Byla 2A-114-262/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nataljos Cikoto, Vido Stankevičiaus, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ir atsakovo 181-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui 181-ajai gyvenamųjų namų statybos bendrijai dėl skolos priteisimo,

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 66 083,92 Lt skolos už tiektą šilumos energiją, 4189,60 Lt delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2119 Lt bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 1995-05-15 Šilumos energijos termofikaciniu vandeniu tiekimo- vartojimo sutarties Nr. 50123 (toliau- sutartis Nr. 50123) pagrindu tiekė šilumos energiją bei karštą vandenį 181-ajai gyvenamųjų namų statybos bendrijai (toliau- Bendrija). Atsakovas nevisiškai apmokėjo už suteiktas paslaugas, todėl per laikotarpį nuo 2009-12-01 iki 2010-09-30 liko skolingas 66 083,92 Lt. Sutarties Nr. 50123 8.3 punktu atsakovas įsipareigojo mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius, kurie per laikotarpį nuo 2010-06-07 iki 2010-12-07 sudaro 4189,60 Lt.

6Atsakovas ieškinio nepripažino.

7Nurodė, kad Bendriją sudaro 25 asmenys, kurie nuosavybės teise valdo 26 kotedžus, sujungtus į tris atskirus namus, esančius Fabijoniškių g. 6 (sudaro 7 kotedžai), Fabijoniškių g. 8 (sudaro 9 kotedžai), Fabijoniškių g. 10 (sudaro 10 kotedžų). Šiuose namuose nėra bendro naudojimo patalpų, todėl Bendrija tik administruoja ir eksploatuoja gyvenamąsias patalpas. Atsakovas mano, jog nebeturi laikytis sutarties Nr. 50123 sąlygų, nes 2005 m. gegužės mėnesį sudarė atskirą sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo kotedžuose įrengti individualius šilumos bei karšto vandens apskaitos prietaisus su nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema, todėl mokesčiai už suteiktas paslaugas turėjo būti skaičiuojami savininkams, o ne Bendrijai. Nurodo, kad pagal 2005 m. gegužės mėnesio sutartį buvo susitarta dėl ne didesnio kaip 20 Lt, skaičiuojamo vienam butui, vandens priežiūros mokesčio, todėl ieškovo pateiktose sąskaitose nurodyti netikslūs išeitiniai duomenys. Kadangi kiekvienas butas nuo 2005 metų turi atskirus atsiskaitomuosius skaitiklius, namuose nėra bendro naudojimo patalpų, esant neatitikimui tarp įvadinio skaitiklio ir savininkų deklaruojamo sunaudoto šilumos energijos ir karšto vandens kiekio, negali apskaičiuoti ir nurodyti kitokio sunaudoto kiekio bei patikrinti ieškovo sąskaitose nurodytų duomenų teisingumo.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas iš dalies: iš atsakovo 181-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos ieškovui UAB „Vilniaus energija“ priteista 66 083,92 Lt skolos, 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1934,44 Lt bylinėjimosi išlaidų; kita ieškinio dalis atmesta; iš atsakovo valstybei priteista 11,58 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

10Teismas nurodė, kad nors atsakovas įrodinėja, kad sutartis Nr. 50123 pasibaigė, tačiau faktiniai veiksmai patvirtina, kad jis, vykdydamas vartotojo įsipareigojimą pagal sutarties Nr. 50123 8 punktą, 1999-01-29 Papildomo susitarimo 2 punktą, už sunaudotą šilumos energiją iki 2010-10-01 atsiskaitinėjo su ieškovu, pervesdamas iš savininkų surinktas lėšas, t.y. vadovavosi sutartimi Nr. 50123. Nagrinėjamu atveju ne savininkų, o Bendrijos įrenginiai buvo prijungti prie šilumos tiekimo tinklų per tris įvadinius skaitiklius, kurie, remiantis 2004-09-27 Sutarties Nr. 833 2.1 punktu buvo pastatyti bendro naudojimo patalpose. Atsakovas minėtos sutarties 3.2 punktu įsipareigojo atsakyti už jos sąlygų nevykdymą. Ties atskirais kotedžais metrologiškai patikrinti šilumos apskaitos prietaisai buvo prijungti prie šilumos tiekimo tinklų 2010-09-29 ir nuo 2010-10-01 patalpų savininkai pradėjo atskirai atsiskaityti už tiekiamą šilumos energiją ir karštą vandenį, todėl susidariusį įsiskolinimą per laikotarpį nuo 2009-12-01 iki 2010-09-30 turi apmokėti atsakovas, veikęs kaip vartotojas pagal sutartis Nr. 50123 ir Nr. 833 ir rinkęs mokesčius iš bendrijos narių, jų valia ir sutikimu. Skolos dydį ieškovas įrodinėja atliktu priskaitymu pagal įvadinių skaitiklių duomenis, surinktus programos „Rubisafe“ pagalba ir užfiksuotus Apskaitos prietaisų rodmenų žurnale. Byloje duomenų, paneigiančių ieškovo išrašytų PVM sąskaitų–faktūrų už suteiktas paslaugas teisingumą, nėra. Tai, kad yra įrengti papildomi šildymo įrenginiai ir yra besikaupianti skola ieškovui, atsakovo nariams buvo žinoma ir svarstyta 2010-02-23 susirinkime. Atsakovo atstovas patvirtino, kad buvo mokama tik iš dalies, o už suteiktą šilumos energiją kotedžo savininko pervesta pinigų suma bendrijai, galėjo būti panaudota atsiskaitymui už kitas paslaugas. Byloje atsakovui neįrodžius, kad bendrijai buvo patiektas mažesnis šilumos energijos kiekis nei užfiksuotas įvadiniuose skaitikliuose, teismas tenkino ieškovo reikalavimą dėl 66083,92 Lt skolos priteisimo. Sutartis Nr. 50123, kurios pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo skolą, yra laikytina vartojimo. Vartojimo sutarties institutas grindžiamas silpnesniosios sutarties šalies (vartotojo) teisinės apsaugos doktrina, kuri reiškia sutarties laisvės principo ribojimą. Taip pat teismui yra keliama pareiga patikrinti, ar vartojimo sutarties sąlygos yra sąžiningos. Teismas, vadovaudamasis CK 6.188 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 16 punktu, pripažino sutarties Nr. 50123 8.3 punktą nesąžiningu. Šia sutartimi nėra numatyta pareiga tiekėjui mokėti netesybas, jei nėra užtikrinamas tinkamas karšto vandens paruošimas ar nesilaikoma kitų sutarties sąlygų ar įstatymo reikalavimų. Taigi, iš esmės yra pažeidžiama sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyra, o reikalavimas apmokėti sąskaitą nepriklausomai nuo bet kokių priežasčių, pažeidžia vartotojo teises. Teismui nustačius, jog yra pagrindas sutartyje Nr. 50123 8.3. numatytą sąlygą laikyti nesąžininga, reikalavimas dėl 4189,60 Lt delspinigių priteisimo atmestas kaip negaliojantis.

11III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į apeliacinius skundus argumentai

12Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimo dalį ir priimti naują sprendimą- priteisti sutarties Nr. 50123 pagrindu paskaičiuotus 0,04 proc. delspinigius- 4189,60 Lt; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

13Nurodo, kad teismas nepagrįstai nepriteisė ieškovo prašomų delspinigių. Ieškovas sutartyje Nr. 50123 numatytus delspinigius sumažino nuo 0,2 proc. iki 0,04 proc. Be to, analogiškoje civilinėje byloje (c.b. Nr. 2-5333-178/2010), kur tarp tų pačių šalių yra kilę teisiniai santykiai iš tos pačios sutarties Nr. 50123, Vilniaus apygardos teismas priteisė UAB „Vilniaus energija“ 0,04 proc. dydžio delspinigius.

14Atsakovas atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą.

15Nurodo, kad delspinigiai ieškovui buvo nepriteisti pagrįstai, nes atsakovas apskritai nėra skolingas ieškovui. Kadangi skola ieškovui visai neturėjo būti priteista, tai ir nebuvo jokio pagrindo skaičiuoti delspinigius.

16Atsakovas 181-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimo dalį, kuria buvo tenkintas ieškinys ir priimti naują sprendimą- ieškinį atmesti visiškai.

17Nurodo, kad teismas neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus, faktinį ir juridinį ieškinio pagrindą ir dėl to priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Teismas neteisingai taikė imperatyvias CK 6.384 str. nuostatas, neįvertino šios normos esminio teisinio pagrindo pripažįstant, jog susiklosčiusiuose santykiuose vartotoju faktiškai yra kiekvieno buto savininkas iš ieškovo gaunantis ir suvartojantis buitiniams poreikiams šilumos energiją, o po skaitiklių įrengimo butuose (nuo 2005 m. pabaigos) šiuo konkliudentiniu veiksmu yra sudaryta tarp ieškovo ir vartotojų tipinė šilumos energijos pirkimo- pardavimo sutartis. Atsakovas negali būti šios bylos šalimi, jis negali atsakyti už konkliudentiniais veiksmais sudarytose sutartyse tarp ieškovo ir šilumos vartotojų nustatytas prievoles, tuo pačiu atsakovui negali būti priteista skola už vartotojų sunaudotą šilumos energiją. Kadangi priimtas teismo sprendimas turi įtakos ir Bendrijos nariams, teismas nepagrįstai netraukė jų į bylą trečiaisiais asmenimis.

18Ieškovas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą.

19Nurodo, kad Bendrijos nariai individualiai atsiskaitinėti su ieškovu pradėjo tik nuo 2010 m. spalio mėn., todėl iki to laiko būtent atsakovas, o ne atskiri jo nariai, turi atsiskaityti su ieškovu už pateiktą šilumos energiją.

20Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas, atsakovo apeliacinis skundas atmestinas

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Civilinio proceso kodekso 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 dalis, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

23Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

24Dėl atsakovo įsiskolinimo už šilumos energiją

25Teismo nuomone, esminis atsakovo apeliacinio skundo argumentas yra tas, kad jis neprivalo mokėti ieškovui už šilumos energiją nuo 2005 m. pabaigos, nes tuo metu Bendrijos gyventojams buvo įmontuoti individualūs šilumos skaitikliai, esant tokiems konkliudentiniams laikytina, kad kiekvienas Bendrijos narys su šilumos tiekėju sudarė individualią šilumos vartojimo sutartį, todėl sutarties Nr. 50123 nuostatos atsakovui jau neturi būti taikomos. Ieškovas su šiais atsakovo argumentais nesutinka, nes realiai tik nuo 2010 m. spalio mėn. kiekvienas Bendrijos narys pradėjo individualiai atsiskaitinėti su ieškovu, o iki to laiko už pateiktą šilumą turi atsiskaityti Bendrija. Be to, anot atsakovo, įvadinio šilumos skaitiklio (visai Bendrijai) duomenys nėra nuginčyti.

26Kaip matyti iš šios bylos ir civilinės bylos Nr. 2-5333-178/2010 ginčas yra kilęs tarp tų pačių šalių (UAB „Vilniaus energija“ ir 181-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos) ir iš tos pačios 1995 m. gegužės 15 d. sutarties Nr. 50123. Tik šioje byloje UAB „Vilniaus energija“ reikalauja priteisti skolą už laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d., o c.b. Nr. 2-5333-178/2010 už laikotarpį nuo 2001 m. liepos 1 d. iki 2009 m. lapkričio 30 d. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs c.b. Nr. 2-5333-178/2010, 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimu ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį tenkino iš dalies ir ieškovui iš atsakovo 181-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos priteisė 353 320,26 Lt įsiskolinimą, 4 977 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2010 m. vasario 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 7 583 Lt žyminio mokesčio ir 13,75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei; kitą ieškinio dalį atmetė. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartimi (c.b. 2A-146/2012) Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimas paliktas nepakeistas. Civilinėje byloje Nr. 2-5333-178/2010 atsakovas, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimus, rėmėsi iš esmės tais pačiais argumentais, t.y., kad jau nuo 2005 m. gyventojai moka pagal individualiai įrengtų skaitiklių parodymus. Kadangi šalių teisiniai santykiai yra kilę iš tos pačios sutarties tik už skirtingus laikotarpius (kurie eina vienas po kito), teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą, remsis c.b. Nr. 2-5333-178/2010 ir 2A-146/2012 nustatytomis aplinkybėmis.

27CK 6.385 str. 1 d. yra nurodyta, kad pateiktos ir suvartotos energijos kiekis nustatomas pagal apskaitos prietaisų rodmenis ar kitu sutartyje numatytu būdu. CK 6.388 str. 1 d. yra nurodyta, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita. Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 1 d. yra nurodyta, kad šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Šio straipsnio 2 d. yra nurodyta, kad jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį.

28Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad: daugiabučiame name gyvenantys asmenys turi dvejopą padėtį šilumos energijos vartojimo požiūriu. Iš vienos pusės jie yra vartotojai, nes šilumos tiekėjas parduoda šilumos energiją kiekvienam iš gyventojų suvartojimui buityje. Kaip vartotojas gyventojas-abonentas turi apmokėti už tiek energijos, kiek suvartojo savo poreikiams. Kartu jis yra šilumos kiekio vartotojas ir kita prasme – kaip turto savininkas. Tiekiama į namą šilumos energija yra naudojama patalpoms šildyti, „gyvatukui“. Visa energija, tiekiama į namą, turi būti pagal šioje byloje esančias sutartis apskaitos prietaisais apskaitoma ir pagal įstatymą paskirstoma. Dalis energijos yra apmokama kaip suvartota konkrečių vartotojų. Kita dalis, kurią sudaro neapmokėtoji kaip vartotojų dalis, turi būti apmokėta tiekėjui kaip namo savininkų. Ši dalis turi būti tarp jų paskirstoma pagal bendrasavininkių nuosavybės dalį gyvenamajame name, nes pagal CK 4.76 straipsnį kiekvienas iš bendraturčių atsako tretiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu ( turtu), taip pat privalo mokėti išlaidas jam išlaikyti. Namo gyventojai gauna šilumą kaip vartotojai ir kaip savininkai, todėl už ją ir sumoka ir kaip vartotojai (pagal individualaus vartojimo prietaisų rodmenis) ir kaip savininkai (likusią dalį, fiksuotą tiekėjo apskaitos prietaisu, paskirstytą tarp jų kaip bendraturčių) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-09-29 nutartis c.b. Nr. 3K-3-514/2004; 2009-09-15 nutartis c.b. Nr. 3K-3-342/2009 ir kt.).

29Ieškovas teigia, kad jis pateikė Bendrijai, t.y. Bendriją sudarantiems gyventojams, tam tikrą šilumos kiekį, kuris buvo užfiksuotas įvadiniu apskaitos prietaisu ir būtent jo duomenimis rėmėsi apskaičiuodamas už pateiktą šilumą mokėtiną pinigų sumą, tačiau už pateiktą šilumą nebuvo visiškai atsiskaityta. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų ar paskaičiavimų, paneigiančių ieškovo atliktus paskaičiavimus (CPK 178 str.). Atsakovas taip pat neginčijo įvadinio skaitiklio duomenų. Bendrija tik teigia, kad ji neprivalo mokėti už šilumą nuo 2005 m. pabaigos iki 2010 m. spalio. Tačiau šis atsakovo argumentas jau buvo paneigtas minėtame teismo sprendime c.b. Nr. 2-5333-178/2010, nes atsakovas buvo įpareigotas atsiskaityti už laikotarpį nuo 2001 m. liepos 1 d. iki 2009 m. lapkričio 30 d. (t.y. apimantį laikotarpį nuo 2005 m.). Šį teismo sprendimą paliko galioti ir apeliacinės instancijos teismas. Taigi, akivaizdu, kad atsakovas turi atsiskaityti su ieškovu už pateiktą šilumos energiją. Remiantis tuo, kas išdėstyta, t.y. teisės aktų nuostatomis, kad už pateiktą energiją turi būti atsiskaitoma pagal įvadinio apskaitos įrenginio parodymus, kad šilumos kiekis viršijantis individualių vartotojų sunaudotą šilumos kiekį turi būti išdalintas visiems vartotojams ir tuo, kad Bendrija buvo atsakinga už jos narių sumokėtų lėšų pervedimą ieškovui, yra pagrindas konstatuoti, jog teismas skundžiamu sprendimu pagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovo įsiskolinimą už pateiktą šilumos energiją- 66 083,92 Lt.

30Teisėjų kolegija taip pat atmeta ieškovo argumentą, kad į bylą trečiaisiais asmenimis reikėjo įtraukti visus Bendrijos narius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Tai nekomercinis, specialaus teisnumo juridinis asmuo, per kurį butų savininkai įgyvendina savo daiktines ir prievolines teises. Todėl šioje byloje Bendrijos narius teisiniuose santykiuose su ieškovu būtent ir atstovauja Bendrija.

31Dėl išvardintų priežasčių atsakovo apeliacinis skundas atmestinas.

32Dėl delspinigių ieškovui priteisimo

33Kaip minėta, ši byla yra iš esmės analogiška Vilniaus apygardos teismo civilinei bylai Nr. 2-5333-178/2010. Minėtoje byloje Vilniaus apygardos teismas iš 181-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos UAB „Vilniaus energija“ be kita ko priteisė ir 0,04 proc. dydžio delspinigius. Lietuvos apeliacinis teismas minėtą Vilniaus apygardos teismo sprendimą paliko galioti visa apimtimi. Taigi, šie teismai pagrįstu laikė šalių sutarties Nr. 50123 8.3 punktą. Kadangi šioje byloje teisiniai santykiai yra kilę iš tos pačios sutarties tik už kitą laikotarpį, nėra pagrindo teigti, jog ieškovas nepagrįstai reikalauja delspinigių. Be to, yra būtina atsižvelgti ir į tai, kad ieškovas ieškiniu šioje byloje jau prašė ne 0,2 proc. dydžio (kaip numatyta sutartyje), bet sumažintų- 0,04 proc. dydžio delspinigių. Dėl išvardintų priežasčių teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sutarties Nr. 50123 8.3. punktą laikė nesąžiningu ir atmetė ieškovo reikalavimą dėl 4189,60 Lt delspinigių priteisimo. Todėl ieškovo apeliacinis skundas tenkinamas ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimo dalis dėl delspinigių (ir atitinkamos dalies žyminio mokesčio) nepriteisimo pakeistina, visiškai tenkinant ieškovo prašymą dėl 4189,60 Lt delspinigių ir likusios dalies žyminio mokesčio priteisimo.

34Ieškovo apeliacinį skundą patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinas žyminis mokestis už apeliacinį skundą- 126 Lt (CPK 93 str.).

35Vadovaudamasi LR Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p., teisėjų kolegija

Nutarė

36Ieškovo UAB „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą tenkinti, atsakovo 181-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos apeliacinį skundą atmesti.

37Pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovo UAB „Vilniaus energija“ reikalavimas dėl delspinigių ir žyminio mokesčio už juos priteisimo ir šį ieškovo reikalavimą tenkinti visiškai: priteisti ieškovui UAB „Vilniaus energija“ iš atsakovo 181-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos 4189,60 Lt delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanos nuo priteistos 4189,60 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 01 06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 126 Lt žyminio mokesčio.

38Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą

39Priteisti ieškovui UAB „Vilniaus energija“ iš atsakovo 181-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos 126 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 66 083,92 Lt skolos už... 5. Nurodė, kad 1995-05-15 Šilumos energijos termofikaciniu vandeniu tiekimo-... 6. Atsakovas ieškinio nepripažino.... 7. Nurodė, kad Bendriją sudaro 25 asmenys, kurie nuosavybės teise valdo 26... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu ieškinys... 10. Teismas nurodė, kad nors atsakovas įrodinėja, kad sutartis Nr. 50123... 11. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į apeliacinius skundus argumentai... 12. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 13. Nurodo, kad teismas nepagrįstai nepriteisė ieškovo prašomų delspinigių.... 14. Atsakovas atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o... 15. Nurodo, kad delspinigiai ieškovui buvo nepriteisti pagrįstai, nes atsakovas... 16. Atsakovas 181-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija apeliaciniu skundu... 17. Nurodo, kad teismas neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus, faktinį... 18. Ieškovas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o... 19. Nurodo, kad Bendrijos nariai individualiai atsiskaitinėti su ieškovu pradėjo... 20. Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas, atsakovo apeliacinis skundas... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Civilinio proceso kodekso 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo... 23. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 24. Dėl atsakovo įsiskolinimo už šilumos energiją... 25. Teismo nuomone, esminis atsakovo apeliacinio skundo argumentas yra tas, kad jis... 26. Kaip matyti iš šios bylos ir civilinės bylos Nr. 2-5333-178/2010 ginčas yra... 27. CK 6.385 str. 1 d. yra nurodyta, kad pateiktos ir suvartotos energijos kiekis... 28. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad:... 29. Ieškovas teigia, kad jis pateikė Bendrijai, t.y. Bendriją sudarantiems... 30. Teisėjų kolegija taip pat atmeta ieškovo argumentą, kad į bylą... 31. Dėl išvardintų priežasčių atsakovo apeliacinis skundas atmestinas.... 32. Dėl delspinigių ieškovui priteisimo... 33. Kaip minėta, ši byla yra iš esmės analogiška Vilniaus apygardos teismo... 34. Ieškovo apeliacinį skundą patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui... 35. Vadovaudamasi LR Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p., teisėjų... 36. Ieškovo UAB „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą tenkinti, atsakovo... 37. Pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimo... 38. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą... 39. Priteisti ieškovui UAB „Vilniaus energija“ iš atsakovo 181-osios...