolų prisiteisimo kreipėsi ir kiti kreditoriai. Vienintelė įmonės turima sąskaita banke yra areštuota įvairių antstolių. Todėl susidarė tokia situacija, kad toliau vykdyti atsiskaitymus su prekių ir paslaugų tiekėjais tapo nebeįmanoma. Bendra įmonės pradelsta skola tiekėjams šiuo metu sudaro 534681,81 Lt sumą ir ji nuolat auga. Apie tai, kad įmonė nebegalės toliau vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriai yra informuoti viešai (yra paskelbta spaudoje). Įmonės debitorių įsiskolinimas sudaro 377132,14 Lt, tačiau kai kurie debitoriai yra nemokūs, kiti neatsiskaito, o tam, kad išieškoti skolas teismo keliu reikia lėšų (žyminiam mokesčiui bei atstovavimo išlaidoms). Ieškovė pažymėjo, kad įmonė neturi apyvartinių lėšų, kuriomis jį galėtų įgyti kitą nekilnojamąjį turtą, jei dabar valdomą turtą perimtų lizingo bendrovės. Todėl nebėra jokių tolimesnės veiklos perspektyvų. Įsiteisėjus sprendimams, kreditoriams atsiras teisė perimti visą įmonės valdomą nekilnojamąjį turtą, po to ją neišvengiamai ištiks bankrotas (pradelsti įsipareigojimai viršys likusio turto vertę). Nors šiuo metu įmonė nėra nemoki, tačiau įmonė nebeturi jokių tolimesnės veiklos perspektyvų, todėl skolos ateityje nemažės, o tik didės. Todėl ieškovė, kaip UAB „Nemuno verslo centras“ direktorė, kreipėsi į teismą ir prašo iškelti UAB „Nemuno verslo centras“ bankroto bylą tuo pagrindu, kad įmonė pranešė kreditoriams, jog negali atsiskaityti su kreditoriais (ĮBĮ 9 str. 5 d. 2 p.) ir administratoriumi paskirti G. K..

3Ieškovas UAB „Golden capital“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Nemuno verslo centras“. Nurodė, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 2086392 Lt. Mano, kad įmonė yra nemoki, todėl prašo iškelti UAB „Nemuno verslo centras“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Verslo konsultavimo biuras“.

4Ieškovas UAB „Fineta“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Nemuno verslo centras“. Nurodė, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 484 Lt, o atsakovas atsiskaityti neketina. Mano, kad įmonė yra nemoki, todėl prašo iškelti UAB „Nemuno verslo centras“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Šiauleksa“.

5Ieškovas UAB „Nevėžio vingis“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Nemuno verslo centras“. Nurodė, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 595593,88 Lt, o atsakovas atsiskaityti neketina. Mano, kad įmonė yra nemoki, todėl prašo iškelti UAB „Nemuno verslo centras“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Bankrotas LT“.

6Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, AB DNB lizingas nurodė, kad atsakovas UAB „Nemuno verslo centras“ jam yra skolingas 126121,06 Lt, o atsakovas atsiskaityti neketina. Mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl prašo iškelti UAB „Nemuno verslo centras“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Bankroto lyderiai“.

7Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, AB DNB bankas nurodė, kad atsakovas UAB „Nemuno verslo centras“ jam yra skolingas 42063,50 EUR, o atsakovas atsiskaityti neketina. Mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl prašo iškelti UAB „Nemuno verslo centras“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Bankroto lyderiai“.

8UAB „Nemuno verslo centras“ keltina bankroto byla.

9LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. nustato du savarankiškus bankroto bylos iškėlimo pagrindus. 1 –ame punkte nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2-jame punkte nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Tai savarankiški pagrindai ir sąlygos kelti bankroto bylą, kuriuos nustatęs teismas turi iškelti įminei bankroto bylą, nepriklausomai nuo įmonės mokumo ar nemokumo. Šioje byloje keliamas klausimas dėl 2-jo punkto buvimo, t. y. sąlygos, kai įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Svarstant prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytu pagrindu šiuo atveju svarbu tiek sisteminis tiek pažodinis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 2 punkte įtvirtintų bankroto bylos iškėlimo sąlygų aiškinimas. Taigi sistemiškai aiškinant aptariamą teisės normą ir joje nurodytus pagrindus ir sąlygas, pripažintina, kad vien tik formalus nurodytos sąlygos buvimo konstatavimas, negali būti pakankamas bankroto bylos iškėlimo pagrindas. Nesant objektyvaus pagrindo konstatuoti įmonės nemokumą, sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės viešą paskelbimą arba kitokį pranešimą kreditoriui (kreditoriams), kad ji negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų, vertinti vien formaliai nepakanka, bet būtina atsižvelgti ir į visas su tokiu pareiškimu susijusias bylos ir faktines aplinkybes:

10įmonės mokumo būklę;

11priežastis, dėl kurių įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais;

12sąlygas, kurios kliudo įmonei vykdyti savo įsipareigojimus;

13įmonės tolimesnės finansinės būklės perspektyvas ir kt.

14Šios aplinkybės sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti vertinamos kartu ir neatsietai nuo savarankiško pagrindo, įtvirtinto ĮBĮ 9 str. 5 d. 2 p..

15Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas UAB „Nemuno verslo centras“ dienraščiuose „Lietuvos žinios“ 2012-02-17 ir „Šiaulių naujienos“ 2012-02-20 paskelbė informaciją kreditoriams, kad nebegali atsiskaityti su kreditoriais (LR ĮBĮ 9 str. 5 d. 2 p.) (b. l. 19 – 20, t. 1). Todėl siekiant apsaugoti kreditorių interesus UAB „Nemuno verslo centras“ keltina bankroto byla dėl sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymo ir bendrovė pranešė kreditoriams, jog negali atsiskaityti su kreditoriais (LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 4 p., 9 str. 5 d. 2 p.).

16Nagrinėjamoje byloje įmonės turtą sudaro 12869440 Lt, tačiau mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 6877995 Lt (b. l. 44, t. 1). Didžiąją atsakovo turto dalį sudaro finansinis turtas, kuris siekia 8112000 Lt (b. l. 12, 17, t. 1). Šį turtą sudaro 40000 vnt. UAB „Opulens“ akcijų (3910000 Lt sumai), 40000 vnt. UAB „Idea & Realty“ akcijų (4000000 Lt sumai) bei 2020 vnt. ŽŪK „Ramygalos aruodai“ pajų (202000 Lt sumai). Remiantis Teismų sistemos LITEKO duomenimis tiek UAB „Opulens“ (į. k. 148443412) , tiek UAB „Idea & Realty“ (į. k. 300563845) vien per 2012 metus dalyvauja daugelyje teismo procesų kaip atsakovai. Šie duomenys kelia pakankamas abejones dėl atsakovo UAB „Nemuno verslo centras“ turimo finansinio turto realios vertės.

17Įmonei debitoriai yra skolingi 377132,14 Lt (b. l. 14, t. 1). Įmonės pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai siekia 534681,81 Lt (b. l. 15, t. 1). Nagrinėjamu atveju būtina pažymėti, kad dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui kreipėsi ir kiti kreditoriai, kurių reikalavimai atsakovui siekia 2953827,79 Lt. Tokiu atveju pripažintina, kad atsakovas nevykdo įsipareigojimų savo kreditoriams. Šią aplinkybę patvirtino ir atsakovo direktorė savo pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Nemuno verslo centras“ (b. l. 2, t. 1).

18Iš pažymos apie ilgalaikį materialų įmonės turtą matyti, kad nors šio turto vertė 2012-01-31 siekia 4132073,92 Lt sumą, tačiau iš esmės visas šis turtas (4127613,87 Lt arba 99,89 %) yra lizinguojamas (b. l. 54, t. 1). Lizinguojamas nekilnojamasis turtas pagal bendrąją taisyklę, nors jis ir yra įtrauktas į ilgalaikį įmonės turtą, yra atsakovo įgytas lizingo sutarčių pagrindu, taigi nepaisant to, kad šis turtas įtrauktas į įmonės balansą, jis negali būti vertinamas kaip realus įmonės turtas, sprendžiant įmonės mokumo klausimą. Taigi, nors įmonė šiuo metu ir formaliai nėra nemoki (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.), tačiau realiai vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams negali, todėl, atsižvelgiant į tai, kad į kreditavimo sutartys buvo nutrauktos įmonei netinkamai vykdant atsiskaitymus ir pradėtas priverstinis išieškojimas per hipotekos įstaigas iš įkeisto turto, galima daryti išvadą, jog įmonė nebeturi jokių tolimesnės veiklos perspektyvų ir skolos kreditoriams tik didės.

19Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

20Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

21Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra ĮBĮ nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012).

22Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti G. K., UAB „Verslo konsultavimo biuras“, UAB „Šiauleksa“, UAB „Bankrotas LT“ ir UAB „Bankroto lyderiai“, kurie davė sutikimą administruoti UAB „Nemuno verslo centras“ (b. l. 21, t. 1; b. l. 19, 44, 66, 97 – 98, t. 2; b. l. 27 – 28, t. 3). Siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (b. l. 57 – 58, 77 – 78, t. 3). Byloje yra pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos (b. l. 23, t. 1; b. l. 21, 47, 72, 101, t. 2; b. l. 31, t. 3).

23Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt.

24Įmonės, kuriai prašoma skirti bankroto administratorių, buveinė yra Šiauliuose. Tiek UAB „Verslo konsultavimo biuras“, tiek G. K. bankroto administratoriai, kurių buveinė yra Panevėžyje, UAB „Bankroto lyderiai“ buveinė – Vilniuje, o UAB „Šiauleksa“ ir UAB „Bankrotas LT“ buveinė – Šiaulių mieste, todėl, teismo nuomone, UAB „Šiauleksa“ ir UAB „Bankrotas LT“ galėtų administruoti bankrutuojančią įmonę mažesnėmis sąnaudomis, nei kiti siūlomi bankroto administratoriai – UAB „Verslo konsultavimo biuras“, UAB „Bankroto lyderiai“ ir G. K.. Šiuo atveju pažymėtina, kad didesnę patirtį analogiškose bylose turi UAB „Šiauleksa“ (baigta 71 bankroto procedūra), kai tuo tarpu UAB „Bankroto lyderiai“ yra baigęs tik 4 bankroto procedūras (vykdo 15 procedūrų), UAB „Verslo konsultavimo biuras“ bankroto procedūrų nėra baigęs (vykdo 10 procedūrų), G. K. bankroto procedūrų nėra baigusi (vykdo tik dvi procedūras), o UAB „Bankrotas LT“ apskritai nėra vykdęs jokių bankroto procedūrų.

25Skiriamam administratoriui bus privalu detaliai įvertinti ir paties UAB „Nemuno verslo centras“ vadovo bei akcininkų veiklą. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo UAB „Nemuno verslo centras“ 50 procentų akcijų savininkas yra J. G. (b. l. 11, t. 1). Ieškovo UAB „Golden capital“, prašančio skirti administratoriumi UAB „Verslo konsultavimo biuras“, direktorius taip pat yra J. G. (b. l. 18, t. 2). Tokiu atveju teismas sprendžia, kad ieškovo UAB „Golden capital“ prašymas skirti jo siūlomą administratorių gali sukelti abejonių kitiems kreditoriams.

26Teismas, turėdamas likusius lygiaverčius administratorius, sprendžia, kad šiuo atveju būtų geriau skirti ieškovo UAB „Fineta“ nurodytą juridinį asmenį. Pretenzijų dėl siūlomų administratorių teismas neturi, jų kvalifikacija neabejoja, tačiau dėl jau išdėstytų motyvų teismas sprendžia, kad UAB „Nemuno verslo centras“ bankroto administratoriumi tikslinga skirti UAB „Šiauleksa“ (į. k. 145812758, buveinė Kviečių g. 58-3, Šiauliai, turintis leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 78) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p. 11 str. 4 d.). Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nurodo, kad šis pretendentas atitinka įstatymo reikalavimus, leidžiančius administruoti bankrutuojančią UAB „Nemuno verslo centras“.

27Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 4 p., 5 str. 1 d. 2 p., 9 str. 5 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

291. Iškelti bankroto bylą UAB „Nemuno verslo centras“ (įmonės kodas 300654177, buveinė – Varpo g. 27, Šiauliai, a.s. Nr. ( - )).

302. Bankrutuojančios UAB „Nemuno verslo centras“ administratoriumi paskirti UAB „Šiauleksa“ (į. k. 145812758, buveinė Kviečių g. 58-3, Šiauliai, turintis leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 78).

313. Areštuoti UAB „Nemuno verslo centras“ (įmonės kodas 300654177) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

324. Uždrausti UAB „Nemuno verslo centras“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

335. Nustatyti 30 terminą UAB „Nemuno verslo centras“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

346. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p.,4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

357. UAB „Nemuno verslo centras“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

368. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Nemuno verslo centras“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

37Apie iškeltą UAB „Nemuno verslo centras“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

38Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

39Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. Ieškovė UAB „Nemuno verslo centras“ direktorė R. K. pateikė teismui... 3. Ieškovas UAB „Golden capital“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto... 4. Ieškovas UAB „Fineta“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos... 5. Ieškovas UAB „Nevėžio vingis“ pateikė teismui pareiškimą dėl... 6. Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, AB DNB lizingas... 7. Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, AB DNB bankas... 8. UAB „Nemuno verslo centras“ keltina bankroto byla.... 9. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. nustato du savarankiškus bankroto... 10. įmonės mokumo būklę;... 11. priežastis, dėl kurių įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais;... 12. sąlygas, kurios kliudo įmonei vykdyti savo įsipareigojimus;... 13. įmonės tolimesnės finansinės būklės perspektyvas ir kt.... 14. Šios aplinkybės sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti... 15. Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas UAB „Nemuno verslo centras“... 16. Nagrinėjamoje byloje įmonės turtą sudaro 12869440 Lt, tačiau mokėtinos... 17. Įmonei debitoriai yra skolingi 377132,14 Lt (b. l. 14, t. 1). Įmonės... 18. Iš pažymos apie ilgalaikį materialų įmonės turtą matyti, kad nors šio... 19. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR... 20. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 21. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra ĮBĮ... 22. Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti G. K., UAB „Verslo... 23. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR... 24. Įmonės, kuriai prašoma skirti bankroto administratorių, buveinė yra... 25. Skiriamam administratoriui bus privalu detaliai įvertinti ir paties UAB... 26. Teismas, turėdamas likusius lygiaverčius administratorius, sprendžia, kad... 27. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 29. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Nemuno verslo centras“ (įmonės kodas... 30. 2. Bankrutuojančios UAB „Nemuno verslo centras“ administratoriumi paskirti... 31. 3. Areštuoti UAB „Nemuno verslo centras“ (įmonės kodas 300654177)... 32. 4. Uždrausti UAB „Nemuno verslo centras“ vykdyti visas finansines... 33. 5. Nustatyti 30 terminą UAB „Nemuno verslo centras“ kreditorių... 34. 6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 35. 7. UAB „Nemuno verslo centras“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo... 36. 8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Nemuno verslo... 37. Apie iškeltą UAB „Nemuno verslo centras“ bankroto bylą pranešti... 38. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 39. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per...