Byla T--3-11

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjų Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Lietuvos darbo federacijos ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo išduoti pažymėjimą dėl suderintos susirinkimo vietos, laiko ir formos rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2010 m. rugsėjo 17 d. išdavė leidimą (pažymėjimą) dėl suderintos renginio (susirinkimo) vietos, laiko ir formos Nr. A35-451(2.3.4.2-SM3), kuriuo suderino Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos mitingo „Gana skurdinti žmones! Svarbiausia - darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimas!”, organizuojamo 2010 m. rugsėjo 29 d., 16 - 18.30 valandomis automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje prie

4V. Gerulaičio gatvės (prie „Siemens“ arenos), laiką, vietą ir formą.

5Pareiškėjai skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė:

61) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendimą

7Nr. A35-451(2.3.4.2-SM3); 2) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją išduoti pareiškėjams pažymėjimą dėl suderintos susirinkimo vietos, laiko ir formos organizuoti mitingą 2010 m. rugsėjo 29 d., 12 - 14.30 valandomis prie Vyriausybės, Gedimino pr. 11, Vilniuje.

8Pareiškėjai nurodė, kad jie 2010 m. rugsėjo 14 d. raštu kreipėsi į atsakovą, Susirinkimų įstatymo 9 straipsnyje nustatyta tvarka pranešdami apie 2010 m. rugsėjo 29 d., 12 - 14.30 valandomis vyksiantį mitingą prie Vyriausybės, Gedimino pr. 11, Vilniuje. Tačiau atsakovas neišdavė pareiškėjams Susirinkimų įstatyme numatyto pažymėjimo dėl suderintos susirinkimo vietos, laiko ir formos pagal pareiškėjų pateiktame pranešime nurodytą organizuojamo mitingo vietą ir laiką. Atsakovas nepagrįstai, nesuderinęs su mitingo organizatoriais, 2010 m. rugsėjo 17 d. išdavė leidimą organizuoti mitingą visai kitoje vietoje ir kitu laiku. Pareiškėjas nurodė, kad minėti atsakovo veiksmai yra neteisėti. Pareiškėjams šiuo atveju turi būti išduotas pažymėjimas dėl suderintos susirinkimo vietos, laiko ir formos pagal jų nurodytą organizuojamo mitingo vietą ir laiką.

9Atsakovas su pareiškėjų skundu nesutiko.

10Atsakovas nurodė, kad šiuo atveju pagrįstai buvo pareiškėjams išduotas 2010 m. rugsėjo 17 d. leidimas (pažymėjimas) dėl suderintos renginio (susirinkimo) vietos, laiko ir formos Nr. A35-451(2.3.4.2-SM3), kuriame buvo nurodytas pareiškėjų organizuojamo mitingo laikas - 2010 m. rugsėjo 29 d., 16 - 18.30 valandos, o vieta - automobilių stovėjimo aikštelė, esanti prie V. Gerulaičio gatvės (prie „Siemens“ arenos). Pareiškėjų nurodyti organizuojamo mitingo laikas ir vieta (2010 m. rugsėjo 29 d., 12 - 14.30 valandos; prie Vyriausybės, Gedimino pr. 11, Vilniuje) šiuo atveju negalėjo būti suderinti. Dėl to, jog pareiškėjų numatomas mitingo dalyvių skaičius yra per didelis tam, kad būtų vykdomas žmonių susibūrimas jų nurodytoje vietoje, ir dėl to, jog tomis pačiomis valandomis kiti asmenys organizuoja dar vieną susirinkimą, policija negalėtų užtikrinti viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo, jeigu pareiškėjų organizuojamas mitingas vyktų jų pageidaujamu laiku ir jų pageidaujamoje vietoje.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai ginčija sprendimą, t. y. leidimą (pažymėjimą), kuriame nurodyta, jog leidžiama organizuoti mitingą, tačiau ne pareiškėjų nurodytu laiku ir ne jų nurodytoje vietoje. Toks sprendimas laikytinas atsisakymu išduoti pareiškėjų prašomą pažymėjimą. Iš esmės būtent tokiu aspektu pareiškėjai nagrinėjamu atveju ir kelia ginčą. Tačiau, vadovaujantis Susirinkimų įstatymo 13 straipsniu, tokio pobūdžio ginčas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

12Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

13Byla teisminga administraciniam teismui.

14Aptariamu atveju keliamas ginčas iš esmės yra ginčas dėl atsisakymo išduoti pažymėjimą dėl suderintos susirinkimo vietos, laiko ir formos. Pagal Susirinkimų įstatymo 13 straipsnį, tokio pobūdžio ginčas turėtų būti nagrinėjamas apylinkės teisme, t. y. bendrosios kompetencijos teismui. Tačiau ši byla buvo administracinio teismo žinioje ilgiau, nei Susirinkimų įstatymo 13 straipsnyje numatytas 3 dienų tokio pobūdžio bylų išnagrinėjimo terminas. Esant tokioms aplinkybėms, aptariamos bylos perdavimas nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui nebėra tikslingas ir byla turi būti baigta nagrinėti administraciniame teisme.

15Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

16Byla teisminga administraciniam teismui.

17Bylą pagal pareiškėjų Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Lietuvos darbo federacijos ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo išduoti pažymėjimą dėl suderintos susirinkimo vietos, laiko ir formos grąžinti Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

18Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai