Byla 2-812-125/2013
Dėl finansinio reikalavimo, net buvo išsiųsta prašymo forma, tačiau A. J. be svarbių priežasčių iki termino pabaigos – 2010-12-23 – prašymo nepateikė, o į teismą kreipėsi tik 2011-05-30

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Bronius Valius, sekretoriaujant Vitai Diekontienei, dalyvaujant kreditoriui A. J., atsakovės atstovui M. M., teismo posėdyje išnagrinėjo kreditoriaus A. J. reikalavimą įrašyti jį į BUAB „Navalio jūrų agentūra“ kreditorių sąrašą su 48 524,60 Lt finansiniu reikalavimu ir

Nustatė

2kreditorius A. J. prašė įrašyti jį į BUAB „Navalio jūrų agentūra“ kreditorių sąrašą su 48 524,60 Lt reikalavimo teise, kurią sudaro jam kaip atsakovės buvusiam direktoriui neišmokėtas darbo užmokestis.

3Atsakovės BUAB „Navalio jūrų agentūra“ administratorė UAB „Bankroto administratorių biuras“ atsiliepimu prašo kreditoriaus prašymo netenkinti, nes A. J. per nustatytą terminą į administratorių su prašymu įrašyti į kreditorių sąrašą nesikreipė, praleido šį terminą ir neprašo jį atnaujinti kaip praleistą dėl svarbios priežasties. A. J. 2010-08-02 elektroniniu laišku, 2010-12-02 laišku buvo siūloma kreiptis dėl finansinio reikalavimo, net buvo išsiųsta prašymo forma, tačiau A. J. be svarbių priežasčių iki termino pabaigos – 2010-12-23 – prašymo nepateikė, o į teismą kreipėsi tik 2011-05-30.

4Prašymas tenkintinas.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Navalio jūrų agentūra“, kurios direktoriumi dirbo A. J., bankroto byla iškelta Klaipėdos apygardos teismo 2010-07-22 nutartimi, kuri įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2010-11-23 nutartimi, palikus pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Pagal 2010-07-22 nutartį kreditoriai savo finansines pretenzijas administratorei galėjo pateikti per mėnesį laiko nuo nutarties įsiteisėjimo, tai yra iki 2010-12-23. Atsakovės administratorė pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 10 p. įmonės kreditorių reikalavimus teismui tvirtinti turėjo pateikti per mėnesį nuo termino pretenzijoms pareikšti pabaigos, tai yra iki 2011-01-23, tačiau administratorė 2011-01-28 teismui įteiktu prašymu prašė šį terminą pratęsti dar mėnesiui, o kreditorių sąrašą teismui tvirtinti pateikė 2011-03-14, teismas jį patvirtino 2011-04-04 nutartimi. Iš šalių paaiškinimų matyti, kad ieškovas A. J. su pretenzija į administratorę nesikreipė, tačiau 2011-01-20 teismui pateikė darbuotojų atlyginimų suvestinę, kurią galima vertinti kaip kreditoriaus prašymą įrašyti jį į kreditorių sąrašą. Į šią aplinkybę dėmesį atkreipė Lietuvos apeliacinis teismas 2012-11-27 nutartyje.

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 21 str. 1 d. nustato, kad kreditoriai savo pretenzijas bankrutuojančiai įmonei turi pateikti administratoriui, tačiau pagal susiformavusią teismų praktiką laikytina, kad pretenzijos pareiškimas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui laikytinas tinkamu pareiškimu dėl įrašymo į kreditorių sąrašą, tuo labiau, kad teismas byloje ieškovo A. J. pretenzijas priėmė ir jas svarstė. LR ĮBĮ nėra nustatyta išankstinė įstatymo nustatyta ginčo sprendimo tvarka, kurios nesilaikius teismas turėtų nepriimti ir nenagrinėti tokių pretenzijų, todėl administratorės prašymas nenagrinėti ir grąžinti ieškovui jo pretenziją yra nepagrįstas. Ieškovas A. J. nėra teisininkas, jo teigimu, jis nepasitikėjo paskirta įmonės administratore, administratorė pati pažeidė įstatymo nustatytus terminus kreiptis į teismą dėl kreditorių sąrašo patvirtinimo, prašė šį terminą pratęsti, todėl, teismo nuomone, yra pagrindas atnaujinti ieškovo A. J. praleistą formalųjį terminą savo reikalavimui pareikšti. Pažymėtina, kad pagal LR CPK 78 str. teismas turi teisę atnaujinti terminą ir savo iniciatyva, jei iš pateiktų dokumentų matyti, kad jis yra praleistas dėl svarbių priežasčių. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2012-11-27 nutartyje nurodė, kad termino neatnaujinimas ir ieškovo reikalavimo netenkinimas prieštarautų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams (LR CK 1.5 str.).

7Iš bylos dokumentų matyti, kad iki bankroto bylos UAB „Navalio jūrų agentūra“ iškėlimo dėl įmonės finansinės būklės ieškovas A. J. negalėjo išsimokėti viso atlyginimo 2009 m. ir 2010 m., atlyginimo dydis jam buvo sumažintas. Atsakovės administratorės, į bylą pakartotinai ją nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, pateikti įrodymai bei administratorės ir jos atstovo paaiškinimai nepaneigia ieškovo pateiktų duomenų, jog iki jo atleidimo iš įmonės vadovo pareigų su juo nebuvo atsiskaityta ir skola siekia 48 524,60 Lt (atskaičius mokesčius). Pažymėtina, kad esant ginčui dėl darbo užmokesčio priteisimo atsakovei kyla pareiga įrodyti, kad ji atsiskaitė su darbuotoju ir nėra skolinga (LR DK 206 str.).

8Dėl nurodytų priežasčių ieškovui A. J. atnaujintinas terminas kreiptis dėl įrašymo į kreditorių sąrašą ir jis įrašytinas į atsakovės kreditorių sąrašą su 48 524,60 Lt reikalavimo teise.

9Vadovaudamasis LR CPK 290–291 str., teismas

Nutarė

10ieškovui A. J. atnaujinti terminą prašymui paduoti ir įrašyti jį į BUAB „Navalio jūrų agentūra“ kreditorių sąrašą su 48 524,60 Lt finansiniu reikalavimu.

11Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai