Byla e2-1290-769/2016
Dėl negauto nuomos mokesčio priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, šalims nedalyvaujant, viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės ieškinį atsakovui K. B. dėl negauto nuomos mokesčio priteisimo,

Nustatė

2ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 1097,88 Eur negauto buto nuomos mokesčio, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su atsakovu 2004-12-21 buvo sudaryta Klaipėdos m. savivaldybei priklausančio buto, esančio ( - ), nuomos sutartis, atsakovas nevykdė prievolės mokėti nuomos mokestį už buto nuomą, todėl nuomos sutartis nutraukta; atsakovas nesumokėjo nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2014 m. 12 mėn. iki 2015 m. 10 mėn., įsiskolinimas sudaro 1097,88 Eur.

3Atsakovo K. B. atstovas Prūdiškių socialinės globos namai pateikė atsiliepimą, kuriuo ieškinio neginčijo, prašė ieškiniu prašomą priteisti nuomos mokestį išdėstyti mokėti dalimis. Nurodė, kad K. B. nuo 2015-10-22 gyvena Prūdiškių socialinės globos namuose, kurie 2015-12-30 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu paskirti K. B. globėju ir turto administratoriumi; K. B. gauna 223 Eur pensiją, iš kurios 80 proc. pervedama globėjui už teikiamas paslaugas, o likusi 20 proc. dalis į globotinio sąskaitą jo asmeniniams interesams tenkinti; 2016-01-07 įstaigoje gautas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pranešimas, kad nuo 2016-01-01 iš K. B. pensijos dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA, bus išskaitoma 20 proc. kol bus visiškai padengta 1483,06 Eur išieškoma suma, todėl ieškiniu priteistiną nuomos mokestį prašė išdėstyti dalimis.

4Į teismo posėdį šalys neatvyko, apie bylą šalims pranešta tinkamai, byla nagrinėjama šalims nedalyvaujant.

5Ieškinys tenkintinas.

6Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

7Iš teismui pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2004-05-21 ( sutarties data neteisingai nurodyta ieškinyje) ieškovė ir K. B. sudarė Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančios gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nuomos sutartį Nr. 15-720, kurios pagrindu minėtas butas buvo perduotas valdyti ir naudotis atsakovui (e.b.l. 2-7); atsakovas už naudojimąsi gyvenamąja patalpa įsipareigojo kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio dvidešimtos dienos, mokėti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta tvarka apskaičiuotą nuomojamų gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį. Iš Savivaldybės būsto priėmimo – perdavimo akto nustatyta, kad nuomos sutartis su atsakovu nutraukta 2015-10-26 (e.b.l. 8-9); iš 2015-11-16 VšĮ “Klaipėdos butai” pažymos Nr. 895 matyti, kad už atsakovui nuomoto buto, esančio ( - ) nuomą laikotarpiu nuo 2014-12-01 iki 2015-10-26 priskaityta mokėti 1097,88 Eur nuomos mokesčio (e.b.l. 10). Taip pat teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad 2015-02-24 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-1705-796/2015 iš atsakovo K. B. ieškovei Klaipėdos miesto savivaldybei priteista 1200,63 Eur nuomos mokesčio, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-12-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 36,00 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai; 2015-12-30 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-16599-911/2015 K. B., a.k. ( - ), globėju ir turto administratoriumi paskirtas Prūdiškių socialinės globos namai, į.k. 190795841. Už globėjo teikiamas paslaugas pagal 2015-10-22 ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo sutartį iš K. B. gaunamų pajamų išskaitoma 80 proc., taip pat 100 proc. slaugos ar priežiūros tikslinės kompensacijos (54,00 Eur) (e.b.l. 21-24, 25). Iš atsakovo gaunamų pajamų išieškoma pagal 2015-05-11 išduotą Klaipėdos miesto apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1705-796/2015 (e.b.l. 26).

8Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1097,88 Eur nuomos mokesčio. Atsakovo K. B. atstovas prašė išdėstyti skolos mokėjimą dalimis. Objektyviai ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, nustatyta, kad nuomos sutarties pagrindu tarp šalių susiklostė sutartiniai nuomos teisiniai santykiai. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja suteikti už mokestį gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ją gyvenimui, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.576 str.). Gyvenamosios patalpos nuomos mokestį nuomininkas turi sumokėti kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito, po išgyventojo, mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos, jeigu šalių susitarimu nenustatytas kitas terminas (CK 6.583 str. 1, 2 d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovas ieškovei priklausančia gyvenamąja patalpa faktiškai naudojosi, tačiau nuomos mokesčio tinkamai nemokėjo, todėl susidarė 1097,88 Eur įsiskolinimas. Byloje nėra duomenų apie tai, jog nurodytą sumą atsakovas būtų sumokėjęs. Esant nustatytoms aplinkybėms laikytina, jog ieškovės reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas, iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 1097,88 Eur nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio mėn. iki 2015 m. spalio mėn.

9Ieškovei iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-12-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

10Atsakovo atstovas prašė išdėstyti priteistos sumos mokėjimą, nenurodydamas konkretaus išdėstymo laikotarpio. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismo sprendimo vykdymas išdėstomas išimtiniais atvejais, kai yra sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių sprendimą įvykdyti labai sunku. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su atsakovo, tiek su ieškovo interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad atsakovas K. B. gyvena įstaigoje, kur jam teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, K. B. gaunamas pajamas sudaro pensija, globėjo teigimu,- 223 Eur, 80 proc. gaunamų pajamų išskaitoma už įstaigos teikiamas paslaugas, taip pat iš atsakovo pensijos vykdomos išskaitos pagal 2015-05-11 Klaipėdos apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1705-796/2015 (išieškotina suma 1483,06 Eur). Esant nustatytoms aplinkybėms darytina išvada, kad atsakovas neturi galimybių sumokėti visą priteistą sumą iš karto, todėl yra pagrindas tenkinti prašymą dėl mokėjimo išdėstymo, - priteistos 1097,88 Eur sumos mokėjimas išdėstytinas dvejų metų laikotarpiui, įpareigojant pirmą mėnesį sumokėti 39,88 eurus, likusius 23 mėnesius mokėti po 46,00 Eur.

11Kadangi ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista, visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinas 25,00 Eur žyminis mokestis valstybės naudai (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 96 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 265 str., 268- 270 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo K. B. a.k. ( - ) ieškovei Klaipėdos miesto savivaldybei 1097,88 Eur (vieną tūkstantį devyniasdešimt septynis Eur 88 ct) nuomos mokesčio ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-12-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteistos 1097,88 Eur sumos mokėjimą išdėstyti dvejų metų laikotarpiui, įpareigojant pirmą mėnesį sumokėti 39,88 eurus, likusius 23 mėnesius mokėti po 46,00 Eur.

15Priteisti iš atsakovo K. B. a.k. ( - ), 25,00 Eur (dvidešimt penkis Eur 00 ct) žyminio mokesčio valstybės naudai (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai