Byla 1-46-206/2013
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Kulberkienė,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga,

3kurioje A. M., a.k( - ) gimęs 1974-03-12 Klaipėdoje, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis 9 klasių išsilavinimą, nedirbantis, gyv. Laisvės g.4-47, Kretingos m., neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 164 str. ir

Nustatė

4A. M. vengė išlaikyti vaiką-

5A. M., turėdamas nustatytą pareigą pagal 2010 m. gegužės 25 d. Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimą nuo 2010 m. vasario 1 d. mokėti vaiko E. M., gim. 2002-05-26, išlaikymui po 250 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki pastarojo pilnametystės, laikotarpiais nuo 2010-02-01 iki 2010-03-15, nuo 2011-05-04 iki 2012-11-07, būdamas darbingas niekur nedirbo, darbo biržoje nesiregistravo, laikotarpiu nuo 2011-04-22 iki 2011-05-04 dirbdamas UAB „Arkosta“ sūnaus E. M. išlaikymui skirtų lėšų nemokėjo, jokios kitos materialinės paramos neteikė, tokiu būdu vengė pareigos išlaikyti vaiką, kurio išlaikymo įsiskolinimas iki 2012 m. gruodžio 14 d. yra 4715,00 Lt.

6A. M. padarė nusikaltimą, numatytą BK 164 str.

7A. M. dėl padarytos nusikalstamos veikos kaltu prisipažino visiškai. Jis nurodė, jog gyvenant kartu su J. V., dabar Duobliene, jiems gimė sūnus E. M.. Santuokos įregistravę nebuvo. Po sūnaus gimimo pragyveno kartu dar apie 8-10 mėnesių ir išsiskyrė. 2010 metais Kretingos rajono apylinkės teismas priteisė jam mokėti išlaikymą sūnui E. M.. 2010 metais jis įsiregistravo darbo biržoje, tačiau pašalpų negaudavo. 2011 metais įsidarbino UAB „Arkosta“, tačiau teišdirbo apie vieną mėnesį, o iš darbovietės išėjo, nes jam sumokėjo per mažą atlyginimą. Tuo metu, kai dirbo UAB „Arkosta“, jis sūnui išlaikymo nemokėjo, nes gavo tik apie 300 Lt. Išėjęs iš darbo UAB „Arkosta“, iki 2012 metų lapkričio mėnesio gyveno iš pavienių uždarbių, darbo biržoje nesiregistravo, nes tikėjosi pats susirasti darbą, tačiau nepavykstant darbo rasti, jis nuo 2012 m. lapkričio 7 d. yra registruotas darbo biržoje, tačiau pašalpų negauna. Išlaikymo sūnui Eimantui neteikdavo tik todėl, kad pats labai mažai uždirbdavo (b. l. 41-42).

8A. M. nusikalstama veika teisingai kvalifikuojama pagal BK 164 str. ir, be jo paties prisipažinimo, visiškai įrodyta byloje surinkta medžiaga.

9Nukentėjusiosios J. D. parodymais apie tai, kad su A. M. susituokę nebuvo, tačiau gyvenant kartu, 2002 m. gegužės 26 d. jiems gimė sūnus E. M.. Po sūnaus gimimo kartu pragyveno apie 8 mėnesius, po to išsiskyrė. 2010 m. gegužės 25 d. Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimu A. M. buvo priteistas išlaikymas sūnaus E. M. išlaikymui mokėti po 250 Lt kas mėnesį mokomomis periodinėmis išmokomis nuo 2010 m. vasario 1 d. iki vaiko pilnametystės. Tačiau A. M. išlaikymo vaikui nemoka, vaiku nesirūpina, nelanko, jokių ryšių su juo nepalaiko (b.l. 5).

10Liudytojo E. M. parodymais, kuris parodė, kad savo tėčio A. M. nepažįsta, tėvas jo nelanko, jo auklėjimu nesirūpina, gimtadienio ir kitomis progomis nesveikina, pinigų jo išlaikymui neskiria. Jis gyvena kartu su savo mama ir močiute, kurios juo rūpinasi, jį auklėja ir išlaiko (b.l. 9).

112010-05-25 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimu, kuriuo iš A. M. priteistas išlaikymas jo sūnui E. M., gim. 2002-05-26, mokėti po 250,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2010-02-01 iki vaiko pilnametystės (b.l. 10).

12UAB „Arkosta“ pažyma Nr. 12-11/22 apie tai, kad A. M. bendrovėje dirbo nuo 2011-04-22 iki 2011-05-04. Iš jo atlyginimo atskaitymai vaiko išlaikymui nebuvo daromi (b.l. 12-15).

13Antstolės Viktorijos Vėliuvienės patvarkymu dėl A. M. 4715,00 Lt išlaikymo įsiskolinimo nustatymo vykdomojoje byloje Nr.0017/10/0050 2012 m. gruodžio 1 4d. (b.l. 20).

14Klaipėdos teritorinės darbo biržos Kretingos skyriaus pažyma Nr. P56-2012-326 apie tai, kad A. M. darbo biržoje buvo registruotas nuo 2010-03-15 iki 2011-04-21 ir nuo 2011-11-07 iki dabar. Nedarbo išmoka nebuvo paskirta (b.l. 26).

15A. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

16Skiriant bausmę teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamų veikos motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., teismas

Nutarė

18A. M., a.k( - ) pripažinti kaltu pagal BK 164 str. ir nubausti laisvės apribojimu 7 mėnesiams, įpareigojant per du mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir būti namuose nuo 22 val. iki 7 val. ryto, jei tai nesusiję su darbu.

19Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti.

20Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio baudžiamojo teismo įsakymo gavimo bausmės vykdymą prižiūrinčioje institucijoje dienos.

21Vadovaudamasis LR BPK 422 str., kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam tą teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jeigu kaltinamasis paduoda prašymą reikalaudama surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas LR BPK nustatyta tvarka.

22Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Kulberkienė,... 2. išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės... 3. kurioje A. M., a.k( - ) gimęs 1974-03-12 Klaipėdoje, lietuvis, Lietuvos... 4. A. M. vengė išlaikyti vaiką-... 5. A. M., turėdamas nustatytą pareigą pagal 2010 m. gegužės 25 d. Kretingos... 6. A. M. padarė nusikaltimą, numatytą BK 164 str.... 7. A. M. dėl padarytos nusikalstamos veikos kaltu prisipažino visiškai. Jis... 8. A. M. nusikalstama veika teisingai kvalifikuojama pagal BK 164 str. ir, be jo... 9. Nukentėjusiosios J. D. parodymais apie tai, kad su A. M. susituokę nebuvo,... 10. Liudytojo E. M. parodymais, kuris parodė, kad savo tėčio A. M. nepažįsta,... 11. 2010-05-25 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimu, kuriuo iš A. M.... 12. UAB „Arkosta“ pažyma Nr. 12-11/22 apie tai, kad A. M. bendrovėje dirbo... 13. Antstolės Viktorijos Vėliuvienės patvarkymu dėl A. M. 4715,00 Lt išlaikymo... 14. Klaipėdos teritorinės darbo biržos Kretingos skyriaus pažyma Nr.... 15. A. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad prisipažino... 16. Skiriant bausmę teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., teismas... 18. A. M., a.k( - ) pripažinti kaltu pagal BK 164 str. ir nubausti laisvės... 19. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, teismo... 20. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio baudžiamojo teismo įsakymo... 21. Vadovaudamasis LR BPK 422 str., kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės... 22. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....