Byla 2-68-445/2011

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant ieškovo atstovėms advokatei Stasei Jovaišienei, L. P., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo Dzūkijos Nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos ieškinį atsakovui A. L. dėl gyvenamąjųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo, atsakovo A. L. priešieškinį ieškovui Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai dėl įpareigojimo parduoti gyvenamąsias patalpas lengvatinėmis sąlygomis, ir

Nustatė

2Ieškovas Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija paduotu ieškiniu atsakovui A. L. prašo :

3nutraukti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. BN-2, sudarytą 2007-01-29 su atsakovu A. L. ,a/k ( - );

4iškeldinti A. L. ,a/k ( - ), iš Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos patikėjimo teise valdomų gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ) Varėnos r., pastate, kurio unikalus Nr. ( - );

5priteisti iš atsakovo A. L. ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas: sumokėtą žyminį mokestį ir išlaidas teisinei advokato pagalbai apmokėti.

6Ieškovas nurodo, kad su atsakovu buvo sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis pažeidžiant imperatyvias įstatymo nuostatas, nes nuomos sutartis buvo sudaryta be turto valdytojo ar atitinkamos valstybės institucijos sprendimo, ne viešo konkurso būdu. Todėl sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis yra niekinė ir negaliojanti, todėl atsakovas turi atlaisvinti patalpas. Kadangi atsakovas neatlaisvino patalpų, tai iškeldintinas.

7Taip pat nuomininkas neturėjo teisės pertvarkyti ir perplanuoti gyvenamąją patalpą, kadangi neturėjo nuomotojo raštiško leidimo. Savavališkai atlikdamas nuomuojamų patalpų pertvarkymo ir perplanavimo darbus, atsakovas pažeidė sudarytą nuomos sutartį, kas sudaro pagrindą nutraukti su atsakovu sudarytą nuomos sutartį bei atsakovą iškeldinti. Atsakovas buvo įspėtas dėl nuomos sutarties nutraukimo, įspėtas nuomininkas išsikelti prieš šešis mėnesius, tačiau patalpų neatlaisvino ir neišsikėlė.

8Atsakovas A. L. padavė priešieškinį ieškovui Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai, kuriuo prašė įpareigoti ieškovą parduoti atsakovui A. L., lengvatinėmis sąlygomis gyvenamąsias patalpas vieno aukšto gyvenamajame name, esančiame ( - ), Varėnos r., unikalus Nr. ( - ), kartu su priklausiniais: tvartu - unikalus Nr. ( - ); daržine - unikalus Nr. ( - ); garažu -unikalus Nr. ( - ); pirtimi - unikalus Nr. ( - ); viraline - unikalus Nr. ( - ); šuliniu - unikalus Nr. ( - ), bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovas nurodo, kad tinkamai ir sąžiningai vykdė nuomininko pareigas, mokėjo ir moka nustatyto dydžio nuomos mokestį. Kaip gyvenamųjų patalpų nuomininkas siekia nuomuojamas patalpas privatizuoti. Pastato – gyvenamojo namo fizinio nusidėvėjimas 68 procentai. Taigi pastato nusidėvėjimas viršija įstatyme nurodytą 60 procentų fizinį nusidėvėjimą. Gyvena šioje patalpoje nuo 1981 metų. Įstatyme nurodyta, kad nuomuojamose patalpose nuomininkas turi būti išgyvenęs ne mažiau, kaip trejus metus. Nurodytos patalpos nuo 2004 m. nebereikalingos pagrindinėms Direkcijos funkcijoms vykdyti. Tris kartus – 1993-02-02, 2007-10-10, 2009-08-26 kreipėsi į direkciją dėl nuomuojamų patalpų pardavimo, tačiau prašymai nebuvo patenkinti. Vien tik valstybės institucijos formalus atsisakymas negali paneigti asmens teisės sudaryti gyvenamųjų patalpų privatizavimo sutartį.

10Ieškovas priešieškinio nepripažino ir pateiktu atsiliepimu prašė priešieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Ieškovas nurodo, kad priešieškinis nepagrįstas nei atsakovo nurodyto teisinio pagrindo - LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 12 str. 2 d. 3 p.-, nei LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 str. 1 d. 1 ir 2 p. prasme.

11Tretysis asmuo Valstybės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pateiktu atsiliepimu į pareikštą ieškinį ir priešieškinį palaiko ieškinį ir prašo priešieškinį atmesti. Tretysis asmuo nurodo, kad Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.A-62-283-11 detaliai įvertino A. L. veiksmus jam dirbant Direkcijos vadovo ir pavaduotojo pareigose, tiek gyvenamųjų patalpų atliktą rekonstrukciją. Su atsakovu gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis buvo sudaryta be turto valdytojo ar atitinkamos valstybės institucijos sprendimo, ne viešo konkurso būdu. Ne konkurso tvarka negalėjo būti išnuomuotos gyvenamosios patalpos atsakovui. Atsakovo atlikti nuomojamų gyvenamųjų patalpų pertvarkymo darbai pakeitė gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties dalyką. Atsakovas iš darbo buvo atleistas 2009-10-20 už šiurkščius tarnybinius nusižengimus. Pagrindas nutraukti nuomos sutartį yra pagal CK 6.611 str. , kadangi atsakovas pažeidė CK 6.605 str. 1 d. nuostatas. Tretysis asmuo nurodo, kad ne atsakovui spręsti dėl Direkcijos patikėjimo teises valdomų patalpų ekonomiškumo ar reikalingumo. Institucija turėdama tarnybines gyvenamąsias patalpas turi didesnę galimybę pasikviesti kvalifikuotus specialistus darbui į direkciją bei spręsti kitus žmogiškųjų išteklių valdymo klausimus.

12Ieškovo atstovės ieškinį palaiko ir prašo tenkinti, o priešieškinį atmesti. Ieškovo atstovės nurodo, kad gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis su atsakovu sudaryta pažeidžiant imperatyvias įstatymų normas (Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str., CK 6.577 str.1 d.), ji yra niekinė ir negalioja (CK 1.80 str. 1 d.). Sandorio negaliojimo atveju taikoma restitucija (CK 1.80 str. 1 d.), t.y. atsakovas privalo atlaisvinti gyvenamąsias patalpas. Kadangi jis Direkcijos reikalavimo atlaisvinti gyvenamąsias patalpas neįvykdė, tai iškeldintinas teismo sprendimu.

13Atsakovas savavališkai, neturėdamas Direkcijos raštiško leidimo ir netgi be jos žinios, atlikdamas nuomojamų patalpų pertvarkymo ir perplanavimo darbus, atsakovas pažeidė CK 6.605 str. 1 d. bei nuomos sutarties 7.e) punktą, kas sudaro pagrindą nutraukti su atsakovu sudarytą nuomos sutartį CK 6.611 str. pagrindu bei savarankišką teisinį pagrindą atsakovo bei jo šeimos narių iškeldinimui.

14Direkcija 2009-09-23 raštu pranešė atsakovui apie gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimą pasibaigus 6 mėnesių terminui ir reikalavimą jam išsikelti iš gyvenamųjų patalpų pasibaigus nurodytam terminui. Tačiau atsakovas patalpų neatlaisvino, toliau gyvena nuomojamose patalpose. Atsakovas iškeldintinas ir CK 6.614 str. 1 d. pagrindu.

15Atsakovas savo teisės privatizuoti gyvenamąsias patalpas nepradėjo realizuoti LR Butų privatizavimo įstatymo nustatytu laiku ir tvarka, todėl neturi teises jas privatizuoti LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 str. 1 d. 1 ir 2 p. pagrindais. Atsakovo užimtas gyvenamąsias patalpas ieškovas norėtų perregistruoti kaip tarnybines ir naudoti pagal paskirtį. Net ir tuo atveju, jeigu jos taptų nereikalingomis pagrindinėms Direkcijos funkcijoms vykdyti, tai nesudaro teisinio pagrindo parduoti jas atsakovui lengvatinėmis sąlygomis. Nors pastato rekonstrukcija, jo kapitalinis remontas buvo atliekami neteisėtai, neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo, projekto bei kitos reikalingos techninės dokumentacijos, tačiau atlikti darbai žymiai pagerino pastato būklę, padidino jo vertę, ir atitinkamai, pakeitė pastato fizinio nusidėvėjimo procentą. Pastato dabartinis nusidėvejimas sudaro 41 procentą.

16Atsakovas ir jo atstovas ieškinio nepripažino ir prašė atmesti, o priešieškinį tenkinti pilnai. Jie nurodė, kad patalpos buvo nuomojamos teisėtai, buvo sudarytos patalpų nuomos sutartys. Visus pertvarkymus darė parko direkcija. Atsakovas į pastatą įdėjo savo lėšų. Sutarčiai nutraukti turi būti rimtas pagrindas, o tokio pagrindo nėra. Gavo įspėjimą dėl nuomos sutarties nutraukimo. Gyvenamoji vieta nėra pakitusi. Kadangi įspėjime buvo nurodytas ne tas pagrindas, tai neišsikėlė iš gyvenamųjų patalpų. Yra pagrindas privatizuoti patalpas. Patalpos nusidėvėjimo laispnis – 69 procentai. Ieškovas naujai inventorizavo patalpas. Dėl patalpų privatizavimo kreipėsi 1993 metais, vėliau 2007 ir 2009 metais. Ieškovo pagrindinis motyvas dėl ko neleido privatizuoti – neleisti privatizuoti pastato su mansarda. Lėšos įdėtos į naują statybą – mansardą.

17Ieškinys tenkintinas pilnai, o priešieškinys atmestinas.

18Atsakovas ir jo atstovas į bylos nagrinėjimą neatvyko. Atsakovui trečiojo asmens atsiliepimo nuorašas įteiktas, o teismo šaukimas tuo pačiu adresu grįžo neįteiktas, nurodyta –persikėlė. Atsakovo atstovui pranešta. Negauta prašymų atidėti bylos nagrinėjimą. Byloje dalyvaujantys asmenys privalo pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą, nes teismas siunčia procesinius dokumentus pagal paskutinę gyvenamąją vietą ir laiko, kad jie yra įteikti. Daroma išvada, kad atsakovas ir jo atstovas be svarbių priežasčių neatvyko į teismo posėdį. Ieškovo atstovės prašo bylą nagrinėti iš esmės. Byla nagrinėtina iš esmės ( CPK 246 str. 2 d.).

19Byla nagrinėta teismo posėdyje 2011-11-09, o sprendimo priėmimas ir paskelbimas atidėtas 2011-11-18 ( CPK 269 str. 1 d.).

20Šalys pripažįsta aplinkybes, kad atsakovas A. L. nuo 1981 m. nuomos sutarties pagrindu naudojasi gyvenamosiomis patalpomis, vieno aukšto mediniame gyvenamajame name, esančiame ( - ) Varėnos r., kurio unikalus Nr. ( - ). Šis pastatas nuosavybės teisė priklauso valstybei – Lietuvos Respublikai, turto patikėjimo teisė suteikta Dzūkijos nacionalinio parko direkcijai ( 2010-01-01 po reorganizacijos - Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, toliau - Direkcija) ir Valstybės įmonei Varėnos miškų urėdija. VĮ Varėnos miškų urėdija patikėjimo teise valdo 2847/10898 pastato dalis, o faktiškai patalpas, kuriose yra Puvočių girininkija, atsakovas - 8051/10898 pastato dalį, kurioje įrengtos gyvenamosios patalpos. Nurodytomis gyvenamosiomis patalpomis naudojasi atsakovas.

21Su atsakovu buvo sudarytos buto nuomos sutartys – 2000-03-27 ( t.1, b.l. 115-116), 2007-01-29 ( t.1, b.l. 7).

22Pagal 2000-03-27 butų nuomos sutartį A. L. Dzūkijos nacionalinis parko direkcija išnuomojo gyvenamąją patalpą 4 kambarių, 80.48 kv.m. gyvenamojo ploto, Puvočių girininkijos pastate.

23Pagal 2007-01-29 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr.BN-2, Dzūkijos nacionalinio parko direkcija išnuomojo A. L. gyvenamąsias patalpas – 4 kambarius- vieno aukšto mediniame name Puvočių k.Varėnos r. Nuomos patalpų gyvenamasis plotas – 80.70 kv.m., o negyvenamas plotas – 21.67 kv.m. Sutartis šalių pasirašyta, t.y. patvirtinta, kad tokia sutartis yra sudaryta sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

24Ieškovas laiko, kad 2007-01-29 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis su atsakovu buvo sudaryta neteisėtai, pažeidžiant įstatymus. Ieškovas nurodo, kad atsakovui išnuomotos patalpos nuosavybės teise priklauso valstybei, o jų valdymas patikėjimo teise suteiktas Direkcijai. Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką bei sąlygas, valstybės ir savivaldybių institucijų įgaliojimus šioje srityje reglamentuoja Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas ( įstatymo redakcija, galiojusi sutarties sudarymo momentu).Šio įstatymo 2 str. numato, kad valstybės turtą patikėjimo teise valdo, naudoja ir juo disponuoja valstybės institucijos, įstaigos ir organizacijos, remdamosi įstatymais ir kitais teisės aktais, o to paties įstatymo 81 str. 4 p. reikalauja, kad sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais.

25Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į pareikštą ieškinį ir priešieškinį nurodo, kad į Tarnybos, kaip Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos įgyvendinančią instituciją dėl valdomų patalpų nuomos ne viešo konkurso būdu, nebuvo kreiptąsi.

26Pagal LR Vyriausybės 2002-04-10 nutarimą Nr.503 “Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą” 2 p., Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos yra įgaliota vykdyti Saugomų teritorijų valstybės kadastro vadovaujančios tvarkymo įstaigos funkcijas, pagal kompetenciją vykdyti valstybinių draustinių ir paveldo objektų priežiūrą, teikti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įrašyti į šio registro duomenis teisės aktuose ar teritorinio planavimo dokumentuose nustatytus veiklos apribojimus ar kitus reikalavimus, susijusius su saugoma teritorija, jeigu jie nebuvo įrašyti atkuriant nuosavybės teises į žemę, suteikiant ją naudoti, perleidžiant ar parduodant.

27Pagal Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos nuostatų, patvirtintų Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 200-01-30 įsakymu Nr. 11 ( 2011-01-21 įsakymu Nr.V-19 redakcija) 3 p. direkcijos savininkė yra valstybė. Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

28LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. nustato valstybės turto nuomos tvarką. Šio straipsnio 1 d. numatyta, kad sprendimą dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos gali priimti turto valdytojas, o to paties straipsnio 2 d. numato, kad valstybės ilgalaikis materialus turtas išnuomojamas viešo konkurso būdu. Valstybės institucijos sprendimo būtinumas sudarant valstybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis numatytas ir Civilinio Kodekso 6.577 str.1 d.

29Su atsakovu sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis pažeidžia aukščiau nurodytus įstatyminius reikalavimus, nes nuomos sutartis buvo sudaryta be turto valdytojo ar atitinkamos valstybės institucijos sprendimo (Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos) , ne viešo konkurso būdu.

30Valstybės gyvenamųjų patalpų nuoma viešo konkurso būdu iš esmės reiškia nuomą komercinėmis sąlygomis. Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga, kurios veikla nustatyta LR Biudžetinių įstaigų įstatymu. Šio įstatymo redakcijos, galiojusios nuo 2004-11-04 iki 2007-07-11, 5 straipsnyje, o dabar galiojančios įstatymo redakcijos 6 str. nustatyta, kad biudžetinės įstaigos veiklą reglamentuojantis teisinis dokumentas yra įstaigos nuostatai. Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos nuostatuose, patvirtintuose 2002-01-30 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės įsakymu Nr. 11, ir galiojusiuose iki 2010-01-01, nebuvo numatyta Direkcijos galimybė nuomoti gyvenamąsias patalpas komercinėmis sąlygomis. Tokia galimybė nėra numatyta ir nuo 2010-01-01 galiojančiuose Direkcijos nuostatuose. Daroma išvada, kad nei LR Biudžetinių įstaigų įstatymas, nei Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos nuostatai nenumatė galimybės ir tvarkos, pagal kurią būtų galimas gyvenamųjų patalpų išnuomavimas ne konkurso tvarka. Gyvenamoji patalpa galėjo būti nuomuojama tik viešo konkurso būdu.

31Taigi 2007-01-29 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis su atsakovu A. L. sudaryta pažeidžiant imperatyvias įstatymų normas (LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str., CK 6.577 str.1 d. nuostatas), būtų niekinė ir negaliojanti.

32Sandoris laikomas niekiniu, jeigu jis vadovaujantis įstatymu negalioja, nepaisant to, yra ar ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu. Be to šalys negali niekinio sandorio patvirtinti ( CK 1.78 str. 1 d.). Taigi nustačius įstatymo pažeidimus, toks sandoris negalioja ir nereikia jį pripažinti negaliojančiu, kaip ir negalima patvirtinti. Tokio sandorio negaliojimo atveju taikoma restitucija (CK 1.80 str. 1 d.), t.y. viena šalis privalo kitai šaliai grąžinti ką yra gavusi pagal sandorį, o tai reiškia, kad atsakovas turėtų išsikelti iš patalpų su šeimos nariais ir savo turtu, atlaisvinti patalpas ir jas perduoti ieškovui.

33Tačiau pats ieškovas tokio sandorio lyg ir nelaiko niekiniu, kadangi prašo buto nuomos sutartį nutraukti ir iškeldinti atsakovą iš gyvenamųjų patalpų. Tokiai išvadai daryti yra pagrindas, nes nuomotojo ( įgalioto atstovo) veiksmai, sudarant sutartį, nėra laikomi ir nurodomi neteisėtais.

34Atsakovas nurodo, kad ieškovas 2007-01-22 raštu Nr. S-53 (1.12) leido nuomojamą butą remontuoti savo lėšomis, nenustatant jokių apribojimų ( t.1, b.l. 110). Tačiau 2007-01-29 buvo sudaryta nauja gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis ( t.1, b.l. 7), nes nurodytas kitoks išnuomuojamos patalpos bendras naudingas dydis. Po šios sutarties sudarymo atsakovas nėra gavęs jokio ieškovo sutikimo ar pritarimo, kad turi teisę pertvarkyti ar perplanuoti gyvenamąją patalpą.

35CK 6.605 str. 1 d. numato, kad valstybės, savivaldybių, juridinių asmenų nuomininkas ir jo šeimos nariai gali pertvarkyti ir perplanuoti gyvenamąją patalpą bei pagalbines patalpas tik raštu leidus nuomotojui. Tokia sąlyga numatyta ir su atsakovu sudarytoje Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje, kurio 7 p. e) p.p., kur draudžia nuomininkui gyvenamojoje patalpoje ir bendro naudojimo vietose daryti pertvarkymus, neturint rašytinio nuomotojo leidimo.

36Atsakovas neturėdamas rašytinio Direkcijos sutikimo, savavališkai, po 2007-01-29 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sudarymo, nuomojamose patalpose atliko pertvarkymus.

37Nekilnojamojo turto registro duomenimis gyvenamojo namo, kuriame yra atsakovui išnuomotos patalpos, bendras plotas sudaro 108,98 kv.m., o gyvenamosios patalpos – 80.48 kv.m. ( t.1, b.l. 11).

38Pagal sudarytą nuomos sutartį , bendras nuomojamas plotas – 102,37 kv.m., o gyvenamas plotas – 80.70 kv.m. ( t.1, b.l. 7).

39Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, kai jos vadovas buvo ir atsakovas, neteisėtai, neturėdama leidimo bei projekto, atliko šio pastato rekonstrukciją ir dalies pastato kapitalinį remontą. Atsakovo, kaip direkcijos vadovo veiksmai dėl statybos teisėtumo buvo tiriami ir pagal 2008-08-06 išvadą dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo pripažinti padaryti pažeidimai, o atsakomybė netaikyta dėl senaties.

40Rekonstrukcijos metu buvo pristatytas karkasinis 27 kv.m. ploto priestatas su gyvenamuoju kambariu ir laiptine, padaryti kiti pakeitimai dėl to ir atsakovo naudojamos patalpos padidėjo. Atlikti patalpų pakeitimai nurodyti 2005-07-29 VĮ Registrų centras matininkės R. D. sudarytame plane.

412007-01-29 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje nurodytos patalpos po rekonstrukcijos, įtraukiant ir neteisėtai pastatyto priestato plotą, nors šis priestatas nebuvo suformuotas teisės aktų tvarka, nebuvo įregistruotas viešame nekilnojamojo turto registre. Patalpų nuomos sutartyje nurodyta, kad sutarties dalyką sudaro keturi kambariai, išnuomojamų patalpų bendras naudingas plotas 102,37 kv.m., gyvenamas plotas – 80,70 kv.m., negyvenamas plotas, įskaitant virtuvę – 21,67 kv.m. Prie sutarties nėra išnuomotų patalpų plano, tačiau pagal patalpos kambarių plotus matyti, kad tai atitinka 2005-07-29 VĮ Registrų centro sudaryto plano duomenis. Pagal 2007-01-29 sutartį atsakovui buvo išnuomotos patalpos: tambūras 1-1 (1,31 kv.m.), kambarys 1-2 (15,66 kv.m.), kambarys 1-3 (12,36 kv.m.), kambarys 1-4 (8,88 kv.), holas-fojė 1-5 (12,77 kv.m.), koridorius 1-6 (1,42 kv.m.), sandėliukas 1-7 (3,78 kv.m.), virtuvė 1-8 (13,47 kv.m.) kambarys 1-9 (30,33 kv.m.) ir dušo patalpa 1-10 (2,39 kv.m.).

42Pagal 2009-08-26 patikrinimo aktą buvo nustatyta, kad atsakovas A. L. atliko gyvenamojo namo, muomojamų patalpų savavališkus pertvarkymus ( t.1, b.l. 73-74).

43Pagal 2009-10-20 išvadą dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo buvo pasiūlyta atsakovą, kaip parko direktoriaus pavaduotoją, skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų ( t.1, b.l. 75-77).

44Atsakovas savavališkai atliktais veiksmais pertvarkant patalpą pakeitė gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties dalyką. Atsakovas atliko nuomojamų gyvenamųjų patalpų pertvarkymo darbus ir tokios aplinkybės nurodytos 2009-08-26 patikrinimo akte ( t.1, b.l. 73-74). Atsakovas tokių aplinkybių buvimą patvirtino 2009-09-28 rašytiniu paaiškinimu ( t.1, b.l. 82-84).

45Atsakovas savavališkai, neturėdamas ieškovo raštiško leidimo ar sutikimo, atlikdamas nuomojamų patalpų pertvarkymo ir perplanavimo darbus, pažeidė CK 6.605 str. 1 d. bei nuomos sutarties 7 p.e) p.p. ir tai yra pagrindas nutraukti su atsakovu sudarytą nuomos sutartį, o atsakovą iškeldinti ( CK 6.611 str.).

46Kadangi atsakovas, kaip nuomininkas pažeidė nuomos sutarties sąlygas, todėl atsakovas (kaip nuomininkas) 2009-09-23 raštu Nr. S-492 (2.5) informavo atsakovą apie nuomos sutarties nutraukimą ir pasiūlė atsakovui ir jo šeimos nariams pasibaigus 6 mėnesių laikotarpiui išsikelti iš patalpų (t.1, b.l. 8). Atsakovui pranešimas buvo įteiktas 2009-09-30 per antstolę Audronę Muzikevičienę ( t.1, b.l. 9).Pasibaigus 6 mėnesių laikotarpiui atsakovas iš gyvenamųjų patalpų neišsikėlė ir jų neatlaisvino ir tai patvirtina ieškovo pateiktas 2010-05-26 patikrinimo aktas ( t.1, b.l. 10)

47Šalių sudarytos gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 8.2 p. numatyta, kad kiekviena sutarties šalis turi teisę nutraukti sutartį, raštu įspėjusi apie tai kitą šalį prieš tris mėnesius. CK 6.614 str. 1 d. numato komercinėmis sąlygomis nuomojamų gyvenamųjų patalpų neterminuotos nuomos sutarties nutraukimą nuomotojo reikalavimu raštu įspėjus nuomininką prieš 6 mėnesius. Ieškovas 2009-09-23 raštu pranešė atsakovui apie nuomos sutarties nutraukimą pasibaigus 6 mėnesių terminui ir reikalavimą jam ir jo šeimos nariams išsikelti iš gyvenamųjų patalpų pasibaigus nurodytam terminui. Kadangi atsakovas atsakovas patalpų neatlaisvino, neišsikėlė iš patalpų, tai iškeldintinas ir šiuo pagrindu ( CK 6.614 str. 1 d.).

48Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2011-03-03 nutartimi administracinėje byloje Nr. A62 – 283-2011 konstatuota, kad atsakovas būdamas Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus pavaduotojas, savavališkai atliko Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos patikėjimo teise valdomo pastato, kurio unikaluns Nr. 3895-9006-7017, esančio Puvočių k.Varėnos r. priestato dalies nuardymą bei palėpėje įrengtų gyvenamųjų patalpų sunaikinimą, tuo padarydamas parkui 13354.89 Lt žalą. Tuo piktnaudžiavo tarnyba ir padarė šiukštų tarnybinį nusižengimą, todėl tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų yra pagrįsta.

49Nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų teismo sprendimu kitoje byloje ( CPK 182 str. 1 d. 2 p.). Taigi įsiteisėjusiu teismo sprendimu(nutartimi) nustatyta, kad atsakovas savavališkai pertvarkė ir perplanavo gyvenamąją patalpą be nuomotojo raštiško sutikimo (leidimo).

50Ieškovas įrodė, kad atsakovas pertvarkė ir perplanavo gyvenamąją patalpą ir pagalbines patalpas be nuomotojo raštiško sutikimo (pažeidė CK 6.605 str. 1 d. nuostatas), todėl gyvcenamosios patalpos nuomos sutartis nutrauktina CK 6.611 str. pagrindu, iškeldinant iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

51Dėl priešieškinio

52Atsakovas prašo įpareigoti ieškovą Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkciją parduoti A. L. lengvatinėmis sąlygomis gyvenamąsias patalpa,s vieno aukšto gyvenamajame name, esančiame ( - ), Varėnos r., unikalus Nr. ( - ), kartu su priklausiniais.

53Atsakovas nurodo, kad LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 12 str. 2 d. 3 p. nurodoma : „Už kainą Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą gali būti parduodamos šios savivaldybės (valstybės) gyvenamosios patalpos ir jų priklausiniai: per 60 procentų fiziškai susidėvėję nuomojami vienbučiai gyvenamieji namai, jų dalys (ir priklausiniai), taip pat butai, jeigu šių namų butų remontas ar rekonstrukcija savivaldybei (valstybei) yra ekonomiškai nenaudingi arba tam savivaldybė (valstybė) neturi lėšų - jų nuomininkams, jeigu šie nuomininkai yra išgyvenę juose ne mažiau kaip trejus metus ".

54Atsakovas nurodo, kad siekia privatizuoti nuomuojamą patalpą, kadangi ji pagal VĮ Registrų centro 2010-05-26 duomenis, fizinio nusidėvėjimo laipsnis sudaro 68 procentus. Ieškovas 2007-01-22 raštu Nr.S-53 (1.12) informavo, kad dėl lėšų trūkumo remonto netęs.

55Atsakovas nurodo, kad tris kartus - 1993-02-02 , 2007-12-10 ir 2009-08-26 kreipėsi į ieškovą su prašymu parduoti nuomojamas patalpas , tačiau prašymai nebuvo patenkinti ( t. 1, b.l. 107-109).

56Atsakovas priešieškinio teisinį pagrindą nurodo LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 12 str. 2 d. 3 p. Toks įstatymas galiojo iki 2005-03-23, o šiuo metu valstybės paramą būstams įsigyti reglamentuoja LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas.

57Šio įstatymo 12 str. 2 d. 3 p. redakcija nuo 2008-10-18 numato : „Už kainą, Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, gali būti parduodamos šios savivaldybės (valstybės) gyvenamosios patalpos ir jų priklausiniai, taip pat pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys: per 60 procentų fiziškai nusidėvėję nuomojami vienbučiai gyvenamieji namai, jų dalys (ir priklausiniai), taip pat butai, jeigu šių namų, butų remontas ar rekonstrukcija savivaldybei (valstybei) yra ekonomiškai nenaudingi, – jų nuomininkams, jeigu šie nuomininkai yra išgyvenę juose ne mažiau kaip trejus metus“.

58Taigi ankstesnės redakcijos įstatymas numatė tris sąlygas būstui privatizuoti: 1) fizinis nusidėvėjimas daugiau nei 60 procentų; 2) būsto remontas savivaldybei (valstybei) yra ekonomiškai nenaudingas; 3) arba savivaldybė (valstybė) tam neturi lėšų, o šiuo metu galiojanti įstatymo redakcija nenumato sąlygos – “arba savivaldybė(valstybė) tam neturi lėšų”. Vertinant atsakovo teigimą, kad Dzūkijos nacionalinio parko direkcija (t.1, b.l. 110) pateikė jam atsakymą, kad neturi lėšų būsto remontui, nėra sąlyga būstui privatizuoti.

59Atsakovas nurodo, kad ginčo pastato nusidėvėjimo procentas – 68, taigi viršija įstatyme nurodytą 60 procentų fizinį nusidėvėjimą. Tai atsakovas grindžia VĮ „Registrų centras“ 2010-05-26 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu ( t.1, b.l. 11- 15).

602011-11-09 teismo posėdžio metu ieškovo atstovės pateikė 2011-08-05 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, kuriame ginčijamo gyvenamojo namo fizinio nusidėvėjimas nurodytas 41 procentas, o šie kadastro duomenys nustatyti 2011-07-28.

61Vertinant ir lyginant šiuos rašytinius įrodymus matyti, kad skiriasi duomenų nustatymo data, pirmu atveju buvo nustatyta 1997-06-27 , o antru – 2011-08-05. Tai reiškia, kad pastato būklė žymiai pasikeitė ir buvo pagerinta.

622007-06-08 gyvenamojo namo su Puvočių girininkijos raštinės patalpomis ir ūkiniais pastatais ( - ), Varėnos rajono savivaldybėje techninės būklės ir ekonominio naudingumo nustatymo akte, Dzūkijos nacionalinio parko direkcija į šią rekonstrukciją vien 2001-2002 m. investavo virš 80 tūkstančių litų ( t.1, b.l. 133 ).

63Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole 2010-02-03 konstatuota statinio išorės ir vidaus faktinė būklė , apžiūrint antstolei. Matyti statinio rekonstravimo ir pagerinimo atlikti darbai, gerinantys statinio būklę, lyginant su anksčiau buvusia namo būkle ( t.1, b.l. 134-148).

64Nors pastato rekonstrukcija atlikta pažeidžiant įstatymų ir teisės aktų reikalavimus, tačiau atlikti darbai žymiai pagerino pastato būklę, padidino jo vertę, ir atitinkamai, pakeitė pastato fizinio nusidėvėjimo procentą.

65Atsakovas priešieškinyje nurodo, kad ginčo patalpos ekonominiu požiūriu ieškovui nėra naudingos, nes gaunamos pajamos už patalpų nuomą, nėra didelės, o nuomoti patalpas komercinėmis sąlygomis ieškovas neturi teisės.

66Pagal byloje surinktus įrodymus galima daryti išvadą, kad nurodomos ginčo patalpos yra geros būklės, taigi nereikalingos didelės investicijos (lėšos) turimam turtui išlaikyti. Patalpų remonto ekonominio naudingumo požiūriu yra svarbi tik tuo atveju, jeigu patalpų nusidėvėjimas yra didesnis nei 60 procentų. Kai statinio fizinis nusidėvėjimas yra tik 41 procentas, tai atsakovo naudojamos gyvenamosios patalpos LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 str. 2 d. 3 p. pagrindu negali būti parduodamos.

67Ieškovas, valdantis statinius patikėjimo teise, gali savo nuožiūra laisvai elgtis, kaip jis nori tas patalpas naudoti ( registruoti kaip tarnybines ir pan.), gavęs atitinkamos tarnybos pritarimą.

68Iki 1998-07-01 galiojo LR Butų privatizavimo įstatymas, pagal kurį nuomininkai, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms, turėjo teisę privatizuoti valstybei ar savivaldybei priklausančias gyvenamąsias patalpas. Apie tokiu pagrindu gyvenamųjų patalpų privatizavimą atsakovas nekalba. Taigi atsakovo prašymas pripažinti jam teisę privatizuoti nuomojamas patalpas LR Butų privatizavimo įstatymo pagrindu, vertintinas LR Butų privatizavimo įstatymo ir LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 str. 1 d. prasmėmis.

69Pagal LR Butų privatizavimo įstatymo 1 str. prašymas parduoti gyvenamąsias patalpas pagal šį įstatymą turėjo būti paduotas iki 1992-12-01. Įstatyme nustatytu terminu atsakovas dėl nuomojamų gyvenamųjų patalpų privatizavimo nesikreipė, nes nenurodė, kad tokiu terminu padavė prašymą.

701993-04-01 LR Seimo nutarimu Nr. I-118 „Dėl Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo taikymo tvarkos“ buvo sudaryta Valstybinė komisija gyventojų, kurių gyvenamosios patalpos nebuvo privatizuotos Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo nustatytu laiku ne dėl jų pačių kaltės, pareiškimams nagrinėti ir galutinėms išvadoms teikti. Tačiau atsakovas nesikreipė ir į šią komisiją.

71Nepateikta jokių įrodymų, kurie pagrįstų, kad atsakovas būtų įstatymo nustatytu laiku ir tvarka siekęs privatizuoti nurodomas gyvenamąsias patalpas. Vertintina ir tai, kad atsakovas turi aukštąjį išsilavinimą, nuo 1997-01-20 dirbo Dzūkijos nacionalinio parko direktoriumi, tai jam turėjo būti gerai žinomos Butų privatizavimo įstatymo nuostatos ir atsakovas realiai galėjo pasinaudoti jam įstatymo suteikta teise privatizuoti gyvenamąsias patalpas.

72Subjektyvi teisė pasinaudoti įstatymo suteiktomis galimybėmis dėl būsto privatizavimo, bet atsakovas ja nepasinaudojo ir tai įvyko dėl jo paties elgesio. Ieškovui atlikus statinio rekonstrukciją, pagerinus gyvenamąsias patalpas, atsakovas pradėjo aktyviau reikšti prašymus privatizuoti gyvenamąjį būstą.

73Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymas (su išimtimis) galiojo iki 1998 m. liepos 1 d. (Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. VIII-206). Pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką, pasibaigus specialiojo Butų privatizavimo įstatymo galiojimui, jo pagrindu negalima įgyti naujų teisių, tačiau gali būti įgyvendinamos ir turi būti ginamos asmenų teisės, įgytos galiojant šiam įstatymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje. J. L. v. Vilniaus miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-394/2002; 2006 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. .P. v. Vilniaus miesto savivaldybės taryba bylos Nr. 3K-3-189/2006, kt.).

74Daroma išvada, kad Butų privatizavimo įstatymo galiojimo metu atsakovas neatliko šiame įstatyme nustatytų būtinų veiksmų - nepadavė privatizavimo klausimą sprendusiai valstybės institucijai prašymo privatizuoti ginčo butą (iki 1992-12-01), o buto privatizavimo reikalais pradėjo rūpintis tik 1993-02-02, nesikreipė į Valstybinę komisiją gyventojų, kurių gyvenamosios patalpos nebuvo privatizuotos Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo nustatytu laiku ne dėl jų pačių kaltės, pareiškimams nagrinėti ir galutinėms išvadoms teikti.

75Pasibaigus Butų privatizavimo įstatymo galiojimui, galimybė teismine tvarka įgyvendinti šio įstatymo pagrindu ir jo galiojimo metu įgytas ir pradėtas įgyvendinti asmenų privatizavimo teises, nustatyta Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme.

76Pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktą teismine tvarka galima apginti tik Butų privatizavimo įstatymo pagrindu ir jo galiojimo metu įgytas asmenų subjektines teises, kurios buvo pažeistos. Ši teisės norma taikytina tokiais atvejais, kai, nustojus galioti Butų privatizavimo įstatymui, ginčas dėl įgytos teisės privatizuoti butą pažeidimo teisme išspręstas ir priimto teismo sprendimo pagrindu ginčo butas turi būti privatizuotas (parduotas) arba kai nustojus galioti Butų privatizavimo įstatymui ginčas dėl įgytos teisės privatizuoti butą pažeidimo teisme dar neišspręstas ir jį išsprendus priimto teismo sprendimo pagrindu ginčo butą reikėtų privatizuoti (parduoti).

77Kadangi atsakovas savo teisės privatizuoti gyvenamąsias patalpas nepradėjo realizuoti LR Butų privatizavimo įstatymo nustatytu terminu ir tvarka, todėl neturi teises jas privatizuoti LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 str. 1 d. 1 ir 2 p. pagrindais.

78Atsakovas neįrodė, kad turi teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti nuomojamą gyvenamąją patalpą.

79Tenkinant ieškinį, bylinėjimosi išlaidos priteistinos CK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 98 str. 1-2 d.

80Ieškovo atstovės prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas – 264 litus ( t.1. b.l. 88) ir 4500 litų bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

81Nagrinėjama byla yra didelės apimties ( 2 bylos tomai), pareikšti du ieškinio reikalavimai, pareikštas priešieškinys, pateiktas atsiliepimas į priešieškinį, byla nagrinėta dviejuose parengiamuosiuose posėdžiuose, dviejuose teismo posėdžiuose, todėl nurodytos ir pateiktos ieškovo išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra realios ir pagrįstos.

82Vadovaudamasis LR CPK 259-260, 263-270 str., teismas

Nutarė

83Ieškinį tenkinti pilnai, o priešieškinį atmesti.

84Nutraukti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. BN-2, sudarytą 2007-01-29 tarp Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos ir A. L. , a.k. ( - ).

85Iškeldinti A. L. ,a.k. ( - ) iš Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos patikėjimo teise valdomų gyvenamųjų patalpų, esančių Puvočių km. Varėnos r., pastate, kurio unikalus Nr.3895-9006-7017.

86Priteisti iš A. L. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai du šimtus šešiasdešimt keturis (264) litus sumokėto žyminio mokesčio, keturis tūkstančius penkis šimtus(4500) litų išlaidų advokato pagalbai apmokėti, viso 4784 Lt.

87Priteisti iš A. L. į valstybės biudžetą septyniasdešimt (70) litų žyminio mokesčio.

88Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per 30 dienų Vilniaus apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio... 3. nutraukti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. BN-2, sudarytą 2007-01-29... 4. iškeldinti A. L. ,a/k ( - ), iš Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių... 5. priteisti iš atsakovo A. L. ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas:... 6. Ieškovas nurodo, kad su atsakovu buvo sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos... 7. Taip pat nuomininkas neturėjo teisės pertvarkyti ir perplanuoti gyvenamąją... 8. Atsakovas A. L. padavė priešieškinį ieškovui Dzūkijos nacionalinio parko... 9. Atsakovas nurodo, kad tinkamai ir sąžiningai vykdė nuomininko pareigas,... 10. Ieškovas priešieškinio nepripažino ir pateiktu atsiliepimu prašė... 11. Tretysis asmuo Valstybės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos... 12. Ieškovo atstovės ieškinį palaiko ir prašo tenkinti, o priešieškinį... 13. Atsakovas savavališkai, neturėdamas Direkcijos raštiško leidimo ir netgi be... 14. Direkcija 2009-09-23 raštu pranešė atsakovui apie gyvenamosios patalpos... 15. Atsakovas savo teisės privatizuoti gyvenamąsias patalpas nepradėjo... 16. Atsakovas ir jo atstovas ieškinio nepripažino ir prašė atmesti, o... 17. Ieškinys tenkintinas pilnai, o priešieškinys atmestinas.... 18. Atsakovas ir jo atstovas į bylos nagrinėjimą neatvyko. Atsakovui trečiojo... 19. Byla nagrinėta teismo posėdyje 2011-11-09, o sprendimo priėmimas ir... 20. Šalys pripažįsta aplinkybes, kad atsakovas A. L. nuo 1981 m. nuomos... 21. Su atsakovu buvo sudarytos buto nuomos sutartys – 2000-03-27 ( t.1, b.l.... 22. Pagal 2000-03-27 butų nuomos sutartį A. L. Dzūkijos nacionalinis parko... 23. Pagal 2007-01-29 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr.BN-2, Dzūkijos... 24. Ieškovas laiko, kad 2007-01-29 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis su... 25. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsiliepime... 26. Pagal LR Vyriausybės 2002-04-10 nutarimą Nr.503 “Dėl įgaliojimų... 27. Pagal Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato... 28. LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo... 29. Su atsakovu sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis pažeidžia... 30. Valstybės gyvenamųjų patalpų nuoma viešo konkurso būdu iš esmės... 31. Taigi 2007-01-29 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis su atsakovu A. L.... 32. Sandoris laikomas niekiniu, jeigu jis vadovaujantis įstatymu negalioja,... 33. Tačiau pats ieškovas tokio sandorio lyg ir nelaiko niekiniu, kadangi prašo... 34. Atsakovas nurodo, kad ieškovas 2007-01-22 raštu Nr. S-53 (1.12) leido... 35. CK 6.605 str. 1 d. numato, kad valstybės, savivaldybių, juridinių asmenų... 36. Atsakovas neturėdamas rašytinio Direkcijos sutikimo, savavališkai, po... 37. Nekilnojamojo turto registro duomenimis gyvenamojo namo, kuriame yra atsakovui... 38. Pagal sudarytą nuomos sutartį , bendras nuomojamas plotas – 102,37 kv.m., o... 39. Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, kai jos vadovas buvo ir atsakovas,... 40. Rekonstrukcijos metu buvo pristatytas karkasinis 27 kv.m. ploto priestatas su... 41. 2007-01-29 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje nurodytos patalpos po... 42. Pagal 2009-08-26 patikrinimo aktą buvo nustatyta, kad atsakovas A. L. atliko... 43. Pagal 2009-10-20 išvadą dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo buvo pasiūlyta... 44. Atsakovas savavališkai atliktais veiksmais pertvarkant patalpą pakeitė... 45. Atsakovas savavališkai, neturėdamas ieškovo raštiško leidimo ar sutikimo,... 46. Kadangi atsakovas, kaip nuomininkas pažeidė nuomos sutarties sąlygas, todėl... 47. Šalių sudarytos gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 8.2 p. numatyta, kad... 48. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2011-03-03 nutartimi... 49. Nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų teismo sprendimu kitoje byloje (... 50. Ieškovas įrodė, kad atsakovas pertvarkė ir perplanavo gyvenamąją patalpą... 51. Dėl priešieškinio ... 52. Atsakovas prašo įpareigoti ieškovą Dzūkijos nacionalinio parko ir... 53. Atsakovas nurodo, kad LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti... 54. Atsakovas nurodo, kad siekia privatizuoti nuomuojamą patalpą, kadangi ji... 55. Atsakovas nurodo, kad tris kartus - 1993-02-02 , 2007-12-10 ir 2009-08-26... 56. Atsakovas priešieškinio teisinį pagrindą nurodo LR Valstybės paramos... 57. Šio įstatymo 12 str. 2 d. 3 p. redakcija nuo 2008-10-18 numato : „Už... 58. Taigi ankstesnės redakcijos įstatymas numatė tris sąlygas būstui... 59. Atsakovas nurodo, kad ginčo pastato nusidėvėjimo procentas – 68, taigi... 60. 2011-11-09 teismo posėdžio metu ieškovo atstovės pateikė 2011-08-05... 61. Vertinant ir lyginant šiuos rašytinius įrodymus matyti, kad skiriasi... 62. 2007-06-08 gyvenamojo namo su Puvočių girininkijos raštinės patalpomis ir... 63. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole 2010-02-03 konstatuota statinio... 64. Nors pastato rekonstrukcija atlikta pažeidžiant įstatymų ir teisės aktų... 65. Atsakovas priešieškinyje nurodo, kad ginčo patalpos ekonominiu požiūriu... 66. Pagal byloje surinktus įrodymus galima daryti išvadą, kad nurodomos ginčo... 67. Ieškovas, valdantis statinius patikėjimo teise, gali savo nuožiūra laisvai... 68. Iki 1998-07-01 galiojo LR Butų privatizavimo įstatymas, pagal kurį... 69. Pagal LR Butų privatizavimo įstatymo 1 str. prašymas parduoti gyvenamąsias... 70. 1993-04-01 LR Seimo nutarimu Nr. I-118 „Dėl Lietuvos Respublikos butų... 71. Nepateikta jokių įrodymų, kurie pagrįstų, kad atsakovas būtų įstatymo... 72. Subjektyvi teisė pasinaudoti įstatymo suteiktomis galimybėmis dėl būsto... 73. Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymas (su išimtimis) galiojo iki... 74. Daroma išvada, kad Butų privatizavimo įstatymo galiojimo metu atsakovas... 75. Pasibaigus Butų privatizavimo įstatymo galiojimui, galimybė teismine tvarka... 76. Pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams... 77. Kadangi atsakovas savo teisės privatizuoti gyvenamąsias patalpas nepradėjo... 78. Atsakovas neįrodė, kad turi teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti... 79. Tenkinant ieškinį, bylinėjimosi išlaidos priteistinos CK 93 str. 1 d., 96... 80. Ieškovo atstovės prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas – 264 litus (... 81. Nagrinėjama byla yra didelės apimties ( 2 bylos tomai), pareikšti du... 82. Vadovaudamasis LR CPK 259-260, 263-270 str., teismas... 83. Ieškinį tenkinti pilnai, o priešieškinį atmesti.... 84. Nutraukti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. BN-2, sudarytą 2007-01-29... 85. Iškeldinti A. L. ,a.k. ( - ) iš Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių... 86. Priteisti iš A. L. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio... 87. Priteisti iš A. L. į valstybės biudžetą septyniasdešimt (70) litų... 88. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per 30 dienų Vilniaus...