Byla 2S-823-601/2009
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8013-249/2009, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Birutės Bobrel, Algirdo Remeikos, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Evelkas“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8013-249/2009, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės,

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. kovo 5 d. nutartimi patenkino iš dalies ieškovo UAB „ATP projektai“ prašymą ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovo UAB „Evelkas“ 57 700 Lt vertės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant – atsakovo pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti ir leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas. Teismas nustatė, kad ieškinys yra susijęs su turtiniu reikalavimu, skolos suma didelė, todėl ieškovas turi pagrindą prašyti areštuoti atsakovo turtą, nes netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas savo turtą gali paslėpti arba perleisti tretiesiems asmenims, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kadangi atsakovo piniginių lėšų areštas gali turėti neigiamų pasekmių atsakovo ūkinei veiklai, jo atsiskaitymams su valstybe, pirmiausia teismas areštavo atsakovo turtą reikalavimo sumai, o turto nesant ar jo esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštavo pinigines lėšas, priklausančias atsakovui. Vadovaujantis CPK 148 str. 1 d. laikinąsias apsaugos priemones teismas taikė nepranešus atsakovui, kadangi yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą.

3Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 5 d. nutartį. Motyvuose nurodo: 1) ieškovas nurodė tik bendrojo pobūdžio teiginius ir nepateikė jokių konkrečių duomenų apie tai, jog atsakovas imasi veiksmų, kuriais siekiama vengti būsimo, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo; 2) didelė ieškinio suma neįrodo grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, grėsmę įrodo tokios aplinkybės kaip atsakovo turtinė padėtis ir elgesys; 3) pradiniame teisminio proceso etape ir nesant objektyvių duomenų apie tai, jog atsakovas imasi veiksmų, kuriais siekiam išvengti teismo sprendimo įvykdymo, teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tik esant ypatingoms aplinkybėms, nagrinėjamu atveju tokių aplinkybių ieškovas nenurodė; 4) atsakovas yra pelningai dirbanti įmonė, yra pajėgus įvykdyti būsimą, galimai ieškovui palankų, teismo sprendimą, ieškinio suma 57 700 Lt pagal finansinius rodiklius (pagal pateiktą 2008-12-31 balansą bei pelno (nuostolių) ataskaitą) atsakovui nėra didelė; 5) ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovas patiria finansinių sunkumų, priešingai ieškovą su atsakovu sieja sutartiniai santykiai ir dėl kitų darbų, už kuriuos atsakovas atsiskaito visada laiku.

4Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas „ATP projektai“ prašo palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 5 d. nutartį. Motyvuose nurodo: 1) pakankamai didelė ieškinio suma preziumuoja, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-10-30 nutartis c. b. Nr. 2-729/2008, 2008-05-08 nutartis c. b. Nr. 2-307/2008, 2007-11-29 nutartis c. b. Nr. 2-782/2007, 2007-10-25 nutartis c. b. Nr. 2-717/2007); 2) ieškovas nurodė, jog atsakovas, ne kartą ragintas, nevykdo savo įsipareigojimų ieškovui, piktybiškai nesumoka už parengtą projektą, atliktus darbus pasiėmė, jokių trūkumų nenurodė, tačiau atsisakė priimti 2009-01-21 atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą, todėl tikėtina, jog atsakovui užsakant projektą jo finansinė padėtis buvo geresnė, o projekto atsiėmimo metu ji pasikeitė, dėl ko atsakovas nenori mokėti už projektą; 3) iš atsakovo pateikto 2008-12-31 balanso matyti, jog atsakovo materialiojo turto vertė 6 246 965 Lt, tačiau iš šio turto pastatai ir statiniai sudaro tik 2 066 875 Lt, atsižvelgiant į tai, jog kredito įstaigoms mokėtini ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 4 149 322 Lt, todėl galima daryti prielaidą, kad visas atsakovo nekilnojamasis turtas įkeistas kredito įstaigoms; 4) taip pat iš atsakovo pateikto balanso matyti, jog jis turi 656 728 Lt skolų tiekėjams bei 123 265 Lt darbuotojams, kas taip pat leidžia daryti prielaidą apie sutrikusį atsakovo mokumą; 5) atsižvelgiant į sudėtingą dabartinę ekonominę situaciją bei remiantis suformuota teismų praktika, vien tai, kad atsakovas turi didelės vertės turto, savaime nereiškia, kad šio turto vertė nebus pasikeitusi tuo metu, kai byloje bus priimtas sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-10-30 nutartis c. b. Nr. 2-792/2008).

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

7Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „ATP projektai“ 2009 m. kovo 4 d. su ieškiniu kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Evelkas“ 50 000 Lt skolos, 500 Lt nuostolių susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, 7 200 Lt delspinigių, 866 Lt žyminį mokestį, 1 200 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, 11,84 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat ieškovas pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. kovo 5 d. skundžiama nutartimi ieškovo prašymą patenkino iš dalies ir areštavo atsakovo UAB „Evelkas“ 57 700 Lt vertės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant – atsakovo pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti ir leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas.

8Apeliantas pagrįstai nurodo, jog didelė ieškinio suma neįrodo grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, kadangi grėsmę įrodo tokios aplinkybės kaip atsakovo turtinė padėtis ir elgesys. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tada, kai vyksta ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes ieškinio sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Ji remiasi prielaida, jog atsakovas gali vengti vykdyti teismo sprendimą, kuriam įvykdyti atsakovas turi turėti didelius finansinius resursus. Todėl taikant šią prezumpciją teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus skolininko finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam atsakovui yra didelė reikalavimo suma, lyginant ją su šios bendrovės nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat šios bendrovės įsipareigojimais (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-916/2008).

9Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas gali paneigti teismo išvadą apie didelę ieškinio sumą paduodamas atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pateikdamas įrodymus, paneigiančius teismo nutarties pagrįstumą (CPK 306 str. 1 d. 3 p., 338 str.). Atsakovo turtinė padėtis gali būti viena iš reikšmingų aplinkybių, nesukeliančių pagrįstų abejonių dėl galimybės įvykdyti teismo sprendimu nustatytas tam tikro dydžio pinigines prievoles. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog atsakovas yra pelningai dirbanti įmonė, yra pajėgus įvykdyti būsimą, galimai ieškovui palankų, teismo sprendimą, ieškinio suma 57 700 Lt pagal finansinius rodiklius (pagal pateiktą 2008-12-31 balansą bei pelno (nuostolių) ataskaitą) atsakovui nėra didelė, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Iš apelianto teismui pateikto 2008 m. gruodžio 31 dienai sudaryto UAB ,,Evelkas“ turto balanso matyti, kad įmonėje minėtai dienai buvo apskaitoma turto iš viso už 13 038 543 Lt (tame tarpe ilgalaikis turtas – 6 257 069 Lt, trumpalaikis turtas – 6 781 474 Lt). Įmonės finansiniai įsipareigojimai minėtai dienai sudarė – 7 995 101 Lt. Be to, iš pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos 2008 m. gruodžio 31 d. matyti, kad per ataskaitinį laikotarpį bendrovė gavo 40 660 Lt pelną. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškinio suma (57 700 Lt) atsakovui, pagal jo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė, t. y. apeliantas pateiktais rašytiniais įrodymais, apie savo finansinę padėtį, paneigė objektyvios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą ir teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo netikėti atsakovo UAB „Evelkas“ pateiktais duomenimis apie jo turimą materialųjį turtą ir jo vertę, jie nėra paneigti kitais įrodymais. Tai, kad atsakovas turi pakankamai turto, teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, jog galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas šio atsakovo atžvilgiu neturėtų būti iš esmės apsunkintas ar neįmanomas. Be to, nėra objektyvių aplinkybių, duodančių pagrindą sutikti su ieškinio pareiškime nurodytu argumentu, jog atsakovas gali imtis veiksmų turtą paslėpti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Byloje taip pat nėra įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, jog atsakovas turtą mėgintų perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip sumenkintų savo turtinę padėtį, siekdamas išvengti prievolių, galinčių atsirasti galimo ieškinio patenkinimo šiam atsakovui atveju.

10Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis spręstina, jog atsakovo finansinė padėtis yra gera ir nėra teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK144 str. 1 d.), todėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 5 d. nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui UAB „Evelkas“ panaikintina, o ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

11Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 2 p.,

Nutarė

13Atskirąjį skundą patenkinti.

14Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, ieškovo UAB „ATP projektai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai