Byla B2-1780-264/2014
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys „Goterium Capital Limited” ir uždaroji akcinė bendrovė „Sanitex”

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankrutavusios akcinės bendrovės banko SNORAS skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys „Goterium Capital Limited” ir uždaroji akcinė bendrovė „Sanitex”,

Nustatė

2Pareiškėjas pateikė teismui skundą, kuriame prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ 2014-02-27 kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą: a) įpareigoti administratorių kuo skubiau surinkti ne mažiau kaip 3 nekilnojamojo turto vertinimo paslaugas teikiančių bendrovių pasiūlymus dėl BUAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras nuosavybės teise priklausančio turto vertinimo atlikimo kainų; b) pavesti administratoriui pasirašyti sutartį dėl įmonės turto įvertinimo su mažiausią kainą pasiūliusiu turto vertintoju. Pareiškėjas nurodo, kad skundžiamas nutarimas pažeidžia teisėtus pareiškėjo ir kitų kreditorių interesus, bankroto santykius reglamentuojančias teisės normas. Įmonės likvidavimo procedūra vykdoma jau daugiau nei 3 metai, dėl lemiamą įtaką kreditorių susirinkime priimamiems sprendimams turinčio kreditoriaus Goterium Capital Limited balsų daugumos (79,59 %), iki šiol nepavyksta priimti racionalių ir pagrįstų sprendimų dėl bankrutavusios įmonės turto realizavimo. 2014-02-06 Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr.B2-1090-264/2014 patenkino banko skundą ir priėmė nutartį, kuria patvirtino turto pradinę pardavimo kainą ir pavedė bankroto administratoriui turtą pardavinėti varžytynėse. Dėl minėtos teismo nutarties kreditorius Goterium Capital Limited, pateikė atskirąjį skundą. Tik išsprendus klausimą dėl 2014-02-06 nutarties galiojimo ir įvykdžius joje nustatytą įpareigojimą dėl turto varžytynių, būtų tikslinga grįžti prie klausimo dėl turto vertinimo svarstymo. Palikus galioti skundžiamą nutarimą ir užsakius naują turto vertinimą, bankroto procedūra neabejotinai užtruks, o kreditoriai patirs žalą, nes reikės padengti turto vertinimo kaštus ir papildomas administravimo išlaidas dėl pailgėjusių bankroto procedūros terminų. Papildomų lėšų skyrimas naujam turto vertinimui, kai nėra jokio pagrindo nepasitikėti 2010 m. Turto vertinimo ataskaitos duomenimis, laikytinas nepagrįstu išlaidavimu ir lėšų, kurios galėtų būti skirtos kreditorinių reikalavimų tenkinimui, mažinimu. Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 6 d. nutartimi nustatė, kad BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ turtas turi būti parduodamas iš varžytinių už pradinę 5 000 000Lt plius PVM kainą, nutartis apskųsta apeliacine tvarka, todėl tik išsprendus klausimą dėl šios nutarties galiojimo ir įvykdžius joje nustatytą įpareigojimą dėl turto pardavimo varžytinėse, tik tuomet būtų tikslinga grįžti prie klausimo dėl Turto vertinimo nustatymo. Užsakius naują Turto vertinimą išlaidos Turto vertinimui neabejotinai bus žymiai didesnės nei 2010 m., banko nuomone, apie 70 000 Lt plius PVM Turto vertinimo ir 43 438, 40 Lt bankroto administravimo nepagrįstų išlaidų, bankroto procedūra užsitęstų apie 4 mėnesius.

3BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ bankroto administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras įgaliotas asmuo pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodo, kad ginčas kilęs tarp dviejų kreditorių, t.y. pareiškėjo ir didžiausio kreditoriaus Goterium Capital Limited, todėl skundžiamo nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra.

4Skundas tenkintinas.

5Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2009-08-07 nutartimi BUAB ,,Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. 2009-11-11 nutartimi patvirtintas kreditoriaus (pareiškėjo) BAB bankas SNORAS kreditorinis reikalavimas 4 974 194,31 Lt sumai. Kauno apygardos teismo 2010-06-23 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, kas reiškia, kad atsirado pagrindas svarstyti skolininkės turto realizavimo klausimą. 2013-01-31 ir 2013-10-24 nutartimis pratęstas terminas likvidavimo procedūroms iki 2014-07-01.

6Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 6 d. nutartimi (civilinėje byloje Nr. B2-1090-264/2014) patvirtino neparduoto BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ priklausančio nekilnojamojo turto kartu su jame esančiu ilgalaikiu kilnojamuoju turtu (604 pozicijos) ir nuomos teise į 1,2101 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), sumažintą pardavimo kainą bendrai 5.000.000 Lt plius PVM sumai; turtą patvirtinta kaina pardavinėti komplekse iš varžytinių, vadovaujantis LR Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 17 patvirtintu Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašu nustatyta tvarka, antrosioms varžytinėms kainą mažinti 10 procentų, nustatyti 3 procentų turto didinimo intervalą bei 1000 Lt dydžio mokestį varžytinių dalyviui; įpareigoti administratorių paskelbti ir organizuoti šio turto pardavimo varžytines. Ši nutartis įsiteisėjo 2014 m. balandžio 10 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutarties pagrindu, kuria apeliacinis procesas nutrauktas, atsisakius skundo.

72014-02-27 kreditorių susirinkimo protokole nurodyta, kad darbotvarkės klausimu „Dėl Turto vertinimo, turto vertintojo kandidatūros parinkimo ir atlyginimo turto vertintojui nustatymo, kreditorių daugumos balsais (79,76 proc. (Goterium Capital Limited, VĮ Turto bankas) visų susirinkime dalyvavusių kreditorių finansinių reikalavimų sumos buvo nutarta: a) įpareigoti administratorių kuo skubiau surinkti ne mažiau kaip 3 nekilnojamojo turto vertinimo paslaugas teikiančių bendrovių pasiūlymus dėl BUAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras nuosavybės teise priklausančio turto vertinimo atlikimo kainų; b) pavesti administratoriui pasirašyti sutartį dėl įmonės turto įvertinimo su mažiausią kainą pasiūliusiu turto vertintoju. Pareiškėjo skunde nekeliamas klausimas dėl kreditorių susirinkimo pravedimo procedūrinių pažeidimų, todėl teismas šiuo aspektu nepasisako.

8LR Aukščiausias teismas 2007-10-24 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007 yra nurodęs, kad bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 str. pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę, nes, iškėlus įmonės bankroto bylą, yra stabdoma įmonės ūkinė veikla, taip pat tam tikram laikui atsiskaitymai su kreditoriais, o šios padėties tęsimas yra nenaudingas nei kreditoriams, nei įmonei. Todėl visi bankroto proceso dalyviai turi veikti už greitą bankroto proceso tikslų pasiekimą.

9Kreditoriai neturi absoliučios teisės vienaip ar kitaip spręsti visiems kreditoriams rūpimus klausimus. Priešingu atveju susiklostytų tokia situacija, kai keli kreditoriai, turėdami balsų daugumą, susitarę priiminėtų tik jiems naudingus sprendimus, o smulkieji kreditoriai turėtų besąlygiškai paklūsti stambiųjų kreditorių valiai, nors ši valia būtų jiems nepriimtina ir netgi prieštarautų įstatymams. Todėl teismas sprendžia, kad kreditoriai turi teisę skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus net ir tuo atveju, kai nebuvo padaryti procedūriniai pažeidimai. Teismų praktikoje (Lietuvos Apeliacinio teismo 2008-12-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1042/2008) pripažįstama, kad, nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, pagal analogiją gali būti taikoma CK 2.82 str. 4 d. (bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimų nutarimai teismo gali būti pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ir sąžiningumo principams).

10Iš skundžiamo kreditorių susirinkimo protokolo akivaizdu, kad skundžiamas nutarimas priimtas didžiausio kreditoriaus Goterium Capital Limited balsų dauguma (79,59 %), kuris civilinėje byloje Nr. B2-1090-264/2014 buvo dalyvaujančiu asmeniu ir kurioje buvo nagrinėjamas klausimas dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų to paties turto pardavimo tvarkos ir sąlygų. Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 6 d. nutartimi nustatyta BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ priklausančio turto pradinė pardavimo kaina (5 000 000 Lt plius PVM) varžytinėse, kuri varžytinėse dalyvaujančių asmenų gali būti didinama ir turtas parduodamas atitinkamai didesne kaina. Skundžiamu nutarimu didžiausias kreditorius Goterium Capital Limited iš esmės siekia nustatyti didesnę turto pardavimo kainą nei nustatyta Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartimi, kuri vykdytina.

11CPK 279 straipsnio 4 dalis numato, kad sprendimui, nutarčiai ar įsakymui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius.

12Byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad 2014 m. vasario 6 d. nutartis įvykdyta, ar aplinkybės, nustatytos civilinėje byloje Nr. B2-1090-264/2014 pasikeitė iš esmės, todėl kreditorių susirinkimui nebuvo jokių teisinių pagrindų ginčyti teismo nustatytus faktus. Pažymėtina ir tai, kad įvertinant bankroto bylos eigą, neįvykdžius teismo nutarties, kurioje nustatyta pradinė turto pardavimo kaina, nesant jokių objektyvių duomenų apie realias galimybes parduoti turtą už teismo jau nustatytą kainą, iš naujo vertinti turtą ir tikėtis, kad jis bus parduotas daug didesne kaina, tam panaudojant papildomas lėšas, gaištant laiką, toks nutarimas akivaizdžiai prieštarauja ekonominei logikai ir negali būti pateisintas jokiais racionaliais motyvais, taip pat pažeidžiantis pareiškėjo (hipotetinio kreditoriaus) teises.

13Esant šioms aplinkybėms, skundžiamas BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimas pripažintinas neteisėtu ir naikintinas . Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 290-292 str.,

Nutarė

14Skundą patenkinti.

15Pripažinti neteisėtu ir panaikinti BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą: a) įpareigoti administratorių kuo skubiau surinkti ne mažiau kaip 3 nekilnojamojo turto vertinimo paslaugas teikiančių bendrovių pasiūlymus dėl BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ nuosavybės teise priklausančio turto vertinimo atlikimo kainų; b) pavesti administratoriui pasirašyti sutartį dėl įmonės turto įvertinimo su mažiausią kainą pasiūliusiu turto vertintoju.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai