Byla 2-1987/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarties dalies paskirti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Oslit“ bankroto administratorių (civilinės bylos Nr. B2-6322-392/2010)

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyto Miliaus, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „IREC LT“ bei trečiojo asmens J. K. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarties dalies paskirti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Oslit“ bankroto administratorių (civilinės bylos Nr. B2-6322-392/2010).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

4Ieškovas UAB „IREC LT“ 2010 m. birželio 1 d. ieškinio pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Oslit“ ir jo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Paltaja“. Ieškinio pareiškime nurodyta, kad ieškovas perėmė reikalavimo teisę į UAB „Oslit“ 40 818,71 Lt įsiskolinimą pagal 2007 m. gegužės 25 d. statybos rangos sutartį. Ieškovas nurodė atsakovui, jog laiku neįvykdžius įsipareigojimų kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šis skolos nepadengė. Vėliau ieškovas atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Audata“.

5Trečiasis asmuo J. K. pareikštu prašymu prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Oslit“ ir jo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Audata“. Prašyme nurodyta, kad trečiasis asmuo dirbo UAB „Oslit“ pardavimo ir rinkodaros vadovu. Su juo 2008 m. rugsėjo 12 d. buvo nutraukta darbo sutartis, tačiau atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų sumokėti su darbo santykiais susijusių išmokų.

6Trečiasis asmuo notarė D. M. pareikštu prašymu prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Oslit“ ir jo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Vermosa“. Prašyme nurodyta, kad atsakovas liko skolingas už suteiktas paslaugas.

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB ,,Oslit“ ir jos bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Vermosa“. Teismas nurodė, kad pagal UAB ,,Oslit“ 2010 m. liepos 27 d. balanso duomenis, jos per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 3 178 886 Lt, o turto įmonė turi už 308 968 Lt sumą. Pateiktas kreditorių sąrašas patvirtina, kad 2 467 112,15 Lt dydžio įsiskolinimai kreditoriams yra pradelsti. Teismas manė, kad UAB ,,Oslit“ neturi ir neturės lėšų visiems įsiskolinimams likviduoti, pradelsti įsipareigojimai viršija visą į jos balansą įrašyto turto vertę beveik 8 kartus, todėl įmonė atitinka nemokumo kriterijus. Teismas pažymėjo, kad nenustatyta ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje išdėstytų aplinkybių, dėl kurių siūlomos bankroto administratorių kandidatūros būtų pripažintos netinkamomis. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pranešė, jog abiejų siūlomų administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ reikalavimus. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacijos matyti, kad UAB „Audata“ vykdo 16 ir yra užbaigusi 34 bankroto procedūras, UAB „Vermosa“ vykdo 1 ir yra baigusi 10 bankroto procedūrų. Abu administratoriai turi po tris darbuotojus. Teismo nuomone, siekiant tolygiau paskirstyti darbo krūvį tarp administratorių, UAB „Oslit“ bankroto administratoriumi skirtina mažesnį užimtumą turinti UAB „Vermosa“.

8Trečiasis asmuo J. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Vermosa“, ir perduoti šį klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

91.

10Teismas neatsižvelgė į didžiųjų kreditorių teikiamą kandidatūrą, į tai, jog atsakovo bankroto administratoriumi paskyrus UAB „Vermosa“ bus tinkamai atstovaujami tik ypatingai mažo kreditoriaus D. M., kurio reikalavimas tesiekia 21 Lt, interesai, o visiškai nebus užtikrintas tinkamas didžiųjų kreditorių interesų atstovavimas. Tiek trečiasis asmuo, tiek ieškovas UAB „IREC LT“ atsakovo bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Audata“.

112.

12Trečiojo asmens žiniomis, D. M. yra atsisakiusi savo kreditorinio reikalavimo UAB „Oslit“ bankroto byloje, nes su ja visiškai atsiskaityta, todėl ji negali būti laikoma UAB „Oslit“ kreditoriumi, taip pat neturi teisės siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūros.

133.

14UAB „Audata“ turi daugiau patirties teikiant bankroto administravimo paslaugas. Ji turės pakankamai laiko ir pajėgumų teikti bankroto administravimo paslaugas.

15Ieškovas UAB „IREC LT“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarties dalį, kuria UAB „Oslit“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Vermosa“, ir perduoti bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą spręsti iš naujo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

161.

17D. M. kreditorinis reikalavimas tesiekia 21 Lt, o kitų kreditorių J. K. ir UAB „IREC LT“ - atitinkamai 16 800 Lt bei 40 818,71 Lt. Pagrindiniai UAB „Oslit“ kreditoriai bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Audata“. Teismas pažeidė kreditorių interesų pusiausvyros užtikrinimo principą, nes trečiojo asmens skolinis įsipareigojimas minimalus. Ieškovo žiniomis, UAB „Oslit“ patenkino D. M. kreditorinį reikalavimą.

182.

19Paskirdamas atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Vermosa“ teismas sudarė priešpriešą tarp įmonės kreditorių. Teismui neatsižvelgus į įmonės kreditorių interesus gali būti pažeistas siekis, jog bankroto administratorius ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo. Nesuprantama teismo pozicija neskirti bankroto administratoriumi didesnę patirtį turinčio bankroto administratoriaus, kurio kandidatūrai pritaria pagrindiniai kreditoriai. Teismas bankroto administratoriaus paskyrimą motyvavo tik darbo krūvio paskirstymu, todėl realių ir teisėtų pagrindų skirti D. M. pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą nebuvo. D. M. negali būti laikoma atsakovo kreditoriumi, nes jos reikalavimas jau yra patenkintas, todėl ji neturi ir teisės siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūros.

203.

21UAB „Audata“ turi daugiau patirties įmonių bankroto administravimo paslaugų teikimo procese, todėl turės daugiau galimybių tinkamai teikti bankroto administravimo paslaugas bei galės užtikrinti kuo operatyvesnį ir sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, išvengti konfliktų su bankrutuojančios įmonės kreditoriais bei savininkais dėl tinkamo interesų atstovavimo.

22Atskirieji skundai atmestini.

23Šioje apeliacijoje tikrinama, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria UAB „Oslit“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Vermosa“, laikytina pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas pagal apeliantų atskirųjų skundų faktinius ir teisinius argumentus, taip pat patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Kadangi šiuo atveju apeliantų atskirieji skundai iš esmės yra grindžiami tomis pačiomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija dėl jų pasisako bendrai, atskirai neišskirdama kiekvieno iš pateiktų skundų.

24ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Įstatymas teismui suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl jo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Pirmosios instancijos teismas UAB „Oslit“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Vermosa“ (b. l. 98-99). Apeliantai J. K. ir UAB „IREC LT“ ginčija teismo paskirtą bankroto administratoriaus kandidatūrą. Jie pirmosios instancijos teisme UAB „Oslit“ bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Audata“.

25Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų matyti, kad UAB „Vermosa“ 2002 m. balandžio 15 d. išduotas leidimas teikti administravimo paslaugas. 2010 m. gruodžio 15 d. duomenimis ji vykdo 5 įmonių bankroto administravimo procedūras, o yra baigusi 10 bankroto administravimo procedūrų. UAB „Vermosa“ dirba trys fiziniai bankroto administratoriai: A. Z. vykdo 10 bankroto administravimo procedūrų (iš jų 5 - kaip įgaliotas UAB „Vermosa“ asmuo), jis dar nėra baigęs bankroto administravimo procedūrų; D Kaminickienė vykdo 5 bankroto administravimo procedūras, o yra baigusi 36 bankroto administravimo procedūras; J Mikalainis šiuo metu nevykdo bankroto administravimo procedūrų, o yra baigęs 12 bankroto administravimo procedūrų.

26UAB „Audata“ 2002 m. rugsėjo 16 d. išduotas leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas. 2010 m. gruodžio 15 d. duomenimis, ji vykdo 18 bankroto administravimo procedūrų, o yra baigusi administruoti 35 įmones. Įmonėje dirba keturi fiziniai bankroto administratoriai: E. J. vykdo 20 bankroto administravimo procedūrų (iš jų 17 - kaip UAB „Audata“ įgaliotas asmuo), o yra baigęs 32 bankroto administravimo procedūras; V. B. vykdo 8 bankroto administravimo procedūras, o baigęs 22 bankroto administravimo procedūras; G. S. vykdo 7 bankroto administravimo procedūras (iš jų 1 - kaip įgaliotas UAB „Audata“ asmuo), o yra baigęs 3 bankroto administravimo procedūras; V. D. vykdo 8 įmonių bankroto administravimą, yra baigęs 8 įmonių bankroto administravimą.

27Analizuojant administratoriaus paskyrimo kriterijus turi būti atsižvelgiama ne tiek į siūlomo konkretaus juridinio bankroto administratoriaus, kiek į jame dirbančių fizinių bankroto administratorių patirtį bei užimtumą, kadangi įmonės bankroto procedūras vykdo juridinio bankroto administratoriaus paskirtas įgaliotas fizinis bankroto administratorius, kuris savo vykdomoms funkcijoms atlikti gali pasitelkti ir kitą juridinio asmens darbuotojų personalą ar kitus subjektus. Taigi vertinant nurodytus duomenis apie pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras darytina išvada, kad statistiškai paskirto bankroto administratoriaus UAB „Vermosa“ fiziniai bankroto administratoriai yra užimti mažiau negu kito siūlyto administratoriaus UAB „Audata“ (atitinkamai – UAB „Vermosa“ administratoriams tenka vidutiniškai administruoti po 3 įmones, o UAB „Audata“ administratoriams – vidutiniškai po 10,75 įmones). Paskirto bankroto administratoriaus du fiziniai bankroto administratoriai yra baigę administruoti atitinkamai 36 ir 12 bankroto administravimo procedūrų, todėl taip pat turi pakankamą bankroto procedūrų administravimo patirtį.

28Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju nenustatyta pagrindų daryti išvadą, jog teismas, vadovaudamasis jam suteikta diskrecijos teise, įstatyme numatytą prievolę paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių įgyvendino netinkamai ir (ar) pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus bei uždavinius. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą ir Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacinius duomenis, negali teigti, jog būtų objektyvus pagrindas keisti paskirtą bankroto administratorių. Teisėjų kolegijos vertinimu, iš aukščiau nurodytų duomenų galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Vermosa“ yra pranašesnis pagal užimtumo administruojant bankroto procedūras lygį, nes jo darbuotojų darbo krūvis mažesnis. Nors UAB „Audata“ dirbančių bankroto administratorių patirtis (baigtos administruoti atitinkamai 32, 22, 3, 8 įmonės) yra kiek didesnė negu paskirto bankroto administratoriaus fizinių bankroto administratorių (baigtos administruoti atitinkamai 36, 12 įmonių), tačiau ir paskirtasis bankroto administratorius turi pakankamą patirtį bankrotų bylų administravime, o šiuo atveju prioritetas teiktinas galimam bankroto procedūrų vykdymo operatyvumui. Įvertindama nurodytus bankroto administratorių juridinių asmenų sudėtyje veikiančių fizinių bankroto administratorių patirties ir užimtumo kriterijus, teisėjų kolegija nesutinka su skundų motyvais, kad šiuo atveju būtų objektyvus pagrindas keisti paskirtą bankroto administratorių. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju nėra objektyvaus pagrindo teigti, jog teismas pažeidė kreditorių interesų pusiausvyros užtikrinimo principą.

29Įstatymas bankroto administratorių įpareigoja vienodai ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus (ĮBĮ 11 str.). Bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų dydis konkrečiam kreditoriui savaime negali lemti bankroto administratoriaus paskyrimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis byloje Nr. 2-1219/2010). Apeliantų teiginiai, kad teismas, paskirdamas bankroto administratorių, neatsižvelgė į didžiųjų kreditorių teikiamą kandidatūrą, kad esą atsirado priešprieša tarp įmonės kreditorių, nesudaro pagrindo pakeisti paskirtą bankroto administratorių. Apeliantai nepateikė objektyvių duomenų, kad D. M. yra atsisakiusi savo kreditorinio reikalavimo UAB „Oslit“ bankroto byloje. Iš bylos duomenų matyti, kad ji, kreipdamasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, turėjo teisę siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą ir ši jos teisė išliko iki nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Oslit“ priėmimo momento (ĮBĮ 5 str. 1 d., 11 str. 2 d.). Be to, kaip jau pažymėta, teismo, kuriam suteikta diskrecijos teisė parinkti ir paskirti bankroto administratorių, nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros.

30Ta aplinkybė, kad teismas paskyrė ne apeliantų siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės svarstyti bei vertinti paskirto administratoriaus veiklą ir kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, jeigu atsirastų pagrįstų abejonių jo tinkamumu vykdyti pavestas funkcijas ar nešališkumu UAB „Oslit“ bankroto procese (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.). Teisėjų kolegija neturi objektyvių įrodymų, kurie leistų teigti, kad paskirto bankroto administratoriaus administruojamų įmonių skaičius, darbo krūvis ir kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista, o atskirųjų skundų argumentai nesudaro objektyvaus pagrindo keisti paskirtą bankroto administratorių. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės ,,Oslit“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Vermosa“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,... 4. Ieškovas UAB „IREC LT“ 2010 m. birželio 1 d. ieškinio pareiškimu... 5. Trečiasis asmuo J. K. pareikštu prašymu prašė iškelti bankroto bylą... 6. Trečiasis asmuo notarė D. M. pareikštu prašymu prašė iškelti bankroto... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartimi iškėlė bankroto... 8. Trečiasis asmuo J. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m.... 9. 1.... 10. Teismas neatsižvelgė į didžiųjų kreditorių teikiamą kandidatūrą, į... 11. 2.... 12. Trečiojo asmens žiniomis, D. M. yra atsisakiusi savo kreditorinio reikalavimo... 13. 3.... 14. UAB „Audata“ turi daugiau patirties teikiant bankroto administravimo... 15. Ieškovas UAB „IREC LT“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m.... 16. 1.... 17. D. M. kreditorinis reikalavimas tesiekia 21 Lt, o kitų kreditorių J. K. ir... 18. 2.... 19. Paskirdamas atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Vermosa“ teismas... 20. 3.... 21. UAB „Audata“ turi daugiau patirties įmonių bankroto administravimo... 22. Atskirieji skundai atmestini.... 23. Šioje apeliacijoje tikrinama, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalis,... 24. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 25. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų... 26. UAB „Audata“ 2002 m. rugsėjo 16 d. išduotas leidimas teikti... 27. Analizuojant administratoriaus paskyrimo kriterijus turi būti atsižvelgiama... 28. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju nenustatyta pagrindų daryti... 29. Įstatymas bankroto administratorių įpareigoja vienodai ginti visų... 30. Ta aplinkybė, kad teismas paskyrė ne apeliantų siūlytą administratorių,... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarties dalį, kuria...