Byla 2S-1714-480/2012
Dėl darbo užmokesčio ir įsiskolinimo už automobilio nuomą priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo G. T. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-864-151/2012 pagal ieškovo G. T. ieškinį atsakovei UAB ,,Merula“ dėl darbo užmokesčio ir įsiskolinimo už automobilio nuomą priteisimo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 22 d. sprendimu ieškinio reikalavimus tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovės UAB „Merula“ ieškovui G. T. 3 113,20 Lt darbo užmokestį (priskaičiuotina suma 4 000 Lt), 15 962,40 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką (priskaičiuotina suma 20 909Lt), 3 900 Lt nuomos mokestį (priskaičiuotina suma 5 000 Lt), 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos už automobilio nuomą (3 900 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2008-12-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat iš atsakovės priteistos bylinėjimosi išlaidos ieškovui ir valstybei.

4Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, 2012 m. gegužės 7 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 22 d. sprendimo dalį dėl ieškovui G. T. priteisto automobilio nuomos mokesčio pakeitė ir išdėstė šią teismo sprendimo dalį nurodant, kad iš atsakovės UAB „Merula“ priteistinas 3 400 Lt automobilio nuomos mokestis (priskaičiuotina suma 4 000 Lt ) ir 6 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo. Kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą. Priteisė iš atsakovės UAB „Merula“ 687 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą valstybei.

5Atsakovė pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą išdėstyti 2011 m. lapkričio 22 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo ir 2012 m. gegužės 7 d. Kauno apygardos teismo nutarties vykdymo tvarką – ieškovui priteistas sumas leidžiant išmokėti per 9 mėnesius į mėnesį mokant po 3000 Lt, paskutinį mėnesį sumokant ir 6 proc. metinių palūkanų. Prašymą grindė sunkia įmonės finansine padėtimi, nurodė, jog įmonės balansas mažėja, tačiau turi debitorinių skolų, kurias išieškojus įmonės finansinė padėtis žymiai pagerėtų. Laikė, kad ieškovo interesai pažeisti nebus, o neišdėsčius mokėjimų, išieškojimas bus nukreiptas į autobusus, tuomet atsakovas savo prievolių nevykdys.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi atsakovės prašymą tenkino. Išdėstė iš atsakovės UAB „Merula“ 2011 m. lapkričio 22 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu ir 2012 m. gegužės 7 d. Kauno apygardos teismo nutartimi ieškovui G. T. priteistus 3113,20 Lt darbo užmokesčio (priskaičiuotina suma 4000 Lt), 15962,40 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką (priskaičiuotina suma 20909), 3400,00 Lt nuomos mokesčio (priskaičiuotina suma 4000 Lt), 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už automobilio nuomą (3400,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2008-12-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2020 Lt bylinėjimosi išlaidų už ekspertizės atlikimą ir 1500 Lt atstovavimo išlaidų - viso 25995,60 Lt ir 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už automobilio nuomą (3400,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2008-12-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo 9 mėnesių laikotarpiui kiekvieną mėnesį mokant po 3000,00 Lt (paskutinį mėnesį sumokant 1995,60 Lt ir 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už automobilio nuomą (3400,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2008-12-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo), pirmą įmoką sumokant iki 2012-06-10, likusius mokėjimus sumokant iki kiekvieno mėnesio dešimtos dienos.

8Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas prašymą rėmėsi aplinkybe, jog atsakovo pagrindinį turtą sudaro 20 autobusų, kurie yra pagrindinės įmonės darbo priemonės. Todėl areštavus autobusus, vykdymo procese parduodant autobusus būtų sutrikdyta atsakovo veikla, jis negalėtų gauti pajamų, vykdyti mokinių vežimo sutartis, dėl ko nukentėtų ir viešasis interesas, nes atsakovas negalėtų vykdyti visuomenės aptarnavimo sutarties. Nutartyje nurodė, jog ieškovas nenurodė jokių aplinkybių, jog jo turtinė padėtis reikalauja, jog teismo sprendimas būtų įvykdytas iš karto ir visa apimtimi. Teismas sprendė, kad prašomas išdėstyti terminas nėra ilgas, o mokėtina mėnesio suma yra pakankamai didelė, todėl ieškovo interesai pažeisti nebus.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas prašo pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą atmesti. Nurodo šiuos nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo argumentus:

  1. vien atsakovės turtinė padėtis negali lemti būsimo sprendimo įvykdymo išdėstymo, todėl atsakovės nurodytos turtinę padėtį apsprendžiančios aplinkybės turėjo būti vertinamos atsižvelgiant į tinkamą sprendimo įvykdymo principą, įvertinant ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Atsakovės nurodytos aplinkybės, jog ji turi kreditorinių įsipareigojimų 314 725,20 Lt sumai, neturi reikšmės, kadangi šie duomenys neatspindi atsakovės tikrosios finansinės padėties. Atsakovei, būnant rūpestingai ir apdairiai, pasirūpinus, jog skolininkai grąžintų skolas, jos finansinė padėtis pagerėtų ir nesukeltų sunkumų įvykdyti teismo sprendimą. Nepagrįsti teismo argumentai, jog netenkinus prašymo, areštavus autobusus, vykdymo procese parduodant autobusus būtų sutrikdyta atsakovės veikla, kadangi byloje duomenų, jog atsakovės autobusai bus parduoti, nėra.
  2. teismo argumentai, jog ieškovas nenurodė jokių jo sunkią turtinę padėtį patvirtinančių aplinkybių, yra nepagrįsti ir nesudarantys pagrindo prašymo tenkinti, kadangi byloje buvo nagrinėjamas ginčas iš darbo teisinių santykių, kurios nagrinėjimas užsitęsė ilgą laiką, sprendimui įsiteisėjus atsakovė geranoriškai nėra sumokėjusi jokios priteistos sumos dalies, todėl atsakovės pasyvumas leidžia pagrįstai abejoti, ar bus atsiskaityta per 9 mėnesių terminą.

11Atsakovė atsiliepimu į ieškovo skundą prašo jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nepagrįsti skundo argumentai, jog vien atsakovės turtinė padėtis nulėmė būtinybę išdėstyti teismo sprendimo vykdymą. Teismas įvertino ne tik atsakovės, bet ir ieškovo turtinę padėtį, o apeliantas skunde nurodytiems argumentams, jog sprendimo vykdymo išdėstymas pažeis jo teisėtus interesus, pagrįsti nepateikė jokių įrodymų. Apelianto argumentai, jog jis neturintis įrodinėti savo turtinės padėties, yra nepagrįsti ir prieštaraujantys kasacinio teismo praktikai.

12IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismo teisėja nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

15Lietuvos Respublikos CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, o sprendžiant tokį klausimą taip pat yra aktualūs Lietuvos Respublikos CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011, 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-594/2006). Galimybė pakeisti teismo sprendimo įvykdymo tvarką užtikrina įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumą ir vykdytinumą bei išieškotojo interesų apsaugą, jeigu skolininkas elgiasi nesąžiningai, t.y. vengia įvykdyti teismo sprendimą – neatlieka veiksmų, kuriuos jis buvo įpareigotas atlikti teismo sprendimu. Taigi ši nuostata yra tiesiogiai susijusi su teismo sprendimo privalomumo principo ir bendrųjų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų tarpusavio suderinimu, užtikrinančiu teisėtų abiejų civilinio proceso šalių interesų pusiausvyrą.

16Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas išdėstė teismo sprendimo vykdymą. Ieškovas atskiruoju skundu teigia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino į bylą pateiktus rašytinius įrodymus apie atsakovės sunkią finansinę padėtį, kas lėmė iš esmės neteisingas teismo išvadas apie atsakovės turtinę padėtį. Apeliacinės instancijos teismo teisėja nesutinka su šiais apelianto argumentais ir pažymi, kad iš byloje esančių atsakovės finansinės atskaitomybės duomenų matyti, kad UAB „Merula“ dirba nuostolingai, atsakovės nuostoliai 2012-03-31 yra 67 105 Lt (t.3, b.l.59), 2012-03-31 atsakovės skolos tiekėjams, bendrovės darbuotojams, Sodrai ir valstybinei mokesčių inspekcijai siekia 314 725,2 Lt (t.3, b.l.61-62), todėl pripažintina, kad atsakovei finansiškai sudėtinga iš karto sumokėti ieškovui priteistą 25 995,6 Lt sumą bei 6 proc. palūkanas. Atsakovės pateikta 2012 m. I-o ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita įrodo, jog jos finansinė padėtis, lyginant su 2011 rugsėjo mėn. (254 121 Lt nuostolis), gerėja (67 105 Lt nuostolis), t.y. nuostolis sumažėjo 187 016 Lt (t.3, b.l.9, 59), skolos 2012-03-31 atsakovei sudarė 411 518 Lt ir pagal pateiktą įsiskolinimų sąrašą matyti, jog didžiąją skolininkų dalį sudaro biudžetinės organizacijos - Kauno rajono savivaldybės skyriai, gimnazijos ir mokyklos (t.3, b.l.63-64)). Tokiu būdu, grąžinus skolas, pripažintina, kad atsakovės finansinė padėtis iš esmės keisis, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas nesukels atsakovui didelių finansinių sunkumų ir netrikdys įmonės veiklos. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog atsakovė geranoriškai nėra sumokėjusi jokios priteistos sumos ieškovui, kadangi byloje esantis 2012-05-21 mokėjimo nurodymas patvirtina (t.3, b.l,53), jog 2012-05-07 įsiteisėjus Kauno miesto apylinkės teismo sprendimui, atsakovė pirmiausia pervedė 2301,54 Lt įsiskolinimą valstybei, 2012-06-12 mokėjimo nurodymu 3000 Lt suma pervesta ieškovui. Apeliacinės instancijos teismo teisėjos vertinimu pripažinti, kad atsakovė, reikšdama prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo, nepagrįstai siekia pratęsti teismo sprendimo įvykdymo terminą, pagrindo nėra. Atsižvelgiant į tai, kad, išdėsčius teismo sprendimo vykdymą, atsakovė kas mėnesį ieškovui mokės po 3 000 Lt, laikytina, kad ieškovo interesai esmingai pažeisti nebus, o atsakovei toks išdėstymas leistų toliau vykdyti veiklą ir atsiskaityti su esamais kreditoriais bei vykdyti finansinius įsipareigojimus. Todėl sprendžiama, jog sprendimo vykdymo išdėstymas būtų ekonomiškesnis atsakovei, lyginant su galimomis pasekmėmis priverstinio teismo sprendimo vykdymo iškart atveju.

17Apeliacinės instancijos teismo teisėja, išnagrinėjusi atsakovės atskirąjį skundą, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, teisingai aiškino sprendimo vykdymo atidėjimo bei išdėstymo institutą, todėl naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais pagrindo nėra (LR CPK 337 straipsnio 1 punktas).

18Pripažinus atskirąjį skundą nepagrįstu, spręstinas atsakovės UAB ,,Merula“ prašymas priteisti jai bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant apelianto atskirąjį skundą. Kaip matyti, ieškovė turėjo 400 Lt išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą (t.3, b.l. 97). Ši suma neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85, nustatytų kriterijų, todėl ieškovei priteistina (CPK 98 straipsnis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Priteisti iš ieškovo G. T., asmens kodas ( - ) 400 Lt (keturis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų atsakovei UAB ,,Merula“, įmonės kodas 159914036.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė... 2. I.Ginčo esmė... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 22 d. sprendimu ieškinio... 4. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, 2012 m.... 5. Atsakovė pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą išdėstyti 2011 m.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi atsakovės... 8. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas prašymą rėmėsi aplinkybe, jog... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas prašo pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2012... 11. Atsakovė atsiliepimu į ieškovo skundą prašo jį atmesti, o nutartį... 12. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Lietuvos Respublikos CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė... 16. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas išdėstė teismo sprendimo... 17. Apeliacinės instancijos teismo teisėja, išnagrinėjusi atsakovės... 18. Pripažinus atskirąjį skundą nepagrįstu, spręstinas atsakovės UAB... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336... 20. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartį palikti... 21. Priteisti iš ieškovo G. T., asmens kodas ( - ) 400 Lt (keturis šimtus litų)...