Byla 2A-1032-464/2013
Dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo M. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB LESTO apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. gegužės 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB LESTO ieškinį atsakovams A. Z., J. Z. dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo M. M., ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas AB LESTO 2011-09-12 su ieškiniu (b.l. 2-3) kreipėsi į Vilniaus m. 2-ąjį apylinkės teismą ir prašė priteisti iš atsakovų A. Z. ir J. Z. solidariai 2230,47 Lt už be apskaitos sunaudotą elektros energiją, 159,50 Lt už skaitiklio funkcionalumo atstatymą ir 878,50 Lt už skaitiklio ekspertizę, iš viso - 3268,47 Lt žalai atlyginti, 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo naudai ir turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2008-02-13 elektros apskaitos patikrinimo atsakovams nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame ( - ) , metu buvo įtarta, kad yra suklastotos skaitiklio plombos. Ieškovas surašė Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 009534/57. Ekspertai, ištyrę skaitiklio gaubto plombas, nustatė, kad švinines plombos yra falsifikuotos, o plastikinis užraktas buvo pažeistas ir panaudotas pakartotinai. Ir nors ant skaitiklio skaičiavimo mechanizmo dalių nerasta pašalinio įrankio pėdsakų, tiriamojoje dalyje ekspertas pažymėjo, kad tokio tipo elektros skaitiklių konstrukcija leidžia priverstinai keisti skaitiklio parodymus ir nepaliekant pėdsakų ant skaičiavimo mechanizmo būgnų. Todėl 2011-02-24 komisijos posėdyje nutarta elektros energijos suvartojimą perskaičiuoti už vienerius metus pagal vartotojo turimų elektros prietaisų galią. Vartotojas taip pat buvo įpareigotas apmokėti elektros skaitiklio funkcionalumo atstatymo bei ekspertizės atlikimo išlaidas. Perskaičiavus nustatyta, kad neteisėtai naudojantis elektros energija ieškovui padaryta 2230,47 Lt žalos, o vadovaujantis Taisyklių 93 p., atsakovai taip pat turėtų atlyginti 159,50 Lt už skaitiklio funkcionalumo atstatymą bei 878,50 Lt už skaitiklio ekspertizę.

5Atsakovai A. Z. ir J. Z. atsiliepimu (b.l. 36-39) su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad šiame bute gyveno judviejų duktė M. M., kuri reguliariai mokėjo komunalinius mokesčius, tame tarpe ir mokestį už sunaudotą elektros energiją pagal elektros skaitiklių parodymus. Elektros prietaisų plombų pažeidimas savaime neįrodo, kad elektros energija buvo naudojama neteisėtai. 2011-01-28 Lietuvos Respublikos ekspertizės centro eksperto R. J. pateiktoje išvadoje nurodoma, kad požymių apie tirti pateiktam elektros skaitikliui C0-U449M2D1 Nr. 105668 (jo sudedamosioms dalims) darytą pašalinį poveikį, t.y. kad buvo paveiktas šio skaitiklio skaičiavimo mechanizmas, perskaityti skaitiklio rodmenys ar padaryti kokie nors konstrukciniai pakeitimai, nėra. Ekspertizės akte daroma tik prielaida apie tokią galimybę remiantis jo ilgalaike elektros skaitiklių tyrimo praktika. Atsakovai skaitiklių nepersukinėjo ir sąžiningai mokėdavo pagal skaitiklio parodymus, laikotarpiu nuo 2007-02-13 iki 2008-03-13 atsakovai sumokėjo už 1161 sunaudotą elektros kWh.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas 2012-05-22 sprendimu (b.l. 79-85) ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovų solidariai 159,50 Lt skaitiklio keitimo ir funkcionavimo atstatymo išlaidų, 5 proc. metinių palūkanų nuo 2011-09-13, skaičiuojant nuo 159,50 Lt sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, lygiomis dalimis 878,50 Lt ekspertizės atlikimo išlaidų ir 70 Lt žyminio mokesčio ieškovo naudai, taip pat priteisė iš atsakovų po 13,70 Lt iš kiekvieno išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

8Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad byloje nėra įrodymų apie neteisėtą elektros energijos vartojimą. Tokią aplinkybės nepatvirtina Lietuvos teismo ekspertizės centro 2011-01-28 ekspertizės akto Nr.11-80 (11) išvada, kuria nebuvo nustatytas elektros skaitiklio mechanizmui padarytas poveikis. Eksperto prielaida, kad priverstinai persukant būgnus matomi pėdsakai gali ir neužsifiksuoti, yra tikimybinio pobūdžio ir neįrodo neteisėto elektros energijos vartojimo fakto bei kad elektros energiją neteisėtai vartojo būtent atsakovai, o atsakovų bute naudotos elektros energijos suvartojimo kiekiai buvę panašūs: 2009 m. per mėnesį suvartota vidutiniškai 111 kW, 2008 m.- 113 kW, o 2007- 86 kW. Duomenų apie tai, kad elektros energijos vartojimas ginčo laikotarpiu, t.y. nuo 2007-02-13 iki 2008-02-13, žymiai sumažėjo nėra. Todėl ieškinio dalį dėl 2230,47 Lt už be apskaitos sunaudota elektros energiją teismas atmetė.

9Spręsdamas dėl ieškovo reikalavimo priteisti 159,50 Lt elektros energijos skaitiklio keitimo ir funkcionalumo atstatymo išlaidų bei 878,50 Lt už ekspertizės atlikimą, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į Lietuvos teismo ekspertizės centro 2009-01-22 ekspertizės aktą, kuriuo konstatuotas elektros energijos skaitiklio Nr. 105668 gaubto visų trijų plombų pažeidimas. Skaitiklis su falsifikuotomis gaubto plombomis negalėjo būti naudojamas tolimesniam šalių tarpusavio atsiskaitymui, todėl buvo pakeistas. Nepaisant atsakovų neigimo atlikus neteisėtus veiksmus, pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 62 p. už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai. Be to, pagal elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, elektros energijos tiekimo įmonė įsipareigojo tiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigojo už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Todėl atsakovų kaltė dėl padarytos žalos yra preziumuojama, nes pastarieji nesielgė rūpestingai ir apdairiai, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Būtent atsakovai turėjo prievolę užtikrinti elektros apskaitos prietaiso bei plombų saugumą, kurią privalėjo atlikti tinkamai, pranešti apie skaitiklio pažeidimus tiekėjui.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Ieškovas AB LESTO 2012-06-12 apeliaciniu skundu (b.l. 88-89) prašo pakeisti Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2012-05-22 sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovo reikalavimas dėl 2230,47 Lt žalos, taip pat pakeisti sprendimo dalį dėl 5 proc. palūkanų nepriteisimo nuo priteistos 878,50 Lt sumos ir ieškinį tenkinti pilnai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas reikalavimą dėl žalos, padarytos neteisėtu elektros energijos naudojimu priteisimo, pažeidė materialines teisės normas, reglamentuojančias atsakomybės už neteisėtą elektros energijos naudojimą taikymą ir procesines teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimo pareigos paskirstymą tarp šalių civiliniame procese, taip pat nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos. Lietuvos teismo ekspertizės centre atliktas tyrimas patvirtino, kad ant skaitiklio gaubto esančios švininės plombos yra suklastotos, o plastikinis užraktas po uždėjimo buvo pažeistas ir panaudotas pakartotinai. Byloje surinkti įrodymai pakankami padaryti pagrįstą išvadą, kad atsakovų bute buvo neteisėtai naudojama elektros energiją, dėl ko ieškovui padaryta žalos. Kai nustatomas toks pažeidimas, neteisėtas elektros energijos vartojimas yra preziumuojamas. Neteisėtų energijos vartojimu laikomas ne vien skaitiklio rodmenų persukimas, bet ir kiti Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 6 p. bei 64 p. nurodyti veiksmai, įskaitytinai ir plombų pažeidimas bei jų falsifikavimas. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2000-12-04 nutartis c. b. Nr. 3K-3-1296/2000, 2005-04-06 nutartis c. b. Nr. 3K-3-241/2005, 2011-09-26 nutartis c. b. Nr. 3K-3-356/2011, 2012-04-20 nutartis c. b. Nr. 3K-3-92/2012). Tokiose bylose didesnė įrodymų pateikimo našta tenka atsakovui (vartotojui), kuris privalo pateikti tokius įrodymus, kurių pakaktų persverti ieškovo pateiktus įrodymus ir paneigti kaltės prezumpcijai. Plombų klastojimas nėra savitikslis veiksmas. Tuo siekiama nuslėpti (užmaskuoti) neteisėtą intervenciją į skaitiklio skaičiavimo mechanizmą, o tai daroma norint įtakoti skaitiklio parodymus. Įtakojant skaitiklio parodymus, tiekėjui pateikiama netiksli informacija bei tuo pačiu neapmokamas visas sunaudotos elektros energijos kiekis, o tai gali būti naudinga tik elektros energijos vartotojui. Esant suklastotoms skaitiklio plomboms, ką patvirtino ekspertas, mažai tikėtina, jog tai buvo padaryta neturint tikslo keisti skaitiklio parodymų.

132. Teismas, priteisdamas 878,50 Lt skaitiklio ekspertizės atlikimo išlaidų, netinkamai jas traktavo kaip bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas šių išlaidų turėjo dar iki kreipiantis į teismą, jos tapo materialiųjų reikalavimų sudėtine dalimi ir buvo apmokėtos žyminiu mokesčiu. Todėl ir nuo šios sumos atsakovams skaičiuotinos procesinės palūkanos.

14Atsakovai A. Z. ir J. Z. 2012-06-15 atsiliepimu (b.l. 93) prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog atsakovų buto elektros energijos suvartojimo kiekiai po elektros skaitiklio pakeitimo 2008 m. vasario mėnesį panašus, 2009 m. per mėnesį suvartota vidutiniškai 11 l kwh, 2008 m. – 113 kwh. Nuo 2007-02-13 iki 2008-02-13 suvartota ir apmokėta už 1161 kwh. Po elektros skaitiklio pakeitimo nuo 2008-02-13 iki 2009-02-13 suvartota ir apmokėta už 1267 kwh. Tai įrodo, kad laikotarpyje nuo 2007-02-13 iki 2008-02-13 atsakovai sumokėjo už visą faktiškai suvartotą elektros energiją ir nėra jokio pagrindo mokėti už 6759 kwh papildomai. Tokio kiekio elektros energijos atsakovams užtektų šešeriems metams. Ieškovas elgiasi nesąžiningai, piktnaudžiaudamas savo procesinėmis teisėmis ir siekia neteisėtai pasipelnyti atsakovų sąskaita. Atsakovai, siekdami baigti ginčą, jau įvykdė Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2012-05-22 sprendimą, sumokėjo priteistas sumas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas tenkintinas.

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas elektros energijos vartotojų civilinės atsakomybės klausimas. Pirmosios instancijos teismas pripažino ieškinį tenkintinu iš dalies, nurodydamas, jog atsakovams pagal CK 6.383 str. 1 d. tenka tik atsakomybė už elektros energijos apskaitos prietaiso (skaitiklio) tinkamos būklės neišsaugojimą ir jo netvarkingumą. Teismas nurodė, kad atsakovų kaltė dėl apeliantui padarytos žalos nesielgiant rūpestingai ir apdairiai, kiek tokioje situacijoje tai buvo būtina, preziumuojama, o savo kaltės jie nepaneigė, todėl turi kompensuoti apeliantui skaitiklio pakeitimo ir su jo ekspertize susijusias išlaidas. Tačiau sąlygų atsakovų civilinei atsakomybei taikyti dėl neteisėto elektros energijos vartojimo teismas nenustatė, vadovaudamasis tokių įrodymų nebuvimu. Apeliantas (ieškovas) su teismo išvadomis šioje ginčo dalyje nesutinka, taigi apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl konkrečių skundo argumentų (CPK 320 str. 1 d.).

18Kaip matyti iš byloje esančio 2011-01-28 ekspertizės akto (b.l. 13-20), elektros energijos skaitiklio, sumontuoto atsakovams nuosavybės teise iki 2010-11-12 priklausiusiame bute ( - ) (b.l. 7-8), abi plombos, kuriomis buvo užplombuotas šio elektros skaitiklio gaubtas, ir lyginamosios plombos buvo užspaustos ne tais pačiais į plombavimo reples įstatytais puansonais, t.y. abi šios elektros skaitiklio gaubto plombos yra suklastotos. Taip pat buvo pažeistas ir plastikinis užraktas, kuriuo buvo užplombuotas (užrakintas) skaitiklio gaubtas, po uždėjimo: užrakto ritė jėga ištraukta iš užrakto korpuso ir įstatyta pakartotinai. Skaitiklio gaubto užrakte ekspertas nustatė valo įvėrimo angos deformaciją, jo korpuse rado pašalinių medžiagų dalelių, o jį išardęs, rado ir kitų mechaninių pažeidimų (įspaudimų, išgremžimų). Ir nors akivaizdžių požymių, kad tirti pateiktam elektros skaitikliui ar jo sudedamosioms dalims buvo daromas pašalinis poveikis (poveikis skaičiavimo mechanizmui, skaitiklio rodmenų perstatymas ar kurių nors konstrukcinių pakeitimų padarymas), ekspertas nenustatė, šiame akte, remdamasis savo ilgalaike tokių skaitiklių tyrimo praktika (ekspertinio darbo stažas – 16 metų) pažymėjo, kad tokio tipo elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmo ypatumai leidžia priverstinio būgno persukimo matomiems pėdsakams jame ir neužsifiksuoti. Akivaizdžių duomenų apie poveikį skaičiavimo mechanizmui nebuvimą pirmosios instancijos teismas laikė atsakovų atsakomybę eliminuojančia aplinkybe, o į eksperto išdėstytą nuomonę, kad pėdsakai gali ir neužsifiksuoti, neatsižvelgė tik dėl šios nuomonės tikėtinumo. Tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokiu ekspertizės akto, kaip įrodinėjimo priemonės, turinio įvertinimu negali sutikti. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje ir yra grindžiamas tikėtinumo taisykle, kurios esmė tokia, kad teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tiems įrodymams, kurie suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. Vertinant įrodymus, ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčų dalyku, egzistavo ar neegzistavo, tikimybių pusiausvyros principą taikyti būtina. Jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo, teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais arba priešingai, nenustatytais. Taigi aplinkybė, kad ši eksperto nuomonė nėra kategoriška, ar kad nebuvo nustatytas neabejotinas poveikis skaitiklio mechanizmui, pati savaime dar neleidžia spręsti, kad tokio poveikio ir nebuvo.

19Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į teismo pozicijos prieštaringumą. Viena vertus, spręsdamas, kad atsakovai, kaip buto bendraturčiai ir elektros energijos vartotojai, yra atsakingi už jų žinioje esančiam apskaitos prietaisui padarytus pažeidimus (plombų falsifikavimą ir skaitiklio gaubto užrakto pažeidimą), kad teisės aktais įtvirtintos kaltės prezumpcijos jie nenuginčijo bei priteisdamas dalį žalos apeliantui, kita vertus, nesant tiesioginių įrodymų apie poveikį šio skaitiklio skaičiavimo mechanizmui, teismas padarė išvadą, kad atsakovai ar jų duktė, tretysis asmuo M. M., neteisėtai elektros energijos nevartojo.

20Pasisakant dėl apeliacinio skundo argumentų ir dėl įrodymų pakankamumo atsakovų sutartinei atsakomybei taikyti, pirmiausia atsižvelgtina į buvusį nustatytą teisinį reglamentavimą. Pagal 2005-10-07 Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 6 p. pateikiamą neteisėto elektros energijos vartojimo apibrėžimą, neteisėtu vartojimu pripažįstami įrodyti atvejai ne tik tuomet, kai naudotos mechaninės priemonės skaitiklio diskui stabdyti, bet ir tada (alternatyva), kai yra suklastotos elektros energijos apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elementų gamyklinės, metrologinės patikros ir (arba) operatoriaus uždėtos plombos, jeigu tai įtakojo tinkamo suvartotos elektros energijos kiekio užfiksavimą. Taisyklių 64 p. taip pat nurodoma, jog elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų gadinimas, falsifikavimas, plombų pažeidimas ar be operatoriaus sutikimo išardymas, savavališkas elektros apskaitos schemos keitimas, siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio rodmenis, kitoks elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų paveikimas yra šių taisyklių nuostatų pažeidimas, už kurį asmeniui nustatyta atsakomybė pagal įstatymą. Kadangi energijos vartotojų kaltė, nustačius bet kuriuos tokius pažeidimus, įskaitytinai ir plombų suklastojimą, yra preziumuojama (iš anksto numanoma), atsakovams teko pareiga įrodyti, jog abiejų plombų bei užrakto sugadinimas gali būti pateisinami kito tikslo turėjimu, nei siekiu sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio rodmenis, neatsiskaitant pagal skaitiklyje realiai užfiksuotus dydžius. Pažymėtina, kad plombavimo paskirtis būtent ir yra fizinių kliūčių patekti į apskaitos prietaiso vidų ir kuriuo nors neleistinu būdu įtakoti jo rodmenis, sudarymas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovai jiems nustatytos tokioje situacijoje didesnės įrodinėjimo pareigos neįgyvendino ir savo kaltės prezumpcijos nenuginčijo, ką, iš esmės, pripažino ir pirmosios instancijos teismas. Vien atsakovo teiginių teismo posėdyje, kad, jo nuomone, plombų suklastojimu buvo suinteresuotas pats apeliantas, siekdamas pasipelnyti, arba jo darbuotojai, tikėdamiesi premijavimo (b.l. 77, 78), jokiais kitais objektyviais duomenimis jų nepagrindus, nepakanka preziumuojamai kaltei paneigti (CPK 12 str., 13 str.). Tam nepakanka ir apelianto atstovo pripažinimo teismo posėdyje, kad energijos suvartojimo ženklesnio mažėjimo po skaitiklio pakeitimo nebuvo užfiksuota (b.l. 54). Šiuo atveju atsakovams teko pareiga pateikti palyginimui apmokėjimo už elektros energiją dokumentus (rašytinius įrodymus), be to, ir gerokai už ilgesnį laikotarpį, įskaitytinai buvusį iki 2008-02-13 patikros (b.l. 9-10), jeigu jau remiamasi tokia faktine aplinkybe bei ja mėginama ja nuneigti kaltės prezumpciją.

21Pirmosios instancijos teismas nevisiškai tinkamai įvertino bylos įrodymų visumą bei skaitiklio pažeidimo pobūdį – tokius veiksmus (perplombavimą) galimą atlikti tik aktyviais, tyčiniais veiksmais. Todėl apeliacinės instancijos teismas, kartu priimdamas domėn ir eksperto pastabas akte, jog skaičiavimo mechanizmo įtakojimas objektyviai yra galimas ir nepaliekant jokių pėdsakų (b.l. 15), konstatuoja, kad elektros energija buvo vartojama neteisėtai - tinkamai vartojimo neapskaitant, ir už ją apeliantui nesumokama. Jeigu atlikdamas ekspertizę ekspertas nustato reikšmingų aplinkybių, dėl kurių jam klausimų nepateikta, jis turi teisę duoti savo išvadą ir dėl šių aplinkybių (CPK 216 str. 2 d.), taigi įstatyminių kliūčių remtis eksperto nuomone ar prielaidų šia nuomone (arba eksperto kompetencija) abejoti nagrinėjamojoje byloje nenustatyta. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai susiaurino atsakovų atsakomybės apimtį, apsiribodamas tik skaitiklio pakeitimo (jo funkcionalumo atstatymo) ir pažeidimo nustatymo, įtarus neapskaitinės energijos vartojimą (b.,l. 9,11,12), t.y. ekspertizės išlaidų apeliantui kompensavimu (b.l. 21, 25). Pažymėtina ir tai, kad nustatytu atsiskaitymo už elektros energiją teisiniu reguliavimu siekiama išvengti neteisėtu ir nesąžiningu elektros energijos vartojimu daromos žalos bei nepažeisti sąžiningų vartotojų teisių ir teisėtų interesų. Rūpestingas, atidus ir sąžiningas vartotojas negali atsidurti blogesnėje padėtyje, mokėdamas didesnę kainą už gaunamą elektros energiją, nei tas, kuris elgiasi neatidžiai, nerūpestingai, neapdairiai, nesąžiningai, arba kuris piktnaudžiauja savo teisėmis.

22Sutiktina ir su tokiais apeliacinio skundo argumentais, kad bylą nagrinėjęs teismas nevisiškai pagrįstai apelianto turėtas dar iki prasidedant šios bylos procesui ekspertizės išlaidas priskyrė bylinėjimosi išlaidų kategorijai ir nuo jų nepriteisė procesinių palūkanų. Ši 878,50 Lt suma taip pat yra apelianto nuostoliai pagal CK 6.249 str. 4 d. 2 p., už ją buvo sumokėtas žyminis mokestis kaip už vieną iš ieškinio sumos elementų. Taigi ir šios piniginės prievolės neįvykdymo atveju skaičiuotinos įstatyminės palūkanos (CK 6.210 str. 1 d.).

23Apibendrinant tai, kas pasakyta, skundžiamas teismo sprendimas pakeistinas - apelianto (ieškovo) ieškinys tenkintinas pilnai (CPK 329 str. 1 d., 330 str.), priteisiant Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, kuriomis yra įtvirtinti tam tikri objektyvūs kriterijai elektros energijos tiekėjo negautoms pajamoms (nuostoliams) apskaičiuoti, pagrindu paskaičiuotus nuostolius, iš viso 3268,47 Lt (b.l. 10, 22-24), taip pat 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo visos sumos, skaičiuojamas nuo ieškinio priėmimo iki sprendimo visiško įvykdymo.

24Keičiant teismo sprendimą, atitinkamai pakeistinas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymas – apelianto naudai lygiomis dalimis iš atsakovų priteistinos jo turėtos žyminio mokesčio išlaidos, t.y. 98 Lt už pateiktą ieškinį pirmosios instancijos teisme (b.l. 4) ir 71 Lt už apeliacinį skundą (b.l. 90) – iš viso po 84,50 Lt iš kiekvieno atsakovo (CPK 93 str. 5 d.).

25Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą, jos nepriteisiamos, o pirmosios instancijos teisme tokių išlaidų buvo 27,41 Lt. Valstybės naudai šios išlaidos iš atsakovų priteistos tinkamai.

26Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

27Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. gegužės 22 d. sprendimą pakeisti.

28Ieškinį patenkinti.

29Priteisti solidariai iš A. Z. ir J. Z. 3268 (tris tūkstančius du šimtus šešiasdešimt aštuonis) litus 47 centus žalai atlyginti ir 5 procentų metines palūkanas nuo 2011 m. rugsėjo 13 d. iki sprendimo šioje dalyje visiško įvykdymo AB LESTO naudai.

30Priteisti iš A. Z. ir J. Z. po 84 (aštuoniasdešimt keturis) litus 50 centų iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose AB LESTO naudai.

31Priteisti iš A. Z. ir J. Z. po 13 (trylika) litų 70 centų iš kiekvieno pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB LESTO apeliacinį skundą... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas AB LESTO 2011-09-12 su ieškiniu (b.l. 2-3) kreipėsi į Vilniaus m.... 5. Atsakovai A. Z. ir J. Z. atsiliepimu (b.l. 36-39) su ieškiniu nesutiko ir... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas 2012-05-22 sprendimu (b.l. 79-85)... 8. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad byloje nėra įrodymų apie... 9. Spręsdamas dėl ieškovo reikalavimo priteisti 159,50 Lt elektros energijos... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Ieškovas AB LESTO 2012-06-12 apeliaciniu skundu (b.l. 88-89) prašo pakeisti... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas reikalavimą dėl žalos,... 13. 2. Teismas, priteisdamas 878,50 Lt skaitiklio ekspertizės atlikimo išlaidų,... 14. Atsakovai A. Z. ir J. Z. 2012-06-15 atsiliepimu (b.l. 93) prašo apeliacinį... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas elektros energijos vartotojų civilinės... 18. Kaip matyti iš byloje esančio 2011-01-28 ekspertizės akto (b.l. 13-20),... 19. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į teismo pozicijos prieštaringumą.... 20. Pasisakant dėl apeliacinio skundo argumentų ir dėl įrodymų pakankamumo... 21. Pirmosios instancijos teismas nevisiškai tinkamai įvertino bylos įrodymų... 22. Sutiktina ir su tokiais apeliacinio skundo argumentais, kad bylą nagrinėjęs... 23. Apibendrinant tai, kas pasakyta, skundžiamas teismo sprendimas pakeistinas -... 24. Keičiant teismo sprendimą, atitinkamai pakeistinas ir bylinėjimosi išlaidų... 25. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 26. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 3 p.,... 27. Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. gegužės 22 d. sprendimą... 28. Ieškinį patenkinti.... 29. Priteisti solidariai iš A. Z. ir J. Z. 3268 (tris tūkstančius du šimtus... 30. Priteisti iš A. Z. ir J. Z. po 84 (aštuoniasdešimt keturis) litus 50 centų... 31. Priteisti iš A. Z. ir J. Z. po 13 (trylika) litų 70 centų iš kiekvieno...