Byla B2-2852-485/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Jonsta“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algirdas Remeika, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šilumininkas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Jonsta“,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Šilumininkas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo iškelti atsakovei UAB „Jonsta“ bankroto bylą.

3Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo priimti atsisakytina.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.). Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis šia teise naudojasi tinkamai. ĮBĮ yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis, prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Ši tvarka yra skirta tam, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, t. y. ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos sampratą. Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atveju ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje kreditoriui nustatyta pareiga pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus pateikti įmonei. Pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka yra įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, bei minėto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.).

5Klausimas dėl ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų įvykdymo tinkamumo turi būti sprendžiamas įvertinus šio reikalavimo tikslus. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio antrąją dalį, kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu, o pranešime nurodyti įmonės neįvykdytus įsipareigojimus bei įspėti, kad jei jie nebus įvykdyti per ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Ši nuostata yra skirta skolininko, tai yra bendrovės, kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių, arba kreiptis į teismą dėl kreditoriaus reikalavimo nuginčijimo ir pan. Šia norma siekiama, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų bendrovei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią bendrovės veiklą, todėl norma turi būti aiškinama bei taikoma atsižvelgiant į tokią jos funkciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1062/2009).

6Susipažinęs su ieškovės teismui pateiktu pareiškimu ir jo priedais, teismas nustatė, kad ieškovė UAB „Šilumininkas“ 2012-12-06 išsiuntė atsakovei UAB „Jonsta“ pranešimą, kuriuo informavo atsakovę, jog šios skola pareiškėjai sudaro 3 267 Lt bei nustatė 7 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos sumokėti pareiškėjai skolą. Pareiškime taip pat pažymima, jog UAB „Šilumininkas“ pasilieka teisę be atskiro papildomo pranešimo (ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos kreipti į UAB „Jonsta“ buveinės registracijos vietos apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsižvelgiant į ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus pareiškėjai, kuri kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas daro išvadą, jog UAB „Šilumininkas“ nesilaikė įstatyme įtvirtintos ikiteisminio ginčo sprendimo tvarkos, dėl ko jos pareiškimas negali būti priimtas teisme. Pažymėtina, jog UAB „Šilumininkas“ pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą išsiuntė atsakovei 2012-12-06, tačiau jau tą pačią dieną kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos UAB „Jonsta“ iškėlimo. Taip pat pareiškėja nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, jog jos siųstas pranešimas atsakovei UAB „Jonsta“ buvo įteiktas.

7Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad pareiškėja nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnyje nustatytos privalomos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos, todėl, vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Jonsta“ iškėlimo atsisakytinas priimti ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

8Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu neužkerta kelio pareiškėjai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka arba skolos priteisimo iš atsakovės klausimą spręsti ginčo teisena. Taip pat teismas pažymi, jog pareiškėja UAB „Šilumininkas“, turėdama įrodymus apie skolos egzistavimą, turi teisę reikšti Kauno apygardos teismui prašymą dėl įstojimo į UAB „Jonsta“ bankroto bylą Nr. B2-2766-485/2012, kuri yra inicijuojama darbuotojų V. L. , G. P., kreditorių UAB „Vilogus, UAB „Žibalas“, UAB „Ekspol“, UAB „Okas“, trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais. Pareiškėja tokiu atveju taip pat turi teisę siūlyti administratoriaus kandidatūrą.

9Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 137 straipsnio 5 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

10ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šilumininkas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Jonsta“ atsisakyti priimti.

11Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovei .

12Nutartis gali būti skundžiama per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai