Byla e2-886-617/2015
Dėl skolos priteisimo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Anatolij Januševskij, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei R. R. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Gelvora“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės R. R. 867,16 € įsiskolinimą pagal tarp AB „Swedbank“ ir atsakovės 2008-02-07 pasirašytą Vartojimo kredito sutartį Nr.(duomenys neskelbtini), 713,41 € palūkanų, 250,06 € delspinigių, 257,28 € palūkanų delspinigių, 75,31 € ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, iš viso – 2163,22 €, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 13,5 procentų sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos ( 867,16 € ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei ieškovės procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovė atsiliepimo per nustatytą terminą nepateikė, todėl teismas, ieškovės prašymu, priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą ( LR CPK 285 str. 2 d. ).

6Nustatyta, kad 2008-02-07 tarp pradinio kreditoriaus AB „Swedbank“ ir atsakovės R. R. sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) ( toliau – Sutartis ), pagal kurią AB „Swedbank“ suteikė atsakovei R. R. 4000 Lt dydžio kreditą iki 2012-01-17 ( b.l. 15-16 ). Už suteiktą kreditą sutartyje nustatyta 13,50 proc. metinė palūkanų norma, taip pat šalys susitarė dėl 0,1 proc. dydžio delspinigių. Atsakovė nevykdė paimto kredito dalinio grąžinimo sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal sutartį, dėl ko susidarė skola. AB „Swedbank“ 2009-05-21 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. (duomenys neskelbtini) reikalavimo teisę į atsakovės skolą perleido ieškovei ( b.l. 8-13 ). Iš 2009-08-05 pranešimų dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovė pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą ( b.l. 22 ). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė šią skolą būtų sumokėjusi. Dėl skolos ir palūkanų.

7Pagal LR CK 6.38 str. nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovė netinkamai vykdė savo prisiimtus įsipareigojimus, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, prašomos priteisti skolos dydžio neginčija, todėl laikytina, jog su reikalavimu sutinka visiškai. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 867,16 € dydžio skolą yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

8LR CK 6.872 str. 1 d. nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal atsakovo su AB „Swedbank“ sudarytą sutartį, atsakovas įsipareigojo mokėti 13,5 procentų dydžio metines palūkanas. Iš teismui pateikto Palūkanų paskaičiavimo akto matyti, kad ieškovė pagal sutartį už laikotarpį nuo 2009-07-27 iki 2015-05-20 atsakovui paskaičiavo 690,37 € palūkanų, o reikalavimo perleidimu ieškovas įgijo teisę į AB „Swedbank“ paskaičiuotas palūkanas – 23,04 € ( b.l. 18 ). Ieškovo reikalavimas dėl 713,41 € palūkanų yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai. Dėl delspinigių.

9Vadovaujantis sutartimi ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie ieškovės paskaičiavimu pagal sutartį už laikotarpį nuo 2009-07-27 iki 2010-07-22 sudaro 246,58 €, bei reikalavimo perleidimu ieškovas įgijo teisę į AB „Swedbank“ paskaičiuotus delspinigius – 3,47 €, iš viso – 250,06 € delspinigių. Taip pat ieškovė prašo priteisti 257,28 € palūkanų delspinigių už tą patį laikotarpį. LR CK 6.73 str. 2 d. įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Teismo vertinimu, 0,1 proc. per dieną delspinigių norma vartojimo santykiuose, kuriuose kredito gavėjas yra silpnesnioji šalis, yra per didelė ir sudaro pagrindą prašomus priteisti delspinigius sumažinti ( LR CK 6.73 str. 2 d. ). Todėl, remiantis LR CK 6.258 str. 3 d. ir LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog paskolos yra suteikiamos komerciniais tikslais, pradinis kreditorius yra verslo subjektas, užsiimantis komercine veikla, siekiantis pelno, o atsakovas yra vartotojas, kuris vartojimo kredito sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė pagal standartines sutarčių sąlygas, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų ir jas derinti, t.y. šalys sutarčių sudarymo momentu buvo nelygiavertėje padėtyje, prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. numatyto dydžio delspinigių normos, t.y. nuo 0,1 proc. iki 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Pažymėtina, kad pradinis kreditorius, vykdydamas paskolų teikimo ūkinę-komercinę veiklą, turi pareigą tinkamai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos jo teikiamų paslaugų vartotojams. Todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo delspinigius, tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo pusę prašomų priteisti delspinigių sumos – 125,03 € bei pusę prašomų priteisti palūkanų delspinigių sumos – 128,64 €. Dėl skolos išieškojimo išlaidų.

10Ieškovė pateikė išklotinę dėl patirtų 75,31 € ikiteisminio skolos išieškojimo ( b.l. 20 ), tačiau nepateikė įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro registruoto pranešimo siuntimas Lietuvoje, paprastų pranešimų siuntimas Lietuvoje, vokai, spausdinimas-pakavimas, skambučiai telefonu ir t.t. Vertindamas šias išlaidas teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė užsiima skolų išieškojimu ir prevencija ( www.gelvora.lt ). Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Be to, kaip jau minėta, kad ieškovė nepateikė jokių tokias išlaidas pagrindžiančių įrodymų. Atsižvelgiant į tai, ieškovės prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo netenkintinas. Dėl mokėjimo palūkanų.

11LR CK 6.872 str. 1 d. nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo tuo atveju, jei paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2010 ). Pagal Sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti 13,5 proc. dydžio metines palūkanas iki kredito grąžinimo. Sutartyje nurodytos palūkanos atlieka mokėjimo ( atlyginimo už naudojimąsi suteiktu kreditu ) funkciją. Todėl ieškovės prašymas priteisti iš atsakovo 13,5 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 867,16 € dydžio kreditą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2015-06-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas. Dėl procesinių palūkanų.

12LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal LR CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nesumokėjo skolos, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės procesinės palūkanos už priteistą 1834,24 € sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-06-15 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

13Ieškovė, pateikiant teismui ieškinį, sumokėjo 216 Lt ( 62,56 € ) žyminį mokestį, prašo priteisti iš atsakovo 49 € žyminį mokestį bei grąžinti permoką – 13 €. Kaip minėta, ieškovė prašė priteisti iš atsakovo iš viso 2163,22 €. Pateikiant ieškinį elektroninių ryšių priemonėmis ieškovas turėjo sumokėti 49 € žyminį mokestį. Ieškovas sumokėjo 216 Lt ( 62,56 € ) žyminį mokestį, todėl permokėtas žyminis mokestis – 13 € grąžintinas ieškovui ( LR CPK 87 str. 1 d. 1 p. ). Teismas ieškinį patenkino iš dalies ( 1834,24 € sumai ), todėl iš atsakovo ieškovei priteistinas žyminis mokestis proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai, t.y. 41 € ( 1834,24 x 3 proc. – 25 proc. ) ( LR CPK 93 str. 2 d. ).

14Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 € sumos, todėl nepriteistinos ( LR CPK 96 str. 6 d., Teisingumo ir Finansų ministrų 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ ).

15Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 286 str., LR CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.210 str. 1 d., teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš R. R. UAB „Gelvora“ naudai 867,16 € skolos, 713,41 € palūkanų, 125,03 € delspinigių, 128,64 € palūkanų delspinigių, 41 € žyminį mokestį, iš viso – 1875,24 € ( vieną tūkstantį aštuonis šimtus septyniasdešimt penkis € 24 ct ), 13,5 procentų dydžio metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos ( 867,16 € ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2015-06-15 ) iki visiško kredito grąžinimo bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos ( 1834,24 € ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2015-06-15 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Sprendimui įsiteisėjus grąžinti UAB „Gelvora“ iš valstybės biudžeto 13 € ( trylikos € ) permokėto žyminio mokesčio ( 2014-12-19 mokėjimo dokumento Nr. 81 ).

20Atsakovė R. R. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Švenčionių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Anatolij... 2. Ieškovė UAB „Gelvora“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės R. R.... 3. Atsakovei ieškovės procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Nustatyta, kad 2008-02-07 tarp pradinio kreditoriaus AB „Swedbank“ ir... 7. Pagal LR CK 6.38 str. nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 8. LR CK 6.872 str. 1 d. nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma... 9. Vadovaujantis sutartimi ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,1 proc.... 10. Ieškovė pateikė išklotinę dėl patirtų 75,31 € ikiteisminio skolos... 11. LR CK 6.872 str. 1 d. nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma... 12. LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 13. Ieškovė, pateikiant teismui ieškinį, sumokėjo 216 Lt ( 62,56 € )... 14. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 € sumos, todėl nepriteistinos... 15. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 286 str., LR CK 6.37 str. 2... 16. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš R. R. UAB „Gelvora“ naudai 867,16 € skolos, 713,41 €... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Sprendimui įsiteisėjus grąžinti UAB „Gelvora“ iš valstybės biudžeto... 20. Atsakovė R. R. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 21. Ieškovė UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...