Byla 2-729/2008
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. liepos 28 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus reikalavimas, uždarosios akcinė bendrovės ,,Verslo forma“ bankroto byloje Nr. B2-169-479/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Verslo forma“ ir suinteresuoto asmens R. T. atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. liepos 28 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus reikalavimas, uždarosios akcinė bendrovės ,,Verslo forma“ bankroto byloje Nr. B2-169-479/2008.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 24 d. nutartimi iškelta UAB „Verslo forma” bankroto byla. Bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirta UAB „Klaipėdos administratorių biuras“.

4Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 25 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Verslo forma“ kreditorių sąrašas ir kreditorių finansiniai reikalavimai. Į įmonės kreditorių sąrašą buvo įtrauktas ir AB Ūkio bankas su 46 041,16 Lt finansiniu reikalavimu.

5Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutartimi AB Ūkio banko finansinis reikalavimas buvo išbrauktas ir klausimas perduotas nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes kreditorius UAB „Vetitum“ padavė atskirąjį skundą dėl 2008 m. vasario 25 d. nutarties, nurodydamas, jog AB Ūkio banko finansinis reikalavimas patvirtintas nepagrįstai. Teismo posėdyje AB Ūkio banko atstovė nurodė, kad AB Ūkio banko finansinis reikalavimas yra įrodytas buhalteriniais dokumentais, sutartimis ir turi būti patvirtintas. Suinteresuotų asmenų atstovės I. G. , J. T. nurodė, kad finansinis reikalavimas turi būti tvirtinamas atsižvelgiant į ieškinio senaties terminą – 6 mėnesius. Be to, negali būti tvirtinamas reikalavimas pagal faktoringo sutartį, nes tarp šalių sudaryta laidavimo sutartis yra pasibaigusi.

6Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. liepos 28 d. nutartimi AB Ūkio banką įtraukė į BUAB „Verslo forma“ kreditorių sąrašą ir patvirtino jo 38 354,12 Lt finansinį reikalavimą. Teismas nurodė, kad byloje yra pateikti įrodymai, jog AB Ūkio bankas BUAB „Verslo forma“ delspinigius apskaičiavo už laikotarpį nuo 2004 m. gruodžio 31 d. iki 2006 m. lapkričio 14 d. Delspinigiams yra taikomas sutrumpintas 6 mėnesių terminas. AB Ūkio bankas teismui pateikė finansinio reikalavimo apskaičiavimą, jeigu taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas delspinigiams. Tokiu atveju skola pagal overdrafto sutartį sudarytų 11 954,13 Lt, iš jos 1 822,67 Lt delspinigių, skola pagal faktoringo sutartį – 26 399,99 Lt, iš jos 1 757,2 Lt delspinigių. Teismas konstatavo, kad AB Ūkio banko finansinis reikalavimas turi būti tvirtinamas taikant ieškinio senatį delspinigiams, todėl bendrą finansinio reikalavimo dydį pagal abi sutartis nustatė 38 354,12 Lt (11 954,13 Lt + 26 399,99 Lt = 38 354,12 Lt).

7Teismas atsižvelgė į tai, kad faktoringo sutartyje yra nustatyta, jog UAB „Verslo forma“ įsipareigoja atlyginti visus AB Ūkio banko nuostolius, jeigu prievolės tinkamai neįvykdys skolininkė A. Š. įmonė „Altareva“ (sutarties 6.1.4 p.). Teismas nurodė, kad AB Ūkio bankas 2004 m. kovo 8 d. sutartimis nustatė du prievolės įvykdymo užtikrinimo būdus – UAB „Verslo forma“ subsidiarią atsakomybę pagal faktoringo sutartį bei solidarią atsakomybę pagal laidavimo sutartį. Keleto prievolės užtikrinimo būdų nustatymas šalių susitarimu įstatymui neprieštarauja. Jeigu pareiškėja negali nuostolių išreikalauti iš pareiškėjos pagal laidavimo sutartį, tai ji turi teisę išreikalauti skolą pagal faktoringo sutartį, nes skolininkė A. Š. įmonė ,,Altareva“ skolos bankui nesumokėjo. Dėl tos priežasties teismas patvirtino AB Ūkio banko finansinį reikalavimą pagal abi, tai yra overdrafto ir faktoringo sutartis.

8Atsakovas BUAB ,,Verslo forma“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. liepos 28 d. nutartį, netvirtinti AB Ūkio banko finansinio reikalavimo. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas nepagrįstai patvirtino AB Ūkio banko finansinį reikalavimą pagal faktoringo sutartį, nes, paaiškėjus, kad UAB ,,Verslo forma“ turi daug finansinių įsiskolinimų, AB Ūkio bankas turėjo teisę sumažinti faktoringo limitą ir pareikalauti sutartyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo (Faktoringo sutarties 7.6 p.). Bankas turėjo teisę Faktoringo sutarties 11.4 punkto sąlygomis nutraukti sutartį, nes UAB ,,Verslo forma“ netinkamai vykdė mokėjimų įsipareigojimus tretiesiems asmenims: VMI, SODRAI, tai kėlė aiškią grėsmę sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui. Bankas taip pat nesinaudojo 2004 m. kovo 8 d. Laidavimo sutartimi nustatytomis teisėmis tikrinti UAB ,,Verslo forma“ turtą.
  2. AB Ūkio bankas pažeidė CK 6.80 straipsnio 2 dalyje nustatytą laiduotojo teisę reikalauti nukreipti išieškojimą į konkretų skolininko turtą. Prieš reikšdamas reikalavimą subsidiariam skolininkui, kreditorius turi pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo laiduotojui. Teisę išieškoti skolą bankas būtų įgijęs tik pagrindiniam skolininkui atsisakius įvykdyti įsipareigojimus ar per protingą laiką negavus atsakymo į reikalavimą.

9Suinteresuotas asmuo R. T. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. liepos 28 d. nutartį. Nurodo šiuos argumentus:

101. Teismas nepagrįstai patvirtino AB Ūkio banko finansinį reikalavimą, kilusį iš faktoringo sutarties, kadangi A. Š. įmonė ,,Altareva“ atsiliepime nurodė, kad dalį pinigų sumokėjo bankui. Pagal Faktoringo sutartį UAB ,,Verslo forma“ įsipareigojo bankui sumokėti visus nuostolius ir papildomas išlaidas, atsiradusias vykdant šią sutartį, o ne patį reikalavimą. UAB ,,Verslo forma“ iš banko negavo grąžintos sąskaitos faktūros, todėl neturi jokios prievolės grąžinti gautą išmoką.

112. UAB ,,Verslo forma“ skola pagal overdrafto sutartį AB Ūkio bankui yra ne 11 954,13 Lt, o 10 654,13 Lt, nes UAB ,,Verslo forma“ 1 300 Lt sumokėjo į banko paskolų sąskaitą, o šis šia suma neteisėtai sumažino kliento įsiskolinimą pagal Faktoringo sutartį.

12Suinteresuotas asmuo AB Ūkio bankas atsiliepimais į atskiruosius skundus prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad reguliuoti faktoringo limitą yra banko teisė, o ne pareiga. UAB ,,Verslo forma“ niekada nepareiškė bankui prašymo nukreipti išieškojimą į kokį nors skolininko turtą. Be to, CK 6.80 straipsnio 2 dalyje nustatytos taisyklės šiuo atveju netaikomos, nes pagrindinio skolininko ir laiduotojo atsakomybė yra solidarioji. Laidavimo sutartis šalių susitarimu galioja iki visiško prievolių įvykdymo, todėl laidavimo sutartis yra nepasibaigusi. Nurodo, kad atskirieji skundai yra nepagrįsti, neaišku kodėl prašoma nepatvirtinti viso AB Ūkio banko finansinio reikalavimo, kai ginčijamas tik dalies reikalavimo pagrįstumas.

13Atsakovas BUAB ,,Verslo forma“ atsiliepimu į R. T. atskirąjį skundą prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

14Atskirieji skundai netenkintini.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo atskirąjį skundą, konstatuoja, kad pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

16Nagrinėjant bankroto bylas yra taikomos civilinio proceso kodekse įtvirtintos taisyklės, išskyrus išimtis, kurias nustato Įmonių bankroto įstatymas (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str., 10 str. 1 d.).

17Byloje yra iškilęs ginčas dėl BUAB ,,Verslo forma“ kreditoriaus AB Ūkio banko finansinio reikalavimo patvirtinimo. Pirmosios instancijos teismas patvirtino 38 354,12 Lt AB Ūkio banko finansinį reikalavimą, kurį sudaro 11 954,13 Lt reikalavimas, kilęs iš overdrafto sutarties, ir 26 399,99 Lt reikalavimas, kilęs iš faktoringo sutarties, už kurios įvykdymą UAB ,,Verslo forma“ laidavo kreditoriui AB Ūkio bankui.

18Apeliantai atsakovas BUAB ,,Verslo forma“ ir suinteresuotas asmuo kreditorius R. T. iš esmės ginčija tik AB Ūkio banko reikalavimą, kylantį iš 2004 m. kovo 8 d. faktoringo sutarties Nr. 120-010-08/04 (b. l. 25-27, t. 2). Ši faktoringo sutartis buvo sudaryta tarp finansuotojo AB Ūkio banko ir kliento UAB ,,Verslo forma“. Šia sutartimi klientas UAB ,,Verslo forma“ perleido finansuotojui AB Ūkio bankui 25 499,99 Lt finansinį reikalavimą į skolininką A. Š. įmonę ,,Altareva“, taikant 80 proc. faktoringo išmokos koeficientą. Faktoringo sutarties įvykdymas buvo užtikrintas 2004 m. kovo 8 d. laidavimo sutartimi (b. l. 28-29, t. 2), pagal kurią klientas UAB ,,Verslo forma“, kaip laiduotojas, įsipareigojo atsakyti AB Ūkio bankui, jeigu skolininkas A. Š. įmonė ,,Altareva“ neįvykdys visos ar dalies savo prievolių, išvardintų sutarties prieduose (laidavimo sutarties 1 p.).

19Pagal CK 6.76 straipsnio 2 dalį laidavimas yra papildoma (šalutinė) prievolė. Kai pasibaigia pagrindinė prievolė arba ji pripažįstama negaliojančia, pasibaigia ir laidavimas. Iš byloje esančios 2004 m. kovo 8 d. laidavimo sutarties matyti, kad laidavimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško 2004 m. kovo 8 d. faktoringo sutartimi Nr. 120-010-08/04 su vėlesniais jos papildomais ir pakeitimais numatytų sąlygų įvykdymo. Faktoringo sutarties Nr. 120-010-08/04 12.1 punkte nustatyta, kad ši sutartis įsigaliojo nuo jos pasirašymo dienos ir galiojo iki 2005 m. kovo 7 d. Vadinasi, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad laidavimo sutartis yra pasibaigusi, nes pasibaigė pagrindinė prievolė.

20Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad pagal 2004 m. kovo 8 d. faktoringo sutarties 6.1.4 punktą klientas UAB ,,Verslo forma“ įsipareigojo padengti bankui visus nuostolius ir papildomas išlaidas, atsiradusias vykdant šios sutarties sąlygas. Bylos duomenimis, finansuotojas AB Ūkio bankas, A. Š. įmonei ,,Altareva“ laiku neapmokėjus sąskaitos-faktūros, atsisakė reikalavimo teisės į pirkėjo mokėjimus pagal sąskaitą faktūrą Nr. LEA3264551 ir 2006 m. lapkričio 15 d. raštu Nr. 10-02-576 pareikalavo iš UAB ,,Verslo forma“ grąžinti į AB Ūkio banko sąskaitą 24 199,99 Lt (b. l. 22, t. 2). Kaip jau minėta, pagal faktoringo sutarties 6.14 punktą UAB ,,Verslo forma“ įsipareigojo padengti bankui visus nuostolius ir papildomas išlaidas, atsiradusias vykdant faktoringo sutarties sąlygas. Todėl suinteresuotas asmuo kreditorius R. T. atskirajame skunde pagrįstai nurodo, kad AB Ūkio bankas neturėjo pagrindo iš UAB ,,Verslo forma“ reikalauti visos 25 499,99 Lt sumos pagal A. Š. įmonės ,,Altareva“ neapmokėtą sąskaitą faktūrą. AB Ūkio bankas turėjo pagrindą reikalauti iš UAB ,,Verslo forma“ grąžinti faktoringo išmoką, kuri yra 20 399,99 Lt, faktoringo palūkanas bei delspinigius. Suinteresuotas asmuo R. T. atskirajame skunde nurodo, kad AB Ūkio bankas netinkamai UAB ,,Verslo forma“ grąžino sąskaitą faktūrą bei kitus dokumentus, patvirtinančius reikalavimo perleidimą, todėl UAB ,,Verslo forma“ neatsirado pareiga grąžinti gautą išmoką. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byloje esantys duomenys: UAB ,,Verslo forma“ AB Ūkio bankui pateikti 2005 m. birželio 10 d., 2005 m. spalio 14 d., 2006 m. sausio 12 d. prašymai (b. l. 20, 21, 23, t. 2) nenutraukti faktoringo sutarties, nesikreipti į teismą dėl skolos priverstinio išieškojimo rodo, kad UAB ,,Verslo forma“ pripažino skolą AB Ūkio bankui pagal faktoringo sutartį, todėl formalių procedūrų pažeidimai nesudaro pagrindo nepripažinti kreditoriaus AB Ūkio banko teisės į finansinį reikalavimą BUAB ,,Verslo forma“ pagal faktoringo sutartį.

21Apeliacinės instancijos teismas atmeta kreditoriaus R. T. argumentą, kad įmonės ,,Altareva“ vadovas A. Š. dalį pinigų yra sumokėjęs bankui pagal faktoringo sutartį, kadangi šis argumentas nėra pagrįstas jokiais įrodymais.

22Kreditorius R. T. atskirajame skunde nurodo, kad bankas nepagrįstai UAB ,,Verslo forma“ 1 300 Lt pinigų sumą įskaitė kaip įmoką pagal faktoringo sutartį, nors UAB ,,Verslo forma“ šią sumą turėjo sumokėti pagal overdrafto sutartį. AB Ūkio bankas pateiktame teismui kliento UAB ,,Verslo forma“ faktoringo sutarties Nr. 120-010-08/04 sąskaitų faktūrų būklės apyraše (b. l. 40, t. 2) iš tiesų yra nurodyta, kad 1 300 Lt suma pagal faktoringo sutartį yra sumokėta. Kadangi apeliacinės instancijos teismui pateiktoje civilinės bylos kopijoje nėra nei overdrafto sutarties, nei kitų duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie įmokų įskaitymo pagrįstumą ar eiliškumą, apeliacinės instancijos teismas negali pasisakyti dėl AB Ūkio banko tikslaus reikalavimų dydžio pagal overdrafto ir faktoringo sutartis. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, vadovaujantis ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalimi, teismui pateikus atitinkamus įrodymus, kreditorių reikalavimai gali būti tikslinami iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

23Remdamasi išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad atskiruosiuose skunduose nurodytais argumentais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. liepos 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 24 d. nutartimi iškelta UAB... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 25 d. nutartimi patvirtintas BUAB... 5. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutartimi AB Ūkio banko... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. liepos 28 d. nutartimi AB Ūkio banką... 7. Teismas atsižvelgė į tai, kad faktoringo sutartyje yra nustatyta, jog UAB... 8. Atsakovas BUAB ,,Verslo forma“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 9. Suinteresuotas asmuo R. T. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 10. 1. Teismas nepagrįstai patvirtino AB Ūkio banko finansinį reikalavimą,... 11. 2. UAB ,,Verslo forma“ skola pagal overdrafto sutartį AB Ūkio bankui yra ne... 12. Suinteresuotas asmuo AB Ūkio bankas atsiliepimais į atskiruosius skundus... 13. Atsakovas BUAB ,,Verslo forma“ atsiliepimu į R. T. atskirąjį skundą... 14. Atskirieji skundai netenkintini.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Nagrinėjant bankroto bylas yra taikomos civilinio proceso kodekse įtvirtintos... 17. Byloje yra iškilęs ginčas dėl BUAB ,,Verslo forma“ kreditoriaus AB Ūkio... 18. Apeliantai atsakovas BUAB ,,Verslo forma“ ir suinteresuotas asmuo kreditorius... 19. Pagal CK 6.76 straipsnio 2 dalį laidavimas yra papildoma (šalutinė)... 20. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad pagal 2004 m. kovo 8 d.... 21. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kreditoriaus R. T. argumentą, kad... 22. Kreditorius R. T. atskirajame skunde nurodo, kad bankas nepagrįstai UAB... 23. Remdamasi išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. liepos 28 d. nutartį palikti nepakeistą....