Byla B2-1090-264/2014
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys „Goterium Capital Limited” ir uždaroji akcinė bendrovė „Sanitex”

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant pareiškėjo bankrutavusios akcinės bendrovės banko SNORAS atstovui Č. D. K., suinteresuoto asmens bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras” įgaliotam asmeniui Ž. V., suinteresuoto asmens „Goterium Capital Limited” atstovui advokatui Jurgiui Kaušiniui, suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Sanitex” atstovams R. K. ir advokato padėjėjui Audriui Urbanskui,

2teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo bankrutavusios akcinės bendrovės banko SNORAS skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys „Goterium Capital Limited” ir uždaroji akcinė bendrovė „Sanitex”,

Nustatė

3Pareiškėjas pateikė teismui skundą, kuriame prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ 2013 m. spalio 11 d. kreditorių susirinkimo 2-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą: „nekeisti 2012 m. birželio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintos turto pardavimo kainos ir pardavimo tvarkos“; savo iniciatyva išspręsti klausimą dėl BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ turto pardavimo tvarkos nustatymo ir pradinės turto pardavimo kainos patvirtinimo; patvirtinti neparduoto BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ priklausančio nekilnojamojo turto kartu su jame esančiu ilgalaikiu kilnojamuoju turtu (604 pozicijos) ir nuomos teise į 1,2101 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį, ( - ), sumažintą pardavimo kainą bendrai 5.000.000 Lt plius PVM sumai; turtą patvirtinta kaina pardavinėti komplekse iš varžytinių, vadovaujantis LR Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 17 patvirtintu Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašu nustatyta tvarka, antrosioms varžytinėms kainą mažinti 10 procentų, nustatyti 3 procentų turto didinimo intervalą bei 1000 Lt dydžio mokestį varžytinių dalyviui; įpareigoti administratorių paskelbti ir organizuoti šio turto pardavimo varžytines.

4Pareiškėjo atstovas skundą palaiko ir prašo jį tenkinti. Skunde nurodo bei atstovas teisme paaiškino, kad bankroto procesas yra užsitęsęs daugiau kaip 3 metus, dėl daugiausiai kreditorių balsų turinčių kreditorių UAB „Sanitex” ir „Goterium Capital Limited” sprendimų nepavyksta priimti racionalių ir pagrįstų sprendimų bankrutuojančios įmonės turto realizavimui. Banko finansinis reikalavimas yra didelis (4 974 194, 31 Lt) ir šio reikalavimo patenkinimas iš įkeisto turto vertės turės įtakos banko kreditorių, ypač VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas” reikalavimams dėl išlaidų, susijusių su draudimo išmokų banko indėlininkams ir investuotojams, išmokėjimui. Pagal 2012-02-10 kreditorių susirinkimo sprendimu nustatytą pradinę pardavimo kainą - 7 500 000 Lt neatsirado nei vieno pirkėjo, ši kaina neatspindi realios rinkos padėties, yra aiškiai per didelė. Ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nutarus nemažinti turto pardavimo kainos, priimtu kreditorių „Goterium Capital Limited” ir BĮ UAB „Sanitex” balsų dauguma, yra pažeidžiami pareiškėjo (kreditoriaus) interesai. Bendrovė yra likviduojama, todėl nebegali vykdyti ūkinės veiklos.

5Suinteresuoto asmens bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ bankroto administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgaliotas asmuo palaiko savo atsiliepime į pareiškėjo (kreditoriaus) skundą išdėstytus argumentus ir prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad kreditorių susirinkimo sušaukimo ir jo priimtų nutarimų procedūra nepažeista, skundžiamas nutarimas priimtas 85,20 procentų dalyvavusių kreditorių finansinių reikalavimų sumos.

6Suinteresuoto asmens UAB „Sanitex” atstovai palaiko savo atsiliepime į pareiškėjo (kreditoriaus) skundą argumentus ir prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė ir atstovai teisme paaiškino, kad tokia turto pardavimo tvarka nepažeidžia visų kreditorių teisėtų interesų ir sudaro galimybes atsiskaityti su kreditoriais, kurių reikalavimai neužtikrinti hipoteka, nes pareiškėjo pasirinktas turto realizavimo būdas sąlygotų mažesnių pajamų gavimą. Daugiau pajamų būtų galima gauti parduodant verslą ir taip bent iš dalies atsiskaityti su kitais kreditoriais. Įmonė iš ūkinės veiklos gauna pajamas, save išlaiko.

7Suinteresuoto asmens “Goterium Capital Limited” atstovas palaiko atsiliepime į pareiškėjo (kreditoriaus) skundą išdėstytus argumentus ir prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo bei atstovas teisme paaiškino, kad naikinti skundžiamą nutarimą vien dėl to, kad pareiškėjas nesutinkama su pardavimo kaina nepagrįsta, pareiškėjas susirinkime nedalyvavo ir savo pozicijos neišreiškė. Susirinkime buvo pateikti 3 pasiūlymai, kurie iš esmės nesutampa su pareiškėjo siūloma teismui turto pardavimo tvarka, kilnojamojo turto (604 pozicijos) skunde neišvardintos, UAB „Verslavita“ vertinimo ataskaitos priede Nr. 1 kilnojamieji daiktai įvertinti likutine verte, kai tuo tarpu įkeičiant bankui jie įvertinti daug kartų didesne verte. UAB „Verslavita“ pasirinktas klaidingas vertinimo metodas, objektas Kauno miesto centre, vykdoma ūkinė veikla, kreditorių susirinkimo nustatyta kaina atsižvelgiant į galimybes tęsti verslą, todėl pareiškėjas savanaudiškais interesais siekia gauti jo reikalavimų patenkinimą. Tikslinga būtų atlikti verslo vertinimą, atsižvelgiant į dabartinę situaciją.

8Skundas tenkintinas.

9Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2009-08-07 nutartimi BUAB ,,Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. 2009-11-11 nutartimi patvirtintas kreditoriaus (pareiškėjo) BAB bankas SNORAS kreditorinis reikalavimas 4 974 194,31 Lt sumai. Kauno apygardos teismo 2010-06-23 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, kas reiškia, kad atsirado pagrindas svarstyti skolininkės turto realizavimo klausimą. 2013-01-31 ir 2013-10-24 nutartimis pratęstas terminas likvidavimo procedūroms iki 2014-07-01.

10UAB „Verslavita” atlikto turto vertės nustatymo pažymoje nurodyta, kad viso sporto komplekso, esančio ( - ), rinkos vertė nustatyta 5 000 000 Lt (1 t. b. l. 82-84, 2 t. b. l.. 4-36). 2010-12-02 kreditorių susirinkimas patvirtino pirmoms varžytinėms 7 500 000 Lt turto pardavimo kainą, antroms (neįvykus pirmosioms) kainos nemažinti.

112012-06-08, 2013-01-25 ir pakartotinai skundžiamu 2013-10-11 kreditorių susirinkimų metu buvo nutarta nekeisti 2012-02-10 patvirtintos neparduoto BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ priklausančio nekilnojamojo turto kartu su jame esančiu ilgalaikiu kilnojamuoju turto (604 pozicijos) ir nuomos teise į 1,2101 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), kainos ir pardavimo tvarkos.

12Įmonių bankroto įstatymas kreditoriams (kreditorių susirinkimui) suteikia plačias teises, susijusias su įmonės turto valdymo ar disponavimo klausimais. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 5 punktą, įmonės turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas ir teisės aktai nenustato privalomos turto įvertinimo procedūros prieš tvirtinant šias kainas, todėl yra pagrindas daryti išvadą, kad teisė spręsti dėl turto pardavimo ir pradinės kainos nustatymo procedūros tikslingumo paliekama kreditoriams.

13Turto rinkos vertė yra nustatyta 2010-09-03 – 5 000 000 Lt. Atkreiptinas dėmesys į tą aplinkybę, jog įmonės turto rinkos vertė, įmonę likviduojant, yra nustatoma pagal susiklosčiusią praktiką tokia, kokia yra vertinimo metu. 2010-06-23 yra priimta teismo nutartis įmonę likviduoti, todėl visi bankrutuojančios įmonės, kurios interesus atstovauja administratorius, veiksmai turi būti nukreipti į kuo spartesnį įmonės turto realizavimą. ĮBĮ 33 str. yra nustatytas dviejų metų terminas turtui realizuoti. Priešingu atveju susiklosto tokia situacija, kai metų metais įmonė nelikviduojama, neatsiskaitoma su kreditoriais, o įmonės likusios lėšos paskiriamos administravimo išlaidoms apmokėti ir įmonės kreditoriams nieko nebelieka. Tokia situacija prieštarauja ĮBĮ nuostatoms, protingumo, teisingumo, sąžiningumo principams. Pažymėtina, kad, nežiūrint į tai, jog šios bylos nagrinėjimas užsitęsė, teismo siūlymu pateikti įrodymus dėl 7 500 000 Lt turto kainos pagrindimo, nei administratorius, nei kreditoriai, balsavę „už“ skundžiamą nutarimą nepateikė jokių duomenų, taip pat nepateikė duomenų, kiek pakartotinis verslo vertinimas užtruktų, kiek jis kainuotų, t.y. nepagrindė ekonominio naudingumo, o jį tik deklaruoja nesutikdami su UAB „Verslavita“ turto vertės nustatymo pažyma. Todėl teismas daro išvadą, kad skundžiamas nutarimas yra ekonomiškai nenaudingas, pažeidžiantis kreditorių teisę kuo greičiau gauti kreditorinio reikalavimo patenkinimą nors iš dalies.

14Vadovaujantis ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktu, bankrutavusios įmonės nekilnojamasis turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Šiuo metu šią tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 321 patvirtintas Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašas, kuris taikomas visoms varžytynėms, paskelbtoms po šio aprašo įsigaliojimo. Šiame apraše įtvirtinta bankrutavusiai įmonei priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių, o tais atvejais, kai jos neįvyksta dėl šiame apraše nurodytų priežasčių, ir iš antrųjų arba pakartotinių varžytynių tvarka. Bendroji taisyklė yra ta, jog tuo atveju, kai pirmosios varžytynės neįvyksta dėl to, kad jose nedalyvavo nė vienas pirkėjas arba nė vienas iš varžytynių dalyvių nepasiūlė lygios pradinei pardavimo kainai ar didesnės už ją sumos, skelbiamos antrosios varžytynės (9 p., 25.1 p., 25.2 p.). Antrosiose varžytynėse kreditorių susirinkimo sprendimu gali būti mažinama pradinė turto pardavimo kaina (27 p.). Vadovaujantis ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punktu, neparduoto dvejose varžytynėse nekilnojamojo turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo sprendimu šis turtas gali būti parduotas šios dalies 2 punkte nurodyta tvarka.

15LR Aukščiausias teismas 2007-10-24 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007 yra nurodęs, kad bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 str. pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę, nes, iškėlus įmonės bankroto bylą, yra stabdoma įmonės ūkinė veikla, taip pat tam tikram laikui atsiskaitymai su kreditoriais, o šios padėties tęsimas yra nenaudingas nei kreditoriams, nei įmonei. Todėl visi bankroto proceso dalyviai turi veikti už greitą bankroto proceso tikslų pasiekimą.

16Kreditoriai neturi absoliučios teisės vienaip ar kitaip spręsti visiems kreditoriams rūpimus klausimus. Priešingu atveju susiklostytų tokia situacija, kai keli kreditoriai, turėdami balsų daugumą, susitarę priiminėtų tik jiems naudingus sprendimus, o smulkieji kreditoriai turėtų besąlygiškai paklusti stambiųjų kreditorių valiai, nors ši valia būtų jiems nepriimtina ir netgi prieštarautų įstatymams. Todėl teismas sprendžia, kad kreditoriai turi teisę skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus net ir tuo atveju, kai nebuvo padaryti procedūriniai pažeidimai. Teismų praktikoje (Lietuvos Apeliacinio teismo 2008-12-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1042/2008) pripažįstama, kad, nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, pagal analogiją gali būti taikoma CK 2.82 str. 4d. (bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimų nutarimai teismo gali būti pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ir sąžiningumo principams).

17Kaip matyti iš bylos medžiagos, skelbtos dvejos turto pardavimo varžytynės (2012-03-26 pirmosios ir 2012-04-12 antrosios) neįvyko, nes nebuvo užsiregistravusių dalyvių. Kreditorius AB bankas „Snoras” perimti turtą po varžytynių atsisakė, todėl buvo sušauktas kitas kreditorių susirinkimas tuo pačiu darbotvarkės klausimu, kuris įvyko 2012-06-08, jame nutarta patvirtinti varžytinėse neparduoto BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ priklausančio nekilnojamojo turto kartu su jame esančiu ilgalaikiu kilnojamuoju turtu (604 pozicijos) ir nuomos teise į 1,2101 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį, ( - ), sumažintą pardavimo kainą bendrai 7 500 000 Lt įskaitant PVM sumai; turtą patvirtinta kaina pardavinėti komplekse be varžytinių, apie pardavimą skelbiant viešai. Vėlesniais - 2013-01-25 ir 2013-10-11 kreditorių susirinkimų nutarimais nutarta nekeisti 2012-06-08 kreditorių susirinkimo nutarimu pavirtintos turto pardavimo kainos ir tvarkos. Kaip matyti iš skundžiamo 2013-10-11 kreditorių susirinkimo protokolo, kreditoriams buvo pasiūlyti trys variantai: administratoriaus siūlymas – pardavinėti be varžytinių nustatant 5 000 000 Lt pardavimo kainą; kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus – pardavinėti turtą komplekse sumažinta pardavimo kaina bendrai 5 000 000 Lt plius PVM sumai iš varžytinių 2001-07-03 LRV nutarimo Nr. 831 nustatyta tvarka, antroms varžytinėms kainą mažinti 10 procentų, nustatyti 3 procentų turto didinimo intervalą bei 1000 Lt dydžio mokestį varžytinių dalyviui, ir kreditoriaus “Goterium Capital Limited” - nekeisti 2012-06-08 kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintos turto pardavimo kainos ir pardavimo tvarkos.

18Pareiškėjas BAB bankas SNORAS skundžia 2013-10-11 įvykusio BUAB ,,Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ kreditorių susirinkimo, kurio metu 2-u darbotvarkės klausimu nutarta nekeisti 2012 m. birželio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintos BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ turto pardavimo kainos ir pardavimo tvarkos. Iš skundo matyti, kad pareiškėjo siūloma teismui nustatyti turto kaina ir pardavimo tvarka atitinka VSDFV Kauno skyriaus pasiūlymui dėl varžytinių kainos ir pardavimo tvarkos nustatymo, kuriai skundžiamu nutarimu nepritarta, todėl šis siūlymas kreditoriams buvo žinomas.

19Turto nepavyko parduoti nė vienose skelbtose varžytynėse, o situacija po 2012-06-08 kreditorių nutarimo pardavinėti turtą be varžytinių už 7 500 000 Lt kartojosi vėliau vykusiuose susirinkimuose ir ilgą laikotarpį.

20Pažymėtina, kad teismo vaidmuo, nagrinėjant skundus dėl kreditorių nutarimų teisėtumo, yra orientuotas į bankroto proceso teisėtumo įvertinimą. Teismas neprivalo detaliai nagrinėti ir pasisakyti dėl atskirų kreditorių abejonių dėl kreditorių susirinkimo nutarimų ekonominio pagrįstumo ir naudingumo, nes esminis vaidmuo, priimant sprendimus dėl įmonės turto realizavimo, tenka patiems kreditoriams.

21Panaikinti kreditorių priimtą nutarimą remiantis ekonominio pobūdžio argumentais būtų reikalinga tuomet, kai toks nutarimas akivaizdžiai prieštarautų ekonominei logikai ir negalėtų būti pateisintas jokiais racionaliais motyvais Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartis c. b. Nr. 2-570/2012).

22Teismas, įvertinęs bankroto bylos eigą daro išvadą, kad pradinės Turto pardavimo kainos nustatymo kriterijai yra teisiškai ir ekonomiškai nepagrįsti, ūkiškai neracionalūs, stingantys loginio pagrindimo. Pradinė Turto pardavimo kaina nustatyta nesivadovaujant UAB “Verslavita” turto vertinimo pažyma. Kreditorių susirinkimas taip pat visiškai neatsižvelgė į nekilnojamojo turto registro išrašo duomenis. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Turto vertinimas dėl kreditorių sprendimo pardavinėti turtą už 7 500 000 Lt nebuvo atliekamas, todėl kreditorių susirinkimas neturėjo jokio pagrindo tikėtis sėkmingo turto pardavimo, nes pagal šiuos kriterijus parinkta kaina visiškai neatitiko realios parduodamo turto vertės, itin aukštos pradinės pardavimo kainos nustatymu pats kreditorių susirinkimas iš esmės sužlugdė rezultatyvaus turto pardavimo varžytynėse galimybę.

23Pagrįsta pareiškėjo (Banko) nuomonė, jog skundžiamas nutarimas yra ekonomiškai nepagrįstas, kadangi kreditoriai, balsavę už tokį pasiūlymą, nesivadovavo UAB „Verslavita“ turto vertės nustatymo pažyma, kurioje nurodyta, kad bankrutuojančiai įmonei priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto rinkos vertė nustatyta naudojimo pajamų vertės metodu, taikant pinigų srautų diskontavimą, kuris vertintojų nuomone, geriausiai atspindi turto vertę, t. y. įvertintas kaip verslo objektas, duodantis pelną, nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas susijęs funkcine paskirtimi, todėl dar kartą atlikinėti verslo objekto įvertinimą ar nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą vertinti atskirais vienetais netikslinga.

24Teismas pripažįsta, kad skundžiamu nutarimu nustatyta turto pardavimo kaina nepagrįsta jokiais realiais skaičiavimais, tokiu būdu turtas pardavinėjamas ta pačia kaina ir tvarka nuo 2012-06-08 iki šiol. Tačiau nėra pateikta jokių duomenų, kad kas nors parduodamu objektu būtų susidomėjęs, o nustatyta kaina ir tvarka būtų objektyviais duomenimis pagrįsta. Toks nutarimas sudaro prielaidas bankroto procedūrų vilkinimui, įvertinant tai, kad likvidavimo procedūra pratęsta du kartus nuo 2013-01-31 iki 2014-07-01.

25Skundžiamas nutarimas neatitinka bankroto procedūrų operatyvumo principo, skundžiamas nutarimas pažeidžia Hipotekos kreditoriaus interesus, kuris taip pat bankrutuojantis. BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ nekilnojamasis turtas kartu su jame esančiu ilgalaikiu kilnojamuoju turtu (604 pozicijos) ir nuomos teisė į 1,2101 ha žemės sklypą yra įkeistas BAB bankui SNORAS, įkeitimu užtikrinti finansiniai reikalavimai sudaro 4 974 194,31 Lt. ĮBĮ 34str. 1d. nustato, kad hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai pirmiausia tenkinami iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą arba perduodant įkeistą turtą. Nutartis pripažinti įmonę bankrutavusia ir ją likviduoti yra priimta 2010-06-23, tačiau iki šiol, t.y. 2014-02-06 , realiai jokie veiksmai, išskyrus turto vertinimą, kreditorinių reikalavimų tikslinimą, įmonės likvidavimui nėra atlikti, iš ūkinės veiklos gautos pajamos naudojamos turto išlaikymui bei administravimui. Tuo tarpu įstatymas įmonės likvidavimui skiria du metus.

26Atsižvelgiant į išdėstytą, bei įvertinus tai, kad yra vilkinamas bankroto procesas, didinamos administravimo išlaidos ir tai nebūtų naudinga kreditoriams, teismas sprendžia, kad kreditoriaus BAB bankas „Snoras“ skundas dėl BUAB „ Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ 2013-10-11 kreditorių susirinkimo nutarimą 2-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo tenkintinas. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 290-292 str.,

Nutarė

27Skundą patenkinti.

28Pripažinti neteisėtu ir panaikinti BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ 2013 m. spalio 11 d. kreditorių susirinkimo 2-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą: „nekeisti 2012 m. birželio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintos turto pardavimo kainos ir pardavimo tvarkos“.

29Neparduotą BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ priklausantį nekilnojamąjį turtą kartu su jame esančiu ilgalaikiu kilnojamuoju turtu (604 pozicijos) ir nuomos teise į 1,2101 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), pardavinėti komplekse LR Vyriausybės nustatyta tvarka iš varžytynių. Nustatyti pradinę pardavimo kainą – 5 000 000 Lt plius 21 % PVM; pirmosioms varžytinėms neįvykus, antrosioms varžytinėms kainą mažinti 10 procentų, nustatyti 3 procentų turto didinimo intervalą bei 1000 Lt dydžio mokestį varžytinių dalyviui.

30Varžytynes pavesti vykdyti administratoriaus įgaliotam asmeniui ir apie jas viešai paskelbti Įmonių bankroto valdymo departamento tinklalapyje.

31Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo bankrutavusios akcinės bendrovės... 3. Pareiškėjas pateikė teismui skundą, kuriame prašo pripažinti neteisėtu... 4. Pareiškėjo atstovas skundą palaiko ir prašo jį tenkinti. Skunde nurodo bei... 5. Suinteresuoto asmens bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 6. Suinteresuoto asmens UAB „Sanitex” atstovai palaiko savo atsiliepime į... 7. Suinteresuoto asmens “Goterium Capital Limited” atstovas palaiko... 8. Skundas tenkintinas.... 9. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2009-08-07... 10. UAB „Verslavita” atlikto turto vertės nustatymo pažymoje nurodyta, kad... 11. 2012-06-08, 2013-01-25 ir pakartotinai skundžiamu 2013-10-11 kreditorių... 12. Įmonių bankroto įstatymas kreditoriams (kreditorių susirinkimui) suteikia... 13. Turto rinkos vertė yra nustatyta 2010-09-03 – 5 000 000 Lt. Atkreiptinas... 14. Vadovaujantis ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktu, bankrutavusios įmonės... 15. LR Aukščiausias teismas 2007-10-24 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 16. Kreditoriai neturi absoliučios teisės vienaip ar kitaip spręsti visiems... 17. Kaip matyti iš bylos medžiagos, skelbtos dvejos turto pardavimo varžytynės... 18. Pareiškėjas BAB bankas SNORAS skundžia 2013-10-11 įvykusio BUAB... 19. Turto nepavyko parduoti nė vienose skelbtose varžytynėse, o situacija po... 20. Pažymėtina, kad teismo vaidmuo, nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 21. Panaikinti kreditorių priimtą nutarimą remiantis ekonominio pobūdžio... 22. Teismas, įvertinęs bankroto bylos eigą daro išvadą, kad pradinės Turto... 23. Pagrįsta pareiškėjo (Banko) nuomonė, jog skundžiamas nutarimas yra... 24. Teismas pripažįsta, kad skundžiamu nutarimu nustatyta turto pardavimo kaina... 25. Skundžiamas nutarimas neatitinka bankroto procedūrų operatyvumo principo,... 26. Atsižvelgiant į išdėstytą, bei įvertinus tai, kad yra vilkinamas bankroto... 27. Skundą patenkinti.... 28. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo... 29. Neparduotą BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ priklausantį... 30. Varžytynes pavesti vykdyti administratoriaus įgaliotam asmeniui ir apie jas... 31. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos...