Byla 2-659-675/2011
Dėl praleisto įstatymu nustatyto termino atnaujinimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė, sekretoriaujant Jolantai Maleronkienei, dalyvaujant pareiškėjo G. B. atstovui advokatui Valdui Kersnauskui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjus pareiškėjo G. B. pareiškimą, suinteresuoti asmenys K. B., VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų skyrius, dėl praleisto įstatymu nustatyto termino atnaujinimo,

Nustatė

3Pareiškėjas G. B. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą įregistruoti Valstybės įmonės Registrų centre butą su rūsiu, esantį ( - ), Ukmergės m.

4Pareiškėjas nurodė, kad, 2000 m. liepos 12 d. iš K. B. nusipirko butą su rūsiu, esantį ( - ), Ukmergės m. Per nustatytą 3 mėnesių terminą minėtos buto su rūsiu pirkimo-pardavimo sutarties neįregistravo VĮ „Registrų centras“. Terminą praleido dėl svarbių priežasčių, nes dėl didelio užimtumo darbe, jis yra įmonės savininkas, darbo reikalais dažnai važinėjo į komandiruotes užsienio valstybėse. Be to, buvo pametęs pirkimo-pardavimo sutartį ir neteisingai suprato per kokį laikotarpį, kokiu būdu ir kaip turi įregistruoti sutartį. 2011 m. sausio 7 d. notarė R. Slapšienė pareiškėjui išdavė buto su rūsiu pirkimo-pardavimo sutarties dublikatą. Nuo buto su rūsiu pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo 2000 m. liepos 12 d. pareiškėjas rūpinasi butu, jį eksploatuoja, prižiūri, tvarko, moka visus mokesčius. Tik įsigijęs butą, atliko butų Nr. 5 ir Nr. 7 rekonstrukciją, už kurią jis ir sumokėjo. Už namo, kuriame yra pareiškėjo butas, stogo renovaciją pagal jo butui priklausančią ploto proporciją mokesčius mokėjo pareiškėjas.

5Pareiškėjo atstovas advokatas Valdas Kersnauskas teisme pareiškimą palaikė ir prašė jį patenkinti.

6Suinteresuotas asmuo K. B. teismo posėdyje nedalyvavo. Apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai (b. l. 36). Iš suinteresuoto asmens K. B. gautas prašymas civilinę bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b. l. 38).

7Suinteresuoto asmens VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų skyriaus atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai (b. l. 37). Suinteresuotas asmuo pateikė teismui prašymą bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant (b. l. 39).

8Pareiškimas tenkintinas.

9Byloje nustatyta, kad pagal 2000 m. liepos 12 d. buto su rūsiu pirkimo-pardavimo sutartį, patvirtintą Ukmergės notarų biuro notarės R. Slapšienės, reg. Nr. 6045-6, pareiškėjas iš pardavėjo K. B. nupirko butą su rūsiu, unikalus ( - ), 37,43 kv. m. bendro ploto, esantį ( - ), Ukmergės m. (b. l. 5). Kadangi sutartimi buvo parduotas nekilnojamasis turtas, t. y. butas su rūsiu, šis sandoris įstatymo nustatyta tvarka ir terminais turėjo būti įregistruotas atitinkamoje turto registro įmonėje, tačiau įregistravimo terminą pareiškėjas praleido dėl svarbių priežasčių, nes, būdamas įmonės savininku, daug laiko praleisdavo užsienyje komandiruotėse. Be to, buto su rūsiu pirkimo-pardavimo sutartis buvo pasimetusi ir pareiškėjas neteisingai suprato per kokį laikotarpį, kokiu būdu ir kaip turi įregistruoti sutartį, todėl pareiškėjui 2011 m. sausio 7 d. buvo išduotas pirkimo-pardavimo sutarties dublikatas (b. l. 5). Nuo pat buto su rūsiu įsigijimo pareiškėjas valdė ir naudojosi šiuo turtu. 2000 m. rugpjūčio 10 d. pareiškėjas su UAB „Remonto ir statybos projektas“ sudarė projektavimo darbų sutartį, pagal kurią pareiškėjas užsakė butų, esančių Kareivinių g. 8a rekonstrukciją (b. l. 11-15). Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kad jis butą eksploatuoja, prižiūri, tvarko, moka visus mokesčius patvirtina ir daugiabučio namo savininkų bendrijos „Bijūnas“ išduota pažyma (b. l. 16).

10Esant tokioms aplinkybėms, teismas pripažįsta, kad terminas įregistruoti nupirktą nekilnojamąjį turtą, t. y. teisinę reikšmę turinčiam veiksmui atlikti ne teisme, buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl šis terminas yra atnaujintinas (LR CPK 577 str.).

11Kadangi buto su rūsiu pirkimo - pardavimo sandoris buvo sudarytas, iki įsigaliojant naujajam LR CK, t. y. iki 2001 m. liepos 1 d., todėl vadovaujantis LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 43 str., pareiškimas yra tenkintinas LR CK, galiojusio iki 2001 m. liepos 1 d., 255 str. pagrindu.

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. 11,98 Lt (b. l. 18), priteistinos iš pareiškėjo valstybei LR CPK 79 str., 88 str., 96 str. 1 d. pagrindu.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 576 str., 577 str., 578 str., 290 str., 291 str. teismas,

Nutarė

14Pareiškimą patenkinti.

15Atnaujinti pareiškėjui G. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Ukmergės m., dėl svarbių priežasčių praleistą terminą įregistruoti Valstybės įmonės Registrų centre butą su rūsiu, unikalus ( - ), esantį ( - ), Ukmergės m., įgytą pagal 2000 m. liepos 12 d. buto su rūsiu pirkimo – pardavimo sutartį, patvirtintą Ukmergės rajono notarų biuro notarės Ritos Slapšienės, registro numeris 6045-6.

16Priteisti iš pareiškėjo G. B. 11,98 Lt (vienuolika litų 98 centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai.

17Informuoti pareiškėją, kad procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai