Byla 2A-1141-390/2009
Dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algimanto Kukalio, kolegijos teisėjų Raimondo Buzelio, Neringos Venckienės, sekretoriaujant Violetai Mažeikienei, dalyvaujant ieškovui R. S., atsakovui J. S., jo atstovui advokatui Linui Meškiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo R. S. įmonės „Liepona“ apeliacinį skundą dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. S. įmonės „Liepona“ ieškinį atsakovui J. S. dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovas prašė pripažinti, kad 2002-04-01 paskolos sutartis tarp ieškovo R. S. įmonės „Liepona ir atsakovo“ J. S. nebuvo sudaryta, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2002-04-01 buvo pasirašyta paskolos sutartis tarp atsakovo, kaip paskolos davėjo, ir ieškovo, kai paskolos gavėjo. Šia sutartimi buvo susitarta dėl 16000,00 Lt paskolos suteikimo. Sutartyje buvo nurodyta, kad paskola bus grąžinta iki 2002-12-31, o negrąžinus paskolos sutartu laiku, paskolos gavėjas pasižada vietoje pasiskolintų pinigų atiduoti transporto priemonę FORD CARGO ir priekabą, priklausančias įmonei. Tačiau ši sutartis nebuvo vykdoma, t.y. pinigai pagal šią sutartį R. S. įmonei „Liepona“ nebuvo perduoti. Realiai paskolos teisiniai santykiai buvo susiklostę ne tarp ieškovo ir atsakovo, bet tarp atsakovo ir trečiojo asmens G. P.. 2002-04-01 paskolos sutartyje pinigų perdavimo faktas nėra užfiksuotas. 2008-01-07 trečiasis asmuo G. P. pateikė teismui pareiškimą, kuriame nurodė, jog pagal 2002-04-01 paskolos sutartį pinigus gavo, ne ieškovas, bet jis, G. P., tuo metu dirbęs R. S. įmonėje „Liepona“. Pinigai buvo perduoti trečiajam asmeniui atsakovo namuose, pinigų perdavimo metu ieškovo atstovas – įmonės savininkas R. S. nedalyvavo, pinigų nei iš G. P., nei iš atsakovo negavo. Kadangi atsakovas pinigų ieškovui pagal paskolos sutartį iš tikrųjų neperdavė, kaip to reikalauja CK 6.870 str. 2 d., pagal CK 6.875 str. 3 d. 2002-04-01 paskolos sutartis tarp ieškovo ir atsakovo turi būti pripažinta nesudaryta.

4Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2009 m. balandžio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pripažino, kad 2002-04-01 paskolos sutartis tarp ieškovo R. S. įmonės „Liepona“ ir atsakovo J. S. buvo sudaryta. Priteisė iš ieškovo atsakovui 1785,00 Lt bylinėjimosi išlaidų bei 19,20 Lt bylos nagrinėjimo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei. Teismas nustatė, kad 2002-04-01 ieškovas ir atsakovas pasirašė paskolos sutartį, kurioje numatyta, kad J. S., paskolos davėjas, skolina R. S. įmonei „Liepona“, paskolos gavėjui, 16000,00 Lt. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus ir sutarties turinį, sprendė, kad paskolos sutarties dalyko, t.y. pinigų – 16000,00 Lt, perdavimo faktas pagal minėtą paskolos sutartį įvyko. Taip pat nustatė, kad pinigai buvo perduoti trečiajam asmeniui G. P.. Konstatavo, kad ieškovas, žinodamas apie tai, jog realiai pinigai perduodami trečiajam asmeniui, šiam faktui neprieštaravo, minėtą sutartį pasirašė ir pagal šią sutartį įsipareigojimus prisiėmė sau. Todėl ieškovo argumentas, kad nors jis 2002-04-01 paskolos sutartį ir pasirašė, tačiau pinigai pagal 2002-04-01 paskolos sutartį buvo perduoti realiai trečiajam asmeniui, o ne jam, nėra teisiškai reikšmingas, nes paskolos sutarties sudarymui būtina sąlyga – paskolos sutarties dalyko perdavimas, buvo įvykdyta, ir ieškovas laisva valia, nors realiai ir negavęs pinigų, įsipareigojimus atsakovui pagal šią 2002-04-01 sudarytą paskolos sutartį prisiėmė sau.

5Apeliaciniu skundu ieškovas R. S. įmonė „Liepona“ prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Nurodo, kad ši byla jau buvo nagrinėjama Kauno apygardos teisme civ. byl. Nr. 2A-643-601/2008. Kauno apygardos teismas laikė visiškai teisingu Vilkaviškio rajono apylinkės teismo sprendimą dalyje dėl teismo motyvų, kad neįrodytas pinigų perdavimo faktas, kad nepaneigtas trečiojo asmens G. P. 2008-01-07 teismui pateiktas pareiškimas. Teismas netaikė, nors privalėjo taikyti LR CK 6.871 str. normą, kuri reikalauja rašytinės formos ne tik paskolos sutarčiai, bet ir paskolos dalyko perdavimui. Apelianto teigimu 2002-04-01 paskolos sutartį galima vertinti tik kaip ketinimą skolintis, kadangi lėšų apie faktinį pinigų perdavimą ieškovui byloje nebuvo pateikta. Teismas netaikė LR CK 6.193 str. dėl ko buvo pažeistos sutarties aiškinimo taisyklės, neteisingai pritaikė ir aiškino LR CK 6.875 str. nuostatas. Teismas nesiaiškino tikrųjų sutarties šalių ketinimų, o tik rėmėsi pažodiniu teksto aiškinimu, akcentavo „esamąjį laiką“. Aiškinant sutartį turi būti atsižvelgta į šalių tarpusavio praktiką, šalių elgesį, papročius ir kt. Šiuo atveju buvo susiklosčiusi tarpusavio praktika ir J. S. buvo žinoma, kad pinigų perdavimo faktas turi būti fiksuotas rašytine forma, konstatuojant pinigų gavimą, nes tokie įrašai buvo anksčiau sudarytoje 2001-08-11 sutartyje. Teismas neteisingai nurodo, kad ieškovas neginčija 16 000 Lt perdavimo fakto, kadangi visa ieškinio esmė – dalykas yra pinigų perdavimo fakto ginčijimas. Teismas visiškai netyrė ir neanalizavo aplinkybės ar ieškovui buvo žinoma, kad piniginės lėšos buvo perduotos trečiajam asmeniui, tačiau šia aplinkybe teismas grindžia sprendimą, darydamas prielaidą, kad ieškovas žinojo apie pinigų perdavimą G. P.. Apeliacinės instancijos teisme apeliantas prašė teismo sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas J. S. prašo Vilkaviškio rajono apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad priešingai nei teigia ieškovas LR CK nenumato privalomos rašytinės formos paskolos dalyko perdavimui įforminti. Anksčiau sudarytų sutarčių formuluotės dėl tų sąlygų, kurias teisės aktai leidžia savo nuožiūra nustatyti, neįpareigoja šalių ateityje sudaryti to paties pobūdžio sutartis tomis pačiomis sąlygomis. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje konstatuojama, kad sutarties turinys, kai teigiama, kad paskolos davėjas paskolą „suteikia“, t.y. paskolos suteikimas nurodytas esamuoju laiku, įrodo, kad pinigai pagal sudarytą paskolos sutartį buvo perduoti šios sutarties sudarymo metu t.y. paskolos sutartis sudaryta ir paskolos dalykas perduotas vienu metu. Taigi byloje esanti paskolos sutartis yra tiesioginis įrodymas, patvirtinantis pinigų perdavimo pagal šią sutartį faktą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-02-04 nutartis civ. byloje Nr. 2A-85/2008). Atsakovo teigimu nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės yra analogiškos minėtos bylos aplinkybėms. Taip pat pažymi, kad ieškovas paskolos sutartimi pasižadėjo paskolą atiduoti iki 2002-12-31. Ši sutartinė nuostata vertintina kaip pinigų priėmimo-perdavimo fakto pripažinimas, kadangi bet kuris protingas asmuo analogiškomis aplinkybėmis parašu neįsipareigotų grąžinti 16 000 Lt, jei jų nebūtų gavęs. Teigia, kad sutartinės teisės ir pareigos kyla tik sutarties šalims, todėl šios paskolos sutarties vykdymui neturi įtakos ieškovo ir trečiųjų asmenų santykiai arba trečiųjų asmenų vienašališki pareiškimai. Pažymi, kad Kauno apygardos teisme civ. byloje Nr. 2A-643-601/2008 apskritai nebuvo nagrinėjamos apelianto nurodytos aplinkybės, tuo labiau teismas nepripažino jų įrodytomis.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1dalis), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųstojo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

9Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

10Teisėjų kolegija laiko nepagrįstu ir atmeta apelianto apeliacinio skundo argumentą, kad nagrinėjant bylą Nr. 2A-643-601/2009 apeliacinės instancijos teisme buvo neįrodytas pinigų perdavimo faktas ir, kad nepaneigtas trečiojo asmens G. P. 2008-01-07 teismui pateiktas pareiškimas. Byloje nustatyta, kad iš tikrųjų ieškovas J. S. Vilkaviškio rajono apylinkės teisme buvo pateikęs ieškinį atsakovui R.S. įmonei „Liepona“, trečiajam asmeniui G. P. dėl 16000 Lt skolos priteisimo. Šioje byloje atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti, kad atsakovas pinigų pagal 2002-04-01 paskolos sutartį negavo ir laikyti, kad tarp šalių paskolos sutartis nebuvo sudaryta. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2008m. vasario 22d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė, o priešieškinį patenkino. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008m. gegužės 27d. nutartimi ( civilinė byla Nr. 2A-643-390-2009 ) Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2008m. vasario 22d. sprendimą panaikino ir bylą perdavė tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo. Teisėjų kolegija naikindama sprendimą savo nutartyje konstatavo procesinės teisės normų pažeidimus nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tačiau nepasisakė dėl ginčo esmės ir neanalizavo apeliacinio skundo argumentų dėl faktinių aplinkybių nustatymo. Taigi, nepagrįsti apelianto apeliacinio skundo argumentai dėl pinigų neperdavimo fakto patvirtinimo.

11Pagal juridinę prigimtį paskolos sutartis yra realinė (CK 6.870 straipsnio 1, 2 dalys). Paskolos sutarties priskyrimas realinių sutarčių kategorijai reiškia, kad paskolos teisiniams santykiams atsirasti vien šalių susitarimo dėl pinigų perdavimo nepakanka. Kad paskolos santykiai atsirastų ir šalys įgytų teises bei pareigas, sudarant susitarimą dėl paskolos sutarties sąlygų, būtina perduoti ir sutarties dalyką – pinigus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Mokslinė-komercinė J. Čigriejaus firma v. AB DnB NORD bankas, bylos Nr. 3K-3-615/2006).

12Nagrinėjamoje byloje pinigų perdavimo ieškovo nuosavybėn faktą atsakovas įrodinėja: 2002m. balandžio 1d. paskolos sutartimi, kurioje nurodyta, kad „Aš, J. S. <...> skolinu R. S. Įmonei „Liepona“ 16000 Lt. bei, kad paskolos gavėjas paskolą pasižada atiduoti iki 2002m. gruodžio 31d. Atsakovo teigimu tai patvirtina, kad ieškovui pinigai buvo perduoti sutarties sudarymo metu.

13Pirmosios instancijos teismas teismo sprendimu nustatė, kad pagal sudarytą šalių paskolos sutartį ieškovui pinigai buvo perduoti, o po to perduoti trečiajam asmeniui. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovas žinojo apie tai, jog realiai pinigus gaus trečiasis asmuo ir tokiam faktui neprieštaravo, ieškovas sutartį pasirašė ir sutiko su tokiomis paskolos sutarties sąlygomis. Apylinkės teismas savo išvadas grindė byloje esančių ištirtų ir įvertintų įrodymų ( šalių paaiškinimų, paskolos sutarties, trečiojo asmens G. P. parodymų) visuma. Teisėjų kolegija tokioms teismo nustatytoms aplinkybėms ir padarytoms išvadoms pritaria ir konstatuoja, kad teismas priimdamas sprendimą įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė ( CPK 185 straipsnis).

14Teisėjų kolegija sprendžia, kad nustatant ar įvyko 16000 Lt sumos perdavimas ieškovui pagal sudarytą šalių 2002m. balandžio 1d. paskolos sutartį ar ne pagrindinai būtina aiškintis šios skolos sutarties sąlygas. Esant ginčui dėl pinigų pagal paskolos sutartį perdavimo, sutartis aiškintina, vadovaujantis CK 6. 193 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis. Šioje byloje, šalims skirtingai nurodant dėl esminės paskolos sutarties sąlygos – pinigų perdavimo paskolos gavėjui fakto, - 2002m. balandžio 1d. paskolos sutarties nuostatos aiškintinos prioritetiškai vadovaujantis lingvistinės šios paskolos sutarties teksto reikšmės nustatymo principu, kaip objektyviausiai atspindinčiu tikrąją šalių valią ir ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Pristis“ v. UAB „Optometrijos centras“, bylos Nr. 3K-3-290/2007).

15Aplinkybę, kad pinigus atsakovas perdavė ieškovui 2002m. balandžio 1d. paskolos sutarties sudarymo metu, atsakovas grindžia šioje sutartyje įrašytu žodžiu „skolinu“ bei ieškovo pasižadėjimu skolą grąžinti iki 2002m. gruodžio 31d. Teisėjų kolegijos vertinimu, 2002m. balandžio 1d. paskolos sutartyje formuluotė „skolinu“ tiek pagal lingvistinę šio žodžio prasmę, tiek šalių tikrųjų ketinimų prasme, tiek vidutinio protingo asmens kriterijaus aspektu teikia pagrindo konstatuoti, jog paskolos davėjo 16000 Lt perdavimo ir paskolos gavėjo šios sumos gavimo faktai įvyko ginčo paskolos sudarymo metu. Teisėjų kolegija pažymi, kad paskolos sutartyje paskolos gavėjo ( ieškovo) nurodytas įsipareigojimas skolą grąžinti taip pat duoda pagrindą patvirtinti pinigų gavimo faktą. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvacija, kad aplinkybė pinigų perdavimas kitam asmeniui po jų priėmimo, nėra teisiškai reikšminga padarius išvadą, kad ieškovui pinigai buvo perduoti. Apelianto nurodytas argumentas apie tai, kad atsakovui buvo žinoma tarpusavio praktika 2001-08-11 skolinimosi sutartyje su trečiuoju asmeniu G. P. ( b.l. 8) nesuprantamas ir sprendžiant iškilusį ginčą tarp šalių visiškai nereikšmingas.

16Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje įrodžius, jog pinigai ieškovui pagal šalių sudarytą 2002m. balandžio 1d. paskolos sutartį buvo perduoti teismas pagrįstai ieškovo ieškinį atmetė. Apeliacinio skundo argumentai nepaneigia teismo padarytų išvadų, todėl teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kolegija,

Nutarė

18Apeliacinį skundą atmesti.

19Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2009m. balandžio 22d. sprendimą palikti nepakeistą.

20Iš ieškovo R. S. įmonės „Liepona“ ( į/k 185120575) priteisti 605 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti turėtų apeliacinės instancijos teisme atsakovui J. S. ( a/k ( - )).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Ieškovas prašė pripažinti, kad 2002-04-01 paskolos sutartis tarp ieškovo... 4. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2009 m. balandžio 22 d. sprendimu... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas R. S. įmonė „Liepona“ prašo pirmosios... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas J. S. prašo Vilkaviškio rajono... 7. Apeliacinis skundas atmestinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 9. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 10. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstu ir atmeta apelianto apeliacinio skundo... 11. Pagal juridinę prigimtį paskolos sutartis yra realinė (CK 6.870 straipsnio... 12. Nagrinėjamoje byloje pinigų perdavimo ieškovo nuosavybėn faktą atsakovas... 13. Pirmosios instancijos teismas teismo sprendimu nustatė, kad pagal sudarytą... 14. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nustatant ar įvyko 16000 Lt sumos... 15. Aplinkybę, kad pinigus atsakovas perdavė ieškovui 2002m. balandžio 1d.... 16. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje įrodžius, jog pinigai ieškovui... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 18. Apeliacinį skundą atmesti.... 19. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2009m. balandžio 22d. sprendimą palikti... 20. Iš ieškovo R. S. įmonės „Liepona“ ( į/k 185120575) priteisti 605 Lt...