Byla e2-403-998/2020
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo T. K

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Bučienė, sekretoriaujant Anetai Kozun, dalyvaujant ieškovo ERGO Insurance SE, veikiančio per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, atstovui advokatui Tadui Dumbliauskui, atsakovo A. S. atstovui advokatui Petrui Maceniui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ERGO Insurance SE, veikiančio per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui A. S. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo T. K..

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 806,02 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2016 m. spalio 13 d. su atsakovu sudarė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – Draudimo sutartis), kuria nuo 2016 m. spalio 16 d. iki 2017 m. spalio 15 d. buvo apdrausta transporto priemonės RENAULT MASTER, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), valdytojo civilinė atsakomybė. Draudimo sutarties 1.6 punkte numatyta, kad draudimo rizika įvertinta ir draudimo įmoka apskaičiuota atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonė per sutarties galiojimo laikotarpį nėra ir nebus naudojama asmens, kurio vairavimo stažas mažesnis kaip 10 metų. Jei įvertinta draudimo rizika padidėja dėl draudėjo ar apdraustojo veiksmų, raštiškas pranešimas draudikui turi būti pateiktas ne vėliau nei ji padidėja.

52017 m. rugsėjo 1 d. kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda (duomenys neskelbtini) km įvyko eismo įvykis, kurio metu trečiasis asmuo T. K., vairuodamas apdraustą automobilį RENAULT MASTER, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), atsitrenkė ir apgadino transporto priemonę MAN, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių policijos komisariato pažymoje nurodoma, jog transporto priemonės RENAULT MASTER, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), vairuotojas pripažintas atsakingu už eismo įvykio metu padarytą žalą. Taip pat eismo įvykio metu buvo sužalotas asmuo.

6Ieškovas nurodo, kad atlygino dėl eismo įvykio patirtą žalą, pervesdamas nukentėjusiesiems bendrą 2 425,04 Eur dydžio draudimo išmoką.

7Ieškovo teigimu, eismo įvykis įvyko, kai transporto priemonę RENAULT MASTER, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), vairavo trečiasis asmuo T. K., kuris eismo įvykio metu neturėjo 10 metų vairavimo stažo, ir padarė žalą. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 22 straipsnio 2 dalies pagrindu įgijo teisę reikalauti, kad atsakovas grąžintų nukentėjusiems asmenims išmokėtų draudimo išmokų dalį. Ieškovas nurodo, kad kreipėsi į atsakovą, prašydamas grąžinti 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos (1 212,52 Eur). Atsakovas, pripažindamas prievolę, sumokėjo 406,50 Eur. Iki šio ieškinio pateikimo atsakovas nėra sumokėjęs likusios 806,02 Eur sumos.

8Atsakovas teismui pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškovo ieškinio netenkinti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas nepateikė argumentų, kodėl šiuo atveju prašo priteisti būtent maksimalią teisės aktuose numatytą grąžintiną išmokėtos sumos dalį. Ieškovas, reikalaudamas apmokėti maksimalų pagal galiojančius teisės aktus leistiną kompensacijos dydį, netinkamai taikė ir aiškino Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 62.2 punkto nuostatas ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos šios teisės normos aiškinimo ir taikymo praktikos, pagal kurią, sprendžiant dėl konkretaus išmokėtos draudimo išmokos kompensacijos dydžio, turi būti atsižvelgiama į konkrečias įvykio aplinkybes. Atsakovas nurodo, kad jam nebuvo žinomas T. K. amžius. Pamatęs T. K. ir su juo bendraudamas, taip pat atsižvelgdamas į jo tvirtą sudėjimą, vyrišką ir brandžią išvaizdą, komunikabilumą, nesuvokė, jog trečiasis asmuo gali turėti tokį mažą vairavimo stažą. Pats T. K., klausdamas apie automobilio draudimą, nutylėjo savo tikrąjį amžių ir užtikrino, kad dėl jo daugybės valandų praleistų prie automobilių vairo kelionė bus sėkminga. Akcentuoja, kad prieš eismo įvykį neatskleista draudikui informacija apie jaunesnį vairuotojo amžių, nei buvo numatyta sutartyje, nenulėmė paties eismo įvykio ir žalos dydžio ir negalėjo būti priežastiniu ryšiu susijusi su draudiminiu įvykiu, t. y. kitos transporto priemonės apgadinimas negali būti jo (atsakovo) padaryto privalomojo draudimo taisyklių pažeidimo rezultatas. Jam (atsakovui) pranešus apie tai, kad automobilį valdys asmenys, turintys reikiamą stažą, atlygintinos žalos dydis (draudimo išmoka) nebūtų sumažėjęs, nes ieškovas visais atvejais būtų išmokėjęs tokio paties dydžio draudimo išmoką. Atsakovas nurodo, kad 2018 m. sausio 24 d. gavęs pretenziją dėl žalos atlyginimo, atsižvelgęs į išdėstytus argumentus ir teisės normų nuostatas, iš dalies sutikdamas dėl savo veiksmų kaltės, geranoriškai atlygino dalį žalos, tačiau dėl likusios sumos atlyginimo kategoriškai nesutinka, nes tai prieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams.

9Atsakovo teigimu, dėl ieškinio reikalavimo priteisti skolą yra suėjęs ieškinio senaties terminas. Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. sausio 24 d. pretenzijos pagrindu iš jo (atsakovo) buvo prašoma sumokėti 1 095,02 Eur sumą per 14 dienų, laikytina, kad 2018 m. vasario 7 d. buvo diena, kai draudikas sužinojo apie jo teisių pažeidimą jam (atsakovui) netenkinus pilnai jo pretenzijos. Pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog ieškinio senaties terminas draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, prasideda nuo jo sužinojimo arba turėjimo sužinoti apie atsisakymą tenkinti jo pretenziją dienos. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Ieškovo teigimu, ieškinio reikalavimui dėl 806,02 Eur skolos priteisimo 2019 m. vasario 7 d. suėjo senaties terminas, todėl ieškinys atmestinas.

10Trečiasis asmuo T. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

11Apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką byloje dalyvaujantys asmenys informuoti tinkamai, į teismo posėdį neatvyko trečiasis asmuo, informuotas CPK 130 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, byla nagrinėtina trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

12Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį prašė tenkinti. Rėmėsi ieškinyje nurodytais motyvais. Sutiko, kad šalių santykiams taikytinas vienerių metų senaties terminas, tačiau teigė, kad ieškinio senatis nėra praleista, atsakovas, sumokėdamas dalį pretenzijos sumos, pripažino prievolę. Pažymėjo, kad senaties terminas yra nutrauktas atsakovo mokėjimu. Nurodė, kad iš atsakovo yra prašoma priteisti 50 procentų draudimo išmokos, nes pažeidimas yra esminis, kadangi draudimo mokestis buvo įvertintas, atsižvelgus, jog transporto priemonės nevairuos 10 metų neturintis vairuotojas.

13Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas ieškinį prašė atmesti jame nurodytais motyvais. Nurodė, jog tai, kad atsakovas sumokėjo dalį žalos nereiškia, jog ieškinio senatis nutrūko. Pervesdamas dalį sumos, atsakovas nesutiko su likusiu žalos atlyginimo dydžiu. Atsakovas pervedė dalį kompensacijos todėl, jog tik iš dalies pripažino savo kaltę.

14Teismas

konstatuoja:

15bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. spalio 13 d. tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) (Draudimo sutartis), kuria apdrausta transporto priemonės RENAULT MASTER, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), valdytojų civilinė atsakomybė.

162017 m. rugsėjo 1 d. kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda (duomenys neskelbtini) km įvyko eismo įvykis, kurio metu trečiasis asmuo T. K., vairuodamas transporto priemonę RENAULT MASTER, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), atsitrenkė ir apgadino transporto priemonę MAN, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), taip pat įvykio metu buvo sužalotas žmogus. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių policijos komisariato 2017 m. spalio 31 d. duomenimis, atsakingu už eismo įvykį pripažintas transporto priemonės RENAULT MASTER, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), vairuotojas T. K..

17Ieškovas 2017 m. gruodžio 19 d., 2017 m. gruodžio 22 d. ir 2018 m. kovo 16 d. išmokėjo nukentėjusiems asmenims 2 425,04 Eur dydžio draudimo išmoką už eismo įvykyje apgadintą turtą bei dėl eismo įvykio patirtas išlaidas.

182018 m. sausio 24 d. ieškovas pretenzija dėl žalos Nr. (duomenys neskelbtini) atlyginimo regreso tvarka kreipėsi į atsakovą, prašydamas per 14 dienų grąžinti 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos – 1 095,02 Eur.

19Atsakovas 2018 m. vasario 5 d. pervedė ieškovui 289 Eur.

202018 m. balandžio 4 d. pretenzija dėl žalos Nr. (duomenys neskelbtini) atlyginimo regreso tvarka kreipėsi, prašydamas per 14 dienų grąžinti 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos – 117,50 Eur.

212018 m. balandžio 16 d. G. K. už trečiąjį asmenį T. K. pervedė ieškovui 117,50 Eur.

22Ieškovas teismui pateikė ieškinį, kuriame nurodo, kad apdrausto automobilio RENAULT MASTER, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) vairuotojas neturėjo 10 metų vairavimo stažo, tokiu būdu pažeistas draudiko (ieškovo) ir atsakovo A. S. sudarytos Draudimo sutarties 1.6. punktas – individualiai aptarta sąlyga, jog apdrausta transporto priemonė nėra ir nebus naudojama asmens, kurio vairavimo stažas mažesnis kaip 10 metų. Atsižvelgęs į visas aplinkybes bei vadovaudamasis teisiniu reguliavimu, ieškovas teigia, kad įgijo teisę reikalauti iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos grąžinimo iš atsakovo dėl sutartinių santykių pažeidimo.

23Atsakovas prašo atmesti ieškinį kaip pateiktą praleidus sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą.

24Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo tikslas yra garantuoti dėl šiuo draudimu apdraustos transporto priemonės poveikio eismo įvykio metu nukentėjusių ir patyrusių žalą trečiųjų asmenų nuostolių atlyginimą įstatyme ir sutartyje nustatytos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma, taip pat užtikrinti ir transporto priemonę naudojančių valdytojų turtinius interesus, susijusius su civiline atsakomybe, kilusia naudojant šiuo draudimu apdraustą transporto priemonę. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme įtvirtintas reglamentavimas, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo esmė ir tikslas iš principo eliminuoja draudiko regreso teisę į transporto priemonės valdytojus, dėl kurių kaltės dėl šiuo draudimu apdraustos transporto priemonės poveikio eismo įvykio metu nukentėjo bei patyrė žalos tretieji asmenys ir jų patirtus nuostolius įstatyme ir sutartyje nustatytos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma atlygino draudikas. Išimtys, kada draudikas, sumokėjęs draudimo išmoką, turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį numatytos TPVCAPDĮ 22 straipsnyje. Pagal TPVCAPDĮ 22 straipsnio 2 dalį draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį, jei draudėjas nevykdė arba netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas.

25Ieškovo reikalavimas atsakovui grąžinti 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos grindžiamas Draudimo sutarties 1.6. punkto pažeidimu. Remiantis minimu punktu, šalys sutarė, jog apdrausta transporto priemonė nėra ir nebus naudojama asmens, kurio vairavimo stažas mažesnis kaip 10 metų.

26Bylos duomenimis nustatyta, jog trečiasis asmuo eismo įvykio metu neturėjo 10 metų vairavimo stažo. Atsižvelgęs į tai, teismas daro išvadą, jog ieškovas pagrįstai laikė, kad atsakovas netinkamai vykdė Draudimo sutartyje nustatytas pareigas, todėl remdamasis Taisyklių 62.2 punktu, įgijo teisę prašyti grąžinti iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos (CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis, TPVCAPDĮ 22 straipsnio 2 dalis). Atkreiptinas dėmesys, jog ginčo byloje dėl to nėra.

27Remiantis išdėstytu, ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo regreso tvarka atsakovui kyla iš draudimo teisinių santykių, todėl ieškovo reikalavimui taikytinas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 straipsnio 7 dalyje numatytas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363-469/2015, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-382/2009). Posėdžio metu ieškovo atstovas neneigė, jog šalių santykiams taikytinas vienerių metų ieškinio senaties terminas.

28CK 1.127 straipsnio, reglamentuojančio ieškinio senaties termino pradžios momentą, 1 dalyje nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. To paties straipsnio 4 dalyje numatyta, kad iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento.

29Kasacinis teismas taip pat yra ne kartą išaiškinęs, kad draudikui įvykdžius prievolę atlyginti nukentėjusiesiems nuostolius, patirtus dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdraustos transporto priemonės poveikio eismo įvykio metu, deliktinės civilinės atsakomybės teisiniai santykiai pasibaigia prievolės įvykdymu (CK 6.123 straipsnio 1 dalis), išskyrus tuos atvejus, kai draudimo išmoka iki galo nepadengiami nukentėjusiųjų nuostoliai. Jei draudiko išmoka visiškai atlygina nukentėjusiojo nuostolius, tai deliktinės civilinės atsakomybės teisiniai santykiai pasibaigia visa apimtimi ir TPVCAPDĮ pagrindu atsiranda draudiko teisė regreso tvarka reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2009; 2013 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-27/2013). Draudikas, įvykdęs pagrindinę prievolę, siekdamas pareikšti regresinį reikalavimą remdamasis CK 1.127 straipsnio 4 dalimi, tai turi padaryti per vienerių metų ieškinio senaties terminą nuo visos draudimo išmokos (paskutinės jos dalies) sumokėjimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-165/2017).

30Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2 425,04 Eur draudimo išmoką dėl 2017 m. rugsėjo 1 d. įvykusio eismo įvykio, kurio kaltininku pripažintas transporto priemonės RENAULT MASTER, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) vairuotojas T. K., nukentėjusiems asmenims ieškovas išmokėjo per tris kartus. Bylos duomenimis, dėl eismo įvykio metu sugadintos transporto priemonės MAN, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Lietuvos draudimas“ 2017 m. gruodžio 22 d. išmokėta 2 100,04 Eur draudimo išmoka. Eismo įvykio metu nukentėjusiai R. K. 2017 m. gruodžio 19 d. išmokėta medicininių išlaidų bei neturtinės žalos atlyginimo 90 Eur draudimo išmoka, 2018 m. kovo 16 d. – 235 Eur draudimo išmoka, susijusi su daiktų sugadinimu. Iš to seka, jog 2018 m. kovo 16 d. ieškovas visiškai padengė nukentėjusiųjų dėl eismo įvykio trečiųjų asmenų nuostolius ir įgavo reikalavimo teisę reikšti ieškinį teismui dėl žalos atlyginimo regreso tvarka.

31Nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad ieškovas paskutinę draudimo išmoką nukentėjusiems asmenims išmokėjo 2018 m. kovo 16 d., todėl ieškinio senaties pradžia laikytina būtent paskutinės draudimo išmokos išmokėjimo diena – 2018 m. kovo 16 d. Teismas pastebi, jog nors atsakovas, prašydamas taikyti ieškinio senatį, nurodė, kad 2018 m. vasario 7 d. buvo diena, kai draudikas sužinojo apie jo teisių pažeidimą jam netenkinus ieškovo pretenzijos, tačiau atsižvelgiant į anksčiau minėtą teismų praktiką, jog pagal CK 1.127 straipsnio 4 dalį iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento, su tokiais atsakovo teiginiais nesutiktina. Tuo pačiu pažymėtina ir tai, jog reikalavimas dėl išmokėtos išmokos grąžinimo, kurį draudikas reiškia draudėjui TPVCAPDĮ 22 straipsnio pagrindu, yra regresinis o ne subrogacinis, kaip nurodo atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-382/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-46/2009).

32Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, remiantis paminėtu teisiniu reglamentavimu, konstatuotina, kad ieškinio senaties terminas baigėsi 2019 m. kovo 16 d., ieškovas su ieškiniu į teismą kreipėsi 2019 m. rugsėjo 9 d.

33Ieškovo atstovas posėdžio metu teigė, kad ieškinio senatis nėra praleista, atsakovas, sumokėdamas dalį pretenzijos sumos, pripažino prievolę, ieškinio senatis nutrūko.

34CK 1.130 straipsnio 2 dalis nustato, kad ieškinio senaties terminą taip pat nutraukia skolininko atlikti veiksmai, kurie liudija, kad jis pripažįsta prievolę. To paties straipsnio 3 dalis nustato, kad nutrauktas ieškinio senaties terminas prasideda iš naujo nuo to momento, kai išnyko aplinkybės, kurios buvo pagrindas ieškinio senaties terminą nutraukti. Laikas iki senaties termino į naują terminą neįskaičiuojamas.

35Pagal kasacinio teismo praktiką tai, kokius skolininko veiksmus galima laikyti patvirtinančiais skolos pripažinimą ir nutraukiančiais ieškinio senaties eigą, priklauso nuo konkrečių bylos aplinkybių. Teismų praktikoje tokiais skolininko veiksmais laikomi veiksmai, kai skolininkas pripažįsta kreditoriaus pretenziją, sumoka dalį pagrindinės skolos arba netesybų, palūkanas už pagrindinę skolą, taip pat kai šalys modifikuoja sutartį taip, kad iš jos turinio matyti, jog skolininkas pripažįsta skolą, kai skolininkas prašo keisti sutartį, atidedant ar išdėstant mokėjimus, akceptuoja inkaso pavedimą ir kiti panašūs veiksmai. Skolininko veiksmai, kuriais jis pripažįsta prievolę, turi būti aktyvūs, bet ne tylėjimas, nes šis nelaikomas asmens valios išraiška, išskyrus įstatymų ar sandorio šalių susitarimo numatytus atvejus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2008).

36Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovas 2018 m. vasario 5 d., atsižvelgdamas į ieškovo pretenziją, pervedė ieškovui 289 Eur žalos atlyginimą 2017 m. rugsėjo 1 d. įvykusio eismo įvykio žalai atlyginti, tačiau toliau jokių aktyvių veiksmų nesiėmė, su ieškovu nesitarė dėl likusios žalos atlyginimo, ieškovo pretenzijos nepripažino, neišreiškė valios, neatliko jokių veiksmų, kurie patvirtintų, kad jis pripažino visą ieškovo reikalavimą. Taigi, šiuo atveju manytina, kad atsakovo dalinis žalos padengimas, su kuriuo, kaip teigė atsakovas posėdžio metu, jis sutiko ir manė esant teisingam ieškovo patirtai žalai atlyginti regreso teise, negali būti vertinamas kaip veiksmai, kuriais atsakovas pripažino skolą. Teismo vertinimu tuo atveju, jeigu atsakovas būtų aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškęs valią dėl likusios žalos atlyginimo, t. y. taręsis su ieškovu dėl mokėjimo atidėjimo, išdėstymo, raštu pripažinęs žalą ir pan., šie jo veiksmai būtų nutraukę ieškinio senaties terminą. Atkreiptinas dėmesys, kad pats ieškovas taip pat nesiuntė atsakovui daugiau jokių pretenzijų dėl likusios žalos atlyginimo, nesiaiškino aplinkybių, kodėl yra padengta tik dalis pretenzija prašomos grąžinti sumos. Taigi, darytina išvada, kad nėra pagrindo teigti, jog pagal CK 1.130 straipsnio 2 dalį ieškinio senaties terminas nutrūko 2018 m. vasario 5 d. atsakovui iš dalies padengus žalą (CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis). Kita vertus, pažymėtina tai, jog pagal byloje nustatytas aplinkybes ieškinio senaties pradžia laikytina 2018 m. kovo 16 d., kai ieškovas, įvykdęs pagrindinę prievolę, įgijo regresinį reikalavimą, t. y. daugiau nei po mėnesio negu ieškovas nurodo nutrūkus ieškinio senačiai. Be to, pastebėtina ir tai, kad nutrauktas ieškinio senaties terminas prasideda iš naujo nuo to momento, kai išnyko aplinkybės, kurios buvo pagrindas ieškinio senaties terminą nutraukti. Tokiu būdu, jei ieškovas ir laikė, kad ieškinio senaties terminas nutrūko 2018 m. vasario 5 d., tačiau dėl likusios pagal pretenziją negrąžintos sumos ieškinio senaties terminas skaičiuotųsi būtent nuo 2018 m. vasario 5 d., kai ieškovas sužinojo, kad visa apimtimi netenkintas jo reikalavimas.

37Įstatyme ieškinio senatis apibrėžiama kaip įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad ieškinio senaties instituto paskirtis – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą, nes civilinių teisinių santykių dalyviams garantuojama, kad suėjus įstatymo nustatytam terminui, jų subjektinės teisės teismine tvarka negalės būti nuginčytos ir jiems nebus paskirta tam tikra pareiga. Jeigu suinteresuotas asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, per visą ieškinio senaties terminą nesikreipė į teismą su ieškiniu, kad apgintų pažeistą teisę, priešinga teisinio santykio šalis gali pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo atsisako savo teisės arba nemano, kad jo teisė yra pažeista. Kita vertus, ieškinio senaties terminų nustatymas skatina nukentėjusią šalį imtis priemonių savo pažeistoms teisėms operatyviai ir tinkamai ginti. Taigi ieškinio senaties institutas sumažina teisinio neapibrėžtumo neigiamą poveikį civilinei apyvartai, ieškinio senaties terminų nustatymas sudaro objektyvias prielaidas materialiajai tiesai byloje nustatyti; praėjus tam tikram laikui, faktinių aplinkybių išaiškinimas tampa sudėtingesnis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-51-701/2018).

38Kasacinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad ieškinio senaties termino pasibaigimas yra savarankiškas ir pakankamas pagrindas atmesti ieškinio reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363-469/2015).Teismas neturi pirmiausia nustatyti pažeidimo ir tik tada taikyti senatį. Taikant senatį, ieškinys atmetamas ne todėl, kad yra pažeidimas, o todėl, kad nepriklausomai nuo to, būtų ar nebūtų nustatytas pažeidimas, pažeistos teisės nebūtų įmanoma apginti dėl praleisto ieškinio senaties termino. Tai, kad ieškinio senaties termino pasibaigimas yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinio reikalavimus, reiškia, jog tuo atveju, kai ieškovas praleidžia įstatymo nustatytą terminą, per kurį jis gali apginti pažeistas teises teismine tvarka, ir teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, bei jo neatnaujina, ieškinys atmetamas nepaisant ieškinio reikalavimų (ne)pagrįstumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460-915/2015).

39Kaip minėta, nagrinėjamu atveju ieškinio senaties terminas baigėsi 2019 m. kovo 16 d., ieškovas su ieškiniu į teismą kreipėsi 2019 m. rugsėjo 9 d., t. y. praleidęs sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą, praleisto ieškinio senaties termino atnaujinti neprašė, todėl neanalizuojant ieškinio reikalavimų ir dėl jų nepasisakant, yra pagrindas ieškinį atmesti, praleidus ieškinio senaties terminą (CK 1.124 straipsnis, 1.125 straipsnio 7 dalis, 1.127 straipsnio 4 dalis, 1.131 straipsnio 1 dalis, CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis). Teismas atkreipia dėmesį, jog įvertinęs bylos duomenis, atsižvelgęs į tai, kad ieškovas yra savo srities specialistas, t. y. nuolatinis draudiminių santykių tarp draudėjo ir trečiųjų asmenų dalyvis, ex officio nenustatė pagrindų praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimui.

40Konstatavus, kad ieškinys atmestinas, praleidus ieškinio senaties terminą, galutiniam teismo sprendimui ieškinio reikalavimų (ne)pagrįstumas neturi teisinės reikšmės, tačiau teismas glaustai pasisako dėl atsakovo argumentų, jog ieškovas nepagrįstai skaičiuoja maksimalų 50 procentų grąžintinos draudimo išmokos dydį.

41TPVCAPDĮ 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje įregistruotos transporto priemonės privalo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Įprastinė draudimo sutartis sudaroma vadovaujantis TPVCAPDĮ, CK, Draudimo įstatymu, Standartinėmis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, jeigu TPVCAPDĮ nenustato kitaip (TPVCAPDĮ 6 straipsnio 1 dalis). Draudėjas ir draudikas draudimo sutartimi negali pakeisti TPVCAPDĮ ir kitų teisės aktų nustatytų imperatyviųjų reikalavimų (Standartinių draudimo sutarties sąlygų 3 punktas), tačiau sudaromose sutartyse gali nustatyti papildomų sąlygų, neprieštaraujančių imperatyviosioms įstatymų nuostatoms.

42Bylos duomenimis, Draudimo sutarties 1.6. punktu šalys aptarė, jog apdrausta transporto priemonė nėra ir nebus naudojama asmens, kurio vairavimo stažas mažesnis kaip 10 metų ir atsižvelgiant į tokią sąlygą, buvo nustatyta draudimo įmoka.

43Pastebėtina, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų standartizavimas nepaneigia draudikų galimybės nustatyti skirtingas įmokas asmenims, priklausomai nuo jų skirtingo tikėtinumo laipsnio, draudikui sukuriamos tikimybės vykdyti įsipareigojimus trečiojo asmens naudai. Draudžiant civilinę atsakomybę, draudimo riziką sudaro draudžiamojo įvykio atsiradimo tikimybė ir jo sukeltų nuostolių tikėtinas dydis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB DK „PZU Lietuva“ v. UAB „Litaksa“, bylos Nr. 3K-3-162).

44Minėta, pagal TPVCAPDĮ 22 straipsnio 2 dalį draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį, jei draudėjas nevykdė arba netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas.

45Nors atsakovo teigimu, jis nežinojo, kad T. K. neturi 10 metų vairavimo stažo, tačiau teismas šią atsakovo poziciją vertina kritiškai, juolab, kad iš byloje esančių duomenų matyti, jog trečiasis asmuo buvo saistomas darbo sutartiniais santykiais su įmone, kurios vadovas yra atsakovas. Teismas taip pat kritiškai vertina atsakovo teiginius susijusius su galimu trečiojo asmens amžiumi bei išvaizda, kadangi vairuotojo amžius neturi jokios įtakos galimam vairavimo stažui. Atsakovas sutarties galiojimo metu nepranešė draudikui apie rizikos padidėjimą draudimo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, taip pažeidė Draudimo sutarties 1.6. punktą.

46Ieškovo paaiškinimais nustatyta, jog sudarant draudimo sutartis yra atsižvelgiama į eismo įvykius patenkančių vairuotojų vairavimo stažo statistiką. Taigi Draudimo sutarties sąlyga, kad transporto priemonės negali vairuoti asmenys neturintys 10 metų vairavimo stažo buvo esminė, nuo kurios priklausė ir draudimo įmoka. Todėl darytina išvada, kad toks elgesys, kai draudėjas nepranešė apie draudimo sutarties galiojimo metu padidėjusią sutartyje numatytą draudimo riziką ir galimai dėl vairuotojo nepatyrimo įvyko eismo įvykis, yra pakankamas pagrindas draudikui regreso tvarka reikalauti iš atsakovo įstatymuose numatyto maksimalaus dydžio dalies draudimo išmokos grąžinimo (CPK 185 straipsnis).

47Tačiau, kaip teismas jau konstatavo, ieškinys atmestinas, praleidus ieškinio senaties terminą (CK 1.124 straipsnis, 1.125 straipsnio 7 dalis, 1.127 straipsnio 4 dalis, 1.131 straipsnio 1 dalis, CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

48Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atmetus ieškinį, atsakovui iš ieškovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos – 1 200 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

49Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259-260, 263, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

50ieškovo ERGO Insurance SE, veikiančio per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, ieškinį atmesti.

51Priteisti atsakovui A. S. iš ieškovo ERGO Insurance SE, veikiančio per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, 1 200 Eur (vieną tūkstantį du šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

52Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ERGO... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 806,02 Eur... 5. 2017 m. rugsėjo 1 d. kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda (duomenys neskelbtini) km... 6. Ieškovas nurodo, kad atlygino dėl eismo įvykio patirtą žalą, pervesdamas... 7. Ieškovo teigimu, eismo įvykis įvyko, kai transporto priemonę RENAULT... 8. Atsakovas teismui pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškovo ieškinio... 9. Atsakovo teigimu, dėl ieškinio reikalavimo priteisti skolą yra suėjęs... 10. Trečiasis asmuo T. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai... 11. Apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką byloje dalyvaujantys asmenys... 12. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį prašė tenkinti. Rėmėsi... 13. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas ieškinį prašė atmesti jame... 14. Teismas... 15. bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. spalio 13 d. tarp ieškovo ir atsakovo... 16. 2017 m. rugsėjo 1 d. kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda (duomenys neskelbtini) km... 17. Ieškovas 2017 m. gruodžio 19 d., 2017 m. gruodžio 22 d. ir 2018 m. kovo 16... 18. 2018 m. sausio 24 d. ieškovas pretenzija dėl žalos Nr. (duomenys... 19. Atsakovas 2018 m. vasario 5 d. pervedė ieškovui 289 Eur.... 20. 2018 m. balandžio 4 d. pretenzija dėl žalos Nr. (duomenys neskelbtini)... 21. 2018 m. balandžio 16 d. G. K. už trečiąjį asmenį T. K. pervedė ieškovui... 22. Ieškovas teismui pateikė ieškinį, kuriame nurodo, kad apdrausto automobilio... 23. Atsakovas prašo atmesti ieškinį kaip pateiktą praleidus sutrumpintą... 24. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo... 25. Ieškovo reikalavimas atsakovui grąžinti 50 procentų išmokėtos draudimo... 26. Bylos duomenimis nustatyta, jog trečiasis asmuo eismo įvykio metu neturėjo... 27. Remiantis išdėstytu, ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo regreso... 28. CK 1.127 straipsnio, reglamentuojančio ieškinio senaties termino pradžios... 29. Kasacinis teismas taip pat yra ne kartą išaiškinęs, kad draudikui... 30. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2 425,04 Eur draudimo išmoką dėl 2017 m.... 31. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad ieškovas paskutinę draudimo išmoką... 32. Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, remiantis paminėtu... 33. Ieškovo atstovas posėdžio metu teigė, kad ieškinio senatis nėra... 34. CK 1.130 straipsnio 2 dalis nustato, kad ieškinio senaties terminą taip pat... 35. Pagal kasacinio teismo praktiką tai, kokius skolininko veiksmus galima laikyti... 36. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovas 2018 m. vasario 5 d.,... 37. Įstatyme ieškinio senatis apibrėžiama kaip įstatymų nustatytas laiko... 38. Kasacinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad ieškinio senaties termino... 39. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju ieškinio senaties terminas baigėsi 2019 m.... 40. Konstatavus, kad ieškinys atmestinas, praleidus ieškinio senaties terminą,... 41. TPVCAPDĮ 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos... 42. Bylos duomenimis, Draudimo sutarties 1.6. punktu šalys aptarė, jog apdrausta... 43. Pastebėtina, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad... 44. Minėta, pagal TPVCAPDĮ 22 straipsnio 2 dalį draudikas turi teisę... 45. Nors atsakovo teigimu, jis nežinojo, kad T. K. neturi 10 metų vairavimo... 46. Ieškovo paaiškinimais nustatyta, jog sudarant draudimo sutartis yra... 47. Tačiau, kaip teismas jau konstatavo, ieškinys atmestinas, praleidus ieškinio... 48. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 49. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259-260, 263,... 50. ieškovo ERGO Insurance SE, veikiančio per ERGO Insurance SE Lietuvos... 51. Priteisti atsakovui A. S. iš ieškovo ERGO Insurance SE, veikiančio per ERGO... 52. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...