Byla 2-1349/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Bayer Schering Pharma AG atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 24 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovo Bayer Schering Pharma AG ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei Ladee Pharma Baltics dėl uždraudimo iki patentų galiojimo pabaigos atsakovui Lietuvos Respublikoje naudoti ir platinti vaistinius preparatus bei nuostolių atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus, pagrįstumo.

6Ieškovas Bayer Schering Pharma AG kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

  1. pripažinti, kad atsakovas Ladee Pharma Baltics UAB pažeidė patentus Nr. 1214076, Nr. 1380301;
  2. iki šių patentų galiojimo pabaigos uždrausti atsakovui tiesiogiai ar per trečiuosius asmenis Lietuvos Respublikoje sandėliuoti, naudoti, platinti, siūlyti parduoti, reklamuoti, parduoti, importuoti ir eksportuoti vaistinius preparatus, kurių veiklioji medžiaga yra etinilestradiolio ir drospirenono, esančio mikronizuotoje formoje arba kitoje greitą ištirpimą įgalinančioje formoje, farmacinę kompoziciją, šiuo konkrečiu atveju vaistinį preparatą „Etindros“;
  3. priteisti iš atsakovo nuostolius, atsiradusius dėl patentų Nr. 1214076 ir Nr. 1380301 pažeidimo, kurių suma, ne mažesnė kaip 38 437 Lt, bus nustatyta teisminio nagrinėjimo metu;
  4. priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuotinas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą nedelsiant nutraukti vaistinių preparatų, turinčių etinilestradiolio ir drospirenono farmacinę kompoziciją (šiuo atveju – vaisto „Etindros“) pardavimą ir reklamą Lietuvoje, pašalinti iš Lietuvos rinkos jau patiektus vaistinius preparatus „Etindros“ ir susilaikyti nuo ieškovo patentinių teisių pažeidimo ateityje, tai yra iki galutinio sprendimo nagrinėjamoje byloje įsiteisėjimo uždrausti parduoti, reklamuoti, parduoti, importuoti ir eksportuoti vaistinį preparatą „Etindros“, kurio veiklioji medžiaga yra etinilestradiolio ir drospirenono, esančio mikronizuotoje formoje arba kitoje greitą ištirpimą įgalinančioje formoje, farmacinę kompoziciją, Lietuvoje. Ieškovas nurodė, kad pareikštas ieškinys savo pobūdžiu yra prevencinis, kuriuo siekiama uždrausti atsakovui atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje grėsmę, ir vienintelė įmanoma tokio ieškinio laikinoji apsaugos priemonė yra iki bylos išnagrinėjimo uždrausti atlikti tuos veiksmus, kurių uždraudimo prašoma prevenciniu ieškiniu. Vaistinio preparato „Etindros“ įvedimas į rinką jau sukėlė neigiamą įtaką ieškovo originalių (referencinių) vaistinių preparatų „Yasminelle“ ir „Yarina“ pardavimams.

8Atsakovas Ladee Pharma Baltics UAB prašė laikinųjų apsaugos priemonių netaikyti. Nurodė, kad ieškovo išimtinės teisės į patentus Nr. 1214076, Nr. 1380301 yra ginčijamos Vilniaus apygardos teisme iškeltoje civilinėje byloje Nr. 2-8092-258/2010.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 24 d. nutartimi nutarė netenkinti ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nurodė, kad kiekvienu atveju, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, preliminariai atliekamas paties ieškinio pobūdžio ir ieškovo reikalavimus pagrindžiančių argumentų bei įrodymų vertinimas. Prevencinis ieškinys dažniausiai grindžiamas mažiausiai abejonių ieškovų reikalavimų pagrįstumu keliančiais argumentais bei įrodymais, ir laikinosios apsaugos priemonės gali būti pritaikytos, kai jau ieškinio priėmimo metu yra akivaizdus ieškovo reikalavimų didelis įrodytumo laipsnis. Tokiu atveju ieškinio reikalavimų sutapimas su parinktomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis neprieštarautų teisingumo, šalių interesų proporcingumo principams. Šiuo atveju ieškovas kreipėsi į teismą, siekdamas apginti savo kaip patentų savininko išimtines teises, tačiau ieškinyje nutylėjo, kad Vilniaus apygardos teisme yra iškelta civilinė byla pagal atsakovo šioje byloje ieškinį dėl Europos patento EP 0918791 B1 pripažinimo iš dalies negaliojančiu, Europos patentų EP 1149840, EP 1380301 B1, EP 1598069 B1 pripažinimo negaliojančiais (patentas EP 1214076 B1 yra patento Nr. 1380301 pirmtakas). Taigi, ieškovo teisė yra ginčijama teisme, todėl tokia teise grindžiamas prevencinis ieškinys neatitinka mažiausiai abejonių keliančio ieškovo reikalavimų pagrįstumu kriterijaus. Esant ilgai civilinės bylos nagrinėjimo trukmei, ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių (kurios sutampa su ieškinio reikalavimais) pritaikymas neatitiktų ekonomiškumo, šalių interesų pusiausvyros principų. Ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui ateityje laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra reikšmingas, nes tam tikrų veiksmų uždraudimui nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo kliūčių nėra. Ieškovo argumentas, kad jis dėl atsakovo platinamo vaistinio preparato „Etindros“ patiria nuostolius savo komercinėje veikloje, nėra besąlyginė vada taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, atsižvelgiant į tai, kad dėl ieškovo teisių į nurodytus patentus nagrinėjamas ginčas teisme, nuostoliai laikytini tik tikėtinais, o kai jie bus patirti realiai, ieškovas galės reikšti dėl jų atlyginimo savarankišką ieškinį.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Ieškovas Bayer Schering Pharma AG pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartį, ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti bei įpareigoti ieškovą užtikrinti galimus atsakovo nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įmokant į teismo specialiąją sąskaitą 100 000 lt arba pateikti banko garantiją tai pačiai sumai. Atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais motyvais:

  1. skundžiama nutartis prieštarauja ilgametei teismų praktikai, jog sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ginčo tarp šalių, nesprendžia, ar pareikšti reikalavimai teisiškai pagrįsti, tinkamai motyvuoti;
  2. ieškovas yra galiojančių patentų savininkas ir nėra jokių teisinių kliūčių jo teisių gynimui teisme. Be to, apie atsakovo iškeltą kitą bylą, kurioje atsakovas ginčija tik patento Nr. 1380301 galiojimą, ieškovas nieko nežinojo. Niekur nėra įtvirtintas reikalavimas, kad patento savininkui, kreipiantis į teismą dėl teisių gynimo, jam priklausantis patentas nebūtų ginčijamas, priešingai – Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2000 m. gegužės 15 d. nutartyje civ. byloje nr. 3K-3-537/2010 yra konstatavęs, kad pramoninės nuosavybės objektas priklauso pareiškėjui tol, kol neįrodyta priešingai;
  3. ieškovas pateikė įrodymus, kad jo patentais apsaugotas produktas yra naudojamas atsakovo platinamame produkte. Todėl skundžiama nutartimi nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovo kaip galiojančių patentų savininko interesai liko visiškai neapginti ir atsakovas juos pažeidinės toliau;
  4. įpareigojimą laikinai nutraukti intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą kaip laikinąją apsaugos priemonę numato Patentų įstatymo 41-3 straipsnis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 2004/48/EB 9 straipsnis. Direktyvoje akcentuojama, kad laikinosios apsaugos priemonės ypač pateisinamos, kai delsimas intelektinės nuosavybės teisės turėtojui padarytų esminę nepataisomą žalą. Šiuo atveju ieškovas, gamindamas referencinius vaistus, panaudojo milžiniškas investicijas, priešingai nei atsakovas – patiekdamas į rinką generinį preparatą. Pagal ieškovo tyrimus, per 4 atsakovo platinamo preparato mėnesius, jo pardavimai išaugo net 7 kartus, iš ko seka, kad, užsitęsus šios bylos nagrinėjimui, ieškovo vaistinis produktas dėl savo didelės kainos gali apskritai būti išstumtas iš rinkos bei ieškovas patirs itin didelių finansinių nuostolių. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių (sutampančių su ieškinio reikalavimais) taikymas yra pateisinamas ir būtinas, nes priešingu atveju – prevencinį ieškinį patenkinus, teismo sprendimo įvykdymas pasidarytų nebeįmanomas, o pats prevencinis ieškinys nebetektų tikslo;
  5. pirmosios instancijos teismas nevertino galimų atsakovo nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo užtikrinimo galimybės. Atsakovui tokią galimybę pasiūlius bei nurodžius, kad šie nuostoliai sudarytų 100 000 Lt, ieškovas sutinka šiuo tikslu į teismo specialiąją sąskaitą įmokėti 100 000 Lt arba pateikti banko garantiją tai pačiai sumai.

13Lietuvos apeliaciniame teisme 2011 m. gegužės 3 d. buvo gautas ieškovo Bayer Schering Pharma AG atskirojo skundo papildymas apie Lietuvos apeliaciniame teisme susiformavusią praktiką analogiškose bylose (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 22 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-214/2011).

14Atsakovas Ladee Pharma Baltics UAB pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad teismas turi teisę preliminariai vertinti ieškinio pagrįstumą, kuris yra abejotinas, nes ieškovo ir atsakovo platinami vaistai pasižymi skirtinga aktyvių vaisto sudėtinių dalių forma, patentais Nr. 1214076 ir Nr. 13180301 apsaugoti išradimai nėra patentabilūs, patentą EP 1380301 B1 (atitinkamai – patentą Nr. 13180301) atsakovas ginčija Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-1692-258/2011, jo analogai yra ginčijami užsienyje, patentas Nr. 1214076 yra ginčijamas Europos patentų organizacijoje. Čekijos Respublikos Pramoninės nuosavybės biuras 2011 m. vasario 7 d. priėmė sprendimą, kuriuo panaikino ieškovui priklausantį Čekijos Respublikos patentą Nr. 300514, kuris yra patento EP 1380301 B1 analogas. Teismas tinkamai įvertino, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės nėra, nes šiuo atveju nėra pakankamo pagrindo įtarti, kad vyksta patentinių teisių pažeidimas, atliekami neteisėti veiksmai ar gali kilti tokių veiksmų atlikimo grėsmė (Patentų įstatymo 55 str. 2 d.). Ieškovas negalėjo patirti jo nurodomų nuostolių, nes jo preparatai nėra patentabilūs. Ieškovas neįrodė, kad jis būtų pardavęs savo platinamo vaisto daugiau, jei atsakovas nebūtų platinęs savo preparato. Be to, ieškovo nurodomi nuostoliai netinkamai paskaičiuoti, nes jis neatskaitė iš gautų pajamų patirtų sąnaudų ir mokesčių. Ieškovas dėl patirtų nuostolių galės pareikšti atskirą ieškinį, tuo tarpu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovo verslui būtų padaryta nepataisoma žala, nes būtų sustabdyta vos tik prasidėjusi atsakovo įmonės veikla Lietuvoje. Laikinosios apsaugos priemonės su prevencinio ieškinio reikalavimais gali sutapti tik išimtiniais atvejais, kuomet yra pateikti įrodymai, leidžiantys preliminariai prognozuoti ieškinio patenkinimo galimybę. Ieškovui tokių įrodymų nepateikus, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atveju būtų ignoruojami teisėti atsakovo interesai ir suteikta viršenybė ieškovo interesams. Atsakovas nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo viršys 100 000 Lt, nes ši byla bus nagrinėjama ilgiau nei atsakovas manė, kadangi atsakovas pateikė prašymą šia bylą sustabdyti iki bus išnagrinėta byla dėl ieškovui priklausančių patentų nuginčijimo.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkinamas.

17Patento savininkas, kuris kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl jo pažeistų teisių gynimo, kaip bet kuris kitas pareiškėjas, kreipęsis į teismą dėl jo pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimo, gali pasinaudoti savo procesine teise – pateikti pagrįstą prašymą ieškinio materialinių reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str., 178 str.). Patentų įstatymo 41(3) straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta, kad laikinųjų apsaugos ir įrodymų užtikrinimo priemonių taikymą reglamentuoja CPK ir šis įstatymas. Kai yra pakankamas pagrindas įtarti, kad buvo šio įstatymo nustatytų teisių pažeidimas, teismas CPK nustatyta tvarka gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtinas užkirsti kelią gresiantiems neteisėtiems veiksmams, neteisėtiems veiksmams skubiai nutraukti ir teismo galutiniam sprendimui įvykdyti.

18Iš aukščiau išdėstytų teisinių nuostatų seka, kad sprendžiant klausimą dėl būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuomet vyksta ginčas dėl patentų savininko teisių pažeidimo, visų pirma reikia nustatyti, ar yra pakankamas pagrindas įtarti, jog atsakovas įvykdė Patentų įstatymo saugomų patento savininko teisių pažeidimą. Taigi, Patentų įstatymas įtvirtina imperatyvią nuostatą, jog šiuo atveju teismas privalo preliminariai (prima facie) įvertinti ieškinio pagrįstumą. Ieškinio pagrįstumo preliminarus (prima facie) įvertinimas reiškia, kad teismas preliminariai turi įvertinti ieškinio reikalavimus ir juos patvirtinančius įrodymus. Jei atlikęs tokį vertinimą teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Taigi, vadovaujantis Patentų įstatymo 41(3) straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, tuo atveju, kuomet ieškinio reikalavimų įrodytinumo laipsnis kelia akivaizdžių abejonių, tampa netikslingas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. Šios imperatyvios nuostatos tikslas visų pirma sietinas su tuo, kad vykstant ginčams dėl patentų savininkų teisių pažeidimo, paprastai ieškinio reikalavimų ir laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis iš esmės sutampa, dėl ko tokiu atveju, jau taikant laikinąsias apsaugos priemones, atsakovui sukuriamos iš esmės tokios pačios teisinės pasekmės kaip ieškinio tenkinimo atveju.

19Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinio reikalavimais prašo apginti savo kaip Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų Nr. 1214076 ir Nr. 1380301 savininko pažeidinėjamas teises. Preliminariai peržiūrėjus bylos šalių argumentus ir įrodymus nustatyta, kad pagal atsakovo ieškinį Vilniaus apygardos teismo iškeltoje civilinėje byloje Nr. 2-1692-258/2011 yra nagrinėjamas ginčas dėl Lietuvos Respublikoje įsigaliojusio Europos patento Nr. 1380301 pripažinimo negaliojančiu, kurio analogas Čekijos Respublikoje Pramoninės nuosavybės biuro 2011 m. vasario 7 d. sprendimu buvo panaikintas. Tuo tarpu Europos patentų tarnyboje pagal farmacijos kampanijos Hexal Pharmaforschung GmbH apeliaciją vyksta ginčas dėl Europos patento Nr. 1214076 B1 nuginčijimo. Atsakovas nurodė, jog minėtoje Vilniaus apygardos teismo byloje yra pateiktos ekspertų Vicente Huarte Salvatierra ir Jose Luis Pedraz Munoz išvados, jog abu ieškovo patentai neatitinka išradimo lygio kriterijaus. Taigi, preliminariai (prima facie) įvertinus ieškinio reikalavimus bei byloje esančių įrodymų svarumą ieškinio reikalavimų atžvilgiu, darytina preliminari išvada, kad ieškovui palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, nes yra kilusios pagrįstos abejonės dėl ieškovo kaip patentų savininko pripažinimo teisėtumo. Todėl negalima teigti, kad šiuo atveju yra pakankamas pagrindas įtarti, jog atsakovas įvykdė Patentų įstatymo saugomų patento savininko teisių pažeidimą. Atsižvelgiant į išdėstyta, darytina išvada, kad šiuo atveju ieškinys neatitiko tokio įrodytinumo lygio, kuris pateisintų taikymą laikinųjų apsaugos priemonių, savo pobūdžiu ir mastu sukuriančių tokias teisines pasekmes, kurios iš esmės sutaptų su pasekmėmis, kylančiomis tenkinus ieškinio reikalavimus. Taigi, nustatytos aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai skundžiamoje nutartyje taikė ir aiškino Patentų įstatymo 41(3) straipsnio 2 dalyje įtvirtintą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą – pakankamą pagrindą įtarti, kad atsakovas pažeidė ieškovo kaip patentų savininko teises. Todėl atskirojo skundo argumentai, kad vien tai, jog atsakovas platina produktus, kurių kompozicija sutampa su ieškovo produktais, kurie apsaugoti ieškovo įregistruotais patentais, šiuo atveju atmetami kaip nepakankamai įrodantys, jog atsakovas padarė Patentų įstatymo pažeidimą (CPK 12 ir 178 str.).

20Aukščiau nurodytos teisėjų kolegijos išvados nepaneigia atskirojo skundo papildyme minima Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 22 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-214/2011, nes skiriasi minėtos bylos ratio decidendi ir šios bylos faktinės aplinkybės. Pažymėtina, kad minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje apskritai nebuvo nagrinėjama kaip vienas iš atskirojo skundo argumentų aplinkybė, jog dėl patentų teisėtumo vyksta teisminiai ginčai. Be to, šioje byloje dėl ieškinio reikalavimo pagrįstumo kyla preliminarios abejonės ne tik dėl to, kad dėl ieškovo įregistruotų patentų teisėtumo vyksta ginčai tarp byloje dalyvaujančių asmenų, bet ir dėl to, kad kitos farmacijos kompanijos ginčija šiuos ieškovo patentus, vieno iš šių patentų analogas jau yra nuginčytas Čekijos Respublikoje, o, kaip teigia atsakovas, ekspertų (tai yra specialistų, kurie turi tam tikrų specifinių žinių) išvadose taip pat nurodyta, jog ieškovo įregistruoti patentai neatitinka patentabilumo sąlygų. Taigi, minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje bei šioje byloje esančių įrodymų, kurių pagrindu galima preliminariai vertinti ieškinio reikalavimų pagrįstumą, svarumas iš esmės skiriasi. Todėl atskirojo skundo argumentai, kad skundžiama nutartis prieštarauja minėtai Lietuvos apeliacinio teismo nutarčiai, atmetami kaip nepagrįsti (CPK 12 ir 178 str.).

21Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ir tuos atskirojo skundo argumentus, kuriais ieškovas įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą kartu sprendė ir šioje byloje kilusį ginčą. Kaip aukščiau minėta pirmosios instancijos teismas tinkamai vadovaudamasis Patentų įstatymo 41(3) straipsnio 2 dalimi ne sprendė byloje kilusį ginčą iš esmės, o preliminariai (prima facie) įvertino ieškinio reikalavimų pagrįstumą. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat yra susiformavusi bendro pobūdžio taisyklė, jog sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, yra atliekamas ieškinio reikalavimų preliminarus (prima facie) pagrįstumo vertinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1159/2011, 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2174/2010).

22Kadangi nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad skundžiama nutartimi buvo pagrįstai atisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu, atskirojo skundo argumentai, kuriais ieškovas įrodinėja atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo dydį bei ieškovo galimybę šiuos nuostolius užtikrinti, atmetami kaip neįtakojantys skundžiamos nutarties teisėtumo.

23Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo Bayer Schering Pharma AG atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 24 d. nutarties, pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str.). Todėl atsakovo atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų... 6. Ieškovas Bayer Schering Pharma AG kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 8. Atsakovas Ladee Pharma Baltics UAB prašė laikinųjų apsaugos priemonių... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 24 d. nutartimi nutarė netenkinti... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Ieškovas Bayer Schering Pharma AG pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 13. Lietuvos apeliaciniame teisme 2011 m. gegužės 3 d. buvo gautas ieškovo Bayer... 14. Atsakovas Ladee Pharma Baltics UAB pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkinamas.... 17. Patento savininkas, kuris kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl jo pažeistų... 18. Iš aukščiau išdėstytų teisinių nuostatų seka, kad sprendžiant... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinio reikalavimais prašo apginti savo kaip... 20. Aukščiau nurodytos teisėjų kolegijos išvados nepaneigia atskirojo skundo... 21. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ir tuos atskirojo skundo... 22. Kadangi nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad skundžiama... 23. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo Bayer Schering Pharma AG atskirąjį... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartį palikti nepakeistą....