Byla 2-523-329/2014
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys V. B., AB „Lietuvos draudimas“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Rasai Rutienei, dalyvaujant ieškovų Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovei R. M., atsakovui Sauliui Jaruševičiui, trečiajam asmeniui V. B., nedalyvaujant trečiojo asmens AB „Lietuvos draudimas“ atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ieškinį atsakovui Sauliui Jaruševičiui dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys V. B., AB „Lietuvos draudimas“ ir

Nustatė

2ieškovai kreipėsi ieškiniu į teismą prašydami priteisti iš atsakovo ieškovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos naudai 30 643,60 Lt patirtai turtinei žalai atlyginti (3-5 b.l.).

3Ieškovų atstovė prašė ieškinį tenkinti pilnai. Ieškovai ieškinyje ir jų atstovė teismo posėdyje nurodė, kad buvęs Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos viešosios tvarkos patrulių būrio vyriausiasis policininkas atsakovas S. J. 2007 m. vasario 13 d. apie 23 val. Kauno m., išvažiavime iš ( - ) į Kauno vakarinį lankstą, vairuodamas tarnybos metu tarnybinį policijos automobilį VW Golf, valstybinis numeris ( - ), pažeidė tuo metu galiojusių Kelių eismo taisyklių 53 p., tų pačių Kelių eismo taisyklių 2 priedo 1.1 p. reikalavimus, dėl ko įvyko eismo įvykis, kurio metu susidūręs su kitu automobiliu VW Golf, valstybinis numeris ( - ) vairuojamu V. B., sunkiai sužalojo trečiąjį asmenį V. B.. Dėl šio autoįvykio Kauno m. VPK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr.20-1-00194-07 pagal LR BK 281 str. 3 d. 2009 m. lapkričio 3 d. Kauno miesto apylinkės teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą paskelbė nuosprendį, kuriuo pripažino kaltu Saulių Jaruševičių padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 str. 3 d. ir pritaikius BK 38 str. atleido jį nuo baudžiamosios atsakomybės, nes kaltinamasis S.J. susitaikė su nukentėjusiuoju V. B., pareikštas civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje civiliniam atsakovui Kauno apskrities VPK buvo paliktas nenagrinėtu, o nukentėjusiajam V. B. buvo palikta teisė dėl padarytos žalos kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. spalio 6 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-2507-717/2010 trečiojo asmens V. B. ieškinį patenkino iš dalies, priteisė V. B. iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 28 273,60 Lt neturtinės žalos atlyginimo, 1 800 Lt nuostolių ir 570 Lt advokato atstovavimo išlaidų, viso 30 643,60 Lt. 2011 m. liepos 13 d. Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr.2A-335-109/2011 Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 6 d. sprendimą paliko nepakeistą. Nurodė, kad įsiteisėjus Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 6 d. sprendimui civilinėje byloje Nr.2-2507-717/2010, pagal 2011-09-07 vykdomąjį raštą Policijos departamentas Kauno apskrities VPK pervedė 30 643,60 Lt ir 2011 m. rugsėjo 15 d. Kauno apskrities VPK minėtą sumą sumokėjo trečiajam asmeniui V. B.. Todėl remiantis CK 6.280 str. 1 d. ieškovai prašo priteisti iš atsakovo S. J. ieškovui Policijos departamentui trečiajam asmeniui sumokėtus 30643,60 Lt.

4Atsakovas S. J. pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su juo nesutinka, prašė ieškinio netenkinti, kadangi jis nepagrįstas ir be to pateiktas praleidus ieškinio senatį (47-50 b.l.). Teismo posėdyje atsakovas palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus savo argumentus ir nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, kadangi 2009-11-03 priimtame nuosprendyje baudžiamojoje byloje yra aiškiai parašyta, jog jis su nukentėjusiuoju V. B. atsiskaitė, sumokėdamas pastarajam 7000 Lt, nukentėjusysis baudžiamojoje byloje pareiškė, kad pretenzijų jam neturi ir ateityje už padarytą žalą jų neturės. Atsakovas paaiškino, kad 2007-02-13 apie 23 val. jis tarnybos metu, būdamas blaivus, dirbdamas Kauno raj. policijos komisariato Viešosios policijos viešosios tvarkos patrulių būrio vyriausiuoju policininku, vairuodamas Kauno raj. policijos komisariato tarnybinį automobilį VW Golf, vlst. Nr. ( - ), važiavo Kauno raj. policijos komisariato budėtojo nurodymu į Lapių miestelį Kauno m. iš Raudondvario plento Kauno vakariniu lankstu link IX forto. Skubėdamas į įvykio vietą, pažeidė Kelių eismo taisykles, dėl ko išvažiavęs į priešingą eismo susidūrė su atvažiuojančiu trečiojo asmens V. B. vairuojamu automobiliu. Autoįvykio metu sužalojo V. B.. Dėl šios avarijos jam buvo iškelta baudžiamoji byla, kurią nagrinėjant Kauno miesto apylinkės teisme vieno iš teismo posėdžio metu jis atlygino nukentėjusiojo V. B. nurodytą 7000 Lt sumą už jam padarytą žalą ir su juo susitaikė, todėl teismas 2009-11-03 nuosprendžiu pripažinęs jį kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 281 str. 3 d., ir pritaikęs BK 38 str., atleido jį nuo baudžiamosios atsakomybės kaltinamajam susitaikius su nukentėjusiuoju V. B., o baudžiamąją bylą nutraukė. Kadangi nukentėjusysis neskundė nuosprendžio, todėl mano, kad jis savo prievolę trečiojo asmens V. B. atžvilgiu yra įvykdęs tinkamai ir jo deliktinė atsakomybė yra pasibaigusi. Atsakovas nurodė, kad žalos padarymo metu jis buvo policijos pareigūnas, jam galiojo darbo teisinius santykius reglamentuojantys įstatymai. Kadangi su darbdaviu jis nebuvo sudaręs visiškos materialinės atsakomybės sutarties, todėl mano, kad ieškovai iš jo galėtų prašyti priteisti tik tokią sumokėtos trečiajam asmeniui V. B. sumos dalį, kuri neviršytų jo 3 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, tačiau ir šioje dalyje patenkinus ieškinį, atsakovo manymu, būtų pažeisti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai, nes jis neturi jokio turto, po autoįvykio jis išėjo iš darbo į pensiją, turi 2 grupės invalidumą, šiuo metu niekur nedirba, po autoįvykio savo lėšomis apmokėjo tarnybinio automobilio remontą. Be to atsakovas mano, kad ieškovai pateikė ieškinį, praleidę 3 metų senaties terminą, nes žala atsirado 2007-02-13, o ieškovai, perėmę visas pradinio kreditoriaus V. B. teises ir pareigas, ieškinį pareiškė tik 2013-05-29, todėl prašo ieškinį atmesti.

5Trečiasis asmuo V. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdyje trečiasis asmuo V. B. nurodė, kad palaiko atsakovo S.J. pusę, prašo ieškinį atmesti. Mano, kad ieškovai elgiasi nesąžiningai, reikalaudami priteisti iš atsakovo jam sumokėtus teismo sprendimu priteistus 30 643,60 Lt, kadangi atsakovas žalą jam padarė netyčia, vykdydamas tarnybines pareigas, todėl mano, kad ieškovai savo darbuotojų pareigūnų atsakomybę turėjo būti apdraudę, o kadangi to nepadarė, todėl yra nesąžininga reikalauti dabar iš atsakovo regreso tvarka priteisti reikalaujama sumą. Paaiškino, kad baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu per vieną iš posėdžių jis iš atsakovo S. J. gavo 7000 Lt. Šią sumą sudarė dalis AB „Lietuvos draudimas“ nepadengtos jo patirtos žalos. Kadangi jis susitaikė su avariją sukėlusiu S.Jaruševičiumi, teismas nutraukė baudžiamąją bylą, o jo pareikštą ieškinį baudžiamojoje byloje paliko nenagrinėtą, suteikiant teisę jį spręsti civiline tvarka. Jam pareiškus ieškinį civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo, teismas jo naudai iš Policijos departamento priteisė apie 30 643 Lt. Pinigus iš Policijos departamento jis gavo. Trečiasis asmuo teismo posėdyje taip pat nurodė, kad nesutinka su atsakovo teiginiais, jog šiam sumokėjus 7000 Lt baudžiamojoje byloje, buvo pilnai atlyginta visa jam padaryta žala. Baudžiamojoje byloje jis buvo pareiškęs ieškinį daugiau kaip 50 000 Lt sumai, todėl AB „Lietuvos draudimas“, apdraudusiai Kauno raj. PK transporto priemonę, kurią vairuodamas atsakovas S.J. padarė jam žalą, išmokėjus apie 2000 Lt, o taip pat ir S. J. sumokėjus 7000 Lt, jam buvo atlyginta tik dalis žalos.

6Trečiasis asmuo AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį, apie kurį buvo informuotas tinkamai (43, 44, 67, 86 b.l.), neatvyko, iki teismo posėdžio iš jo negauta jokių prašymų, todėl byla teismo posėdyje išnagrinėta trečiajam asmeniui AB „Lietuvos draudimas“ nedalyvaujant.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas S. J., dirbdamas Kauno raj. policijos komisariato Viešosios policijos viešosios tvarkos patrulių būrio vyriausiuoju policininku, 2007 m. vasario 13 d. apie 23 val. Kauno m., išvažiavime iš ( - ) į Kauno vakarinį lankstą, vairuodamas tarnybos metu tarnybinį policijos automobilį VW Golf, valstybinis numeris ( - ), pažeidė tuo metu galiojusios redakcijos Kelių eismo taisyklių 53 punkto ir tų pačių Kelių eismo taisyklių 2 priedo 1.1 punkto reikalavimus : nesilaikydamas būtinų atsargumo priemonių, kad nekeltų pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui, kirsdamas ištisinę ploną liniją, skiriančią priešpriešinius eismo srautus, neteisėtai išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, dėl ko įvyko eismo įvykis, t.y. jo vairuojamas automobilis susidūrė su savo juosta važiavusiu automobiliu VW Golf, valstybinis numeris ( - ) vairuojamu trečiojo asmens nukentėjusiojo V. B., dėl kurio nukentėjusiam V. B. buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas - pilvo sumušimas su plonųjų žarnų pasaito plyšimu, kraujo susikaupimu pilvaplėvės ertmėje, išsivysčiusiu hemoraginiu šoku. Dėl šio įvykio Kauno m. VPK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr.20-1-00194-07 pagal LR BK 281 str. 3 d. (8-9, 10-16 b.l.).

92009 m. lapkričio 3 d. Kauno miesto apylinkės teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą paskelbė nuosprendį, kuriuo pripažino kaltu atsakovą S. J. padariusį nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 str. 3 d. ir, pritaikius BK 38 str., atleido jį nuo baudžiamosios atsakomybės S.J. susitaikius su nukentėjusiuoju V. B.; pareikštas nukentėjusiojo V. B. civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje civiliniam atsakovui Kauno apskrities VPK buvo paliktas nenagrinėtu, o nukentėjusiajam V. B. buvo palikta teisė dėl padarytos žalos kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka (17-19 b.l.).

10Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. spalio 6 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-2507-717/2010 V. B. ieškinį patenkino iš dalies, priteisė V. B. iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 28 273,60 Lt neturtinės žalos atlyginimo, 1 800 Lt nuostolių ir 570 Lt advokato atstovavimo išlaidų, viso 30 643,60 Lt (20-24 b.l.).

112011 m. liepos 13 d. Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr.2A-335-109/2011 Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 6 d. sprendimą paliko nepakeistą (25-29 b.l.).

122011 m. liepos 13 d. įsiteisėjus Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 6 d. sprendimui civilinėje byloje Nr.2-2507-717/2010, išieškotojui V. B. 2011 m. rugsėjo 7 d. buvo išduotas vykdomasis raštas dėl 30 643,60 Lt išieškojimo iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (30 b.l.).

13Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2011 m. rugsėjo 7 d. priėmė sprendimą pervesti Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui 30 643,60 Lt V. B. priteistai žalai atlyginti ir tuo pačiu sprendimu pavedė Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui Policijos departamento naudai regreso tvarka išieškoti padarytą žalą (34-35 b.l.).

142011 m. rugsėjo 15 d. bankiniu pavedimu Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas į V. B. sąskaitą pervedė 30 643,60 Lt (36 b.l.).

15Ieškovai CK 6.280 str. 1 d. pagrindu prašo priteisti iš atsakovo S. J. ieškovui Policijos departamentui trečiajam asmeniui sumokėtus 30643,60 Lt.

16Atsakovas nesutinka su ieškiniu, nurodydamas, kad jis savo prievolę trečiojo asmens V. B. atžvilgiu yra įvykdęs tinkamai, kai baudžiamojoje byloje sumokėjo pastarajam 7000 Lt, ir jo deliktinė atsakomybė yra pasibaigusi; žalos padarymo metu jis buvo policijos pareigūnas, jam galiojo darbo teisinius santykius reglamentuojantys įstatymai, kadangi su darbdaviu jis nebuvo sudaręs visiškos materialinės atsakomybės sutarties, todėl mano, kad ieškovai iš jo galėtų prašyti priteisti tik tokią sumokėtos trečiajam asmeniui V. B. sumos dalį, kuri neviršytų jo 3 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių; bet net ir šioje dalyje patenkinus ieškinį, mano, kad būtų pažeisti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai, nes jis neturi jokio turto, po autoįvykio išėjo iš darbo į pensiją, turi 40% neįgalumą, niekur nedirba, po autoįvykio savo lėšomis apmokėjo tarnybinio automobilio remontą. Taip pat prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti, kadangi žala atsirado 2007-02-13, o ieškovai, perėmę visas pradinio kreditoriaus V. B. teises ir pareigas, ieškinį pareiškė tik 2013-05-29, tai yra praleidę 3 metų senaties terminą.

17Trečiasis asmuo V. B. palaiko atsakovo pusę ir taip pat prašo ieškinį atmesti, kadangi atsakovas žalą jam padarė netyčia, vykdydamas tarnybines pareigas, todėl mano, kad ieškovai nesąžiningai reikalauja regreso tvarka iš atsakovo žalos atlyginimo, nes jie patys neįvykdė pareigos apdrausti savo darbuotojų, policijos pareigūnų, atsakomybę.

18Teismas, ištyręs byloje pateiktus įrodymus ir įvertinęs šalių nurodytas ginčo aplinkybes bei vadovaudamasis kasacinio teismo formuojama teismų praktika šios kategorijos bylose, konstatuoja, kad ieškinio reikalavimai yra pagrįsti ir tenkintini, o atsakovo S.J. bei trečiojo asmens V. B. nurodytus argumentus atmeta kaip nepagrįstus dėl žemiau nurodytų motyvų:

19kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos ( CK 6.263 str.1, 2 d.). Civilinėje teisėje prievolė atlyginti žalą atsiranda ne tik esant tyčinei kaltės formai, bet ir neatsargumui ( CK 6.248 str.2 d.). Laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina ( CK 6.248 str. 3 d.). Atsakovas, dirbdamas Kauno raj. policijos komisariato Viešosios policijos viešosios tvarkos patrulių būrio vyriausiuoju policininku, nusikalstamais veiksmais (17-19 b.l.) padarė nukentėjusiajam trečiajam asmeniui V. B. 41 238,44 Lt žalą, kurios dalį, t.y. 7000 Lt, atlygino pats atsakovas (17-19 b.l.), dalį, t.y. 3 594,84 Lt, atlygino AB „Lietuvos draudimas“, apdraudusi Kauno raj. PK transporto priemonę, kurią vairuodamas atsakovas S.J. padarė žalą, Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (33 b.l.), o likusią žalos dalį, t.y. 30 643,60 Lt, priteistą iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 6 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-2507-717/2010 (20-24, 25-29, 30 b.l.) V. B. atlygino ieškovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, skirdamas minėtas lėšas Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir įpareigodamas jas pervesti į nukentėjusiojo asmens sąskaitą (34-35, 36 b.l.). Atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo (CK 6.280 str.1 d.). Aplinkybė, kad būtent ieškovai atlygino trečiajam asmeniui V. B. 30 643,60 Lt žalą, padarytą atsakovo S. J. veiksmais, byloje įrodyta jau aukčiau paminėtais rašytiniais įrodymais. Be to, šios aplinkybės neginčija ir atsakovas. Todėl ieškovai turi atgręžtinio reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį - atsakovą S. J. CK 6.280 str. 1 d. pagrindu. Atsakovo nurodyti argumentai, kad jis savo prievolę trečiojo asmens V. B. atžvilgiu yra įvykdęs tinkamai, kai baudžiamojoje byloje sumokėjo pastarajam 7000 Lt, ir jo deliktinė atsakomybė yra pasibaigusi, nagrinėjamojoje byloje nėra teisiškai reikšmingi, nes šiuo atveju nagrinėjami deliktiniai santykiai ne tarp atsakovo ir trečiojo asmens, bet tarp ieškovų ir atsakovo atgręžtinio reikalavimo teisės prasme, todėl jie atmestini. Taip pat atmestini kaip nepagrįsti atsakovo motyvai, jog kadangi žalos padarymo metu jis buvo policijos pareigūnas, jam galiojo darbo teisinius santykius reglamentuojantys įstatymai ir todėl nesant sudarytos su darbdaviu visiškos materialinės atsakomybės sutarties, iš jo galėtų būti priteista tik 3 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio žalos suma. Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statuto 25 straipsnis numato, kad už vidaus reikalų įstaigai, kitai valstybės ar savivaldybių institucijai padarytą žalą pareigūnai įstatymų nustatyta tvarka traukiami materialinėn atsakomybėn. Atsakovas S.J. 2007 m. liepos 17 d. Kauno rajono policijos komisariato viršininko įsakymu Nr.65-TE-91 atleistas iš vidaus tarnybos, atsižvelgiant į atsakovo 2007 m. liepos 12 d. prašymą (8-9 b.l.). DK 255 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, jei žala padaryta jo nusikalstama veika, kuri yra konstatuota Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Taigi, nors žala padaryta atsakovui atliekant tarnybines pareigas, tačiau ji padaryta jo nusikalstamais veiksmais (17-19 b.l.), todėl nėra įstatyminio pagrindo atsakovo atžvilgiu taikyti dalinę materialinę atsakomybę. CK 6.280 str. 1 d. numato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad CK 6.280 str. 1 d. įtvirtintą nuostatą dėl regreso tvarka reikalaujamos žalos atlyginimo dydžio asmuo, kuriam pareikštas regresinis reikalavimas, turi teisę ginčyti ir įrodinėti aplinkybes, dėl kurių atlygintinos žalos dydis gali būti teismo mažinamas (CK 6.251 straipsnio 2 dalis, 6.282 straipsnis; DK 257 straipsnio 5 dalis) tik tuo atveju, kai atlygintinos žalos dydį regredentas ir nukentėjęs trečiasis asmuo nustatė tarpusavio susitarimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2007, 2005 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-255/2005). Šiuo gi atveju nagrinėjamojoje byloje žalos dydis 30 643,60 Lt, kurį ieškovais sumokėjo trečiajam asmeniui V. B., buvo nustatytas ne bendru ieškovų ir V. B. susitarimu, o įsiteisėjusiais Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 6 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-2507-717/2010 ir 2011 m. liepos 13 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.2A-335-109/2011 (20-24, 25-29 b.l.). Todėl atmestini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, kad trečiasis asmuo be pagrindo reiškė ieškinį civilinio proceso tvarka. Taip pat atmestini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, kad ieškinį patenkinus, bus pažeisti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai, nes jis neturi jokio turto, po autoįvykio išėjo iš darbo į pensiją, turi 40% neįgalumą, niekur nedirba, po autoįvykio savo lėšomis apmokėjo tarnybinio automobilio remontą. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad jis savo lėšomis apmokėjo tarnybinės transporto priemonės VW Golf, valstybinis numeris ( - ), remontą. Iš byloje esančios Kauno rajono policijos komisariato 2007 m. rugpjūčio 14 d. Tarnybinio patikrinimo išvados Nr.65-IL-675 matyti, kad pagal 2007-07-25 pasirašytos tarp UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ ir Kauno rajono PK paramos sutartį, UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ įsipareigojo Kauno rajono policijos komisariatui perduoti pinigines lėšas automobilio VW Golf, valstybinis numeris ( - ), remontui, šiuo metu minėtas automobilis suremontuotas (8-9 b.l.).

20Atsakovo prašymas taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu netenkinti ieškinio atmestinas kaip nepagrįstas remiantis tokiais motyvais:

21- remiantis CK 1.127 str. 1 d. ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. CK 6.280 str. 1 d. numato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę. Taigi teisė reikšti regresinį reikalavimą į žalą padariusį asmenį atsiranda nuo pagrindinės prievolės (nagrinėjamu atveju – nuo žalos atlyginimo) momento – CK 1.127 str. 4 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad regresinė prievolė yra nauja prievolė, kuri atsiranda asmeniui įvykdžius prievolę už atsakingą už žalą asmenį. Kai toks asmuo įvykdo prievolę už skolininką, pradinė prievolė kreditoriui pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 straipsnio 1 dalis) ir atsiranda nauja, t. y. regresinė, prievolė, kuri sieja skolininką ir prievolę įvykdžiusį asmenį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 10 d. nutartį byloje Nr. 3K-3-46/2009). Nustatyta, kad ieškovai 30 643,60 Lt žalą trečiajam asmeniui V. B. atlygino 2011 m. rugsėjo 15 d. (15 b.l.), ieškinį dėl žalos atlyginimo regreso teise atsakovui S.J. pateikė 2013 m. gegužės 29 d (3 b.l.). Ginčams dėl iš delikto kylanties santykiams spręsti taikomas 3 metų ieškinio senaties terminas, todėl ieškovai, pateikę ieškinį teismui 2013-05-29, nepraleido ieškinio senaties termino – CK 1.125 str. 8 d.

22Teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus trečiojo asmens V. B. argumentus, jog ieškovai nesąžiningai reikalauja regreso tvarka iš atsakovo žalos atlyginimo, nes jie patys neįvykdė pareigos apdrausti savo darbuotojų, policijos pareigūnų, atsakomybę, kadangi įstatymai neįpareigoja nei Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, nei Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos drausti policijos pareigūnų civilinę atsakomybę.

23Taigi, remiantis išdėstytų motyvų visuma, teismas daro išvadą, kad ieškovų ieškinys yra pagrįstas įrodymais, teisėtas, todėl tenkintinas visiškai – iš atsakovo priteistina ieškovui Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 30 643,60 Lt žalos atlyginimo regreso teise -6.280 str. 1 d.

24Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos : 919 Lt žyminio mokesčio ir 81,32 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu - CPK 79, 80, 88, 93, 96 str.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str., teismas

Nutarė

26ieškinį tenkinti visiškai.

27Priteisti iš atsakovo S. J., a.k( - ) gyv. ( - ), ieškovui Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, buveinės adresas Saltoniškių g. 19, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.LT68 7044 0600 0782 2215 banke AB SEB bankas, banko kodas 70440, 30 643,60 Lt (trisdešimt tūkstančių šešis šimtus keturiasdešimt tris litus) patirtai žalai atlyginti.

28Priteisti iš atsakovo S. J., a.k( - ) gyv. ( - ), valstybei 919 Lt (devynis šimtus devyniolika litų) žyminio mokesčio ir 81,32 Lt (aštuoniasdešimt vieną litą 32 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, mokamų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Rasai... 2. ieškovai kreipėsi ieškiniu į teismą prašydami priteisti iš atsakovo... 3. Ieškovų atstovė prašė ieškinį tenkinti pilnai. Ieškovai ieškinyje ir... 4. Atsakovas S. J. pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su juo... 5. Trečiasis asmuo V. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdyje... 6. Trečiasis asmuo AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepimo į ieškinį... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas S. J., dirbdamas Kauno raj.... 9. 2009 m. lapkričio 3 d. Kauno miesto apylinkės teismas išnagrinėjęs... 10. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. spalio 6 d. sprendimu civilinėje... 11. 2011 m. liepos 13 d. Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje... 12. 2011 m. liepos 13 d. įsiteisėjus Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m.... 13. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos... 14. 2011 m. rugsėjo 15 d. bankiniu pavedimu Kauno apskrities vyriausiasis... 15. Ieškovai CK 6.280 str. 1 d. pagrindu prašo priteisti iš atsakovo S. J.... 16. Atsakovas nesutinka su ieškiniu, nurodydamas, kad jis savo prievolę trečiojo... 17. Trečiasis asmuo V. B. palaiko atsakovo pusę ir taip pat prašo ieškinį... 18. Teismas, ištyręs byloje pateiktus įrodymus ir įvertinęs šalių nurodytas... 19. kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 20. Atsakovo prašymas taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu netenkinti... 21. - remiantis CK 1.127 str. 1 d. ieškinio senaties terminas prasideda nuo... 22. Teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus trečiojo asmens V. B. argumentus,... 23. Taigi, remiantis išdėstytų motyvų visuma, teismas daro išvadą, kad... 24. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos valstybei... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str., teismas... 26. ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Priteisti iš atsakovo S. J., a.k( - ) gyv. ( - ), ieškovui Policijos... 28. Priteisti iš atsakovo S. J., a.k( - ) gyv. ( - ), valstybei 919 Lt (devynis... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...