Byla e2-41199-235/2018
Dėl skolos priteisimo atsakovo A. V. atžvilgiu

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, dokumentinio proceso tvarka, rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Julianus Inkaso“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovo A. V. atžvilgiu.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą Civilinio proceso kodekso 425 straipsnyje nustatyta tvarka ir prašė priteisti iš atsakovo 886,32 Eur skolą, 33,06 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas ieškinyje nurodo, kad UAB „Mokilizingas” ir atsakovas 2018-02-19 sudarė Vartojimo paskolos sutartį Nr. VDH80219NEPA, pagal kurią UAB „Mokilizingas ” suteikė paskolą, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis dalimis grąžinti sutarties mokėjimo grafike išdėstytą 909,12 Eur paskolos sumą. Tokiu būdu, atsakovas įsipareigojo per 24 mėnesius mokant kiekvieną mėnesį eilines sutarties mokėjimo grafike nurodyto dydžio ir terminais įmokas sumokėti ieškovui viso 909,12 Eur.

5V. C. proceso kodekso 427 straipsnio 2 dalimi byla nagrinėjama rašytinio proceso būdu, atsakovą informuojant po preliminaraus sprendimo priėmimo (Civilinio proceso kodekso 427 straipsnio 4 dalis).

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB „Mokilizingas” ir atsakovas 2018-02-19 sudarė Vartojimo paskolos sutartį Nr. VDH80219NEPA, pagal kurią UAB „Mokilizingas ” suteikė paskolą, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis dalimis grąžinti sutarties mokėjimo grafike išdėstytą 909,12 Eur paskolos sumą. Tokiu būdu, atsakovas įsipareigojo per 24 mėnesius mokant kiekvieną mėnesį eilines sutarties mokėjimo grafike nurodyto dydžio ir terminais įmokas sumokėti ieškovui viso 909,12 Eur. Nustatyta, kad UAB „Mokilizingas” išsiuntė atsakovui pranešimą, kuriame informavo atsakovą, kad jis pažeidė Sutarties reikalavimą laiku ir tinkamai mokėti įmokas. Kadangi atsakovas pagal Sutartį numatytų įmokų nemokėjo ir po pateikto reikalavimo (pretenzijos) ilgiau nei dvi savaites (nemokėta iki šiol), UAB „Mokilizingas” 2018-07-18 nutraukė sutartį.

8Tarp UAB „Mokilizingas ” ir ieškovo 2017-03-06 sudarytos Reikalavimų teisių perleidimo sutarties matyti, kad UAB „Mokilizingas ” perleido ieškovui UAB „Julianus Inkaso“ reikalavimo teisę į atsakovo vardu susidariusį įsiskolinimą. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis c. b. Nr. 3K-3-469/2010). Civilinio kodekso 6.101 str. 1 d. nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-16 nutartis c. b. Nr. 3K-7-168/2010). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-14 priimtoje nutartyje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka Civilinio kodekso 6.109 str. 7 d. nuostatas. Kadangi pagal 2017-03-06 reikalavimo perleidimo sutartį pirminis kreditorius UAB „Mokilizingas ” reikalavimą perleido ieškovui UAB „Julianus Inkaso“ (naujajam kreditoriui), o atsakovas nesumokėjo už suteiktas paslaugas bei neatlygino nuostolių pirminiam kreditoriui, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 886,32 Eur sumą yra pagrįstas ir tenkintinas, perėmus iš pirminio kreditoriaus materialųjį reikalavimą (Civilinio kodekso 6.63 str., 6.101 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.716 str.).

9Civilinio kodekso 6.870 straipsnis nurodo, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Civilinio kodekso 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Civilinio kodekso 6.205 straipsnis). Atsižvelgiant į tai ieškovui iš atsakovo priteistina 886,32 Eur skola (Civilinio kodekso 6.38 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.101 straipsnio 1 dalis).

10Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.3, 8.6 ir 8.7 punktais, nutraukus Sutartį, Gavėjas (Atsakovas) privalo sumokėti ne tik visą nesumokėtą Paskolą, Paskolas palūkanas, kitas sutartines sumas, bet ir iki ir po Sutarties nutraukimo priskaičiuotus delspinigius, t. y. mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą laiku atsiskaityti dieną, skaičiuojant nuo pirmos uždelsimo sumokėti dienos. Delspinigių norma (0,05 %) nustatyta Sutarties bendrosiose sąlygose. Sutartis nutraukta 2018-07-18, todėl nuo šios datos iki bylos iškėlimo teisme dienos, delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną dieną po 0,05 % nuo visos nesumokėtos sumos, tačiau neviršijant 180 d. laikotarpio. Tokiu būdu viso delspinigiai sudaro 33,06 Eur, kurie priteisiami iš atsakovo.

11Remiantis Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos ir 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą (919,38 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. lapkričio 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12V. C. proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistina 110,84 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 10 Eur žyminis mokestis, 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos išrašą ir 100 Eur advokato išlaidos (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 1 dalimi, 428 straipsniu,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Julianus Inkaso“, j. a. k. 300115639, iš atsakovo A. V., a. k. ( - ) 886,32 Eur (aštuonis šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus 32 ct) skolą, 33,06 Eur (trisdešimt tris eurus 06 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (919,38 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. lapkričio 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 110,84 Eur (vieną šimtą dešimt eurų 84 ct) bylinėjimosi išlaidas.

16Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

17Jeigu prieštaravimai per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduodamas vykdomasis raštas.

18Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai
Ryšiai